№503-ПРР від 13.03.2023р. Про внесення змін до рішення Теплодарської міської ради від 30 вересня 2021 року № 153/1-VII «Про затвердження програми розвитку земельних відносин та охорони земель на території Теплодарської міської територіальної громади на 2021-2025 роки»

ТЕПЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

Про внесення змін до рішення Теплодарської міської ради від 30 вересня 2021 року № 153/1-VII «Про затвердження  програми розвитку земельних відносин та охорони земель  на території     Теплодарської  міської територіальної  громади на  2021-2025 роки» 

         Відповідно до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, Відповідно до статей 13, 122, 186 Земельного кодексу України, статей 35, 57 Закону України “Про землеустрій”,  Рішення Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області від 26.11.2021 року  №154-VIII «Про внесення змін до рішення Теплодарської міської ради №36-VIIІ від 02.02.2021 року «Про затвердження структури та загальної чисельності апарату Теплодарської міської ради Одеської області та її виконавчих органів» зі змінами, внесеними рішеннями Теплодарської міської ради від 01.03.2021 року №44-VIII, від 28.05.2021 року №85-VIII, від 14.10.2022 №262/9-VIII Рішення Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області від 26.11.2021 року №158-VIII «Про затвердження структури та загальної чисельності Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області»      Теплодарська міська  рада Одеського району Одеської області

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до програми розвитку земельних відносин та охорони земель на території     Теплодарської  міської територіальної  громади на  2021-2025 роки:
 • Паспорт програми викласти в новій редакції
 • Додаток 1 «Ресурне забезпечення Програми розвитку земельних відносин та охорони земель на території     Теплодарської  міської територіальної  громади на  2021-2025 роки»  викласти в новій редакції;
 • Додаток 2 «Напрямки діяльності та заходи Програми розвитку земельних відносин та охорони земель  на території     Теплодарської  міської територіальної  громади на  2021-2025 роки»  викласти в новій редакції
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища будівництва та архітектури.

 

 

 

 

 

Додаток

До проекту  рішення сесії Теплодарської міської ради

 

 

 

ПРОГРАМА

 Розвитку земельних відносин та охорони земель   на території Теплодарської  міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки

 

 

 1. Паспорт

Розвитку земельних відносин та охорони земель   на території Теплодарської  міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки

1

Ініціатор розроблення програми

Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна  Теплодарської міської ради

2

Законодавча база, дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми,  нормативні документи

Земельний кодекс України, ЗУ «Про землеустрій»

3

Розробник програми

Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна  Теплодарської міської ради

4

Співрозробники програми

Виконавчий комітет Теплодарської міської ради, фінансове управління виконавчого комітету Теплодарської міської ради

5

Відповідальні виконавці програми

Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна  Теплодарської міської ради, Виконавчий комітет Теплодарської міської ради

6

Головний розпорядник бюджетних коштів

Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна  Теплодарської міської ради, Виконавчий комітет Теплодарської міської ради

7

Учасники програми

Замовниками виконання заходів Програми виступають  Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна  Теплодарської міської ради, Виконавчий комітет Теплодарської міської ради, а виконавці суб’єкти,  які мають право виконувати землевпорядні роботи

8

Термін реалізації програми

2021-2025 роки

8.1

Етапи виконання програми

(для довгострокових програм)

В один етап на протязі 5-ти років

9

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Бюджет Теплодарської міської громади, Одеський обласний бюджет

10

Загальний обсяг фінансових ресурсів, в т.ч. кредиторська заборгованість минулих періодів, необхідних для реалізації програми, всього,

у тому числі:

Загальний обсяг – 4600,00 тис.грн.

10.1

Кошти  міського бюджету

2600,00 тис.грн.

10.2

Кошти обласного бюджету

10.3

Кошти  інших джерел

2000,00тис.грн

 

 1. 2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА 

Програма розроблена з метою раціонального використання земельних ресурсів , їх охорони, захисту та спрямування на реалізацію політики держави щодо забезпечення сталого розвитку землекористування.

Розв’язання проблем, пов’язаних з раціональним використанням та охороною земель на території Теплодарської міської територіальної громади, необхідно здійснити шляхом:

– формування земельних ділянок ,  оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки комунальної власності та підготовку лотів до проведення земельних торгів.

2.1 Формування земельних ділянок, оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки комунальної власності та підготовка лотів для проведення земельних торгів.

Набуття права на землю громадянами та юридичними особами здійснюється шляхом передачі земельних ділянок у власність або надання їх у користування. Насамперед слід зазначити, що право землекористування є не тільки правом, а й обов’язком землекористувача. Усі землекористувачі зобов’язані оформити документи на право використовувати земельні ділянки та використовувати їх тільки за цільовим призначенням. Відповідно до ст. 136 Земельного кодексу України для проведення продажу земельних ділянок на земельних торгах (аукціоні), необхідно провести добір земельних ділянок, а також підготувати землевпорядну, містобудівну та оціночну документацію, зареєструвати право комунальної власності та визначити стартову вартість земельних ділянок (лотів). 

 1. 3. МЕТА ПРОГРАМИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРИТОРІЇ ТЕПЛОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Основною метою Прогрми розвитку земельних відносин на території Теплодарської міської територіальної громади на 2021-2025 роки є забезпечення ефективного використання та підвищення цінності земельних ресурсів.

Основними напрямками реалізації програми є:

 • розроблення документації із землеустрою;
 • забезпечення подальшого розвитку відносин власності на землю;
 • розвиток ринку землі;
 • підготовка, організація та проведення земельних торгів у формі аукціонів;
 • організація моніторингу земель громади.

Розвиток відносин власності на землю полягає насамперед у забезпеченні реалізації відповідних положень Конституції України та передбачає:

 • приватизацію громадянами України земельних ділянок різного функціонального призначення, за винятком тих, які по закону не можуть передаватись у власність;
 • встановлення меж земельних ділянок землекористувачів і землевласників усіх форм власності;
 1. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ Й ЕТАПИ ВИКОНАННЯ 

Передбачені у Програмі заходи спрямовані на розвиток земельних відносин та раціональне використання й охорону земель всіх рівнів:

– формування земельних ділянок призведе до  регулювання земельних відносин, раціонального використання й охорони земель, ефективного та об’єктивного оподаткування ;

– оформлення прав на земельні ділянки під об’єктами нерухомого майна, що належать до комунальної власності дозволить вирішувати відповідно до закону питання регулювання земельних відносин та призведе до збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок передачі в оренду та подальшого продажу комунального майна.

Обсяги фінансування Програми на відповідний бюджетний період
визначаються при формуванні обласного, місцевих бюджетів з урахуванням
їх реальних можливостей та інших джерел передбачених законом

Прогнозні обсяги у фінансуванні заходів передбачених Програмою  наведені у додатку 1 (додається).

Дійсна вартість проектно-вишукувальних робіт у кожному конкретному випадку буде встановлюватися проектною установою та замовником із урахуванням усіх особливостей та факторів, обумовлених станом розвитку, потреби в територіях населеного пункту або території на час виготовлення містобудівної документації.

В обсяг фінансування Програми можуть вноситися зміни.

 1. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ, ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ

ПОКАЗНИКИ 

Основним напрямком реалізації Програми є проведення землеустрою на місцевому рівні.

Основним заходом Програми є:

– схеми  землеустрою  і   техніко-економічні   обґрунтування використання   та  охорони  земель  адміністративно-територіальної одиниці;

– проекти   землеустрою   щодо  встановлення  (зміни)  меж м.Теплодар;

– проекти  землеустрою  щодо  організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та  іншого  природоохоронного призначення,  оздоровчого,  рекреаційного  та історико-культурного призначення;

– проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

– проекти землеустрою щодо створення нових та  впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань;

– проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів;

– робочі  проекти  землеустрою  щодо рекультивації порушених земель,  землювання малопродуктивних  угідь,  захисту  земель  від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами,  радіоактивними  та  хімічними  речовинами,  покращання сільськогосподарських земель, підвищення родючості ґрунтів (далі – робочі проекти землеустрою);

– технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

– технічна  документація  із  землеустрою  щодо  поділу  та об’єднання земельних ділянок;

– спеціальні  тематичні  карти  і  атласи стану земель та їх використання;

– технічна  документація  із  землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту

– технічна документація щоодо інвентаризації земель

 1. НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

Напрямки діяльності та заходи  Програми Розвитку земельних відносин та охорони земель   на території Теплодарської  міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки наведені у додатку 2.

 1. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Координація виконання Програми покладається на відділ земельних ресурсів виконавчого комітету Теплодарської міської ради

Контроль за ходом виконання Програми покладається на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища будівництва та архітектури.

 

 

Додаток 1

 

Ресурсне забезпечення Програми Розвитку земельних відносин та охорони земель   на території Теплодарської  міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки (тис.грн.)

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

І етап виконання програми

ІІ етап (20__ – 20__ роки)

ІІІ етап (20-_ – 20__ роки)

Всього витрат на виконання програми

2021 рік

2022 рік

2023 рік

1

2

3

4

5

6

7

Обсяг ресурсів всього, в тому числі:

 

 

1100,00

 

3500,00

 

 

 

4600,00

державний бюджет

 

 

 

 

 

 

обласний бюджет

 

 

 

 

 

 

районні, міські (міст обласного значення), об’єднаних територіальних громад бюджети

 

1100,00

 

1500,00

 

 

 

 

2600,00

бюджети сіл, селищ, міст районного значення

 

 

 

 

 

кошти інших джерел

 

 

2000,00

 

 

 

2000,00

 

Додаток 2

 

 

Напрямки діяльності та заходи Програми Розвитку земельних відносин та охорони земель   на території Теплодарської  міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки

з/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн., в тому числі:

Очікуваний результат

 

2021 р.

 

2022 р.

 

2023 Р

 

2024 р

 

2025 р

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виготовлення землевпорядної документації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

схеми  землеустрою  і   техніко-економічні   обґрунтування використання   та  охорони  земель  адміністративно-територіальної одиниці;

2021-2025 роки

Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна  Теплодарської міської ради, Виконавчий комітет Теплодарської міської ради, проектні землевпорядні організації

Місцевий бюджет, обласний бюджет, кошти інших джерел

 

Фінансування буде проводитись у разі необхідності даних робіт та прийняття рішення Теплодарської МР щодо дозвілу на виконання даних робіт

Відведення нових земельних ділянок та реєстрація права власності за Теплодарськю міською радою

 

Проекти землеустрою щодо встановлення меж територій територіальних громад

2021-2025 роки

Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна  Теплодарської міської ради, Виконавчий комітет Теплодарської міської ради, проектні землевпорядні організації

Місцевий бюджет

2022 рік – 300,00 тис.грн.

2023 рік – 300,00 тис.грн.

Встановлення меж території Теплодарської міської територіальної громади, введення меж території громади до Державного земельного кадастру

 

проекти  землеустрою  щодо  організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та  іншого  природоохоронного призначення,  оздоровчого,  рекреаційного  та історико-культурного призначення

 

2021-2025 роки

Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна  Теплодарської міської ради, Виконавчий комітет Теплодарської міської ради, проектні землевпорядні організації

Місцевий бюджет, обласний бюджет, кошти інших джерел

Фінансування буде проводитись у разі необхідності даних робіт та прийняття рішення Теплодарської МР щодо дозвілу на виконання даних робіт

Відведення нових земельних ділянок та реєстрація права власності за Теплодарськю міською радою

проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок

 

 

2021-2025 роки

Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна  Теплодарської міської ради, Виконавчий комітет Теплодарської міської ради, проектні землевпорядні організації

Місцевий бюджет,

 

2022 рік 300,00 тис.грн

2023 рік 300,00 тис.грн

Відведення нових земельних ділянок та реєстрація права власності за Теплодарськю міською радою

проекти землеустрою щодо створення нових та  впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань

2021-2025 роки

Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна  Теплодарської міської ради, Виконавчий комітет Теплодарської міської ради, проектні землевпорядні організації

Місцевий бюджет, обласний бюджет, кошти інших джерел

Фінансування буде проводитись у разі необхідності даних робіт та прийняття рішення Теплодарської МР щодо дозвілу на виконання даних робіт

Відведення нових земельних ділянок та реєстрація права власності за Теплодарськю міською радою

проекти землеустрою щодо впорядкування території населених  

пунктів

2021-2025 роки

Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна  Теплодарської міської ради, Виконавчий комітет Теплодарської міської ради, проектні землевпорядні організації

Місцевий бюджет, обласний бюджет, кошти інших джерел

Фінансування буде проводитись у разі необхідності даних робіт та прийняття рішення Теплодарської МР щодо дозвілу на виконання даних робіт

Відведення нових земельних ділянок та реєстрація права власності за Теплодарськю міською радою

робочі  проекти  землеустрою  щодо рекультивації порушених земель,  землювання малопродуктивних  угідь,  захисту  земель  від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами,  радіоактивними  та  хімічними  речовинами,  покращання сільськогосподарських земель, підвищення родючості ґрунтів (далі – робочі проекти землеустрою);

2021-2025 роки

Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна  Теплодарської міської ради, Виконавчий комітет Теплодарської міської ради, проектні землевпорядні організації

Місцевий бюджет, обласний бюджет, кошти інших джерел

Фінансування буде проводитись у разі необхідності даних робіт та прийняття рішення Теплодарської МР щодо дозвілу на виконання даних робіт

Відведення нових земельних ділянок та реєстрація права власності за Теплодарськю міською радою

технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

2021-2025 роки

Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна  Теплодарської міської ради, Виконавчий комітет Теплодарської міської ради, проектні землевпорядні організації

Місцевий бюджет, обласний бюджет, кошти інших джерел

Фінансування буде проводитись у разі необхідності даних робіт та прийняття рішення Теплодарської МР щодо дозвілу на виконання даних робіт

Відведення нових земельних ділянок та реєстрація права власності за Теплодарськю міською радою

технічна  документація  із  землеустрою  щодо  поділу  та об’єднання земельних ділянок

2021-2025 роки

Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна  Теплодарської міської ради, Виконавчий комітет Теплодарської міської ради, проектні землевпорядні організації

Місцевий бюджет, обласний бюджет, кошти інших джерел

2022 рік – 100,00 тис.грн

Відведення нових земельних ділянок та реєстрація права власності за Теплодарськю міською радою

спеціальні  тематичні  карти  і  атласи стану земель та їх використання

2021-2025 роки

Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна  Теплодарської міської ради, Виконавчий комітет Теплодарської міської ради, проектні землевпорядні організації

Місцевий бюджет, обласний бюджет, кошти інших джерел

Фінансування буде проводитись у разі необхідності даних робіт та прийняття рішення Теплодарської МР щодо дозвілу на виконання даних робіт

Відведення нових земельних ділянок та реєстрація права власності за Теплодарськю міською радою

технічна  документація  із  землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту.

2021-2025 роки

Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна  Теплодарської міської ради, Виконавчий комітет Теплодарської міської ради, проектні землевпорядні організації

Місцевий бюджет, обласний бюджет, кошти інших джерел

Фінансування буде проводитись у разі необхідності даних робіт та прийняття рішення Теплодарської МР щодо дозвілу на виконання даних робіт

Відведення нових земельних ділянок та реєстрація права власності за Теплодарськю міською радою

Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель Теплодарської міської територіальної громади

2021-2025 роки

Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна  Теплодарської міської ради, Виконавчий комітет Теплодарської міської ради, проектні землевпорядні організації

Місцевий бюджет

2022 рік – 300,00 тис.грн.

2023 рік – 300,00 тис.грн.

Визначення базової вартості земель на території Теплодарської міської територіальної громади

Технічна документація щодо інвентаризації земель

2021-2025 роки

Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна  Теплодарської міської ради, Виконавчий комітет Теплодарської міської ради, проектні землевпорядні організації

 

Місцевий бюджет

 

 

Кошти інших джерел

2022 рік – 100,0 тис.грн

2023 рік – 300,00 тис.грн

 

2023 рік – 2000,00тис.грн

Відведення нових земельних ділянок та реєстрація права власності за Теплодарськю міською радою

Геодезичні вишукування

2021-2025

Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна  Теплодарської міської ради, Виконавчий комітет Теплодарської міської ради, проектні землевпорядні організації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місцевий бюджет

2023 рік – 300,00 тис.грн

Проведення геодезичних робіт по території м.Теплодар