№428-ПРР від 28.10.2022р. Про внесення змін до рішення Теплодарської міської ради від 26.11.2021 №169-VIII «Про затвердження міської цільової Програми «Розвиток спорту та підтримка молоді у м. Теплодар на 2022-2025 роки»

УКРАЇНА

ТЕПЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

 

 

 

Про внесення змін до рішення

Теплодарської міської ради від 26.11.2021

№169-VIII «Про затвердження міської

цільової Програми «Розвиток спорту та

підтримка молоді у м. Теплодар на 2022-2025 роки» 

         Відповідно до статей 25, 26, 59 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підтримки  обдарованої молоді у місті Теплодарська міська рада Одеського району Одеської області

ВИРІШИЛА: 

  1. Внести зміни  до  рішення  Теплодарської  міської  ради  від 26.11.2022

№ 169-VIII  «Про затвердження міської цільової Програми «Розвиток спорту та   підтримка  молоді  у  м. Теплодар  на  2022-2025 роки»  з 01.01.2023 року,

а саме:

  • у п.1.2 додатку 1 та п.1.2 додатку 2 викласти текст в наступній редакції:

«Підтримка обдарованої молоді:  премії, гранти та стипендії, у томі числі іменні  міського голови»;

  • у розділі I  змінити обсяги коштів з місцевого бюджету з 840,155 тис. грн. на 884, 075 тис.  грн.;
  • у п.1.2 додатку 1 змінити обсяги коштів у 2023 році з 2,4 тис. грн. на 46,32 тис. грн., всього за напрямком у 2023 році – 49,77 тис. грн., всього разом за напрямком у 2023 році – 64,15 тис. грн.
  • у п. 1.2 додатку 2: кількість премій, грандів, стипендій у 2023 році – 5, середній розмір щомісячної стипендії у 2023 році – 3,0 тис. грн. (1 стипендіат) та  0,6 тис. грн. (4 премії), обсяг видатків – 46,32 тис.грн.
  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію: з питань житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту, зв’язку, освіти, культури та спорту.

 

Пояснення 

Зміни до рішення 

Теплодарської міської ради від 26.11.2021№169-VIII

 «Про затвердження міської цільової Програми

 «Розвиток спорту та підтримка молоді у

м. Теплодар на 2022-2025 роки»

 

Зміни вносяться у наступні розділи Програми

  1. Розділ І. Паспорт Програми:

пункт 10.1 Кошти місцевого бюджету – 884,075

  1. Додаток 1 до Програми

 

              Напрямки діяльності та заходи міської 

цільової комплексної програми

«Розвиток фізичної культури і   спорту  та підтримка молоді у

 м. Теплодар   на 2022-2025 роки». 

Найменування заходу

Відпові-

дальні  виконавці

Строки          

викона ння

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

Очікувані кінцеві результати

2022

рік

2023

 рік

2024

рік

2025

рік

Усього

 

 

 

 

1. Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого  розвитку особистості

 

 

1.2

 

 

 

 

 Підтримка обдарованої молоді (премії, гранти та стипендії, у томі числі іменні  міського голови»)

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

 

 

2022-2025

 

 

 

 

 

 

 

 

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

 

2,4

46,32

2,8

2,8

54,32

 

Всього разом

Місцеви й  бюджет

17,51

64,15

30,44

35,97

 

 

148,07

 

 

  1. Додаток 2 до Програми

 

Результативні показники, що характеризують виконання

міської  цільової комплексної  програми

«Розвиток фізичної культури і   спорту  та підтримка молоді у м. Теплодар

на 2022-2025 роки» 

Заходи

Показники

Одини ця

виміру

2022р.

2023р.

2024р.

2025р.

 

1.      Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого  розвитку особистості

 

 

1.2 Підтримка обдарованої молоді (премії, гранти та стипендії, у томі числі іменні  міського голови»)

 

Показники затрат

 

 

 

 

 

Обсяг видатків на виплату

премії, гранта та стипендії

тис.

грн.

2,4

46,32

2,8

2,8

Показники продукту

 

 

 

 

Кількість стипендіатів

осіб

4

5

4

4

Показники ефективності

 

 

 

 

 

Середній розмір щомісячної стипендії.

тис.

грн.

0,6

0,6 – 4

3,0 -1

0,7

0,7