Home » Новини » ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ  детального плану території земельної ділянки у м. Теплодар в межах

вул. Енергетиків, вул. Польова та СК «Енергобудівельник»

 

  1. Інформація про замовника СЕО:

Виконавчий комітет Теплодарської  міської  ради,

вул. Піонерна, 7, м. Теплодар, Одеська область, 65490

 

  1. Вид та основні цілі документу державного планування (ДДП) та його зв’язок з іншими ДДП:

Документація державного планування – Детальний план території земельної ділянки у м. Теплодар в межах вул. Енергетиків, вул. Польова та СК «Енергобудівельник» з метою обґрунтування можливості розміщення присадибної забудови на земельній ділянці орієнтовною площею 6 га є документацією з просторового планування на місцевому рівні.

Основною ціллю розроблення документації з просторового планування на місцевому рівні є уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, параметрів забудови та ландшафтної організації цієї  території; визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами; визначені містобудівні умови та обмеження даної території; зображення існуючих земельних ділянок та їх функціонального використання; створення належних умов охорони і використання об’єктів культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду, інших об’єктів,  що підлягають охороні відповідно до законодавства; визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо: створення транспортної інфраструктури; організації транспортного і пішохідного руху, розміщення місць паркування транспортних засобів; охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки; комплексного благоустрою та озеленення; використання підземного простору тощо.

Містобудівна документація включає в себе цифровий кадастр, розвиває функціональне зонування і враховує стратегії і плани загальнонаціонального і місцевого розвитку (Схема планування території Одеської області та Схеми планування територій Біляївського району), що має значення для населеного пункту.

 

  1. Те, якою мірою ДДП визначає умови для здійснення діяльності або надання документів дозвільного характеру на реалізацію видів діяльності та об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, у тому числі інформацію щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів:

Заплановані об’єкти не віднесені до категорій видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля. З погляду на вище сказане, здійснення процедури оцінки впливу на довкілля не потребує, у відповідності до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

 

  1. Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутні;

б) для територій з природоохоронним статусом – відсутні;

в) транскордонні наслідки, у тому числі для здоров’я населення – відсутні.

 

  1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДДП не буде затверджено:

Не передбачаються.

 

  1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО:

На даний час не передбачаються.

 

  1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП:

а) прокладка мереж водопостачання та каналізування по території розроблення містобудівної документації;

б)  улаштування центральних споруд побутової каналізації;

в) відведення поверхневого стоку з території у дощову каналізацію з попереднім очищенням для затримання нерозчинних домішок;

г)  запровадження системи роздільного збору побутових відходів;

д) влаштування смуги озелененої території загального призначення навколо проектованої території;

        е) розроблення та затвердження Схеми санітарного очищення території (вимоги статей 21, 35-1 Закону України «Про відходи»).

 

  1. Пропозиції до структури та змісту СЕО:

Виконати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 «Настанова з виконання розділів «Охорона навколишнього природного середовища» у складі містобудівної документації» та вимог частини другої ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

  1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання:

       Відділ архітектури та містобудування виконавчого комітету Теплодарської міської ради,  вул. Піонерна, 7, м. Теплодар, Одеська  область, 65490; електронна адреса teplodar-city@trada.gov.ua

       Строк подання становить 15 днів з дня публікації заяви (відповідно до пп.5, 6 ст.10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Leave a comment

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

logo
consultation
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo