Home » Оголошення » Оголошується конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності

Оголошується конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності

                                    ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Теплодарська міська рада оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки об’єкту нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Теплодар, який відчужується шляхом приватизації.

 Конкурс відбудеться 21 квітня 2017 року о 14.00 за адресою:                        

Одеська область, м. Теплодар, вул. Піонерна, 7, кабінет № 35

           Інформація про об’єкт оцінки

Назва об’єкта оцінки:  Під’їзна колія від станції Вигода.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління майна та інвестицій Теплодарської міської ради.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: від станції Вигода до Промзони м. Теплодар Одеської області.

Мета проведення оцінки: для приватизації.

Телефон замовника конкурсу: 0485022830, 048-783-10-27.

Телефакс замовника конкурсу: 0485022830.

 Електронна адреса замовника конкурсу: teplodar-umi@ukr.net.

 Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання: 84.11 Державне управління загального характеру.

   Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): основні засоби -1.

 Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) : станом на 01.01.2017р. :

Під’їзна колія від станції Вигода – 0,00грн;

Кількість земельних ділянок  (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1  Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: 20671м.

Місце розташування земельної (их)ділянки(ок): від станції Вигода до Промзони м. Теплодар Одеської області.

Цільове призначення земельної (их)ділянки(ок): під розміщення залізничної колії.

Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): комунальна власність.

Нормативна грошова оцінка земельної (их)ділянки(ок):  –

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: «ні».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): –

Відповідальна особа за подання інформації: О.Ю.Панасюк

Кінцевий термін подання документів: 17.04.2017 р.

Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою;

Копії документів: звітів про оцінку майна, які на час проведення конкурсу складені претендентом на виконання договорів про проведення оцінки майна, укладених з органами приватизації та іншими замовниками, за підсумками попередніх конкурсів (до уваги беруться договори, укладені з органом приватизації, який проводить відповідний конкурсний відбір);

Інформація про претендента за встановленою формою;

Вимоги до учасників конкурсу: перелік оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна або звіту про експертну грошову оцінку, та їх особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки подібного майна; наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

Інформація про замовника та особу – платника робіт з оцінки: Замовник –  Управління майна та інвестицій Теплодарської міської ради; Платник — Управління майна та інвестицій Теплодарської міської ради.

Відомості про місцезнаходження комісії, робочої групи, їх контактні номери телефонів: Одеська область, м. Теплодар, вул. Піонерна, 7, тел. 0485022830, 048-783-10-27.


Leave a comment

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

logo
consultation
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo