Додому » Про місто » Геральдика та символіка міста

Геральдика та символіка міста

ОПИС
(блазомирування)
офіційної геральдики
міста ТЕПЛОДАР Одеської області
ВЕЛИКИЙ ГЕРБ міста ТЕПЛОДАР

 

кольоровий

 

чорно-білий

 

 

шраффірований (штриховий)

Щит герба вигнуто-перетятий на лазур і золото закруглений унизу.
Верхня (горішна) частина бази щита синього тинктуру, нижня (долішна) – золотого.
В середині верхньої (горішної) частини бази щита крізь синій тинктур вирує двокольорове – з золота більшого розміру та червлення меншого – полум’я вогню.
В середині нижньої (долішної) частини бази щита по вертикалі розташовано лазурове древко факелу, що до гори звужене під конус.
В цілому щит розміщено в золотий, з тонкими чорними прожилками орнаменту, облямований по внутрішньому краю тонкою червленью картуш, який у нижній зовнішній частині має трохи випукле звужене донизу загострення.
Щит увінчано золотою трибаштовою короною з кам’яної кладки.

 

МАЛИЙ ГЕРБ міста ТЕПЛОДАР

 

Малий ГЕРБ – це символ, офіційна емблема міста Теплодар Одеської області, яка засобами специфічної геральдичної мові відображається історія, особливості та традиції міста.
В основі створення Малого ГЕРБА лежить символіка і колористика герба міста Теплодар.
Щит герба вигнуто-перетятий на лазур і золото та закруглений унизу.
Верхня (горішна) частина бази щита синього тинктуру, нижня (долішна) – золотого.
В середині верхньої (горішної) частини бази щита крізь синій тинктур вирує двокольорове – з золота більшого розміру та червлення меншого – полум’я вогню.
В середині нижньої (долішної) частини бази щита по вертикалі розташовано лазурове древко факелу, що до гори звужене під конус.
Малий ГЕРБ відрізняється від великого використанням лише тієї частини елементів великого Герба, що не містять в собі картуша лицарської величі та золотої трибаштової короною з кам’яної кладки.

ПРАПОР міста ТЕПЛОДАР

 

Прапор міста Теплодар: прямокутне полотнище зі співвідношенням сторін ширини до довжини 2:3, розділене на три горизонтальні смуги – синього (2/5 частини висоти), срібного (1/5) та золотого (2/5) кольорів.
Срібна смуга за пропорціями вдвічі менша за інші і розташована всередині, між синьою та золотою смугами, об’єднує два основних кольори національного прапору двічі меншим за пропорціями місцевим срібним кольором.
У верхньому лівому куті прапора, в центрі першої треті від древка, на синій смузі, розміщено малий герб міста Теплодар.
В основі створення прапора лежить символіка і колористика герба міста Теплодар.

 

Хоругва міста Теплодар

 

Хоругва міста Теплодар Одеської області затверджена «_____»_____________________2005 року рішенням № 51-5/ХХІІІ сесії Теплодарської міської ради і являє собою квадратне розтяте полотнище з співвідношенням сторін 1:1 (100х100 см.), в середині якого розміщено три прямо кутові горизонтально розташовані смуги – синього, срібного та золотого кольору.
Верхня синя смуга є прямокутником довжиною 100 см, шириною 40, що складає 2/5 від загальних пропорцій хоругви.
Середня срібна смуга є прямокутником довжиною 100 см, шириною 20, що складає 1/5 від загальних пропорцій хоругви.
Нижня золота смуга є прямокутником довжиною 100 см, шириною 40, що складає 2/5 від загальних пропорцій хоругви.
Срібна смуга за пропорціями вдвічі менша за інші і розташована посередині, між синьою та золотою смугами, об’єднує два основних кольори національного прапору двічі меншим за пропорціями місцевим срібним кольором.
В центрі хоругви, посередині срібної смуги, з переходом на верхню синю та нижню золоту смуги розміщено малий герб міста Теплодар.

 

Печатка міста Теплодар

 

Печатка міста Теплодар Одеської області затверджена «_____»_____________________2005 року рішенням № 51-5/ХХІІІ сесії Теплодарської міської ради.
В центрі печатки контур полум’я вогню, що з незламною силою виривається з древка імпровізованого факелу, розташованого на контурі земного кола.
Напис в верхній частині печатки по колу зліва направо – “Місто Теплодар”.
Починаються і закінчуюється напис зірочками, накінцевики яких округлої форми
нагадують листя рум’янка. Загальна кількість зірочок всередині печатки складає дві.

 

Штандарт міського голови

 

Штандарт міського голови затверджений «_____»_____________________2005 року рішенням № 51-5/ХХІІІ сесії Теплодарської міської ради.
Штандарт міського голови – квадратне розтяте полотнище з співвідношенням сторін 1:1 (100х100 см.), в середині якого розміщено три прямо кутові горизонтально розташовані смуги – синього, срібного та золотого кольору.
Верхня синя смуга є прямокутником довжиною 100 см, шириною 40, що складає 2/5 від загальних пропорцій хоругви.
Середня срібна смуга є прямокутником довжиною 100 см, шириною 20, що складає 1/5 від загальних пропорцій хоругви.
Нижня золота смуга є прямокутником довжиною 100 см, шириною 40, що складає 2/5 від загальних пропорцій хоругви.
Срібна смуга за пропорціями вдвічі менша за інші і розташована всередині, між синьою та золотою смугами, об’єднує два основних кольори національного прапору двічі меншим за пропорціями місцевим білим кольором.
В центрі штандарта міського голови, всередині срібної смуги, з переходом на верхню
синю та нижню золоту смуги розміщено великий герб міста Теплодар.

 

Вимпели міста Теплодар
Вимпел. Варіант-1

 

Вимпел міста Теплодар Одеської області затверджено «_____»_____________________2005 року рішенням № 51-5/ХХІІІ сесії Теплодарської міської ради і являє собою прямокутник з сторонами 100х150 см., з трьома вертикально розташованими різної ширини смугами – двома однаково вузькими синього і однієї широкою золотого кольору.
Кожна з розташованих з боків вимпела синіх смуг за пропорціями становить 1/8 площі вимпелу, золота смуга – 6/8 площі.
В центрі вимпелу, всередині золотої смуги розміщено великий герб міста Теплодар.
Під гербом на рівному розтані від нижньої частина герба та нижнього краю вимпелу червленью наноситься дата події, до якої присвячено вручення вимпела (квартал, півріччя, рік чи інший період).
Призначення вимпела таке:
для вручення почесним громадянам міста, установам та організаціям Теплодарської міської ради.

 

Вимпел. Варіант-2

 

Вимпел міста Теплодар Одеської області затверджено «_____»_____________________2005 року рішенням № 51-5/ХХІІІ сесії Теплодарської міської ради і являє собою рівнобедрений трикутник, посередині якого розміщено три горизонтально розташовані смуги – лазуревого (синього), срібного та золотого кольору.
Синя смуга за пропорціями становить 2/5 площі вимпелу, срібна – 1/5, золота є трикутником і практично, як і синя, займає майже 2/5 площі вимпелу.
В центрі вимпелу, всередині срібної смуги, з переходом на верхню синю та нижню золоту смуги розміщено великий герб міста Теплодар.
Призначення вимпела таке:
для вручення керівникам, колективам підприємств державної і недержавної форми власності.

 

Варіант-3

 

Вимпел міста Теплодар Одеської області затверджено «_____»_____________________2005 року рішенням № 51-5/ХХІІІ сесії Теплодарської міської ради і являє собою прямокутник з сторонами 100х150 см., з трьома горизонтально розташованими різної ширини смугами – синього, срібного та жовтого кольору.
За пропорціями синя смуга тотожна жовтій і становить 2/5 площі вимпелу, срібна смуга, що розділяє їх, розташована посередині вимпелу і становить 1/5 від його площі.
В центрі вимпелу, всередині срібної смуги, з переходом на верхню синю та нижню золоту смуги розміщено малий герб міста Теплодар.
Над гербом на рівному розтані від верхнього краю вимпелу до верхньої частини герба золотим кольором наноситься надпис з назвою міста – Теплодар.
Під гербом на рівному розтані від нижньої частина герба та нижнього краю вимпелу синім кольором наноситься дата події, до якої присвячено вручення вимпела (квартал, півріччя, рік чи інший період).
Призначення вимпела таке:
для вручення кращим навчальним закладам і спортивним організаціям (командам) міста.

Додаток № 1 до рішення _______________ сесії Теплодарської міської ради _______ скликання від «____»_________________2005 року

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО офіційний ГЕРБ міста ТЕПЛОДАР


1. ГЕРБ – це символ, офіційна емблема міста Теплодар Одеської області, яка засобами специфічної геральдичної мові відображається історія, особливості та традиції міста.
Щит герба – слов’янської форми, закруглений унизу в центрі нижньої частини. Такий щит, загальновживаний майже для всіх міст України.
Щит розтятий синім і золотим кольорами емалі, останній з яких розбито вертикально розміщеним і звуженим догори, під конус, лазурним кольором, що водночас символізує древко факелу і лазурну гладь річки Барабойки, яка несе свої води містом і, звужуючись крайнеба зв’язує минуле з сучасністю, сучасність з майбутнім, символізуючи чистоту помислів і вірність традиціям.
Синій колір верхньої (горішньої) частини бази щита є традиційним в українській символіці і символізує велич, чисте прозоре небо над містом і водночас досконалість, владу та благородство, стабільність і порядок, чесність, вірність та безперечність мешканців до своєї справи, небесне світання і перебування під знаком Юпітера.
Золотий колір нижньої (долішної) частини бази щита округлої форми, що нагадує контури земного кола, і говорить про родючість, могутність і багатство краю, щедрість, добробут, а також християнську цнотливість мешканців: постійність, віру, справедливість, милосердя і лагідність.
В середині горішньої бази щита крізь синє вирує полум’я вогню, що з незламною силою виривається з древка імпровізованого факелу – центральної фігури герба.
Вогонь символізує силу, могутність, енергію, підкорену людиною, а також прагнення до процвітання міста, джерелом якого є технічний прогрес, світоч знань, висхідний поступ людської цивілізації.
В цілому щит розміщено в золотий, з тонкими чорними прожилками орнаменту, облямований по внутрішньому краю тонкою червленню і у нижній, зовнішній частині, маючий трохи випукле, звужене донизу загострення, картуш лицарської величі, гідності, мужності, сміливості.
В верхній (горішній) частині картуш увінчано срібною трибаштовою короною, в базі якої кам’яна кладка – символ незламної міцності та національного розмаїття мешканців міста, що за чисельністю не перевищує 50-ти тисяч.
Автори проекту герба і прапора міста Теплодар – співпрацівники компанії «СИМВОЛІКА» м. Дніпропетровськ (Дубовой Григорій Ілліч та Шевцов Дмитро Юр’євич).
В розробці проектів герба і прапора м. Теплодар прийняті до уваги рекомендації і зауваження Геральдично-вексилологічної експертизи Українського Геральдичного Товариства (УГТ).
Герб внесений до Гербового Матрикулу Одеської Геральдичної Колегії «____»___________________ 2005 р. за № __________.
2. Еталонний зразок герба знаходиться в Теплодарській міській раді.
3. Герб міста теплодар може:
– розміщуватися на будинках, в приміщенні міської ради та на в”їздах на територію міста;
– зображуватися на бланках ділових паперів міської ради.
4. Герб може використовуватися в святкових оформленнях , при виготовленні друкованої та рекламно-сувенірної продукції, зображатися на бланках ділових паперів підприємств міста, установ та організацій Теплодарської міської ради.
5. Використання зображення герба здійснюється за умови отримання дозволу, який видається міським головою. Дозвіл або письмова відмова з зазначенням її причини видається протягом одного місяця з моменту подання заяви. Термін дії дозволу – 1 рік . Після закінчення терміну дії необхідно отримати дозвіл на наступний період.

Додаток № 1/1 до рішення _______________ сесії Теплодарської міської ради _______ скликання від «____»_________________2005 року

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО неофіційний ГЕРБ міста ТЕПЛОДАР


1. ГЕРБ – це символ, офіційна емблема міста Теплодар Одеської області, яка засобами специфічної геральдичної мові відображається історія, особливості та традиції міста.
Щит герба – слов’янської форми, закруглений унизу в центрі нижньої частини має трохи випукле звужене донизу загострення. Такий щит, загальновживаний майже для всіх міст України.
Щит розтятий синім і золотим кольорами емалі, останній з яких розбито вертикально розміщеним і звуженим догори, під конус, лазурним кольором, що водночас символізує древко факелу і лазурну гладь річки Барабойки, яка несе свої води містом і, звужуючись крайнеба зв’язує минуле з сучасністю, сучасність з майбутнім, символізуючи чистоту помислів і вірність традиціям.
Синій колір верхньої (горішньої) частини бази щита є традиційним в українській символіці і символізує велич, чисте прозоре небо над містом і водночас досконалість, владу та благородство, стабільність і порядок, чесність, вірність та безперечність мешканців до своєї справи, небесне світання і перебування під знаком Юпітера.
Золотий колір нижньої (долішної) частини бази щита округлої форми, що нагадує контури земного кола, і говорить про родючість, могутність і багатство краю, щедрість, добробут, а також християнську цнотливість мешканців: постійність, віру, справедливість, милосердя і лагідність.
В середині горішньої бази щита крізь синє вирує полум’я вогню, що з незламною силою виривається з древка імпровізованого факелу – центральної фігури герба.
Вогонь символізує силу, могутність, енергію, підкорену людиною, а також прагнення до процвітання міста, джерелом якого є технічний прогрес, світоч знань, висхідний поступ людської цивілізації.
В цілому щит розміщено в золотий, з тонкими чорними прожилками орнаменту, облямований по краю тонкою червленню картуш лицарської величі, гідності, мужності, сміливості, і увінчано срібною трибаштовою короною, в базі якої кам’яна кладка – символ незламної міцності та національного розмаїття мешканців міста, що за чисельністю не перевищує 50-ти тисяч.
Картуш щита герба оповитий двома зеленими декоративним росточками полині, яка охороняє мешканців міста від злих духів, множить достаток і радість життя.
На лазурово-золотій девізній стрічці, яка проходить під щитом і вінчає композицію, позолоченими буквами нанесено напис “ТЕПЛОДАР”.
Автори проекту герба і прапора міста Теплодар – співпрацівники компанії «СИМВОЛІКА» м. Дніпропетровськ (Дубовой Григорій Ілліч та Шевцов Дмитро Юр’євич).
В розробці проектів герба і прапора м. Теплодар прийняті до уваги рекомендації і зауваження Геральдично-вексилологічної експертизи Українського Геральдичного Товариства (УГТ).
Герб внесений до Гербового Матрикулу Одеської Геральдичної Колегії «____»___________________ 2005 р. за № __________.
2. Еталонний зразок герба знаходиться в Теплодарській міській раді.
3. Герб міста теплодар може:
– розміщуватися на будинках, в приміщенні міської ради та на в”їздах на територію міста;
– зображуватися на бланках ділових паперів міської ради.
4. Герб може використовуватися в святкових оформленнях , при виготовленні друкованої та рекламно-сувенірної продукції, зображатися на бланках ділових паперів підприємств міста, установ та організацій Теплодарської міської ради.
5. Використання зображення герба здійснюється за умови отримання дозволу, який видається міським головою. Дозвіл або письмова відмова з зазначенням її причини видається протягом одного місяця з моменту подання заяви. Термін дії дозволу – 1 рік . Після закінчення терміну дії необхідно отримати дозвіл на наступний період.

Додаток № 2 до рішення _____________ сесії Теплодарської міської ради _______ скликання від «____»_________________2005 року

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПРАПОР міста ТЕПЛОДАР


1. ПРАПОР міста Теплодар є символом, що відображає історію та традиції територіальної громади міста та міської ради.
2 . ПРАПОР міста Тепло дар – прямокутне полотнище зі співвідношенням сторін ширини до довжини 2:3, розділене на три горизонтальні смуги – синього (2/5 частини висоти), срібного (1/5) та золотого (2/5) кольорів.
Срібна смуга за пропорціями вдвічі менша за інші і розташована всередині, між синьою та золотою смугами, об’єднує два основних кольори національного прапору двічі меншим за пропорціями місцевим срібним кольором.
У верхньому лівому куті прапора, на відстані другої п’ятої до древка, на синій смузі, розміщено малий герб міста Теплодар.
В основі створення прапора лежить мотиви символіки і колористика герба міста Теплодар.
Прапор може застосовуватися з додатковим горизонтальним кріпленням як хоругва.
3. Еталонний зразок прапора міста Теплодар зберігається в кабінеті
міського голови.
4. Прапор міста Теплодар піднімається :
– в приміщенні, де проходить сесія міської ради ;
– на будинках міської ради, установ, підприємств та організацій міської ради в дні державних і місцевих свят, під час приїзду офіційних делегацій, на спортивних змаганнях. Зображення прапора міста Теплодар може бути використане при виготовленні друкованої та рекламно-сувенірної продукції.
5. Використання зображення прапора здійснюється за умови отримання дозволу, який видається міським головою. Дозвіл видається протягом одного місяця з дати подання заяви. Термін дії дозволу – 1 рік. Після закінчення терміну дії необхідно отримати дозвіл на наступний період.
У дозволі визначається комерційна або некомерційна мета використання зображення прапора. У разі визначення мети як комерційної, заявник зобов’язується сплачувати збір за використання місцевої символіки у розмірі, визначеному міською радого.
Дозвіл видається на один або декілька видів продукції (робіт, послуг). Збір за право використання символіки справляється з повного обсягу продукції (робіт, послуг) зазначеного виду.

Додаток № 2 до рішення _____________ сесії Теплодарської міської ради _______ скликання від «____»_________________2005 року

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПРАПОР міста ТЕПЛОДАР

1. ПРАПОР міста Теплодар є символом, що відображає історію та традиції територіальної громади міста та міської ради.
2 . ПРАПОР міста Тепло дар – прямокутне полотнище зі співвідношенням сторін ширини до довжини 2:3, розділене на три горизонтальні смуги – синього (2/5 частини висоти), срібного (1/5) та золотого (2/5) кольорів.
Срібна смуга за пропорціями вдвічі менша за інші і розташована всередині, між синьою та золотою смугами, об’єднує два основних кольори національного прапору двічі меншим за пропорціями місцевим срібним кольором.
У верхньому лівому куті прапора, на відстані другої п’ятої до древка, на синій смузі, розміщено малий герб міста Теплодар.
В основі створення прапора лежить мотиви символіки і колористика герба міста Теплодар.
Прапор може застосовуватися з додатковим горизонтальним кріпленням як хоругва.
3. Еталонний зразок прапора міста Теплодар зберігається в кабінеті
міського голови.
4. Прапор міста Теплодар піднімається :
– в приміщенні, де проходить сесія міської ради ;
– на будинках міської ради, установ, підприємств та організацій міської ради в дні державних і місцевих свят, під час приїзду офіційних делегацій, на спортивних змаганнях. Зображення прапора міста Теплодар може бути використане при виготовленні друкованої та рекламно-сувенірної продукції.
5. Використання зображення прапора здійснюється за умови отримання дозволу, який видається міським головою. Дозвіл видається протягом одного місяця з дати подання заяви. Термін дії дозволу – 1 рік. Після закінчення терміну дії необхідно отримати дозвіл на наступний період.
У дозволі визначається комерційна або некомерційна мета використання зображення прапора. У разі визначення мети як комерційної, заявник зобов’язується сплачувати збір за використання місцевої символіки у розмірі, визначеному міською радого.
Дозвіл видається на один або декілька видів продукції (робіт, послуг). Збір за право використання символіки справляється з повного обсягу продукції (робіт, послуг) зазначеного виду.

Додаток № 3 до рішення _____________ сесії Теплодарської міської ради _______ скликання від «____»_________________2005 року

 

ПОЛОЖЕННЯ
Про хоругву міста Теплодар


1. Хоругва міста Теплодар являє собою квадратне розтяте полотнище з співвідношенням сторін 1:1 (100х100 см.), в середині якого розміщено три прямо кутові горизонтально розташовані смуги – синього, срібного та жовтого кольору.
Верхня синя смуга є прямокутником довжиною 100 см, шириною 40, що складає 2/5 від загальних пропорцій хоругви.
Середня срібна смуга є прямокутником довжиною 100 см, шириною 20, що складає 1/5 від загальних пропорцій хоругви.
Нижня жовта смуга є прямокутником довжиною 100 см, шириною 40, що складає 2/5 від загальних пропорцій хоругви.
Срібна смуга за пропорціями вдвічі менша за інші і розташована всередині, між синьою та жовтою смугами, об’єднує два основних кольори національного прапору двічі меншим за пропорціями місцевим білим кольором.
2. В центрі урочистої хоругви, посередині срібної смуги, з переходом на верхню синю та нижню жовту смуги розміщено малий герб міста Теплодар.
В основі створення хоругви лежить мотиви символіки і колористика герба і прапора міста Теплодар.
3. Еталонний зразок хоругви міста Теплодар зберігається в кабінеті міського голови.
4. Хоругва міста Теплодар може підніматися :
– в приміщенні, де проходить сесія міської ради ;
– на будинках міської ради, установ, підприємств та організацій міської ради в дні державних і місцевих свят, під час приїзду офіційних делегацій, на спортивних змаганнях. Зображення прапора міста Теплодар може бути використане при виготовленні друкованої та рекламно-сувенірної продукції.
5. Використання зображення хоругви (урочистої хоругви) здійснюється за умови отримання дозволу, який видається міським головою. Дозвіл видається протягом одного місяця з дати подання заяви. Термін дії дозволу – 1 рік. Після закінчення терміну дії необхідно отримати дозвіл на наступний період.
У дозволі визначається комерційна або некомерційна мета використання зображення хоругви. У разі визначення мети як комерційної, заявник зобов’язується сплачувати збір за використання місцевої символіки у розмірі, визначеному міською радого.
Дозвіл видається на один або декілька видів продукції (робіт, послуг). Збір за право використання символіки справляється з повного обсягу продукції (робіт, послуг) зазначеного виду.

Додаток № 4 до рішення _____________ сесії Теплодарської міської ради _______ скликання від «____»_________________2005 року

ПОЛОЖЕННЯ
Про штандарт міського голови

1. Штандарт міського голови – квадратне розтяте полотнище з співвідношенням сторін 1:1 (100х100 см.), в середині якого розміщено три прямо кутові горизонтально розташовані смуги – синього, срібного та жовтого кольору.
Верхня синя смуга є прямокутником довжиною 100 см, шириною 40, що складає 2/5 від загальних пропорцій хоругви.
Середня біла смуга є прямокутником довжиною 100 см, шириною 20, що складає 1/5 від загальних пропорцій хоругви.
Нижня жовта смуга є прямокутником довжиною 100 см, шириною 40, що складає 2/5 від загальних пропорцій хоругви.
Срібна смуга за пропорціями вдвічі менша за інші і розташована всередині, між синьою та жовтою смугами, об’єднує два основних кольори національного прапору двічі меншим за пропорціями місцевим білим кольором.
В центрі штандарта міського голови, посередині білої смуги, з переходом на верхню синю та нижню жовту смуги розміщено великий герб міста Теплодар.
В основі створення штандарта міського голови лежить мотиви символіки і колористика герба і прапора міста Теплодар.
2. Штандарт міського голови зберігається в кабінеті
міського голови.

Додаток № 5 до рішення _____________ сесії Теплодарської міської ради _______ скликання від «____»_________________2005 року

ПОЛОЖЕННЯ
Про вимпели міста Теплодар

1. Вимпели міста Теплодар використовуються в трьох варіантах-модифікаціях.
Варіант-1. Являє собою прямокутник з сторонами 100х150 см., з трьома вертикально розташованими різної ширини смугами – двома однаково вузькими синього і однієї широкою золотого кольору.
Кожна з розташованих з боків вимпела синіх смуг за пропорціями становить 1/8 площі вимпелу, золота смуга – 6/8 площі.
В центрі вимпелу, всередині золотої смуги розміщено великий герб міста Теплодар.
Під гербом на рівному розтані від нижньої частина герба та нижнього краю вимпелу червленью наноситься дата події, до якої присвячено вручення вимпела (квартал, півріччя, рік чи інший період).
Варіант-2. Являє собою рівнобедрений трикутниковий трикутник, посередині якого розміщено три горизонтально розташовані смуги – синього, срібного та жовтого кольору.
Синя смуга за пропорціями становить 2/5 площі вимпелу, срібна – 1/5, жовта є нормальним трикутником і практично, як і синя, займає майже 2/5 площі вимпелу.
В центрі вимпелу, посередині срібної смуги, з переходом на верхню синю та нижню жовту смуги розміщено великий герб міста Теплодар.
Варіант-3. Являє собою прямокутник з сторонами 100х150 см., з трьома горизонтально розташованими різної ширини смугами – синього, срібного та жовтого кольору.
За пропорціями синя смуга тотожна жовтій і становить 2/5 площі вимпелу, срібна смуга, що розділяє їх, розташована посередині вимпелу і становить 1/5 від його площі.
В центрі вимпелу, всередині срібної смуги, з переходом на верхню синю та нижню золоту смуги розміщено малий герб міста Теплодар.
Над гербом на рівному розтані від верхнього краю вимпелу до верхньої частини герба золотим кольором наноситься надпис з назвою міста – Теплодар.
Під гербом на рівному розтані від нижньої частина герба та нижнього краю вимпелу синім кольором наноситься дата події, до якої присвячено вручення вимпела (квартал, півріччя, рік чи інший період).
В основі створення вимпелів міста Теплодар лежать мотиви символіки і колористика герба і прапора міста Теплодар.
2. Еталонні екземпляри вимпелу міста Теплодар зберігаються в приміщенні міської ради.
3. Дублікати вимпелів міста Теплодар є ознакою пошани, що вручаються міською радою чи міським головою в знак визнання заслуг мешканців міста, підприємств міста, установ та організацій Теплодарської міської ради за певний період, що не може перевищувати 1 рік. Про який саме термін (рік) йдеться робиться позначка на дублікаті з нанесенням в тому місті вимпелу, яке визначається в залежності від призначення самого вимпелу.
Призначення вимпелів таке.
Варіант-1 вимпелу призначається для вручення почесним громадянам міста, установам та організаціям Теплодарської міської ради.
Варіант-2 вимпелу призначається для вручення керівникам, колективам підприємств державної і недержавної форми власності.
Варіант-3 вимпелу призначається для вручення кращим навчальним закладам і спортивним організаціям (командам) міста.
Кількість наданих вимпелів міста в цілому і за будь який період не обмежується і визначається за рішенням міської ради чи розпорядженням міського голови.

Додаток № 6 до рішення _____________ сесії Теплодарської міської ради _______ скликання від «____»_________________2005 року

ПОЛОЖЕННЯ
Про Печатку міста Теплодар

1. Печатка міста Теплодар є символом, що відображає урочистість подій, які відбуваються в місті чи за його межами і мають визначальне значення для територіальної громади і гостей міста.
В центрі печатки контур полум’я вогню, що з незламною силою виривається з назви міста Теплодар.
Напис по колу – “Печатка міста Теплодар”.
2. Печатка міста Теплодар зберігається в кабінеті міського голови.
3. Відбитки печатки міста Теплодар проставляються в підтвердження урочистості подій, які відбуваються в місті чи за його межами на наступних документах:
– історичного значення угодах, інших документах;
– урочистих розпорядженнях міського голови;
– Почесних грамотах, що видаються від імені міської ради і міського голови;
– Почесних дипломах, що видаються від імені міської ради і міського голови;
– інших урочистих документах.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl + Enter .

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: