№642-ПРР від 09.10.2023р. Про затвердження Порядку списання об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Теплодар

ТЕПЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

 

Про затвердження Порядку списання обєктів комунальної власності територіальної громади міста Теплодар

Відповідно до ст.ст.25, 26, п.1, п.5 ст.60, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  Постанови Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007р. № 1314 «Про затвердження порядку списання об’єктів державної власності» (зі змінами) та з метою встановлення єдиних вимог до порядку списання майна бюджетних установ та комунальних підприємств, Теплодарська міська рада

 ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Порядок списання об’єктів комунальної власності, якими є об’єкти незавершеного будівництва (незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи), матеріальні активи, що відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами), іншими необоротними матеріальними активами (додається).
  2. Дія цього рішення поширюється на майно, що передане установам, організаціям та комунальним підприємствам.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з питань житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту та зв’язку та з фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій, комунальної власності та підтримки підприємницької діяльності, торгівлі.

 

 

Додаток до рішення

Теплодарської міської ради

________________________

Порядок списання об’єктів комунальної власності територіальної громади мста Теплодар

  1. Об’єкти комунальної власності територіальної громади м. Теплодар, якими є об’єкти незавершеного будівництва (незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи), матеріальні активи, що відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами), іншими необоротними матеріальними активами, списуються суб’єктами господарювання згідно з Порядком списання об’єктів державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 р. №1314.

– Списання майна здійснюється у спосіб, передбачений «Порядком».

– Суб’єктами господарювання є бюджетні установи та організації, які утримуються за рахунок коштів бюджету м. Теплодар та комунальні підприємства, які утвореніТеплодарською міською радою.           

  1. Для бюджетних установ (крім бюджетних установ та комунальних некомерційних підприємств в галузі охорони здоров’я Теплодарської міської ради) рішення про списання майна приймається в залежності від вартості майна:

а) списання повністю амортизованих основних фондів (засобів), інших необоротних матеріальних активів суб’єкта господарювання, первісна (переоцінена) вартість яких становить менш як ____ тис. гривень, здійснюється за рішенням керівника установи з дозволу керівника установи вищого рівня (головного розпорядника);

б) списання повністю амортизованих основних фондів (засобів), інших необоротних матеріальних активів суб’єкта господарювання, первісна (переоцінена) вартість яких становить більш як ____ тис. гривень, здійснюється за рішенням Теплодарської міської ради.

  1. Для бюджетних установ та комунальних некомерційних підприємств в галузі охорони здоров’я Теплодарської міської ради рішення про списання майна приймається в залежності від вартості майна:

а) списання повністю амортизованих основних фондів (засобів), інших необоротних матеріальних активів, первісна (переоцінена) вартість яких становить менш як ____ тис. гривень, здійснюється за рішенням керівника установи або комунального некомерційного підприємства в галузі охорони здоров’я за згодою керівника установи вищого рівня (головного розпорядника).

б) списання повністю амортизованих основних фондів (засобів), інших необоротних матеріальних активів, первісна (переоцінена) вартість яких становить більш як ____ тис. гривень, здійснюється за згодою Теплодарської міської ради.