Конкурс на зайняття вакантної посади керівника комунального некомерційного підприємства «Теплодарська центральна міська лікарня» Теплодарської міської ради

ОГОЛОШЕННЯ

конкурсної комісії про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади керівника комунального некомерційного підприємства «Теплодарська центральна міська лікарня» Теплодарської міської ради

1. Правові підстави проведення конкурсу:

Відповідно до  Постанови КМУ від 27.12.2017 року №1094 ”Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я”, розпорядження міського голови від 19 січня 2021р. №22-Р  «Про проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального некомерційного підприємства «Теплодарська центральна міська лікарня» Теплодарської міської ради оголошується конкурс  на посаду керівника комунального некомерційного підприємства «Теплодарська центральна міська лікарня» Теплодарської міської ради.

Дата приймання документів  з  05.02.2021р. по 18.02.2021р.

Адреса приймання документів для участі у конкурсі: м. Теплодар, вул.         Піонерна, 7, каб. 27,  в робочі дні:

– з 8.00 до 17.00 (обідня перерва з 12.00 до 13.00);

 1. Найменування, юридичне та фактичне місцезнаходження закладу:

Комунальне некомерційне підприємство «Теплодарська централь міська лікарня» Теплодарської міської ради, 65490, Одеська область, м.Теплодар, вул.Польова, буд.2

 1. Основні напрямки його діяльності з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом:
 • Профілактична робота з метою виявлення захворювань на ранніх стадіях.
 • Проведення попередніх та профілактичних оглядів працюючого населення (згідно наказів МОЗ)
 • Удосконалення амбулаторної допомоги населенню, розвиток стаціонаро замісних форм лікування хворих (денний стаціонар)
 • Консультативна допомога.
 • Діагностичні дослідження.
 • Стаціонарна допомога
 • Фізіотерапевтичне лікування.
 • Раціональне використання та поповнення медичної технікою бази лікарні.
 • Впровадження в медичну практику сучасних методів діагностики та лікування.
 • Створення комерційних умов перебування пацієнтів у лікарні.
 • Контроль якості надання медичної допомоги.
 • Проведення 
 1. Статутта фінансовий план  Комунального некомерційного підприємства «Теплодарська центральна міська лікарня» Теплодарської міської ради додаються до оголошення.
 2. Структура закладу:
 • відділення загальної практики сімейної медицини;
 • поліклінічне відділення на 100 відвідувань в зміну;
 • терапевтичне відділення стаціонару на 25 ліжок, яке підтримується за рахунок місцевого бюджету;
 • клініко-діагностична лабораторія;
 • допоміжні кабінети;
 • денний стаціонар на 3 койки;
 • кабінет телемедицини.
 1. Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію документа  про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід   роботи;

6) згоду на обробку персональних даних;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркотичному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого  частини третьої ст.45 Закону України «Про запобігання корупції»).        

 1. Вимоги до претендента на посаду:

вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань “Управління та адміністрування” або “Публічне управління та адміністрування”, або “Право”, або “Соціальні та поведінкові науки”, або “Гуманітарні науки”, або “Охорона здоров’я” та спеціалізацією “Організація і управління охороною здоров’я”. Стаж роботи на керівних посадах- 5 років.

 1. Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту: посадовий оклад
 2. Дата і місце проведення конкурсу: 22 лютого 2021р. о 10 -00 м. Теплодар, вул. Піонерна, 7, актова зала.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

 

Основні напрями діяльності

Статут

Фінансовий план 2021р.

Структура лікарні