№640-ПРР від 09.10.2023р. Про внесення змін і доповнень до рішення Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області №295-VIIІ від 22.12.2022 року “Про бюджет Теплодарської міської територіальної громади на 2023 рік»

УКРАЇНА

ТЕПЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

 ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проект РІШЕННЯ

 

1558500000

    (код бюджету)

 

 Про внесення змін і доповнень до рішення Теплодарської міської

ради Одеського району Одеської області  №295-VIIІ   від 22.12.2022 року “Про  бюджет  Теплодарської міської територіальної громади на 2023 рік» 

Відповідно до п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п.7, п.8 ст.78 з урахуванням абзацу вісімнадцятого підпункту 1 пункту 22 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, постанови  КМУ №252 від 11.03.2022 року зі змінами, Теплодарська міська рада Одеського району Одеської області

ВИРІШИЛА :

  1. Внести такі зміни і доповнення до рішення міської ради №295-VIIІ від 22.12.2022 року  “ Про  бюджет  Теплодарської міської територіальної громади на 2023 рік»:

1) Пункт 1 абзац 1 та  2 читати у новій редакції : «Визначити на 2023 рік:

– доходи бюджету Теплодарської  міської територіальної громади                                     у сумі 132 402 052,02 грн, у тому числі доходи загального фонду бюджету Теплодарської  міської територіальної громади – 128 282 052,52  грн, та доходи спеціального фонду бюджету Теплодарської міської територіальної громади – 4 120 000,00  грн, згідно з додатком 1 до цього рішення;

– видатки бюджету Теплодарської  міської територіальної громади                              у сумі 140 584 024,23  грн, у тому числі видатки загального фонду бюджету Теплодарської міської територіальної громади – 107 615 145,47 грн, та видатки спеціального фонду бюджету Теплодарської  міської територіальної громади – 32 968 878,76 грн.

  1. 2. Збільшити доходну частину загального фонду місцевого бюджету на 6 337 145,33 грн.  відповідно до частини сьомої статті 78 Бюджетного кодексу України з урахуванням абзацу вісімнадцятого підпункту 1 пункту 22 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, на підставі офіційного висновку фінансового управління виконавчого комітету  Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області  про перевиконання дохідної частини бюджету Теплодарської  міської територіальної громади за січень-вересень 2023 року від 03 жовтня 2023 року №243.
  2. Збільшити доходну частину спеціального фонду (бюджету розвитку) місцевого бюджету на 1 171 000,00 грн.  за рахунок перевиконання дохідної частини  бюджету Теплодарської  міської територіальної громади.
  3. Здійснити розподіл видаткової частини бюджету за рахунок перевиконання доходної частини місцевого бюджету загального фонду на суму 6 337 145,33 грн.
  4. Здійснити передачу планових асигнувань та фінансового ресурсу з загального фонду місцевого бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі 2 171 161,61 грн, з них за рахунок перевиконання доходної частини місцевого бюджету загального фонду – 1 964 680,00 грн.
  5. 6. Здійснити розподіл видаткової частини бюджету за рахунок перевиконання доходної частини місцевого бюджету спеціального фонду (бюджету розвитку) на 1 171 000,00 грн.
  6. Додаток «1», «2», «3», «6», «7» викласти в новій редакції.
  7. Фінансовому управлінню (Одарич Світлані) внести відповідні зміни до річного та помісячного розпису бюджету Теплодарської міської територіальної громади на 2023 рік.
  8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій, комунальної власності та підтримки підприємницької діяльності, торгівлі.

Пояснювальна записка

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 6

Додаток 7