№80/В-2017 Про встановлення відзнак міського рівня та затвердження Положення про них

13 квітня 2017р.                                                                                                     №80/В-2017

 

Про встановлення відзнак міського рівня

та затвердження Положення про них

 

Відповідно до ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою відзначення  кращих працівників, трудових колективів, які досягли високого професіоналізму й значних успіхів у виробничій, науковій, державній, військовій, творчій та інших сферах діяльності, зробили вагомий внесок у створення матеріальних і духовних цінностей, виконавчий комітет Теплодарської міської ради

ВИРІШИВ:

 

 1. Встановити, що відзнаками міського рівня є:

– «Подяка виконавчого комітету».

– «Грамота виконавчого комітету»;

– «Почесна грамота»;

– «Відзнака міського голови»

– «За заслуги перед містом Теплодар».

2 Затвердити Положення про відзнаки міського рівня (додаток 1)

3.Затвердити описи та ескізи відзнак міського рівня (додатки 2,3,4,5,6 додаються).

4.Затвердити форму подання для представлення до відзнак міського рівня (додаток 7). Видатки, пов′язані з виготовленням знаків, посвідчень до знаків,  бланків подяк, грамот, почесних грамот здійснюються за рахунок коштів міського  бюджету.

 1. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 17.03.2011 №68/В-2011 «Про затвердження складу постійнодіючої комісії з питань нагородження, Положення про неї та Положення про Грамоти Виконавчого комітету Теплодарської міської ради»

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Жовніра М.В.

  

Міський голова                                                                            М.В.Жовнір

 

 

 

                                                                                                                       Додаток 1

                                                                                                                       до рішення

                                                                                                                       виконавчого комітету

                                                                                                                       від 13 квітня 2017р.

                                                                                                          №80/В-2017

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відзнаки міського рівня

 

І. Загальні положення

 

1) У місті Теплодар встановлюються такі відзнаки міського рівня:

– «Подяка виконавчого комітету».

«Грамота виконавчого комітету»;

– «Почесна грамота»;

– «Відзнака міського голови»

– «За заслуги перед містом Теплодар»

2) Відзнаки міського рівня  є формою відзначення громадян та трудових колективів за заслуги у забезпеченні соціального і економічного розвитку міста,  проведенні заходів щодо забезпечення законності, прав і свобод громадян, а також за сумлінну працю, вагомі трудові досягнення у виробничій, соціально-культурній, науковій, військовій, правоохоронній, творчій, спортивній, громадській та інших сферах діяльності, активну участь у вихованні підростаючого покоління, миротворчу, благодійну діяльність та з нагоди державних, професійних свят, пам’ятних, ювілейних дат.

3) Почесна грамота (надалі – Почесна  грамота), грамота виконавчого комітету (надалі – Грамота), подяка виконавчого комітету (надалі – Подяка)   є заохоченням за заслуги у забезпеченні реалізації програм соціального і економічного розвитку міста Теплодар,  проведенні заходів щодо забезпечення законності, прав і свобод громадян, а також за сумлінну працю, вагомі трудові досягнення, активну участь у вихованні підростаючого покоління, миротворчу, благодійну діяльність та з нагоди державних, професійних свят, пам’ятних, ювілейних дат.

4) «Відзнака міського голови», «За заслуги перед містом Теплодар»  – для нагородження громадян за значний особистий внесок в розвиток міста, спрямований на забезпечення високого стандарту життєвих умов, миротворчу, благодійну, гуманістичну, громадську та управлінську діяльність, проведення заходів щодо забезпечення законності, прав і свобод громадян, захист державних інтересів України.

5) Фінансування, пов’язане з реалізацією даного Положення, здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.

6) У разі втрати (псування) даних відзнак дублікат не видається

 

ІІ. Виготовлення та зберігання  відзнак та  документів,

що посвідчують нагородження ними

 

1) Виготовлення бланків «Подяка виконавчого комітету», «Грамота виконавчого комітету»,   «Почесна грамота»,   нагрудних знаків «Відзнака міського голови», «За заслуги перед містом Теплодар», а також документів, що посвідчують нагородження ними, здійснюється на замовлення виконавчого комітету міської ради відповідно до потреб згідно встановленого зразку.

Разом з Почесною відзнакою «Відзнака міського голови», «За заслуги перед містом Теплодар» вручається посвідчення.

2) Почесну відзнаку та посвідчення вручає міський голова або за його дорученням – заступник міського голови чи секретар міської ради.

3) Почесну відзнаку носять на лівій стороні грудей. 

4) Нагороджені Відзнаками, повинні дбайливо ставитись до їх схоронності. У разі втрати відзнак нагороджені зберігають свої права на них відповідно до Положень.

5) У випадках нагородження посмертно, відзнака передається рідним для зберігання, як пам’ять.

6) Нагородженому можуть бути видані дублікати документів про нагородження відповідною відзнакою, якщо буде визнано, що втрата відзнаки сталася внаслідок стихійного лиха, бойових дій або з інших причин, що не залежать від нагородженого.

7) Дублікати відзнак не видаються.

 

ІІІ. Порядок представлення до нагородження відзнаками міського рівня

 

1) Подякою, Грамотою, Почесною грамотою, Відзнакою міського голови      нагороджуються громадяни та трудові колективи підприємств, установ і організацій, які зробили значний особистий внесок у розвиток міста або мають інші досягнення, зазначені у пункті 1 розділу І Положення.

2) До нагородження Почесною грамотою, Грамотою, Подякою, Відзнакою міського голови  представляються особи, які мають трудовий стаж на даному підприємстві, в установі або організації не менше 3 років.

3) Відзнаками  міського голови «Відзнака міського голови», «За заслуги перед містом Теплодар»  можуть бути нагороджені громадяни України та іноземні громадяни, які зробили значний особистий внесок у розвиток міста, посадові особи органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, депутати міської ради.

4) Нагородження відзнаками міського рівня  може ініціюватися за поданням міського голови, секретаря міської ради, депутатського корпусу, членів виконавчого комітету, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, керівників структурних підрозділів виконавчого комітету, керівників підприємств, організацій, установ.

Подання на відзначення окремих осіб готується відділом (службою) з кадрових питань відповідної установи, де працює або працював кандидат, а на відзначення колективів установ, підприємств, організацій, органів місцевого самоврядування та виконавчої влади – тим структурним підрозділом виконавчого комітету, до сфери відання якого відноситься цей колектив, або інша організація, установа.

5) При представленні до нагородження необхідно дотримуватись послідовності у нагородженні: Подяка, Грамота, Почесною грамота,  Відзнака міського голови.

6) Особа, яку нагороджено Подякою (Грамотою), може бути представлена до наступного нагородження не раніше ніж через 2 роки.

7) Особи можуть бути представлені до повторного нагородження:

Грамотою або Подякою – не раніше як через 2 роки;

Почесною грамотою – не раніше як через 3 років.

У виняткових випадках представлення до нагородження може відбуватись раніше

8) Подання про нагородження відзнаками вноситься на ім’я міського голови керівниками  структурних підрозділів виконавчого комітету підприємств, установ, організацій, (про нагородження керівників – їх заступниками) не пізніше як за 10 днів до зазначеної дати. У поданні обов’язково зазначається подія і дата нагородження.

9) При представленні до нагородження до подання про нагородження додаються:

– відомості про досягнення особи із зазначенням її конкретних заслуг і  здобутків у професійній, політичній або громадській діяльності;

– біографічна довідка встановленого зразка, в якій зазначаються відомості про нагороди особи, підписана керівником кадрової служби та скріплена відповідною печаткою;

– згода особи, що представляється до нагородження, на обробку її персональних даних.

Крім того, при представленні особи до нагородження Грамотою або Подякою до подання додається копія паспорта (1 сторінка).

10) При представленні до нагородження Почесною грамотою, Грамотою та Подякою трудового колективу підприємства, установи, організації до подання додаються відомості про досягнення підприємства, установи або організації із зазначенням його економічних показників.

Крім того, при представленні трудового колективу підприємства, установи, організації до нагородження Грамотою або Подякою до подання додається копія паспорта керівника підприємства, установи, організації (1 сторінка), а при представленні до Почесної грамоти – список кращих працівників трудового колективу з розподілом одноразової винагороди кожному та копії їх паспортів.

11) У разі представлення до нагородження з нагоди ювілею підприємства, установи, організації, до нагородних документів додається архівна довідка або інший документ, який засвідчує дату заснування підприємства.

12) Почесною грамотою відзначення пам’ятних дат, історичних подій, ювілеїв підприємств, установ і організацій вперше відбувається у 10-ту річницю, ювілеї та вшанування пам’яті видатних людей – у день п’ятдесятиріччя з дня народження. Наступні відзначення для підприємств, установ, організацій – не раніше як через 10 років, а для осіб – 5 років.

13) Нагородження Грамотою або Подякою з нагоди відзначення ювілеїв підприємств, установ і організацій може відбуватись вперше у 10-ту річницю.

Одночасно від одного підприємства, установи, організації до нагородження можуть бути представлені не більше 7 осіб. У виключних випадках, за рішенням виконавчого комітету міської ради, кількість нагороджуваних може перевищувати граничну чисельність у відповідності до прийнятого рішення виконкому.

14) Подання та нагородні матеріали щодо відзначення Почесною грамотою, Грамотою або Подякою попередньо розглядаються відділом діловодства, контролю і організаційної роботи виконавчого комітету міської ради щодо відповідності поданих клопотань вимогам даного Положення.

За результатами розгляду клопотання подаються на погодження міському  голові. Міський голова обговорює дані клопотання  із секретарем міської ради, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючим справами виконавчого комітету.

15) Рішення про відзначення Почесною грамотою, Грамотою чи Подякою приймається міським головою і оформлюється розпорядженням

16) Підготовку проекту розпорядження міського голови про нагородження забезпечує відділ діловодства, контролю і організаційної роботи   виконавчого комітету міської ради:

17) Роздрук, облік і реєстрація Почесних грамот, Грамот та Подяк здійснюється відділом діловодства, контролю і організаційної роботи  виконавчого комітету міської ради.

18) У разі невідповідності вимогам даного Положення, документи залишаються без розгляду, про що повідомляється органу, що їх надіслав.

19) До Почесної грамоти  може додаватись  грошова винагорода у розмірі від 200 до 300 грн. за рахунок роботодавця. Конкретний розмір грошової винагороди визначається окремо у кожному випадку за розглядом пропозицій, які надані суб’єктом ініціювання такого відзначення.

 

 1. IV. Порядок вручення

 

1) Вручення відзнак міського рівня проводиться в урочистій обстановці, як правило, на урочистих зборах трудового колективу міським головою або за його дорученням заступниками міського голови.

Відомості про нагородження висвітлюються в засобах масової інформації в установленому порядку.

2) У трудовій книжці та особовій справі нагородженого робиться відповідний запис.

З метою забезпечення контролю за врученням відзнак у відділі  діловодства, контролю і організаційної роботи  виконавчого комітету ведеться електронний журнал обліку видачі вищевказаних нагород.

 

Керуюча справами                                                                                        О.П.Зорило

                                                                                                     Додаток 2

                                                                                                    до рішення

                                                                                                   виконавчого комітету

                                                                                                   від 13 квітня 2017р.

                                                                                                  №80/В-2017

 

Опис та ескіз

«Відзнака  міського голови»

«Відзнака міського голови» являє собою нагрудний знак. золотого металу, заповнений синьою емаллю. Центральною частиною композиції є герб міста Теплодар та написом «Відзнака  міського голови» м.Теплодар. Матеріал Почесної відзнаки – мідь. Розмір знака між протилежними кінцями:  ширина – 25мм, довжина – 33мм. Відзнака кріпиться двома цанговими замками.

 

 

Керуюча справами                                                                       О.П.Зорило

 

 

                                                                                                                  Додаток 3

                                                                                                                  до  рішення

                                                                                                                   виконавчого комітету

                                                                                                                   від 13 квітня 2017р.

                                                                                                                  №80/В-2017

 

 

 

Опис та ескіз

Почесної  відзнаки   міського голови

“За заслуги перед містом Теплодар

 

 

Почесна відзнака міського голови «За заслуги перед містом Теплодар» являє собою нагрудний знак орденського типу із золотистого металу. Основним елементом нагороди є рівносторонній хрест з розбіжними сторонами, заповнений емаллю синього кольору, в проміжку між сторонами хреста розташовані розбіжні промені золотистого кольору. По центру хреста розташований медальйон з надписом по колу «За заслуги перед  містом Теплодар.», на полі заповненому емаллю білого кольору. По центру медальйону розташований герб міста Теплодар на круглому полі, який заповнений емаллю білого кольору. Розмір знака між протилежними кінцями хреста – 40 мм. Відзнака кріпиться двома цанговими замками до фігурної частини колодки. Колодка – прямокутної форми, обтягнута шовковою стрічкою. Стрічка – двокольорова з рівнозначними вертикальними смугами кольорів Державного Прапору України.  Матеріал Почесної відзнаки – мідь.

 

 

Керуюча справами                                                                                       О.П.Зорило

 

                                                                                                     Додаток 6

                                                                                                     до рішення

                                                                                                     виконавчого комітету

                                                                                                    від 13 квітня 2017р.

                                                                                                    №80/В-2017

.

 

Ескіз
«Подяка виконавчого комітету»

 

 

 

Керуюча справами                                                             О.П.Зорило

 

 

         Додаток 5

                                                                                                     до рішення

                                                                                                виконавчого комітету

                                                                                                від 13 квітня 2017р.

                                                                                        №80/В-2017

.

 

Ескіз
«Грамота виконавчого комітету»

 

Керуюча справами                                                             О.П.Зорило

 

 

        Додаток 4

                                                                                                     до рішення

                                                                                                виконавчого комітету

                                                                                                від 13 квітня 2017р.

                                                                                         №80/В-2017

 

Ескіз

«Почесна грамота виконавчого комітету»

 

 

 

Керуюча справами                                                             О.П.Зорило

 

                                                                                                    Додаток 7

                                                                                                    до рішення

                                                                                               виконавчого комітету

                                                                                               від 13 квітня 2017р.

                                                                                          №80/В-2017

 

 

ПОДАННЯ

(зразок) для представлення до відзнаки міського рівня

 

 1. Прізвище, ім’я по батькові: __________________________________;
 2. Посада і місце роботи, служби: _______________________________;
 3. Число, місяць, рік і місце народження: _________________________

______ _______________________________________________________;

 1. Стать: __________;
 2. Національність:______________;
 3. Освіта: ____________________________________________________;
 4. Науковий ступінь, вчене звання, спеціальне звання: ______________;
 5. Які має нагородження і дата нагородження: _____________________;
 6. Домашня адреса, індекс: ______________________________________

______________________________________________________________;

 1. Службова адреса, індекс: _____________________________________

______________________________________________________________;

 1. Загальний стаж роботи: ______________________________________;
 2. Стаж роботи у даному колективі: ______________________________;

13.Коротка характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг особи: ________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

               (найменування підприємства, установи, організації тощо, дата обговорення, № протоколу)

 

    представляється до відзнаки міського рівня___________________________

 

 

  Керівник____________                                         

 

 

     М.П.

 

 

Керуюча справами                                                             О.П.Зорило