№510-ПРР від 16.03.2023р. Про затвердження рішень виконавчого комітету, прийнятих у міжсесійний період

У К Р А Ї Н А 

ТЕПЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПРОЄКТ   Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Про затвердження рішень  виконавчого

комітету, прийнятих  у міжсесійний період

Відповідно до ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,   Теплодарська міська рада Одеського району Одеської області

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити рішення виконавчого комітету, прийняті у міжсесійний період (додається).
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні депутатські комісій Теплодарської міської ради.

 

 

 

Додаток 

до рішення

Теплодарської міської ради

від «__» березня 2023 року

№     -VIII

 

Перелік

рішень виконавчого комітету, прийнятих у міжсесійний період                                         

  1. №34/В-2023 від 16 березня 2023р. «Про надання згоди на прийняття до комунальної власності та передачу в КП «Одеська ТЕЦ-2» витратних матеріалів у повне господарське ведення з подальшим використанням»