№512-ПРР від 17.03.2023р. Про внесення змін і доповнень до рішення Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області №295-VIIІ від 22.12.2022 року “Про бюджет Теплодарської міської територіальної громади на 2023 рік»

УКРАЇНА

ТЕПЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

 ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проект РІШЕННЯ

 

 

 

1558500000

(код бюджету)

 Про внесення змін і доповнень до рішення Теплодарської міської

ради Одеського району Одеської області  №295-VIIІ   від 22.12.2022 року “Про  бюджет  Теплодарської міської територіальної громади на 2023 рік» 

Відповідно до п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п.7, п.8 ст.78 Бюджетного кодексу України, постанови КМУ №252 від 11.03.2022 року зі змінами, Теплодарська міська рада Одеського району Одеської області

ВИРІШИЛА :

  1. Внести такі зміни і доповнення до рішення міської ради №295-VIIІ від 22.12.2022 року  “ Про  бюджет  Теплодарської міської територіальної громади на 2023 рік»:

1) Пункт 1 абзац   2 читати у новій редакції : «Визначити на 2023 рік:

– видатки бюджету Теплодарської  міської територіальної громади                              у сумі 96 389 025,42  грн, у тому числі видатки загального фонду бюджету Теплодарської міської територіальної громади – 90 931 324,59  грн, та видатки спеціального фонду бюджету Теплодарської  міської територіальної громади – 5 457 700,83 грн.

2) Пункт 13 частини 4 абзац  2 привести у відповідність до частини п’ятої абзацу третього ст. 28 Бюджетного кодексу України та   читати у новій редакції : «Головні розпорядники бюджетних коштів здійснюють публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм , у тому числі досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, у межах бюджетних програм за звітний бюджетний період до 15 березня року, що настає за звітним, та публікують оголошення про час та місце проведення публічного представлення такої інформації».

  1. Здійснити розподіл вільного залишку коштів загального фонду місцевого бюджету, що утворився станом на 01.01.2023 року, у сумі 2 893 437,06 грн.
  2. Здійснити передачу коштів з загального фонду місцевого бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі 2 081 357,64 грн., за рахунок  розподіленого вільного залишку коштів  загального фонду місцевого бюджету зазначених у пункті 2 цього рішення,   а саме:

КПКВК 0218110 КЕКВ 3110 у сумі 40 000,00 грн.;

КПКВК 3117330  КЕКВ 3132 у сумі 184 999,64 грн. за об’єктом  «Капітальний ремонт покрівлі будівлі блоку обслуговування гуртожитку №26,27,28 м.Теплодар Одеського району Одеської області»;

КПКВК 3116030  КЕКВ 3132 у сумі 330 000,00 грн.  за об’єктом

«Капітальний ремонт замощення  по вул.Комунальній  м.Теплодар Одеського району Одеської області»

КПКВК 0611010 ТЗДО №2 «Сонечко»  КЕКВ 3132 у сумі 1 526 358,00 грн. за об’єктом: «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) Теплодарського закладу дошкільної освіти  (ясла-садок) №2 «Сонечко» Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області». 

  1. Здійснити розподіл вільного залишку коштів спеціального фонду екологічного податку, що утворився на 01.01.2023 року в сумі 90 847,18 грн.
  2. Додаток «2», «3», «6», «7» викласти в новій редакції.
  3. Фінансовому управлінню (Одарич Світлані) внести відповідні зміни до річного та помісячного розпису бюджету Теплодарської міської територіальної громади на 2023 рік.
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій, комунальної власності та підтримки підприємницької діяльності, торгівлі.

Пояснювальна записка

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 6

Додаток 7