На головну » №6-Р Про стан військового обліку і бронювання на підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах та органах місцевого самоврядування і заходи щодо його покращення.

№6-Р Про стан військового обліку і бронювання на підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах та органах місцевого самоврядування і заходи щодо його покращення.

 У К Р А Ї Н А

ТЕПЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

        МІСЬКИЙ ГОЛОВА

                            Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 10 січня 2017 року                                                                                         №6-Р

 

Про  стан військового обліку і бронювання

на підприємствах, в установах, організаціях,

навчальних закладах та органах місцевого

самоврядування і заходи щодо його покращення.

 

Відповідно до статтями 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 921 (далі – Порядок).

         При проведенні перевірок стану військового обліку та бронювання на підприємствах, установах, організаціях та органах місцевого самоврядування, а також при проведенні звірок облікових даних військового комісаріату з картками первинного обліку і картками форми П-2 встановлено, що краще ці питання вирішуються у Теплодарській ЦМЛ.

Виявлено ряд недоліків, які знижують рівень військового обліку.

         Для впорядкування проведення звірок облікових даних карток первинного обліку, які ведуться на території Теплодарської міської ради з обліковими даними військового комісаріату було розроблено графік проведення  звірок та доведено його до виконавців. Однак, не зважаючи на це, звірку облікових даних провела Теплодарська міська рада не в повному обсязі.

Типовими недоліками по веденню військового обліку є:

– не на всіх військовозобов’язаних заведено та заповнено картки встановленого зразку;                                                                                                                                                  – картки на військовозобов’язаних, які мобілізовані до лав ЗСУ та ІВФ не зберігаються окремо;                                                                                                         – в кожному з розділів картотеки не виділено військовозобов’язаних, які мають мобілізаційні розпорядження;                                                                                                         – не проводяться звірки з усіма військовими комісаріатами військовозобов’язаних, які працюють на підприємстві;                                                                                                  

не надсилаються, або надсилаються, з порушенням часових термінів, повідомлення про прийнятих та звільнених, та про зміну облікових даних;           – не всі картки форми П-2 відповідають формі, затвердженій спільним наказом Держкомстату та Міністерства оборони України № 495/656 від 25 грудня 2009 року;                                                                                                

– не всі картки форми П-2 заповнюються в повному обсязі та у відповідності до вимог керівних документів;                                                                

– керівники установ не забезпечують прибуття осіб, які викликаються військовим комісаріатом;                                                                                             

– на роботу приймаються військовозобов’язані без відповідних військово-облікових документів. На недостатньому рівні знаходиться і стан бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та воєнного часу.           Типовими недоліками з цього питання є:                                                               – бронюються не всі військовозобов’язані, які підлягають бронюванню згідно переліків посад і професій;                                                                                       

– або взагалі не виконуються заходи з бронювання військовозобов’язаних.

З метою покращення стану військового обліку та бронювання військовозобов’язаних: 1. Затвердити план звіряння облікових даних підприємств, установ та організацій, виконавчих органів Теплодарської міської ради з обліковими даними Біляївського районного військового комісаріату у 2017 році (додаток 1).2. Затвердити план перевірки стану військового обліку на підприємствах, установах та організаціях, виконавчих органів Теплодарської міської ради у 2017 році (додаток 2).

  1. Керівникам підприємств, установ, організацій і навчальних закладів міста Теплодар незалежно від форм власності та підпорядкування забезпечити:

1) повноту та якість обліку військовозобов’язаних і призовників на відповідній території, підприємстві, організації і установі;

2) своєчасне бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та воєнного часу;

3) дотримання посадовими особами, відповідальними за ведення військового обліку, вимог постанови Кабінету Міністрів України № 921 від 07.12.2016 року при прийнятті на роботу і звільненні з роботи, а також при зміні місця проживання чи сімейного стану.

4) провести звіряння облікових даних з обліковими даними військового комісаріату у строки визначені у додатку 1.

  1. Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування:

1) визначити працівника, відповідального за ведення військового обліку і встановити доплату за виконання цих функцій у порядку і розмірі передбаченому Порядком організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 07.12.2016 року №  921.

2) Забезпечити виконання ст. 38 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

  1. Відділу з питань оборонної та мобілізаційної роботи (Федан І.В.):

– взяття/зняття на військовий облік громадян, які прибули або вибувають на нове місце проживання, тільки після їх взяття на військовий облік у районому війському комісаріаті;

-забезпечити персонально-первинний облік військовозобов’язаних і призовників;

– оповіщати на вимогу районого військового комісаріату призовників  і військовозобов’язаних про їх виклик до  районного військового комісаріату та проінформовати про здійснення оповіщення;

– провести звірку та перевірку стану військового обліку та бронювання, відповідно до додатків 1 і 2;

– щомісяця до 05 числа повідомляти Біляївський РВК про зміни облікових даних.

  1. Відділу реєстрації місця проживання фізичних осіб (Селезньова Д.А.):

– повідомляти про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання (перебування) призовників та військовозобов’язаних, та щомісячно до 05 числа надавати до Біляївського РВК (копію відділу з питань оборонної та мобілізаційної роботи), відповідно додатку 3.

  1. Центру надання адміністративних послуг (Трачук М.В.):

– здійснювати реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання (перебування) призовників та військовозобов’язаних лише в разі наявності в їх військово-облікових документах позначок районних (міських) військових комісаріатів про зняття з військового обліку або перебування на військовому обліку за місцем проживання;

– надавати інформацію до відділу з питань оборонної та мобілізаційної роботи

  1. Відділу соціально-економічного розвитку (Чуприненко Т.В.)

– повідомляти щомісяця до 5 числа районим військовим комісаріатам про реєстрацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій, які належать до сфери їх управління, відповідно додатку 4.

  1. Біляївському районному військовому комісаріату (Корак С.А):

1) провести перевірки стану військового обліку та бронювання відповідно до додатку 2;

2) забезпечити надання методичної допомоги з питань військового обліку та бронювання, контроль за станом цієї роботи у виконавчих органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах, організаціях.

  1. Про хід виконання п.9 даного розпорядження Біляївському районному військовому комісаріату інформувати міського голову до 29 грудня 2017 року.
  2. Відділу діловодства, контролю і організації роботи (Терзян Л.М.):

– забезпечити публікацію розпорядження в засобах масової інформації та на офіційному сайті.

  1. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Міський голова                                                                    М.В. Жовнір

Додаток  1

Додаток  2

Додаток  3

Додаток  4

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl + Enter .

logo
consultation
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: