№6-VІІ Про внесення змін в додаток 1 “Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Теплодар на 2015-2017 роки”

12 листопада 2015р.                                                                                 №6-VІІ

 

 

 

Про внесення змін в додаток  1 “Програми реформування

і розвитку житлово-комунального господарства м.Теплодар

на 2015-2017 роки”

 

 

        Відповідно до ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою безперебійного  надання житлово-комунальних послуг для населення м.Теплодар та недопущення відключення міста Теплодар від енергоносіїв, Теплодарська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни в “Програму реформування розвитку житлово-комунального господарства м.Теплодар на 2015-2017 роки”, а саме: доповнити додаток 1  розділом 6   “Фінансова підтримка юридичним особам, які надають  житлово – комунальні послуги для населення м.Теплодар”, згідно додатку.

2.Начальнику фінансового управління виконавчого комітету Теплодарської   
міської ради (Одарич С.П.) здійснювати фінансування заходів даної програми, згідно затвердженого бюджету на відповідний рік.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії:

– з фінансово – економічних питань, бюджету, інвестицій, комунальної власності та підтримки підприємницької діяльності, торгівлі.

– з питань житлово-комунального господарства, промисловосты, транспорту та зв’язку.

 

 

Міський голова                                                                            М.В.Жовнір

 

 

                                                                                          Додаток 

                                                                                                                                                                                                          до рішення Теплодарської     
                                                                                                                                                                                  міської ради

                                                                                                                                                                   від «12» листопада 2015р.

                                                                                                                                                                           №6-VІІ

 

 

Заходи щодо виконання  Програми реформування та розвитку житловокомунального

господарства міста Теплодар  на 2015-2017 роки”

 

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Розрахункова потреба по роках, тис.грн.

( в т.ч. з місцевого, обласного, державного бюджету, інвестиції)

Очікуваний результат

Всього по Програмі

2015 рік

2016 рік

2017 рік

Розділ 6 “Фінансова підтримка юридичним особам, які надають

житлово – комунальні послуги для населення м.Теплодар ”

1

Надання фінансової підтримки юридичним особам, які надають  житлово – комунальні послуги для населення м.Теплодар ( фінансова допомога, дотація,тощо)

2015-2017 роки 

Управляння майна та інвестиції Теплодарської міської ради, одержувачі бюджетних коштів

2000,0

2000,0

безперепійне  надання житлово-комунальних послуг для населення м.Теплодар та недопущення відключення міста Теплодар від енергоносіїв

 

Всього по розділу  6

Фінансова підтримка юридичним особам, які надають житлово – комунальні послуги для населення м.Теплодар “

 

 

2000,0

2000,0