Конкурс на посаду керівника Теплодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області станом на 30.04.2021р.

Оголошення про проведення

конкурсу на посаду керівника Теплодарської загальноосвітньої школи

 І-ІІІ ступенів Теплодарської міської ради Одеського району

Одеської області

Найменування і місцезнаходження закладу освіти

Теплодарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів   Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області (65490, Одеська обл., місто Теплодар, вул.Комунальна, 1.)

Найменування посади та умови праці

Посадовий оклад директора закладу загальної середньої освіти встановлюється відповідно до наказу МОНУ від 26.09.2005 №557 (14-18 тарифний розряд) ( зі змінами від 22.02.2021 № 238).

Надбавки, доплати та премії встановлюються відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» 9 (зі змінами від 17.03.2021 №203); постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999р. №859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності та об’єднань державних підприємств» (зі змінами від 17.03.2021 №210); наказу МОН від 26.09.2005р. №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (зі змінами від 22.02.2021 № 238).

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду керівника закладу освіти

1. Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, відсутність судимості, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, вільно володіє державною мовою.

2. Одна і та сама особа не може бути керівником закладу загальної середньої освіти більше ніж два строки підряд (до першого строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника закладу загальної середньої освіти, призначеного вперше). Після закінчення другого строку перебування на посаді особа має право брати участь у конкурсі на заміщення вакансії керівника в іншому закладі загальної середньої освіти або продовжити роботу в тому самому закладі на іншій посаді.

3. Не може бути призначена на посаду керівника закладу загальної середньої освіти особа, яка:

– за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

– має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

– є близькою особою або членом сім’ї керівників органу управління, що відповідно до статутних документів здійснює управління майном закладу загальної середньої освіти, галузеву політику і розвиток закладу загальної середньої освіти.

Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсному відборі, та строк їх подання

Особа, яка претендує на зайняття вакантної посади керівника закладу освіти особисто подає такі документи:

1.      Заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2.      Автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

3.      Копію документа, що засвідчує особу та підтверджує громадянство України;

4.      Копія документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

5.      Копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

6.      Довідку про відсутність судимості;

7.      Мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Зазначені документи подаються особисто (або подає уповноважена особа згідно з довіреністю особисто).

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

Документи приймаються з 30 квітня 2021 року до 18 червня 2021 року щодня з 8.00 год. до 17.00 год., обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год. за адресою: вул. Піонерна,б.7,  каб. 27

Ознайомлення кандидатів із закладом освіти

Секретар конкурсної комісії організовує та забезпечує ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору

Етапи проведення конкурсного відбору.

Конкурсний відбір проводиться поетапно:

– перевірка на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту»«Про  повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р (зі змінами № 592 – Р від 22.08.2018р.);

– перевірка професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

– публічна та відкрита презентація державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Дата проведення конкурсу: 23 червня 2021 року о 14.00 годині.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону особи, яка здійснює прийом документів

Тетяна Биконова

Робочий тел.: 048 – 705-34-65

 

Ситуаційне завдання ( зразок) 

 У колективі працює педагог, який провокує постійні конфліктні ситуації, пов’язані з виконанням роботи.

Які, на Вашу думку, повинні бути при цьому дії керівника?