65490, м.Теплодар, вул.Піонерна 7, тел.: (048) 783-10-27, e-mail: ispolkom@trada.gov.ua, teplodar-city@trada.gov.ua

Перелік адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при виконавчому комітеті Теплодарської міської ради (доповнення)

«24» червня 2014р.                                                                                                               №79/-2014                      

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Теплодарської міської ради 

№288/В-2013 від 26.12.2013р.

 

Відповідно до ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12 Закону України «Про адміністративні послуги» на виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014р. №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» з метою забезпечення можливості отримання жителями міста адміністративних послуг виконавчий комітет Теплодарської міської ради

ВИРІШИВ:

 

  1. Внести зміни в додаток до рішення виконавчого комітету Теплодарської міської ради від 26.12.2013року №288/В-2013 «Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при виконавчому комітеті Теплодарської міської ради» та доповнити його пп.25-71 (додається).
  2. Адміністратору Центру надання адміністративних послуг при виконавчому комітеті Теплодарської міської ради організувати надання адміністративних послуг відповідно до затвердженого Переліку шляхом взаємодії із суб’єктами надання адмиіністративних послуг.
  3. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті виконавчого комітету Теплодарської міської ради в підрозділі «Адміністративні послуги».
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету Зубкову З.Б.

 

Міський голова                                                                  Л.М.Печерський

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Теплодарської міської ради

від «24» червня 2014р.

№ 79/В-2014

 

Перелік адміністративних послуг,

що надаються через  Центр надання адміністративних послуг при виконавчому комітеті Теплодарської міської ради

(доповнення)

 

№ з/п

Найменування адміністративної послуги

Суб’єкт надання адміністративної послуги

25

Державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем

Реєстраційна служба територіального управління юстиції Одеської області

26

Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

Реєстраційна служба територіального управління юстиції Одеської області

27

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи

Реєстраційна служба територіального управління юстиції Одеської області

28

Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття

Реєстраційна служба територіального управління юстиції Одеської області

29

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

Реєстраційна служба територіального управління юстиції Одеської області

30

Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них

Реєстраційна служба територіального управління юстиції Одеської області

31

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення

Реєстраційна служба територіального управління юстиції Одеської області

32

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем за її рішенням

Реєстраційна служба територіального управління юстиції Одеської області

33

Державна реєстрація: 
права власності на нерухоме майно 
інших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна)

Реєстраційна служба територіального управління юстиції Одеської області

34

Видача витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Реєстраційна служба територіального управління юстиції Одеської області

35

Реєстрація громадського об’єднання

Реєстраційна служба територіального управління юстиції Одеської області

36

Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання

Реєстраційна служба територіального управління юстиції Одеської області

37

Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту

Реєстраційна служба територіального управління юстиції Одеської області

38

Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання

Реєстраційна служба територіального управління юстиції Одеської області

39

Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання

Реєстраційна служба територіального управління юстиції Одеської області

40

Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення

Реєстраційна служба територіального управління юстиції Одеської області

41

Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання

Реєстраційна служба територіального управління юстиції Одеської області

42

Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

Реєстраційна служба територіального управління юстиції Одеської області

43

Перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

Реєстраційна служба територіального управління юстиції Одеської області

44

Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

Реєстраційна служба територіального управління юстиції Одеської області

45

Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника

Реєстраційна служба територіального управління юстиції Одеської області

46

Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення)

Територіальний підрозділ Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області

47

Оформлення та видача проїзного документа дитини

Територіальний підрозділ Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області

48

Оформлення та видача паспорта громадянина України

Територіальний підрозділ Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області

49

Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого

Територіальний підрозділ Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області

50

Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку

Територіальний підрозділ Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області

51

Реєстрація місця проживання особи

Територіальний підрозділ Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області

52

Зняття з реєстрації місця проживання особи

Територіальний підрозділ Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області

53

Реєстрація місця перебування особи

Територіальний підрозділ Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області

54

Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи

Територіальний підрозділ Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області

55

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

Територіальний підрозділ Держземагентства в Одеській області

56

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку

Територіальний підрозділ Держземагентства в Одеській області

57

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу

Територіальний підрозділ Держземагентства в Одеській області

58

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу

Територіальний підрозділ Держземагентства в Одеській області

59

Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

Територіальний підрозділ Держземагентства в Одеській області

60

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

Територіальний підрозділ Держземагентства в Одеській області

61

Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

Територіальний підрозділ Держземагентства в Одеській області

62

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

1) витягу з Державного земельного кадастру про:

 – землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць;

 – обмеження у використанні земель;

 – земельну ділянку;

2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації

Територіальний підрозділ Держземагентства в Одеській області

63

Видача довідки про: 
1) наявність та розмір земельної частки (паю)
2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

Територіальний підрозділ Держземагентства в Одеській області

64

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

Територіальний підрозділ Держземагентства в Одеській області

65

Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

Територіальний підрозділ Держземагентства в Одеській області

66

Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників

Територіальний підрозділ Держземагентства в Одеській області

67

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

Територіальний підрозділ Держземагентства в Одеській області

68

Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів

Територіальний підрозділ Держземагентства в Одеській області

69

Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів

Територіальний підрозділ державної санітарно-епідеміологічної служби в Одеській області

70

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Територіальний підрозділ державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області

71

Видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

Дозвільний центр

 

В.о. керуючої справами                                                                О.П.Зорило