Функції управління

 1. Здійснення обліку майна територіальної громади м.Теплодар та фінансування на його утримання в обсягах передбачених бюджетом міста; ведення технічного архіву.
 2. Здійснення контролю за ефективністю використання і збереженням закріпленого за підприємствами майна та подання пропозиції щодо поліпшення його викорис-тання.
 3. Здійснення прийому майна у власність територіальної громади міста. Забезпе-чення виконання прийнятих рішень міської ради з цих питань.
 4. Розробка проектів програм приватизації майна територіальної громади міста та подання їх на затвердження ради.
 5. Здійснення відповідно до діючого законодавства приватизацію майна територіа-льної громади міста.
 6. Підготовка та укладання договорів щодо здійснення експертної оцінки майна те-риторіальної громади міста при здачі його в оренду та приватизацію.
 7. Здійснення експертної оцінки майна.
 8. Організація проведення конкурсів на право оренди нерухомого майна.
 9. Виконання функцій орендодавця цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, що перебувають у власності тери-торіальної громади міста.
 10. Надання дозволів підприємствам, майно яких перебуває у власності територіаль-ної громади міста, на передачу ними в оренду їх структурних підрозділів, неру-хомого майна та погодження таких договорів оренди.
 11. Внесення пропозицій щодо створення комунальних підприємств, господарських товариств, до статутних фондів яких передається майно, що перебуває у власнос-ті територіальної громади міста.
 12. Підготовка проектів рішень, розпоряджень міської ради про створення, реоргані-зацію та ліквідацію підприємств власності територіальної громади міста.
 13. Проведення попередніх аналізів та вибір проектів по залучення інвестицій.
 14. Приймання участі у розробці інвестиційних проектів підприємств та установ міс-та.
 15. Здійснення за дорученням голови міської ради інші повноваження, пов’язані з управління майном власності територіальної громади міста, що належить до сфе-ри управління міської ради.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl + Enter .

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: