ЗВІТ про здійснення державної регуляторної політики за 2016 рік

28 березня 2017р.                                                                                    №240-VII

 

 

Про здійснення державної регуляторної

Політики Теплодарської міською радою

та її виконавчим комітетом за 2016 рік

  

         Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» Теплодарська міська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити звіт «Про здійснення державної регуляторної політики Теплодарською міською радою та її виконавчим комітетом за 2016 рік» (додається).

2.Відповідальним особам за дотримання державної регуляторної політики виконавчоого комітету Теплодарської міської ради продовжити роботу щодо дотримання законодавства з питання впровадження державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, етики, законності, правопорядку та соціального захисту населення.

 

Міський голова                                                                         М.В.Жовнір

                                                                                                    

 Додаток   до рішення

 Теплодарської міської ради

  від «28» березня 2017р.

 № 240-VII                                                                     

 

 

 

Звіт

про здійснення державної регуляторної політики виконавчого комітету

Теплодарської міської ради за 2016 рік

 

 

Вступна частина

            Регуляторна діяльність Теплодарської міської ради та її виконавчого комітету – це діяльність спрямована на підготовку, прийняття, відстеження результативності та перегляд регуляторних актів. З метою дотримання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  діє розпорядження міського голови від 05.06.2004р. №94-Р  та розпорядження міського голови  від 02.04.2012р.№ 92-Р «Про призначення осіб, відповідальних за впровадження державної регуляторної політики».

            Регуляторна діяльність Теплодарської міської ради та виконавчого комітету була спрямована на приведення власних нормативних актів у відповідність до вимог чинного законодавства.

 

Загальна частина

            Основна увага Теплодарською міською радою та її виконавчим комітетом приділяється недопущенню необґрунтованого регулювання господарської діяльності, перегляду та удосконаленню діючих регуляторних актів, забезпеченню участі у розробці регуляторних актів представників громадських об»єднань, забезпеченню прозорості, гласності та відкритості при прийнятті регуляторних актів.

            Розпорядженням міського голови від 25.12.2015р р. №287-Р був затверджений план діяльності з підготовки регуляторних актів на 2016 рік, згідно даного плану та внесених до нього доповнень протягом 2016 року було прийнято 3 регуляторні акти:

  • Рішення Теплодарської міської ради від14.01.2016р.№624-УІ «Про встановлення розмірів відсоткових ставок від нормативної грошової оцінки для встановлення орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м.Теплодар»
  • Рішення Теплодарської міської ради від 24.03.2016р. № 84-VIІ «Про затвердження Положення про порядок визначення виконавця житлово-комунальних послуг житлово-комунальних послуг у житловому фонді м.Теплодар, право на здійснення яких виборюється на конкурсних засадах»
  • Рішення Теплодарської міської ради «Про внесення доповнень та змін до додатку рішення Теплодарської міської ради №371-УІ від 30 травня 2013 року «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно територіальної громади м.Теплодар та пропорції її розподілу»

Вищевказані регуляторні акти готувалися відповідно до вимог ст.8 Закону України „Про  засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, а саме: проекти  регуляторних актів разом із відповідними  аналізами регуляторного впливу оприлюднювалися в ЗМІ, тільки після обговорення громадськістю, через місяць проекти надавалися на розгляд депутатських комісії та на затвердження сесією міської ради та виконавчим комітетом. В процесі підготовки регуляторних актів зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об”єднань не надходило.

При виконавчому комітеті Теплодарської міської ради створено та працює комісія з питань реалізації державної регуляторної політики Теплодарської міської ради та виконавчого комітету, яка розглядає питання щодо регуляторної діяльності та  готує експертні висновки регуляторного впливу на погодження регуляторних актів  в Регуляторній службі України. Всі вищезазначені регуляторні акти, які були прийняті протягом 2016 року були направлені разом з експертними висновками до Регуляторної служби України на погодження, отримання зауважень та рекомендацій. Всього за період січень  – грудень 2016р було проведено 4 засідань даної комісії

Знято з обліку регуляторних актів :

  • Рішення Теплодарської міської ради від 04.08.2005 р. № 429-ІУ «Про затвердження символіки м.Теплодар та порядку її використання»
  • Рішення Теплодарської міської ради від 01.032012р. № 211-УІ «Про затвердження програми приватизації та відчуження об»єктів комунальної власності територіальної громади м.Теплодар на 2012-2015 роки та складу постійної контрольної комісії з питань приватизації та відчуження комунального майна».

Також розпорядженням міського голови від 30.12.2015р. № 296-Р був затверджений план-графік проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2016 рік . Протягом 2016 року за необхідністю до нього були внесені доповнення. За звітній період було проведено 14 відстежень результативності регуляторних актів. Звіти про відстеження регуляторних актів розміщені як на сторінках міської газети так і на веб – сайті виконавчого комітету.

Для забезпечення оприлюднення та доступу до нормативно-правових актів,  які носять регуляторний характер на веб-сайті виконавчого комітету у розділі «Регуляторна політика» розміщено реєстр діючих регуляторних актів. В реєстрі вказано терміни здійснених заходів з відстеження результативності регуляторних актів та заплановані терміни наступних відстежень. Станом на 01.01.2017р. до реєстру увійшло 31 регуляторний акт

 

 

Висновки

      В цілому, протягом 2016 року в результаті здійснення державної регуляторної політики Теплодарською міською радою та її виконавчим комітетом зберігалися позитивні тенденції з реалізації основних принципів державної регуляторної політики – доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, прозорість та врахування громадської думки.

В обговоренні проектів  приймали активну участь депутати міської ради, але необхідно зазначити, що залишається низькою активність не тільки громадян, а і самих суб»єктів господарювання, яких безпосередньо стосується прийняття того чи іншого рішення.