Home » Новини » Повідомлення про намір здійснити зміну тарифів на централізоване водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод для споживачів м.Теплодар

Повідомлення про намір здійснити зміну тарифів на централізоване водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод для споживачів м.Теплодар

           Міське комунальне підприємство на виконання наказу Міністерства Регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012  № 390 «Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад», з метою отримання пропозицій, зауважень громадян», інформує споживачів м.Теплодар про намір здійснити зміну тарифів на централізоване водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод.

Зокрема підвищення тарифів на централізоване водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод пов’язано з постійним зростанням вартості складових витрат економічно обґрунтованої собівартості  даних послуг, які і формують структуру тарифів. В умовах постійного зростання складових тарифів, зокрема вартості електричної енергії, паливно-енергетичних та інших матеріальних ресурсів, податків, мінімальної заробітної плати,  виникає невідповідність діючих тарифів фактичним витратам з виробництва та надання послуг.

Метою зміни тарифів є приведення їх до економічно обґрунтованого рівня, який покриває всі витрати в собівартості цих послуг для належного функціонування підприємства.  

На виконання Постанови Кабінету Міністрів № 869 від 01.06.2011р. „Про забезпечення єдиного підходу до  формування тарифів на житлово-комунальні послуги” та Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, МКП «Теплодарводоканал» виконало розрахунок планованих витрат та направило до органу місцевого самоврядування – виконавчого комітету Теплодарської міської ради заяву з розрахунковими матеріалами для встановлення тарифів на ліцензовані види діяльності: централізоване водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод.

Тарифи сформовані відповідно до річних планів, економічно обґрунтованих планових витрат, галузевих технологічних нормативів використання питної води, з урахуванням особливостей технологічних процесів, з урахуванням ставок податків і зборів, фактичних цін і тарифів на матеріальні та паливно-енергетичні ресурси та послуги.

Розрахункові тарифи на вищезазначені послуги для всіх споживачів м.Теплодар  становлять:

 

 1. На централізоване водопостачання………………… .11,58 грн.
 2. На централізоване водовідведення…………….……… 5,58 грн.
 3. На централізоване очищення стічних вод.……………4,74 грн.

 

             Пропозиції та зауваження до опублікованого наміру приймаються розробником у письмовій формі  протягом 14 (чотирнадцяти) днів з дня його   оприлюднення на адресу: 65490, Одеська обл., м.Теплодар, вул.Польова, 1, каб.14

 

         Директор МКП «Теплодарводоканал»_____________С.В.Калашніков

 

 Обгрунтування причин зміни тарифів на послуги водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод для усіх споживачів м.Теплодар

Оновною метою діяльності  міського комунального підприємств «Теплодарводоканал»  є забезпечення безперебійного та якісного водопостачання і водовідведення та очистки стоків населенню, організаціям та підприємствам міста. Послуги з водопостачання та водовідведення надаються для усіх груп споживачів міста цілодобово та в необхідних об’ємах.

На сьогоднішній день на МКП «Теплодарводоканал» склалася складна ситуація, спричинена невідповідністю діючих тарифів на послуги з водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод до їх фактичної собівартості.

Рівень відшкодування фактичних витрат в діючому тарифі  становить:

населення

 • з водопостачання – 67 %
 • з водовідведення – 46 %
 • очищення стічних вод – 60 %

 бюджетні установи

 • з водопостачання – 89%
 • з водовідведення – 51 %
 • очищення стічних вод – 66 %

 інші споживачі

 • з водопостачання – 101 %
 • з водовідведення – 58 %
 • очищення стічних вод -75 %

садівничі кооперативи з водопостачання – 75%

Така ситуація виникла в зв’язку з різким ростом цін на складові собівартості послуг стосовно до діючого тарифу, а саме:

 • на електроенергію на 39%
 • на теплову енергію на 45 %
 • на паливно-мастильні матеріали на 48%
 • на заробітну плату на 26 %

За 9 місяців 2016 року   від здійснення основної діяльності – надання послуг з централізованого водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод підприємство отримало збитки в сумі 932 тис.грн.

Собівартість послуг збільшується в зв’язку з різкими змінами цін  на ринку енергоносіїв, палива та матеріалів, та вартості всіх договірних робіт та послуг, що мають постійний характер та не залежать від господарської діяльності підприємства. На підприємстві постійно не вистачає власних обігових коштів для сплати за спожиті енергоресурси та обовязкові податки і збори.

Збиткова діяльність підприємства призводить  до  зменшення  його фінансових ресурсів, нестабільного економічного стану, зростання кредиторської заборгованості.

Застаріла технічна база вимагає проведення обсягів ремонтних робіт, а джерело фінансування заходів, які підприємство повинно спрямовувати на зміцнення матеріально-технічної бази, відсутнє. Оскільки власні фінансові ресурси знаходяться на рівні, нижчому від мінімально необхідних для організації виробничого процесу та процесу реалізації послуг,  міське комунальне підприємство «Теплодарводоканал» не в змозі своєчасно сплачувати податки, погашати інші зобов’язання, проводити поточний ремонт та аварійні роботи.

Таким чином, діючі тарифи послуг з водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод вже  не можуть  виконувати свого економічного призначення і відшкодовувати підприємству  кошти, затрачені на виробництво. 

Також протягом 2011-2016 років на підприємстві, як у всіх регіонах України, зберігається тенденція до падіння обсягів реалізації питної води для усіх групп споживачів.

Зміна тарифу обумовлено тим, що діючі тарифи на послуги водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод не забезпечують повного відшкодування вартості послуг та на виконання Постанови Кабінету Міністрів № 869 від 01.06.2011р. „Про забезпечення єдиного підходу до  формування тарифів на житлово-комунальні послуги” та Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення згідно якої тариф встановлюється на рік, але якщо протягом року у разі зміни ставок, податків і зборів (обов’язкових платежів), мінімального рівня заробітної плати, ставок орендної плати, інших обов’язкових платежів і зборів, цін і тарифів на матеріальні та паливно-енергетичні ресурси та послуги за поданням МКП «Теплодарводоканал» розрахунків скоригованих тарифів на послуги централізованого водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод, виконавчим комітетом Теплодарської міської ради запроваджується механізм коригування тарифів, згідно з нормами чинного законодавства.

Востаннє тарифи для населення переглядалися у січні 2016 року у зв’язку зі зниженням вартості покупної води, для інших споживачів у липні 2015 року.

Рівень цін/тарифів на житлово-комунальних послуг повинен відповідати економічно обґрунтованим витратам на їх виробництво.

В зв’язку з цим виникла необхідність у зміні  тарифів на послуги  водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод”.

 

Директор  МКП «Теплодарводоканал»                                 С.В.Калашніков

       
                             Структура тарифу на централізоване водопостачання    
МКП “Теплодарводоканал”      
                                                     на 2017 рік      
       
Статті витрат Загальні показники         Питома вага
всього грн.    на рік             грн/м3 %
1. Прямі матеріальні витрати, всього, у тому числі: 2275148 6,8314 57,3
витрати, пов’язані з використанням електроенергії для технологічних потреб 650313 1,9526 16,4
витрати на придбання води в інших підприємств  1149946 3,4528 28,9
витрати на придбання реагентів для очищення і знезараження питної води та/або стічних вод 0,00 0,0000 0,0
теплоенергія 446986 1,3421 11,2
матеріали 3250 0,0098 0,1
паливно мастильні матеріали 21616 0,0649 0,5
запчастини 0,00 0,0000 0,0
малоцінні та швидкозношувальні предмети 3037 0,0091 0,1
2. Прямі витрати на оплату праці 655349 1,9677 16,5
3. Інші прямі витрати, всього, у тому числі: 160951 0,4833 4,1
внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу 144177 0,4329 3,6
амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів  0,00 0,0000 0,0
обов’язкові податки та збори 8975 0,0269 0,2
інші прямі витрати 7799 0,0234 0,2
4. Загальновиробничі витрати, всього, у тому числі: 173491 0,5209 4,4
витрати на оплату праці 125612 0,3772 3,2
внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 27635 0,0830 0,7
амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів  0,00 0,0000 0,0
інші витрати 20244 0,0608 0,5
5. Адміністративні витрати, всього, у тому числі: 370647 1,1129 9,3
витрати на оплату праці 269672 0,8097 6,8
внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 59328 0,1781 1,5
амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів  640 0,0019 0,0
інші витрати 41007 0,1231 1,0
6. Витрати зі збуту послуг, всього, у тому числі: 338166 1,0154 8,5
витрати на оплату праці 266682 0,8007 6,7
внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 58670 0,1762 1,5
амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів  353 0,0011 0,0
інші витрати 12461 0,0374 0,3
7. Інші витрати з операційної діяльності 0,00 0,0000 0,0
8. Фінансові витрати 0,00 0,0000 0,0
9. Всього витрат повної собівартісті 3973752 9,6500 100,0
10. Плановий прибуток 0,00 0,0000 0,0
10.1 податок на прибуток 0,00 0,0000 0,0
10.2 на розвиток виробництва 0,00 0,0000 0,0
11. Вартість за відповідними тарифами 3973752 9,6500 100,0
12. Податок на додану вартість 794750 1,9300 20,0
13. Тариф з ПДВ 4768502 11,5800 120,0
       
Керівник                           __________________                Калашніков С.В.    
                                               (підпис)                                    (ПІБ)      
       
М.П.      
       

 

 


Leave a comment

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

logo
consultation
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo