Додому » Нормативні акти » Проекти рішень міської ради » Проекти рішень міської ради – вересень 2020 рік » №944-ПРР від 10.09.2020р. Про затвердження «Програми соціально – економічного та культурного розвитку міста Теплодар на 2020-2022 роки»

№944-ПРР від 10.09.2020р. Про затвердження «Програми соціально – економічного та культурного розвитку міста Теплодар на 2020-2022 роки»

ТЕПЛОДАРСЬКА  МІСЬКА РАДА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

Про затвердження «Програми соціально –

економічного та культурного розвитку

міста Теплодар на 2020-2022 роки»

 

 Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши  начальника відділу соціально-економічного розвитку Теплодарська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити  Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста Теплодар на 2020-2022 роки (додається).

 1. Структурним підрозділам виконавчого комітету та Теплодарської міської ради проводити роботу щодо виконання заходів та завдань даної програми.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій, комунальної власності та підтримки підприємницької діяльності, торгівлі.

 

Додаток до рішення

  

 ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО

РОЗВИТКУ МІСТА ТЕПЛОДАР НА 2020 – 2022 РОКИ

 

ВСТУП

Програма соціально-економічного розвитку міста Теплодар  на 2020 – 2022 роки (далі Програма) розроблена відділом соціально-економічного розвитку  виконавчого комітету Теплодарської міської ради відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України від 23.03.2000 року № 1602-ІІІ “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, постанови КМУ № 621 від 26.04.2003 року  « Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», постанови КМУ № 246 від 11.07.2018 року «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України  на 2019-2021 роки».

 З метою дотримання планомірного процесу реалізації довгострокових стратегічних пріоритетів розвитку міста, Програма враховує цілі та завдання Стратегії економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року, затвердженої рішенням Одеської обласної ради від 28.10.2011 № 272-VI, Перспективного плану плану  розвитку міста Теплодар на 2019-2021 роки, затвердженого рішенням Теплодарської міської ради  від  31.01.2019 року №540-VII.

   Основний розробник Програми  відділ  соціально-економічного розвитку виконавчого комітету Теплодарської міської ради на основі пропозицій управлінь та відділів виконавчого комітету Теплодарської міської ради, установ, підприємств і організацій міста з використанням аналітичних матеріалів та статистичних даних щодо розвитку міста , а також з урахуванням фінансових можливостей міського бюджету. У Програмі вказані першочергові заходи, які необхідно реалізувати в 2020 – 2022 роках для досягнення поставленої мети.

У Програмі соціально-економічного розвитку міста Теплодар узагальнено основні напрями розроблених і діючих у місті програм різного рівня.

Реалізація Програми дасть можливість підвищити конкуренто-спроможність та інвестиційну привабливість економіки міста, створити сприятливі умови для підвищення ділової активності суб’єктів господарювання, збільшення бюджетних надходжень та доходів населення, розвитку соціальної інфраструктури, вирішення  інших питань міста.

Основна мета програми соціально-економічного розвитку м. Теплодар на 2020 – 2022 роки – недопущення зниження рівня життя та забезпечення соціальних потреб неселення міста шляхом забезпечення динамічного соціально-економічного розвитку міста, зміцнення соціально-економічного потенціалу та підвищення інвестиційної привабливості міста, нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції, створення умов для розвитку малого і середнього підприємництва як основи для покращення добробуту населення міста, покращення комунальної інфраструктури, зниження рівня питомого енергоспоживання місті, підвищення рівня та якості життя населення.

    Фінансове забезпечення Програми планується передбачити  в обласному та місцевому бюджетах на 2020-2022 роки з урахуванням основних заходів, передбачених у відповідних програмах, за фінансової підтримки з обласного і державного бюджетів та інвестиційних ресурсів.

 

 1. АНАЛІЗ ТА ДИНАМІКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА У 2019 РОЦІ

 

Промисловість міста

Провідною галуззю в економіці міста залишається промисловість. Стан розвитку промисловості міста характеризується незмінною структурою. Протягом декількох років   кількість підприємств галузі промисловості не змінюється. Станом на 01.01.2020 року  галузь промисловості  міста представлена такими підприємствами:

 • ПП «ОМЕГА -БРОКЕРС»- хімічна промисловість та виробництво паперових виробів санітарно-гігієнічного призначення;
 • ПП «ТРІАДА-1» – виробництво одноразового посуду та паперових виробів санітарно-гігієнічного призначення;
 • МКП «ТЕПЛОДАРВОДОКАНАЛ»- водопостачання та очищення стоків
 • МКП «ОДЕСЬКА ТЕЦ-2»- виробництво та постачання теплової енергії
 • ТОВ «МГК ТЕПЛОДАР» – оброблення металів та нанесення покриття на метали
 • ТОВ «ЗАЛІЗНИЧТЕХНІКА» – виробництво та ремонт залізничних локомотивів та рухомого складу» – юридична адреса м.Теплодар, а виробничі потужності  територіально разташовані в м. Одеса.

    Територіально, на території міста розташовані два об»єкти альтернативної енергетики (сонячні батареї ТОВ «Теплодар ПІВІ» та ТОВ «Азімут-Юг») проте,  юридична адреса даних підприємств   м. Київ.

      На даний час в стадії становлення знаходяться підприємства: ТОВ «Ройчер», ТОВ «ТЕП», ТОВ «ТЕП-БАЛАНС», ТОВ «Теплопостачання міста Теплодар». ТОВ «МГК Теплодар».

   За  останніми даними Головного управління статистики в Одеській області  у січні-липні 2019 року промисловими підприємствами міста реалізовано продукції на 64,7 млн.грн., що становить 0,2% від обсягу реалізованої продукції по області. Обсяг реалізованої продукції на 1 особу становить 6340,4 грн.  На жаль, обсяг реалізованої промислової продукції визначається Головним управлінням статистики в Одеській області за ціною продажу відвантаженої готової продукції, що зазначена в оформлених як підстава для розрахунків з покупцями (замовниками) документах (включаючи продукцію за бартерним контрактом). Дані щодо обсягів реалізації за видами промислової діяльності формується за функціональним підходом (по однорідних продуктах). Показник формується на підставі даних державного статистичного спостереження “Економічні показники короткострокової статистики промисловості”, яке охоплює юридичних осіб та відокремлені підрозділи юридичних осіб, що забезпечують не менше 90% обсягу реалізованої промислової продукції  в цілому по області без поділу на райони та міста. Тому станом  на 01.01.2020 року відсутня інформація щодо обсягів реалізація промислової продукції підприємствами міста Теплодар.

    У січні-листопаді 2019 року підприємствами вироблено будівельної продукції на суму 8343,00 тис.грн, що складає 0,1 % до загального обсягу по Одеській області в цілому.

    На жаль, в зв»язку з дотриманням вимог Закону України «Про державну статистику» (в частині конфіденційності інформації)  не є можливим проаналізувати всі сфери діяльності суб»єктів господарювання міста:  підприємства будівельної  галузі не надали згоду на оприлюдення статистичних даних, інформація щодо прямих іноземних інвестиційї  також конфіденційна згідно вимог Закону України «Про державну статистику».

Житлово-комунальне господарство

Житлово-комунальні послуги населенню міста Теплодар надаються такими підприємствами як МКП «Теплодарводоканал», ТОВ «ЖБП «Наше місто» та  КП «Одеська ТЕЦ-2».

Послуги з обслуговування будинків  та прибудинкових територій  м. Теплодар надаються ТОВ «ЖБП «Наше місто».

З метою створення конкуренції та більш ефективного ринкового механізму у сфері надання послуг з обслуговування та ремонту житлового фонду і прибудинкових територій міста в м.Теплодар станом на 01.10.2020  року діють 2 об’єднання співвласників багатоквартирних житлових будинків ( ОСББ «Константа» – з 13.05.2003 року та ОСББ «Прогрес» з 27.12.2000 року) та 1 житлово-будівельний кооператив «Енергетик» з 17.06.1998 року). Наявність таких об’єднань – неприбуткових установ – сприяє розвиткові конкурентного середовища у сфері житлових послуг та забезпечує мешканцям можливість отримання послуг з утримання житлових будинків та прилеглих до них територій належної якості та в повному обсязі. Хоча, необхідно зазначити, що дані особи  створено протягом 1998-2003 років.  Протягом  2003-2019 років не створено жодного ОСББ.  З ініціативи депутатів міської ради в 2016 році станом на 01.10.2016 року створено два органи саморганізації населення – будинкові комітети ( без права юридичної особи) буд. 87 по пр. Енергетиків та буд. 13 по вул. Генерала Плієва.

Протягом 2017-2019 років буде приділятися значна увага  і надаватися підтримка розвитку ОСББ та ОСН  з метою  поліпшення якості обслуговування будинків та  покращення  якості життя населення.

Мале підприємництво

Розвиток малого та середнього бізнесу є однією із стратегічних цілей  економічного  та соціального розвитку міста Теплодар. Розвиток людських ресурсів, поліпшення рівня комунальних послуг, розвиток комунальної інфраструктури, підвищення рівня життя населення, всебічний розвиток соціальної сфери – всі ці показники прямо залежать від  розвитку малого та середнього підприємництва. А для цього робота виконавчих органів ради направлена і буде направлена в подальшому на покращення бізнесового та інвестиційного клімату в місті, розширення інвестиційних можливостей.

З метою  поширення інформації про Теплодар та залучення інвестицій розроблено інвестиційний паспорт міста де поруч з характеристикою та інформацією про місто та його мешканців  надано інформацію про наявні вільні виробничі приміщення,  майданчики та земельні ділянки. Даний інвестиційний паспорт розміщено на офіційному сайті міста та представлений на пректі «Сталий розвиток малих міст та селищ Одеської області». В подальшому  планується виготовлення  презентаційних матеріалів в друкованому вигляді.

    З 01.05.2016 року  виконавчому комітету Теплодарської міської ради передано повноваження з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.   Протягом 2019 року зареєстровано новостворених юридичних осіб  -2, ФОП- 70 осіб, держреєстрація припинення  2 юр. осіб, 63  ФОП. Станом на 01.01.2020 року на обліку знаходиться 284 юр. особи ( з них 106 мале підприємництво), 648 ФОП

        В середньому в розрахунку  на 10 тис. осіб наявного населення міста  налічується 105 малих підприємств. Чисельність зайнятих в малому підприємництві ( юридичні особи – СПД та ФОП) становить близько 2  тис. осіб.

З метою спрощення процесу надання адміністративних послуг    у  місті при виконавчому комітеті Теплодарської міської ради в 1 кварталі 2013 року створено Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) до складу якого ввійшов дозвільний центр. ЦНАП успішно співпрацює з   управлінням Держгеокадастру  в Біляївському районі Одеської області, Теплодарським  міським  сектором  міграційної служби в Одеській області та суб»єктами надання адміністративних послуг виконавчого комітету Теплодарської міської ради та  Одеської області.  Центр надання адміністративних послуг працює як із  фізичними особами так і з суб»єктами господарювання

Фінанси

В бюджет міста, при уточненому плані на за 2019 р. загального фонду 79 753,356 тис.грн., фактично надійшло 80 213,522 тис.грн., що складає 100,58 відсотків. По спеціальному фонду при уточненому плані за 2019 р.  4 910,470 тис.грн., фактично надійшло 5 223,369 тис.грн., виконання складає 106,4 відсотки.

Виконання плану доходів загального фонду (без трансфертів) складає 104,8 відсотки. В бюджет міста при уточненому плані за 2019 р. 32 303,8 тис.грн. фактично надійшло 33 854,697 тис.грн. Виконання плану доходів спеціального фонду (без трансфертів) складає 130,9 відсотків. В бюджет міста при уточненому плані за 2019 р. 1 210,470 тис.грн. фактично надійшло 1 548,1 тис.грн.

Базова дотація, що одержується з державного бюджету, при плані на 2019 рік 8 793,9  тис.грн. фактично надійшла в сумі 8 793,9  тис.грн., або 100,0 відсотків.

Субвенції загального фонду при уточненому плані на 2019 рік 18 783,956 тис.грн. фактично надійшли у сумі 17 693,225 тис.грн., або  94 %відсотки.      

До місцевого бюджету за 2019 рік надійшли:

 • Освітня субвенція у сумі 12 605,1тис.грн.
 • Медична субвенція у сумі 7 266,6 тис.грн

План по видаткам загального фонду бюджету міста виконаний на 97,39 відсотки до річних планових призначень, при плані на 2019рік – 82 793,974 тис.грн. фактично витрачено 80 631,658 тис.грн.

 

Соціальне забезпечення

На обліку в управлінні праці та соціального захисту населення ( далі УПСЗН)  виконавчого комітету Теплодарстької міської ради перебуває  2 856 пенсіонерів, з них інвалідів війни -32, учасників бойових дій -47, учасників війни-13,  сімей загиблих-9 ветеранів праці-191,  постраждалих внаслідок ЧАЕС- 436, ветеранів військової службі та МВС – 12, вдови МВС та військової служби-3, діти війни-245,осіб з інвалідністю з праці та з дитинства-624, а також діти з інвалідністю -43, малозабезпечені сім’ї  з дітьми – 32, отримувачі всіх видів державної допомоги згідно Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» -710, 83 багатодітні сім’ї ,43 особи, які не мають права на пенсію та особи з інвалідністю, 8 осіб, які досягли пенсійного віку, але не мають права на пенсію.

Управлінням праці та соціального захисту населення за  2019 рік проведена  наступна  робота:

– за звітний період  призначено субсидій на оплату  житлово-комунальних послуг   на загальну суму 4 434,1 тис, грн.   524 малозабезпеченим сім’ям, що складає 17,5 відсотків від загальної кількості сімей в місті.

     За звітний період профінансовано субсидій на суму 2 391,2 тис.грн., в тому числі заборгованість на 01.01.2019 р. 830,1 тис.грн.. заборгованість на 01.01.2020 року –600,0 тис.грн. Також профінансовано кошти з державного бюджету на веб кабінети субсидіантів з 01 лютого по грудень 2019 року  в сумі 1 209,8 тис. грн. та списані підприємствами, надавачами послуг.

За 12 місяців 2019 року  нараховано пільг на оплату житлово-комунальних послуг ветеранам війни, ветеранам військової служби та органів внутрішніх справ, дітям війни, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, особам за   професійною ознакою та багатодітним сім’ям на суму 2 218,6 тис.грн., профінансовано – 2 470,8 тис.грн., в  тому числі заборгованість на 01.01.2019 року –301,4 тис.грн. Заборгованість на 01.01.2020 року  –49,2 тис.грн. Також профінансовано кошти з державного бюджету на веб кабінети пільговиків з 01 лютого по грудень 2019 року  в сумі 991,6 тис. грн. та списані підприємствами, надавачами послуг.

Даною пільгою користуються  961 особи.

За 2019 рік за рахунок державного бюджету нараховано та  виплачені компенсаційні виплати та допомоги громадянам, які постраждали внаслідок  Чорнобильської катастрофи:

 • щомісячна компенсація за пільгове забезпечення продуктами харчування –1 359,0 тис.грн., профінансовано –1361,6 тис.грн., в тому числі заборгованість на 01.01.2019 року –114,7 тис.грн.,  заборгованість на 01.01.2020 р. склала – 112,1 тис.грн.;
 • щорічна грошова допомога на оздоровлення –  54,7 тис.грн., профінансовано –62,2 тис.грн.,  в тому числі заборгованість на 01.01.2019 – 7,5 тис. грн.;
 • додаткова відпустка –100,2 тис.грн., профінансовано – 100,2 тис.грн..  

За рахунок державного бюджету:

 • виплачена матеріальна допомога  малозабезпеченим непрацюючим  особам 3,1 тис. грн.;
 • нараховано та виплачена до 5 травня щорічна грошова допомога  згідно Закону України «Про статус ветеранів війни , гарантії їх соціального захисту» 102 ветеранам на суму  173,1 тис.грн.;
 • нараховано та виплачена щомісячна адресна допомога 27 сім’ям, переміщеним з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг –398,6 тис. грн.;
 • закуплено санаторно-курортні путівки для 12осіб з інвалідністю загального захворювання та двом особам супроводжуючим осіб з інвалідністю 1 групи  на суму 107,4 тис.грн.;
 • закуплено санаторно-курортні путівки 55 громадянам, які постраждали внаслідок  Чорнобильської катастрофи на загальну суму 401,4 тис. грн. ;
 • закуплено 2 санаторно-курортні путівки для УБД АТО та 1 для особи з інвалідністю АТО на загальну суму  26,2 тис. грн.  

За звітний період  за рахунок державного бюджету за розподілом Міністерства соціальної політики отримано санаторно-курортні путівки для  12 осіб з  інвалідів загального захворювання, ветеранів війни.

Забезпечено протезно-ортопедичними виробами, протезами молочної залози, ортопедичним взуттям, засобами пересування, засобами реабілітації за 50 направленнями на суму 216,1 тис.  грн.

Виплачена матеріальна допомога військовослужбовцю, звільненого з строкової військової служби  -1,6 тис. грн.

В 2019 році відшкодовано  вартість  реабілітаційних заходів для двох діток з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу на загальну суму 21,4 тис. грн.

За 2019 рік забезпечено 33 особи з інвалідністю 108 засобами реабілітації на загальну суму 511,9 тис.грн.

За рахунок субвенції з Державного бюджету місцевим нарахована та виплачена:

 • соціальна допомога 72 дітям з інвалідністю та  особам з інвалідністю з дитинства на суму 1 655,9 тис.грн., профінансовано –1 655,9 тис.грн., заборгованість відсутня;
 • по Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» нараховано  710 особам допомогу на загальну суму 8 733,7 тис. грн., профінансовано – 8 733,7 тис.грн., заборгованість на 01.01.2020 р. відсутня;
 • по Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» нараховано 32 сім’ям  допомогу на суму 905,3  тис.грн., та профінансовано –905,3 тис.грн., заборгованість відсутня;
 • допомога по догляду за інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу в сумі 397,5 тис.грн. 18 особам;
 • державна допомога особам , які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю  нарахована та виплачена на суму  806,3 тис. грн. 43  особам;
 • тимчасова державна соціальна допомога  непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права  на пенсійну виплату нарахована на суму  117,2 тис. грн. 8 особам .

Забезпечено путівками в МДЦ «Артек» – 14 дитини, в УДЦ «Молода гвардія» -8 дітей.

За рахунок з іншого бюджету за  2019 рік :

 • нарахована та виплачена 97 особам з інвалідністю компенсація на бензин та транспортне обслуговування  на суму –39,3 тис.грн.;    
 • відшкодовано  кошти по  безоплатному придбанню ліків за рецептами лікарів  громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на загальну суму 550,15 тис.грн.    та проведено зубопротезування  6 особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму 34,4 тис. грн..
 • видатки на поховання  двох осіб із числа УБД  на суму  15,6 тис. грн.

За рахунок обласної програми соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки оздоровлено 5 осіб інвалідів ІІ категорії ЧАЕС, 5 осіб з інвалідністю загального захворювання.

В місті  в 2019 році працювали 5 програм соціального захисту населення, а саме:

 • міська цільова  програма соціальної підтримки населення на 2017-02019 роки «Захист і турбота»;
 • програма підтримки громадських організацій м. Теплодар на 2016-2020 роки;
 • міська Програма «Надання пільг на оплату послуг зв’язку та інших пільг передбачених, законодавством  та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на 2017-2019 роки»;
 • програма зайнятості населення міста Теплодар на період 2018- 2020 роки;
 • програма оздоровлення та відпочинку дітей м. Теплодар на 2017-2021 роки.

За рахунок місцевого бюджету виплачена:

 • в 2019 році  було 43 звернень   щодо отримання матеріальної допомоги у зв’язку з перебуванням в складних життєвих обставинах (з них 28 осіб похилого віку, 12 осіб з інвалідністю, 4 сім’ї з дітьми). задоволено 43 звернення та виплачена матеріальна допомога на загальну суму 27,9 тис. грн. А також була виплачена матеріальна допомога до Дня Перемоги 108 особам ветеранам війни на суму 36,2 тис.грн., до Дня людини похилого віку, яким виповнилося 85 і більше років -43 особи на суму- 17,3 тис. грн., до  Міжнародного дня людей з інвалідністю 66 осіб на  суму -26,4 тис. грн., до 30-ї річниці виведення військ з Афганістану 29 особам на суму 14,5 тис.грн., та до Дня збройних сил України  отримали 47 УБД та інвалідів війни- 70,5 тис. грн. Разом на матеріальну допомогу витрачено 192,8 тис. грн.;
 • допомога на поховання не застрахованих 6 осіб у сумі 6,0 тис.грн.;
 • відшкодовано витрати на поховання   безхатьків -2,0 тис. грн.
 • компенсацію фізичний особі, які надають соціальні послуги в сумі 7,0 тис. грн..(3 особи) та виплачена 7,0 тис. грн., на 01.01.2020 р. заборгованість відсутня;    
 • матеріальна допомога 4 особам з інвалідністю внаслідок хронічної ниркової недостатності 190,8 тис. грн.
 • пільги  на житлово-комунальні послуги 3 воїнам- добровольцям АТО-10,7 тис.грн.
 • оздоровлено 24 дітей в літньому таборі  на суму 100,0 тис. грн.;
 • компенсація одноразового  проїзду громадянам постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС – 19,9 тис. грн.;
 • оплата пільг з послуг зв’язку – 1,2 тис. грн.

Згідно Програми підтримки громадських організацій  м.Теплодар  на 2016-2020 роки  надана  фінансова підтримка  3 громадським організаціям міста  в сумі 36,2 тис.грн.

 

Інфраструктура міста та житлово-комунальне господарство

 

В 2019 році на здійснення видатків по  ремонту та утриманню об’єктів комунальної власності м.Теплодар, на придбання та інше,  профінансовано              2 993,763тис. грн., з них:

 1. За рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету профінансовано видатків на загальну суму 2 435,945 тис. грн.,  у тому числі:

1.1 Здійснення видатків з благоустрою міста Теплодар- 1 473,855тис.грн:

– послуги з прибирання льоду-161,555 тис.грн;

– послуги з прибирання та підмітання вулиць -200,00 тис.грн;

– вивіз та захоронення твердих побутових відходів та сміття -71,8 тис.грн;

–  вуличне освітлення та зовнішні електромережі (ремонт та заміна) – 104,9 тис.грн;

          – вуличне освітлення (оплата послуг електропостачання) – 285,9тис.грн;

– відлов та стерилізація безпритульних тварин -16,0 тис.грн;

– нанесення та відновлення дорожньої розмітки по вулицям та дорогам м.Теплодар-199,1 тис.грн;

– побілка бортових елементів доріг міста – 61,4 тис.грн;

– послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень, тощо-193,0 тис.грн;

– згрібання та вивезення опалого листя, гілля, тощо – 180,2тис.грн.

 

1.2 Поточний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги по вул.Зовнішній  S=331м² на суму 180,0тис.грн.

1.3 Поточний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги по вул.Енергетиків S=169м²  на суму 91,350тис.грн.

1.4 Поточний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги по пр.Енергетиків S=118м²  на суму 64,169тис.грн.

 • Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Ген.Плієва S=51м²  на суму 27,567тис.грн.
 • Встановлення дорожніх знаків – 21,8тис.грн.
 • Технічне обслуговування та утримання бюветного комплексу водопостачання з артезіанською свердловиною – 29,2тис.грн.
 • Експертне обстеження ліфтів житлових будинків м.Теплодар – 153,0 тис.грн.
 • Обладнання житлового будинку № 81 по пр. Енергетиків та житлового будинку №12 по вул.Піонерній елементами доступності (пандусами) – 34,5тис.грн
 • Розробка ПКД на будівництво мультифункціонального спортивного майданчику на території ТЗОШ – 49,8тис.грн.
 • Придбання та встановлення системи відеоспостереження на території м.Теплодар – 69,3тис.грн.
 • Послуги з фізичної цілодобової охорони АІК – 199,0тис.грн.

1.13 Освітлення АІК- 34,4 тис.грн;

1.14 Технічне обслуговування системи пожежної безпеки (ТЗОШ, ДНЗ №1 «Веселка, ДНЗ №2 «Сонечко») –  6,9 тис.грн;

1.15 Цілодобове спостереження за установкою автоматичної системи пожежної сигналізації (ТЗОШ, ДНЗ №1 «Веселка, ДНЗ №2 «Сонечко»)  -1,1 тис.грн

 

2.За рахунок коштів спеціального фонду місцевого бюджету профінансовано видатків на суму у розмірі 347,818 тис. грн., з них:

2.1 на капітальний ремонт житлового фонду на суму у розмірі  71,589 тис. грн., з них:

 

            Найменування

Профінансовано виконані роботи

Примітка

Капітальний ремонт житлового фонду

Капітальний ремонт житлового будинку №28 по вул.Піонерній м.Теплодар Одеської області (теплоізоляція фасаду)

     54 687,90

енергоаудит та виготовлення ПКД

Капітальний ремонт  житлового будинку №25 по вул.Ген.Плієва м.Теплодар Одеської області

     3 420,0

експертиза кошторисної документації

Технічне переоснащення системи диспетчеризації зв’язку ліфтів в м.Теплодар Одеської області (в тому числі будинки ОСББ та ЖБК)

    7 392,62

експертиза ПКД

Капітальний ремонт вузлів та деталей ліфтового господарства житлового фонду міста Теплодар: ремонт електродвигуна за адресою: Одеська область, м.Теплодар, вул.Піонерна, 4 (під’їзд 3)

    6 268,03

 

Всього

71 588,55

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Придбання та встановлення навісів на зупинки громадського транспорту – 48,3 тис.грн:

2.3 Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту «Будівництво підвідного газопроводу до м.Теплодар Одеської області» -122,829 тис.грн.

2.4 Капітальний ремонт ганку будівлі вбудовано-прибудованої ощадкаси житлового будинку №15 по вул.Ген.Плієва м.Теплодар Одеської області –  50,0 тис.грн.

2.5 Придбання обладнання системи відеоспостереження на території м.Теплодар-48,2 тис.грн.

2.6 Придбання саджанців-6,9 тис.грн.

 

 1. Видатки по іншим джерелам власних надходжень:

            – Розробка ПКД на Будівництво підвідного газопроводу до м.Теплодар Одеської області-210,00тис.грн;

 

        В 2019 році з обласного бюджету надійшли та освоєні кошти у розмірі                3 665,4 тис.грн на виконання  робіт по:

№ п/п

Найменування

Освоєно, тис.грн

Примітка

1

Капітальний ремонт житлового будинку №248 по вул.Польовій м.Теплодар Одеської області (утеплення фасаду)

    57,8

енергоаудит та  ПКД

2

Технічне переоснащення системи диспетчеризації зв’язку ліфтів в м.Теплодар Одеської області (в тому числі будинки ОСББ та ЖБК)

    1221,1

 

3

Капітальний ремонт житлового будинку №226 по вул.Польовій м.Теплодар Одеської області (заходи з утеплення багатоквартирного житлового будинку)

    54,8

енергоаудит та  ПКД

4

Капітальний ремонт житлового будинку №225 по вул.Польовій м.Теплодар Одеської області (заходи з утеплення багатоквартирного житлового будинку)

    54,4

енергоаудит та  ПКД

5

Капітальний ремонт мереж водопровідних внутрішньоквартальних м.Теплодар Одеської області

     715,2

довжиною 273,5м

6

Капітальний ремонт будівлі комунального неприбуткового підприємства Теплодарська центральна міська лікарня Теплодарської міської ради м.Теплодар Одеської області

     100,0

пандус

7

Капітальний ремонт будівлі «Берлін-2» по вул.Польовій м.Теплодар Одеської області

    295,03

покрівля S=57,9м², вікна-36шт

8

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №1 «Веселка» загального типу комунальної власності м.Теплодар Одеської області

     623,5

покрівля S=1414м²

9

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №2 «Сонечко» загального типу комунальної власності м.Теплодар Одеської області

     126,9

пожежна сигналізація

10

Капітальний ремонт Теплодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Теплодарської міської ради за адресою: Одеська обл., м.Теплодар, вул..Комунальна, буд.2

      191,7

вентиляція 72 м², улаштування перегородок 5,8м³

11

Установлення додаткових світильників по вул. Енергетиків вздовж велосипедної доріжки м.Теплодар Одеської області

       225,0

51 діодний світильник

 

Всього:

     3 665,4

 

 

  Торгівля та послуги

 

     Жителі міста Теплодар повністю забезпечені послугами підприємств побуту, ресторанного господарства та роздрібної торгівлі.

   На території міста   протягом  2019 року в середньому працювало 19 закладів ресторанного господарства, 120 об»єктів роздрібної торгівлі та  23 об»єкти побутових та інших послуг.

     На території міста функціонує ринок «Дністер» МПП «Дністер» та як об»єкти сучасної цивілізованої торгівлі універсам «СІЛЬПО»  ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД» та універсам «ТОЧКА». 

Обсяг реалізації платних послуг протягом січня – серпня 2019 року становить 12 365,2  тис. грн., що  на 4 846,3 тис. грн., менше ніж в 2018 році, де  за аналогічний період отримано 17 211,5 тис. грн. 

Очікуваний показник обсягу платних послуг за 2019 рік 16 487 тис. грн., що на  8 301,0 тис. грн. менше 2018 року ( 24 788,0 тис. грн). З них, населенню реалізовано в середньому близько 50 % від загального показника 2018 року та майже 70 %  від показника 2019 року. У структурі загального обсягу реалізованих послуг за видами економічної діяльності найбільшу питому вагу складали житлово-комунальні послуги, послуги транспорту, складського господарства, поштової діяльності, оренди, інжинірінгу,  послуги у сфері інформації та телекомунікацій  та з проведення різних операцій з нерухомим майном.

    На жаль майже всі об»єкти послуг, торгівлі та ресторанного господарства належать фізичним особам – підприємцям, які згідно Закону України «Про статистику» не надають  статистичної звітності. Тому, в дійсності, кількісний показник   обсягу наданих послуг значно більший. Аналогічна ситуація і у сфері торгівлі.

 

Заробітна плата

Головними складовими підвищення добробуту населення є зростання середньомісячної заробітної плати, пенсій. Так, середньомісячна заробітна плата, нарахована на одного штатного працівника  2019 рік становить 7 096,0 грн., що на  1 473,0 грн. більше  порівняно з відповідним  періодом  2018  року  (5 622,0 грн.).

За даним Головного управління статистики в Одеській області протягом  2019 року на підприємствах, установах та організаціях міста  Теплодар повністю відсутня заборгованність з виплати заробітної плати.

 

Демографічна ситуація та  населення

Станом на 1 січня   2020 року у м.Теплодар проживає
10 146 осіб наявного населення ( 10 354 осіб постійного населення).                           

 На 01.01.2019 року чисельність наявного населення складала 10 173 особи (постійного 10 450 осіб).  Упродовж 2019 року чисельність наявного населення зменшилася на 27 осіб . Загальне зменшення жителів міста відбулося за рахунок міграційного скорочення, яке становило  24 особи  ( прибуло 124, вибуло 148) , природне скорочення 3 особи ( народилося 85, померло 88 осіб). Слід зазначити що проаналізувавши чисельність населення за останні 5 років – спостерігається тенденція поступового зменшення чисельності як наявного так і постійного населення  в середньому на 100 осіб станом на 01.01.2016 року та станом  на 01.01.2020 року

 

Гуманітарна сфера

 

Освітня система м.Теплодара повністю задовольняє потреби населення міста.

У місті функціонують:

 • 2 дошкільні навчальні заклади загального типу комунальної власності з українською та російською мовами навчання.
 • Теплодарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з українською та російською мовами навчання.
 • 2 позашкільні навчальні заклади (міський будинок дитячої та юнацької творчості (БДЮТ), дитячо-юнацька спортивна школа (ДЮСШ)).

Кількість учнів Теплодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у новому 2019-2020 навчальному році  становить 1142 учня у 44 класах, середня наповнюваність 28 учнів.

Навчальний процес у Теплодарській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів здійснюється в одну зміну.

У школі міста є можливість навчатися за різними формами навчання: очна, інклюзивна, індивідуальна ( екстернат, педагогічний патронаж та сімейна).

У 2017/2018 навчальному році у Теплодарській загальноосвітній школі було відкрито один інклюзивний клас (1Б – один учень).

В  2019  році в школі функціонує 7 інклюзивних класів ( 10 учнів).

В Теплодарській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів функціонує 4 комп’ютерні класи, які придбані 2003, 2012, 2016 та 2018 роках.         

Медичне обслуговування учнів здійснювалося лікарем-педіатром (0,25 ставки) та  медичною сестрою (0,75 ставки).

    У школі функціонують 3 групи подовженого дня (ГПД) для учнів 1-4 класів.

У Теплодарській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів у 2019 році учні 1-4 класів не забезпечувалися безкоштовним одноразовим харчуванням.

 За рахунок коштів місцевого бюджету безкоштовним харчуванням забезпечувалися учні пільгової категорії – 30 учнів (учні 1-4 класів  з малозабезпечених сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», учні з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, учні у інклюзивних класах).  Вартість харчування протягом 2018-2019 років  становить – 17,50 грн. Харчування учнів 1-4 класів не пільгової категорії та групи продовженого дня здійснювалося за кошти батьків.

У 2019 році учні 2, 6 та 11 класів ТЗОШ І-ІІІ ступенів на 100%, відповідно до замовлення, були забезпечені за кошти державного бюджету новими підручниками.

  Теплодарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Теплодарської міської ради Одеської області підключена до мережі Інтернет. Рівень покриття ЗНЗ бездротовою мережею WI-FI 60%.

Проектна потужність дошкільних навчальних закладів міста – 390 місць. У 2019 році дошкільні навчальні заклади відвідувало 445 дітей: ДНЗ № 1 “Веселка” –  287 дітей, ДНЗ №2 “Сонечко” – 158 дітей. Режим роботи 5-денний із 10,5 годинним робочим днем. Мовний режим – змішаний:

– ДНЗ №1 “Веселка” – 13 різновікових груп: 4 групи з російською мовою навчання, 9 груп з українською мовою навчання;

– ДНЗ №2 “Сонечко” – 7 різновікових груп з українською мовою навчання.

      Черги у дошкільні заклади міста відсутні.

В місті 687 дітей від 0 до 6 (7) років, з них від 3 до 6 (7) років – 411 дітей.

Всього в місті 122 дитини 5-річного віку. З них 107 дітей відвідують ДНЗ, та 15 дітей відвідують гурток «Пізнайко» при Будинку дитячої та юнацької творчості. Відсоток охоплення дітей 5(6)-річного віку дошкільною освітою в місті становить 100%.

    Вартість харчування в дошкільних навчальних закладах міста  в 2019 році становило: 46,16 грн. – садок, 30,00 грн. – ясла (батьки сплачують за харчування 60% вартості).

У дошкільних навчальних закладах, згідно заяв батьків, організовується короткотривале перебування дітей у групах загального типу. Досягти 100% охоплення дошкільною освітою дітей 5-ти річного віку допомагає гурток «Пізнайко» Будинку дитячої та юнацької творчості.

Збережено мережу позашкільних навчальних закладів:

– Теплодарський міський будинок дитячої та юнацької творчості – 35 гуртків/52 групи/687 вихованців;

– Дитячо-юнацька спортивна школа – 7 відділень/15 груп/205 вихованців.

Відділом освіти у 2019 році проведено обласні фінальні змагання по програмі «Шкіряний м’яч» у рамках спартакіади школярів, у рамках святкування Дня міста, проведено відкритий чемпіонат Одеської області з греко-римської боротьби.

Проведено ІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. Охоплено 14 навчальних предметів, участь узяло 390 учнів Теплодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, призові місця посіли 39 учнів. Їх нагороджено грошовими преміями.

Влітку 2019 року проведено оздоровлення дітей в оздоровчому таборі в будинку дитячої та юнацької творчості: охоплено оздоровленням 30 дітей міста, витрачено 18 000,00 грн..

      У ході поточних  ремонтів у закладах освіти  проведено косметичний ремонт класних кімнат, косметичний ремонт групових кімнат, ревізію вузлів тепломереж, побілку та фарбування коридорів, ремонт бойлерів, ремонт кухонного обладнання, ремонт сантехніки.

На проведення планово-попереджувальних, косметичних та поточних ремонтів, а також на покращення матеріально-технічної бази у закладах освіти витрачалися кошти з місцевого бюджету, а саме:

 • Теплодарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 141 400,00 грн.,

( на Нову українську школу витрачено – 81 000,00 грн.)

       –   ДНЗ № 1 “Веселка” – 70 200,00 грн.,

       –   ДНЗ № 2 “Сонечко” – 50 100,50 грн.,

–  БДЮТ – 12 000,00 грн.,

–  ДЮСШ – 9 000,00 грн.

У рамках проведення капітальних ремонтів у закладах освіти міста відремонтовано труби водопостачання (ДНЗ №2), облицьовано плиткою харчоблок та прачки (ДНЗ №1), проведено ремонт стояка туалетів у блоці молодшої ланки та умивальників, проведено нову вентиляцію у харчоблоці, поставлені нові вхідні двері (ТЗОШ).

За рахунок коштів місцевого бюджету безкоштовним харчуванням забезпечувалися учні пільгової категорії – 30 учнів (учні 1-4 класів  з малозабезпечених сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», учні з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, учні у інклюзивних класах).

Фізична культура та спорт

Заклади фізичної культури  та спорту у місті відсутні.

Будівництво нових спортивних об’єктів потребує значних капіталовкладень, а також чіткої та ефективної системи моніторингу підготовки інфраструктури.   

Відділ фізичної культури та спорту управління освіти, культури та спорту взаємодіє із закладами освіти, громадськими організаціями, приватними підприємцями, які проводять спортивну роботу.

Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота в м. Теплодар здійснюється  такими закладами: освіти –  в одному загальноосвітньому, двох дошкільних, одному позашкільному (ДЮСШ) навчальних закладах  міста, одному державному навчальному закладі (Професійний ліцей), чотирма громадськими  спортивними організаціями (Федерація футболу м.Теплодар, СК «Енергетик» (футбол), «Нація» (лао-тайські бойові мистецтва), «Кіокушинкай» ( види карате),   приватним підприємцем Кравцовим В.В.-  Спортивно-танцювальний колектив (СТК) «Джей-Денс» (за різними видами танцювальних програм сучасної хореографії).

У місті  розвивається 12 видів спорту (боротьба греко-римська, волейбол, легка атлетика, теніс настільний, футбол, футзал, карате та його версії, спортивні танці, таїландський бокс Муей Тай, фітнес, шахи, шашки).

Протягом 2019 року проведено та взято участь у 258 фізкультурно та спортивно-масових заходах різних рівнів.

Захист прав дітей 

Протягом 2019 року на профілактичному обліку служби у справах дітей перебувало 10 сімей, що опинились в складних життєвих обставинах (2018 – 15), в яких проживає 15 дітей (2018 – 25). З них по відношенню до 1 дитини батьки позбавлені батьківських прав за рішенням суду, 4 дитини повернено до сприятливих умов проживання у родині. Таким чином, кількість неблагополучних сімей за період 2019 року зменшилась. На 01.01.2020 на обліку перебуває 11 дітей.

З метою з’ясування причин неблагополуччя сімей, пошуків шляхів їх усунення, протягом звітного періоду працівниками служби у справах дітей було проведено 123 обстежень житлово-побутових умов зазначених категорій сімей (за аналогічний період 2018 року було здійснено 122 обстеження).

Станом на 31.12.2019 року на контролі в Службі у справах дітей не перебуває неповнолітніх звільнених від відбування покарання з випробуванням, засуджених до громадських та виправних робіт, застосованих заходи громадського впливу або адміністративні стягнення за адміністративні правопорушення, застосовано примусові заходи виховного характеру, звільнених з місць позбавлення волі, амністовано, перебувають на профобліку (порушено кримінальну справу), неповнолітніх, які не досягли віку, з якого наступає кримінальна відповідальність. Неповнолітніх що скоїли злочин повторно також не має.

Станом на 31.12.2019 року на обліку в службі у справах дітей перебувало 16 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. В порівнянні з минулим роком чисельність дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування збільшилась.

За 2019 рік службою у справах дітей було взято на первинний облік 2 дітей, позбавлених батьківського піклування, та влаштовані під опіку громадян України. З метою забезпечення права кожної дитини на сімейне виховання міська служба вживає всіх вичерпних заходів щодо першочергового влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на усиновлення, під опіку/піклування, у прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу. Лише при виключній неможливості використання вказаних форм, службою розглядаються питання про влаштування таких дітей до дитячих закладів на повне державне утримання. При цьому слід зазначити, що в разі влаштування дитини до дитячого закладу, служба у справах дітей продовжує діяльність щодо реалізації права кожної дитини на сімейне виховання. Порівнюючи дані за останні роки щодо чисельності дітей, які перебували в державних закладах, слід відмітити тенденцію до зменшення.

Протягом 2019 року на регіональному обліку не перебували діти, які можуть бути усиновлені. Станом на 01.01.2020 року дітей на обліках з усиновлення немає.

В місті Теплодар протягом 2019 року одна сімейна пара усиновила дитину. В сім’ях опікунів/піклувальників станом на 01.01.2020 року виховується 15 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Діти, які перебувають під опікою/піклуванням становлять 94% від загальної чисельності дітей, які перебувають на обліку. Враховуючи дані обставини, міською службою розпочато роботу щодо здійснення аналізу якості опіки/піклування. Так у 2019 році було проаналізовано вікову категорію опікунів, та родинні стосунки між опікунами та їх підопічними. Як показали результати – 69% опікунів перебувають зі своїми підопічними в родинних стосунках. Враховуючи, що значна частина опікунів мають досить похилий вік, наступним кроком було здійснення аналізу виконання опікунами своїх обов’язків.

На виконання міської програми „Оздоровлення та відпочинок дітей міста Теплодар на 2017-2021 року” із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування охоплено – 3 дитини (19%). Фінансування літньої оздоровчої кампанії відбулося своєчасно відповідно до плану асигнувань.

 

Надання адміністративних послуг

 

Центр надання адміністративних послуг Теплодарської міської ради (далі – Центр) працює з квітня 2013 року та є моделлю інтегрованого офісу, тобто працює за принципом «єдиного вікна».

Найважливіша перевага ЦНАП – це ліквідація потреби особи звертатися до різних адміністративних органів, розпорошених територіально та за різними прийомними годинами, також – це суттєве покращення якості послуг, оперативність їх надання, дотримання термінів надання послуг, велика інформованість про послуги.

На теперішній час в Центрі громадяни та суб’єкти господарювання мають можливість отримати 105 видів послуг, перелік яких затверджено рішенням Теплодарської міської ради від 18 грудня 2018р. №515-VII.

За суб’єктами надання послуги розподілились наступним чином:

Теплодарська міська рада

та її виконавчий комітет

69

65,7%

Теплодарський міський сектор

Державної міграційної служби

1

1,0%

Відділ у Біляївському районі Головного

управління Держгеокадастру Одеської області

12

11,4%

Головне територіальне управління

юстиції у Одеській  області

16

15,2%

документи дозвільних органів

7

6,7%

 

На кожну адміністративну послугу суб’єктами надання адміністративних послуг розроблені інформаційні та технологічні картки.

На офіційному веб-сайті Теплодарської міської ради створено і постійно оновлюється розділ «Адміністративні послуги», на якій можна ознайомитись з інформацією щодо функціонування Центру та з питань оформлення відповідних документів.

У звітному періоді за отриманням консультацій до Центру звернулось близько 8000 суб’єктів звернень. Консультації надаються не лише при особистому звернені громадян, а й за допомогою електронної пошти та по телефоном.

Протягом  2019 року адміністраторами Центру:

зареєстровано – 2894 звернення, що на 9,3% менше ніж в 2018 році:

Суб’єкт надання адміністративних послуг

2019 рік

2018 рік

Показник результатавності

Виконавчий комітет Теплодарської міської ради:

2615

2557

+2,3%

–         відділ земельних ресурсів

186

279

 

–         відділ у справах сім’ї та молоді

186

173

 

–         відділ соціально-економічного розвитку

2

1

 

–         відділ архітектури та містобудування

183

164

 

–         відділ реєстрації місця проживання фізичних осіб

1360

1444

 

–         керуюча справами (надання довідок)

396

35

 

–         реєстратор речових прав на нерухоме майно

205

334

 

–         реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

97

127

 

Управління майна та інвестицій Теплодарської міської ради

114

110

+3,6%

Теплодарський міський сектор Державної міграційної служби

48

126

-61,9%

Відділ у Біляївському районі Головного управління Держгеокадастру Одеської області

116

398

-70,8%

Головне управління Держпраці в Одеській області

1

0

– видано – 2692 результатів надання адміністративних послуг, що на 15,7% менше, ніж за протягом 2018 року:

Суб’єкт надання адміністративних послуг

2019

 рік

2018

рік

Виконавчий комітет Теплодарської міської ради

2442

2550

–         відділ земельних ресурсів

123

273

–         відділ у справах сім’ї та молоді

172

171

–         відділ соціально-економічного розвитку

2

1

–         відділ архітектури та містобудування

119

168

–         відділ реєстрації місця проживання фізичних осіб

1346

1481

–         керуюча справами (надання довідок)

394

–         реєстратор речових прав на нерухоме майно

189

329

–         реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

97

127

Управління майна та інвестицій Теплодарської міської ради

92

111

Теплодарський міський сектор Державної міграційної служби

45

126

Відділ у Біляївському районі Головного управління Держгеокадастру Одеської області

112

407

Головне управління Держпраці в Одеській області

1

 

Суб’єктами надання адміністративних послуг відмовлено в наданні послуг по 31 зверненню, що становить 1,07% від загальної кількості прийнятих звернень. Кількість відмов в 2019році зменшилась на 53,0% в порівнянні з кількістю відмов протягом 2018 року.

Безпосередньо заявниками з різних причин було анульовано 20 звернень.

Адміністративні послуги надаються на безоплатній основі, крім тих, платність яких передбачена законом.

Протягом 2019 року до місцевого бюджету від надання платних  адміністративних послуг надійшло 68540грн., а саме:

 • 29 250,00 грн. – адміністративний збір за реєстрацію речових прав на нерухоме майно;
 • 5 980,00 грн. – адміністративний збір від державної реєстрації змін до відомостей юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 • 7 548,00грн. – адміністративний збір від реєстрації місця проживання фізичних осіб;
 • 4 995,00грн. – адміністративний збір за отримання відомостей з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

Фактично протягом поточного року діяльність Центру забезпечувало 2 адміністратори, Середня кількість звернень протягом дня становить 26 осіб, навантаження на 1 адміністратора становить в середньому 13 осіб на день.

З метою комплексного обслуговування відвідувачів укладено договір з Ощадбанком  по підключенню Центру до програмного комплексу СБОН+ торговий еквайрінг для оплати адміністративного збору за надання платних адміністративних послуг.

З метою організації системи доступності адміністративних послуг у Центрі послуги надаються не лише мешканцям міста. Так, низка видів послуг надаються мешканцям та суб’єктам господарювання навколишніх сіл, а саме в сферах реєстрації бізнесу, реєстрації нерухомого майна.

Відповідно до Порядку взаємодії державних кадастрових реєстраторів під час надання деяких відомостей з Державного земельного кадастру, затвердженого наказом Мінрегіонбуду від 25.06.2015 No144, в приміщенні Центру здійснюється видача документів, попереднє замовлення яких здійснюється за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. Протягом 2019 року адміністраторами Центру видано 97 документів, що замовлені шляхом on-line замовлення.

Нажаль, але приміщення діючого Центру на сьогодні не відповідає всім сучасним вимогам надання якісних адміністративних послуг. Проблемними питаннями залишаються відсутність:

– достатньо комфортних умов для очікування та обслуговування громадян, у тому числі осіб з обмеженими фізичними можливостями, осіб з дітьми;

– надання супутніх послуг (банківські послуги, кава-машина, вільна WI-FІ зона).

Охорона здоров»я

   Концепція реформування медицини в країні передбачає створення належних відповідних умов для надання якісної та своєчасної медичної допомоги на первинному та вторинному рівні. Одним з основних заходів впровадження реформи фінансування системи охорони здоров’я є проведення реорганізації державних та комунальних медичних закладів у повноцінні суб’єкти господарської діяльності — державні та комунальні некомерційні підприємства. Це здійснюється з метою запровадження  принципу «гроші ходять за пацієнтом», а не за інфраструктурою закладів охорони здоров’я.

Покращення якості вторинного рівня надання медичної допомоги можливе лише при впровадженні нових інноваційних методів діагностики та лікування, закупівлі сучасного медичного обладнання та матеріальній мотивації праці медичних працівників. Досягнення даної мети можливе лише за умови раціонального використання наявних фінансових та кадрових ресурсів, а також консолідації бюджетів різних рівнів для оплати послуг, які будуть надаватися комунальним некомерційним підприємством.

Комунальне некомерційне підприємство «Теплодарська центральна міська лікарня Теплодарської міської ради» здійснює медичне обслуговування населення, що проживає на території м. Теплодар  в кількості 10 442 жителів. Потужність поліклінічних підрозділів закладу складає 100 відвідувань на день, цілодобовий стаціонарний ліжковий фонд – 25 ліжок, денного стаціонару – 4 ліжок.

Протягом останніх років вирішено ряд завдань спрямованих на забезпечення прав громадян на якісну та доступну медичну допомогу на первиному та вторинному рівні, створення належних умов для обслуговування пацієнтів та роботи медичного персоналу, а семе:

– забезпечується ефективне використання цілодобового та денного ліжкового фонду,

– вроваджуються сучасні діагностичні методики (ультразвукових досліджень,  

–  цифрова рентгенографія,

– цілодобовий моніторинг ЕКГ та АТ,  

– сучасні види лабораторних досліджень та ін., лікувальні методики,

– забезпечуються заходи з профілактики та ранньої діагностики захворювань,

– надається невідкладна медична допомога на догоспітальному та госпітальному етапах,

– проводяться заходи з диспансерного нагляду за прикріпленим населенням,

– розроблено та впроваджено в роботу локальні клінічні протоколи надання первинного та вторинного рівня медичної допомоги та маршрути пацієнта.

Вдалось частково покращити матеріально-технічне, організаційне, кадрове та медикаментозне забезпечення структурних підрозділів КНП.

   Разом з тим, стан здоровʼя населення та надання медичної допомоги на  первинному та вторинному рівні потребують покращення. В місті залишається складною демографічна ситуація, що повʼязана зі старінням  населення, та зменшенням народжуванності. Відмічається певний ріст показників інвалідності населення. В м.Теплодарі приблизно 8% складають особи постраждалі від аварії на ЧАЕС. З них близько 40% мають інвалідність. За остані роки погіршились показники захворюваності на туберкульоз (майже у 2 рази), збільшилось число хворих на ВІЛ/СНІД. На тлі несприятливих демографічних змін відбувається погіршення стану здоров’я населення,  що проявляється порівняно високими показниками захворюваності і поширеності хвороб системи кровообігу,  злоякісних новоутворень, цукрового діабету.

Для надання медичної допомоги на високому рівні залишається низка питань, які потребують доопрацювання та вирішення, а саме:

– автоматизація робочих місць усіх лікарів, забезпечення їх медичною інформаційною системою та підʼєднанням до Інтернет-мережі, впровадження  програми стратегічних закупівель амбулаторної спеціалізованої допомоги, метою якої є посилення первинного рівня надання медичної допомоги за рахунок мікс-послуг вторинного рівня, забезпечення можливості надання телемедичних послуг;

– забезпечення структурних підрозділів закладу лікарськими засобами, імунологічними препаратами та виробами медичного призначення, реактивами та діагностичними системами для надання невідкладної допомоги усім хворим та стаціонарного лікування пільгових категорій населення; оновлення санітарного автотранспорту;

– подальше зміцнення матеріально-технічної бази закладу, проведення робіт з ремонту та реконструкції приміщень закладу, постійне оновлення лікувального-діагностичної апаратури, медичного обладнання та медичного інструментарію;

– проведення медичних оглядів працівників дошкільних закладів та шкіл міста;

– забезпечення оптимального температурного режиму та інших умов згідно санітарних вимог для комфортного перебування пацієнтів та роботи медичного персоналу;

– здійснення заходів матеріального стимулювання медичних та інших працівників (преміювання, надання матеріальної допомоги на оздоровлення, виплата надбавок за складність та напруженість в роботі тощо).

 

 

2.ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА

 

В 2020-2022 роках передбачається продовження позитивних тенденцій попередніх років та їх  покращення з урахуванням впливу ряду зовнішніх і внутрішніх чинників.

Основними завданнями  протягом 2020-2022 років визначено

* ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА РОЗВИТОК БІЗНЕСУ

– збільшення обсягів залучених інвестицій

– сприяння розвитку малого та середнього бізнесу

* РОЗУМНЕ І ВІДКРИТЕ УПРАВЛІНЯ

– запровадження ( спільно з органами державної влади різного рівня) надання електронних послуг та інноваційних моделей комунікацій з громадськістю

* ГУМАНІТАРНА СФЕРА

–  сприяння створенню ефективної системи надання медичної допомоги

– підвищення якості освіти

* ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

– підвищення рівня безпеки в місті

– охорона довкілля та збереження природного потенціалу міста

– підвищення енергоефективності та використання відновлювальних та альтернативних джерел енергії

* РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

капітальний ремонт та реконструкція   автомобільних доріг та міжквартальних проїздів міста Теплодар та  Промислової зони міста

                                   3.ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Пріоритетні напрямки

* підвищення фінансової спроможності місцевого бюджету

* проведення раціональної і ефективної бюджетної політики, дотримання фінансової дисципліни

 Ключові кроки

* здійснення заходів щодо збільшення наповнюваності місцевого бюджету

* недопущення зростання недоїмки до місцевого бюджету,  встановлення об»єктивних критеріїв при наданні податкових пільг по місцевим податкам та зборам

* недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованності у бюджетній сфері

                                       Очікувані результати

* Запровадження дієвого механізму управління бюджетним процесом, забезпечення більш ефективного розвитку громади  міста

 1.    РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

4.1. Промисловість

Пріоритетні напрямки

* розвиток промислової галузі

* сприяння відновленню роботи наявних промислових підприємств

Ключові кроки

   *   будівництво підвідного газопроводу,

   *   будівництво котельні,

   * залучення ( відкриття) нових промислових підприємств

   * активізація роботи із залучення інвестицій в економіку міста

   *сприяння підвищенню конкурентоспроможності промислової  продукції шляхом зниження витрат на її виробництво та впровадження ресурсо-та енергозберігаючих технологій

  * сприяння підприємствам промисловості у вирішенні проблемних питань організації виробництва та забезпечення позитивної динаміки виробництва продукції

Очікувані результати

* зростання  індексу промислового виробництва на  1 % щорічно

* зростання обсягу промислової продукції на  3 % щорічно

4.2. Транспортна інфраструктура та дорожньо-транспортне господарство

Пріоритетні напрямки

* удосконалення системи запобігання дорожньо-транспортним пригодам

* підвищення безпеки руху (водіїв та пішоходів) на території міста Теплодар

* розвиток та удосконалення транспортної інфраструктури

Ключові кроки

* встановлення додаткових дорожніх знаків на території Теплодарської міської ради

     * капітальний ремонт та реконструкція   автомобільних доріг та міжквартальних проїздів міста та Промислової зони

     * облаштування додаткових пішохідних доріжок та ремонт/рекострукція наявних пішохідних доріжок

     * проведення необхідної роботи щодо недопущення проїзду транзитного транспорту через місто

Очікувані результати

* забезпечення безпеки руху  на території Теплодарської міської ради як транспорту так і пішоходів

* забезпечення збереження цілісності дорожнього покриття

* зменшення витрат бюджету на  капітальний ремонт та реконструкцію дорожнього покриття.

4.3. Будівництво та житлова політика

Пріоритетні напрямки

* забезпечення міста планувальною документацією

* забезпечення  території міста та Промислової зони міста генеральним планом, планом зонування території та топографічною зйомкою

Ключові кроки та очікувані результати

* розробка  (оновлення) Генерального плану міста

* розробка  плану зонування території міста

* виготовлення цифрової картографічної основи (оновлення бази картографічного забезпечення)

*  Стратегічна екологічна оцінка – охорона навколишнього природного середовища

* проведення експертизи Генерального плану

* забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури.

 

 

 1. МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ

Пріоритетні напрямки

* проведення обліку майна власності територіальної громади міста Теплодар

* здійснення контролю за своєчасною оплатою орендної плати за оренду об»єктів комунальної власності

* підвищення ефективності управління об»єктами комунальної власності

Ключові кроки та очікувані результати

 

* підвищення рівня наповнення доходної частини місцевого бюджету від використання об»єктів комунальної власності територіальної громади міста

* сприяння ефективному використанню та збереженню комунального майна

* контроль за збереженням та ефективністю використанням комунального майна переданого в управління підприємствам, установам та організаціям

* створення сприятливих умов для розташування на території міста Теплодар нових підприємств.

 1. РИНКОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА ЇХ СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ

6.1. Регуляторна політика та розвиток підприємництва

Пріоритетні напрямки

* створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва

* вдосконалення правового врегулювання адміністративних та господарських відносин між регуляторними органами та суб»єктами господарювання

* недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів

Ключові кроки

 

* виконання заходів  Програми  розвитку малого та середнього підприємництва у м. Теплодар на 2020-2022 роки

* забезпечення прозорості дій  під час здійснення  регуляторної політики в  сфері господарської діяльності

* сприяння реалізації механізму компенсації відсотків по кредитам суб»єктам господарювання для реалізації бізнес проектів у галузях, що відповідають пріоритетним напрямкам Програми  розвитку малого та середнього підприємництва у м. Теплодар на 2020-2022 роки.

Очікувані результати

* збільшення кількості суб»єктів мікро- та малого підприємництва на 2%

* забезпечення підтримки розвитку мікро-, малого та середнього підприємництва

* забезпечення оприлюднення регуляторних актів на сайті  міської ради та розміщення на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

6.2.Надання адміністративних послуг

 

Пріоритетні напрямки

* впровадження стандартів якісного обслуговування відвідувачів в Центрі, що суттєво підвищить рівень ефективності та культури обслуговування користувачів адміністративних послуг;

* розширення переліку видів послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг.

Ключові кроки та очікувані результати

 

* забезпечення достатньо комфортних умов для очікування та обслуговування громадян, у тому числі осіб з обмеженими фізичними можливостями, осіб з дітьми ( встановлення кондиціонера, облаштування дитячого куточка, телевізор)

* надання супутніх послуг (банківські послуги, кава-машина, вільна WI-FІ зона)

* покрашення якості надання адміністративних послуг та умов їх надання

 1. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

 

Пріоритетні напрямки

* впровадження системи енергоменеджменту бюджетних установ міста

* підвищення енергетичної ефективності будівель шляхом покрокової термомодернізації згідно діючих норм та нормативів

* проведення інформаційно-просвітницьких та організаційних заходів

* будівництво котельні,  в м. Теплодар

* впровадження проектів із підвищення енергоефективності об»єктів комунального господарства

Ключові кроки та очікувані результати

* створення умов для залучення інвесторів в  економіку міста

* здійснення енергозберігаючих  та енергоефективних проектів та/або заходів

* зниження енергоємності виробництва на комунальних підприємствах

* зниження втрат тепла будівлями і як результат, зменшення грошових витрат  на опалення  як бюджету так і населення

8.СОЦІАЛЬНА СФЕРА

8.1.Демографічна ситуація та розвиток ринку праці

 

Пріоритетні напрямки

 

* сприяння створенню нових робочих місць та легалізації  діючих робочих місць;

* надання якісних та своєчасних послуг, внутрішньопереміщеним особам та демобілізованим учасникам АТО

* сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці.

Ключові кроки

* сприяння безробітним у започаткуванні власної справи;

* сприяння співпраці служби зайнятості та роботодавців щодо формування попиту на робочу силу;

* проведення за участю відповідних державних органів інформаційних семінарів з підприємцями – фізичними особами, які мають наміри використовувати працю найманих працівників;

* організація  проведення семінарів для роботодавців ;

* організація та проведення оплачуваних громадських робіт;

* реалізація на території міста  заходів державної, обласної та міської програм зайнятості населення.

Очікувані результати:

 

           * забезпечення соціального захисту безробітних та працюючих громадян, стабілізація ринку праці

       * зменшення кількості безробітних на 2 %

       * збільшення кількості зайнятого населення на 5 %

       * залучення до громадських робіт 10 осіб

8.2. Грошові доходи населення та заробітна плата

Пріоритетні напрямки та ключові кроки

* співпраця  спільно з відповідними територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади  щодо контролю виплати своєчасної і не нижче  визначеного державою мінімального розміру оплати праці, виконання роботодавцями умов колективних договорів   та галузевих угод в частині оплати праці, недопущення необгрунтованого зменшення заробітної плати.;

* проведення роз»яснювальної роботи серед роботодавцій щодо недопущення використання робочої сили з порушенням вимог трудового законодавства;

* сприяння легалізації трудових відносин;

* посилення роботи щодо додержання мінімальних гарантій з оплати праці та у сфері боротьби з тіньовою зайнятістю.

 

Очікувані результати

* зростання середньомісячної заробітної плати по місту на 10 %;

* скорочення заборгованості із виплати заробітної плати;

8.3.Соціальний захист населення

 

Пріоритетні напрямки та ключові кроки

* надання матеріальної допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилось 18 років  протягом 2020 -2022 років (УОКС)

* забезпечення розвитку послуг, що надаватимуться усім соціально незахищеним верствам населення, посилення цільової спрямованості програми та адресності надаваної допомоги малозабезпеченим громадянам та сім” ям;

* удосконалення організаційно-правових та соціально-економічних баз надання соціальних послуг;

* залучення представників громадськості до участі в реалізації прав і задоволенні потреб ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни (у т.ч. сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали участь у бойових діях під час воєнних дій та конфліктів на території України) та багатодітних сімей, поліпшенні умов їх життєдіяльності;

* створення необхідних умов для забезпечення відкритості та безперешкодного доступу громадян до інформації стосовно державних і місцевих соціальних програм, існуючих державних і регіональних соціальних гарантій та стандартів.

 Очікувані результати

 

 * забезпечення соціальної, матеріальної  підтримки осіб з інвалідністю і ветеранів війни, учасників бойових дій, вдів учасників війни, у т.ч. учасників АТО;

*  надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення з числа одиноких пенсіонерів та ветеранів, осіб з інвалідністю, багатодітних сімей та  сімей з дітьми  інвалідністю з метою їх соціальної підтримки;

* термінове надання соціальної і матеріальної допомоги особам, які опинилися в екстремальній ситуації у зв’язку з важкою хворобою, пожежею, стихійним лихом, постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також забезпечення підтримки малозабезпечених сімей;

* надання пільг на житлово-комунальні послуги  у розмірі 75 відсотків воїнам –добровольцям з числа учасників АТО в межах соціальних норм споживання;

* надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій з числа учасників АТО, які демобілізувалися;

* забезпечення щомісячної  виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги по догляду за особою з  інвалідністю;

* надання щомісячно грошової виплати особам з інвалідністю з хронічною нирковою недостатністю та пересадженими нирками на придбання  ліків для подальшої життєдіяльності за потребою та рецептами лікарів;

* надання матеріальної допомоги дитині з інвалідністю на придбання спеціальних лікарських засобів та дієтичного харчування;

* надання щомісячно грошової виплати 59 особам з інвалідністю  ( які потребують  інсулін терапії ) на придбання  ліків для подальшої життєдіяльності за потребою;

* оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

* одноразову виплату допомоги особам на поховання деяких категорій осіб згідно чинного законодавства в розмірі 1000 грн. ;

* відшкодування витрат ритуальних послуг у зв’язку з похованням самотнiх громадян, ветеранiв вiйни та працi, а також iнших категорiй малозабезпечених громадян; надання допомоги на поховання громадян в iнших випадках, передбачених законодавством  згідно акту виконаних робіт.

 8.4. Житлово-комунальне господарство

Пріоритетні напрямки та ключові кроки

 

* будівництво підвідного  газопроводу до ГРП яка розміщуватиметься в комунально-складській зоні  м. Теплодар (Комунальна/Польова)

* будівництво котельні в місті Теплодар

* ремонт і реконструкція систем водопостачання, водовідведення та очищення стоків:

* газифікація міста та  прилеглих садівничих кооперетивів, товариств, житлово-будівельних кооперативів, ділянок індивідуальної забудови та інших об»єктів

* реконструкція очисних споруд м. Теплодар розташованих в с. Надліманське Овідіопольського району Одеської області/ вирішення питання можливості будівництва очисних споруд на території міста

* капітальний ремонт фекальної каналізації від КНС 1 до КНС 2 м.Теплодар Одеської області

* капітальний ремонт напірного трубопроводу  госппобутової каналізації від КНС 2 до очисних споруд м. Теплодар Одеської області

* переобладнання  мазутного котла на інші види  палива

*  модернізація системи зовнішнього освітлення

* утеплення стін житлових будинків

Очікувані результати

* зменшення вартості тарифу на послугу теплопостачання

* зменшення втрат енергоносіїв

* впровадження енергозберігаючих технологій

* забезпечення належних умов проживання жителів міста

Проектні ідеї, в галузі житлово-комунального господарства, які плануються до реалізації (за наявності відповідного фінансування)

Назва  завдання

РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД М. ТЕПЛОДАР РОЗТАШОВАНИХ В С. НАДЛІМАНСЬКЕ ОВІДІОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає т завдання

1.1.2 Відтворення довкілля Азовського і Чорного морів

1.3.2. Розвиток інженернї інфраструктури

 

Номер і назва завдання Стратегії розвитку Одеської області на 2021-2027 роки, якому відповідає  завдання

2.1.2 зменшення забруднення недостатньо очищеними стічними водами поверхневих водних об»єктів регіону

Територія, на яку реалізація проектів за  завданням матиме вплив

м. Теплодар, Одеська область та частина України

Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано   завдання

Необхідність   належного очищення стічних вод та каналізаційних стоків, недопущення забруднення р. Дністер та природно-заповідної зони. Деякі населені пункти сусідніх районів не мають належним чином  облаштованої каналізаційної мережі, що призводить до забруднення навколишнього середовища.

 Очисні  споруди м. Теплодар,які розташовані в с. Надлиманське Овідіопольського району розраховані на потужність  17 000 м.куб/добу,  (фактично надходить  від 1 500 до 1 700 куб.м /добу), і їх реконструкція дасть змогу приймати та очищати каналізаційні стоки як  м. Теплодар так і прилеглих населених пунктів Біляївського та Овідіопольського районів

Очікуванні кількісні результати від реалізації  проектів на виконання  завдання

Підвищення екологічної та техногенної безпеки міста, прилеглих населенних пунктів та багатьох регіонів України. Покращення роботи каналізаційної мережі  Покращення якості очистки стоків. Використання очисних споруд на повну потужність.

Зменшення енергоспоживання на 50 %  ( еко-номія енергоресурсів за рахунок використання новітнього обладнання, застосування стандартизованих металопластикових рам, склопакетів, заміни вхідних дверей з ущільнювачами та механічним притвором, застосування приладів обліку енергоресурсів)

Зменшення тарифу на послугу очищення стоків на  10%

 

Очікуванні якісні результати від реалізації  проектів на виконання  завдання

Підвищення рівня екологічної безпеки в регіоні; Покращення санітарного стану території Одеської області та багатьох регіонів України, вирішення питання очистки та переробки стічних вод для м. Теплодар, та населених пунктів Біляївського та Овідіопольського районів, покращення рівня комфортності проживання населення прилеглих сільських населених пунктів. Підвищення ефективності та надійності функціонування інженерних об’єктів комунальної інфраструктури. Забезпечення безпеки експлуатації інженерних об’єктів комунальної інфраструктури. Недопущення екологічної катастрофи

Основні заходи  завдання

Корегування проекту реконструкції

Проведення   робіт з реконструкції

Обсяг фінансування  завдання, тис. грн. на 2021-2023 роки

2021

2022

2023

Усього

– державний бюджет

 

 

 

 

– ДФРР

900,0

22 500,0

21 600,0

45 000,0

– інші джерела (зазначити)

 

 

 

 

– місцевий бюджет (всьог), в т.ч.

100,0

2 500,0

2 400,0

5 000,0

  обласний бюджет

 

 

 

 

  районний бюджет

 

 

 

 

  міський бюджет

100,0

2 500,0

2 400,0

5 000,0

– інші джерела

 

 

 

 

11. Інша інформація щодо  завдання

Виконано робочий проект «Реконструкція очисних споруд в м. Теплодар, розташованих в селі Надліманське Овідіопольського району Одеської області

 

 

Назва  завдання

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФЕКАЛЬНОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ВІД КНС 1 ДО КНС 2 М.ТЕПЛОДАР ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає  завдання

1.1.2 Відтворення довкілля Азовського і Чорного морів

1.3.2. Розвиток інженернї інфраструктури

Номер і назва завдання Стратегії розвитку Одеської області на 2021-2027 роки, якому відповідає  завдання

2.1.2 зменшення забруднення недостатньо очищеними стічними водами поверхневих водних об»єктів регіону

Територія, на яку реалізація проектів за  завданням матиме вплив

м. Теплодар , прилеглі населенні пункти

Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано   завдання

Зношенність каналізаційних мереж становить майже 90 %. Капітальний ремонт каналізаційних трубопроводів та КНС 1 ,2 необхідний       для безперебійної роботи системи водовідведення, якісного надання даних послуг та недопущення забруднення довкілля, ліквідації реальної загрози виникнення екологічної катастрофи, яка може статися внаслідок попадання каналізаційних відходів в грунт та до підземних та поверхневих вод прилеглої до міста території.                                                       

 Очікуванні кількісні результати від реалізації  проектів на виконання  завдання

Подальший розвиток комунального підприємства в галузі водовідведення та зменшення собівартості послуг. Пориви в системах водовідведення пов’язані зі  зношеністю мереж, значні втрати енергоносіїв при їх ремонтах та відновленні, антисанітарний стан території та негативний вплив на навколишнє середовище.

Зменшення  витрат на ремонт та відновлення системи водовідведення та прилеглої території  на  80 %

Очікуванні якісні результати від реалізації  проектів на виконання  завдання

Підвищення ефективності та надійності функціонування інженерних об’єктів комунальної інфраструктури, забезпечення безпеки їх експлуатації. Безперебійна робота системи водовідведення, підвищення якості даних послуг,  захист довкілля від негативної дії очищених і не дуже очищених стічних вод;

Основні заходи  завдання

Розробка проекту

Проведення робіт з капітального ремонту

Обсяг фінансування  завдання, тис. грн. на 2021-2023 роки

2021

2022

2023

Усього

– державний бюджет

 

 

 

 

– ДФРР

900,0

9 000,0

8 100,0

18 000,0

– інші джерела (зазначити)

 

 

 

 

– місцевий бюджет (всьог), в т.ч.

100,0

1 000,0

900,0

2 000,0

  обласний бюджет

 

 

 

 

  районний бюджет

 

 

 

 

  міський бюджет

100,0

1 000,0

900,0

2 000,0

інші джерела

 

 

 

 

             

 

Назва  завдання

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАПІРНОГО ТРУБОПРОВОДУ ГОСППОБУТОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ  ВІД  КНС 2  ДО ОЧИСНИХ СПОРУД М.ТЕПЛОДАР ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Номер і назва завдання з Дер-жавної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає завдання

1.1.2. Відтворення довкілля Азовського і Чорного морів

1.3.2. Розвиток інженернї інфраструктури

Номер і назва завдання Стратегії розвитку Одеської області на 2021-2027 роки, якому відповідає  завдання

2.1.2 зменшення забруднення недостатньо очищеними стічними водами поверхневих водних об»єктів регіону

Територія, на яку реалізація проектів за  завданням матиме вплив

м. Теплодар , прилеглі населенні пункти, деякі регіони України

Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано   завдання

Зношенність каналізаційних мереж становить майже 90 %. Капітальний ремонт напірного трубопроводу від  КНС 2  до очисних споруд необхідний       для безперебійної роботи системи водовідведення, якісного надання даних послуг та недопущення забруднення довкілля, ліквідації реальної загрози виникнення екологічної катастрофи, яка може статися внаслідок попадання каналізаційних відходів в грунт та до підземних та поверхневих вод прилеглої до міста території.                                                       

Очікуванні кількісні результати від реалізації  проектів на виконання завдання

Подальший розвиток комунального підприємства в галузі водовідведення та зменшення собівартості послуг. Пориви в системах водовідведення пов’язані зі  зношеністю мереж, значні втрати енергоносіїв при їх ремонтах та відновленні, антисанітарний стан території та негативний вплив на навколишнє середовище.Зменшення  витрат на ремонт та відновлення системи водовідведення та прилеглої території  на  80 %

Очікуванні якісні результати від реалізації  проектів на виконання  завдання

Підвищення ефективності та надійності функціонування інженерних об’єктів комунальної інфраструктури, забезпечення безпеки їх експлуатації. Безперебійна робота системи водовідведення, підвищення якості даних послуг,  захист довкілля від негативної дії очищених і не дуже очищених стічних вод;

Основні заходи  завдання

Розробка проекту

Проведення робіт з капітального ремонту

Обсяг фінансування  завдання, тис. грн. на 2021-2023 роки

2021

2022

2023

Усього

– державний бюджет

 

 

 

 

– ДФРР

900,0

12 600,0

13 500,0

27 000,0

– інші джерела (зазначити)

 

 

 

 

– місцевий бюджет (всьог), в т.ч.

100,0

1 400,0

1 500,0

3 000,0

  обласний бюджет

 

 

 

 

  районний бюджет

 

 

 

 

  міський бюджет

100,0

1 400,0

1 500,0

3 000,0

– інші джерела

 

 

 

 

 

Назва  завдання

ПЕРЕОБЛАДНАННЯ МАЗУТНОГО КОТЛА НА ІНШІ ВИДИ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ПАЛИВА

Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає  завдання

1.3.2 Розвиток інженерної інфраструктури

 

Номер і назва завдання Стратегії розвитку Одеської області на 2021-2027 роки, якому відповідає завдання

2.2.3 Підтримка інвестиційних проектів з енергоефективності

Територія, на яку реалізація проектів за  завданням матиме вплив

м. Теплодар

Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано   завдання

Необхідність економії енергоресурсів, зменшення тарифів на послуги теплопостачання, запобігання ризикам зриву опалювального сезону, створення комфортних умов  проживання жителів

Очікуванні кількісні результати від реалізації  проектів на виконання  завдання

Забезпечення сталості надання послуг теплопостачання, зменшення на 15 % собівартості даної послуги

 Очікуванні якісні результати від реалізації  проектів на виконання  завдання

Забезпечення надання якісних послуг теплопостачання

Основні заходи т завдання

Розробка проектів

Проведення робіт

Обсяг фінансування  завдання, тис. грн. на 2021-2023 роки

2021

2022

2023

Усього

– державний бюджет

 

 

 

 

– ДФРР

1800,0

21 600,0

21 600

45 000,0

– інші джерела (зазначити)

 

 

 

 

– місцевий бюджет (всьог), в т.ч.

200,0

2 400,0

2 400,0

5 000,0

  обласний бюджет

 

 

 

 

  районний бюджет

 

 

 

 

  міський бюджет

200,0

2 400,0

2 400,0

5 000,0

– інші джерела

 

 

 

Назва  завдання

МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ

Номер і назва завдання з Дер-жавної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає  завдання

1.3.2. Розвиток інженерної  інфораструктури

 

Номер і назва завдання Стратегії розвитку Одеської області на 2021-2027 роки, якому відповідає  завдання

2.2.5 Енергомодернізація житлового фонду

Територія, на яку реалізація проектів за  завданням матиме вплив

м. Теплодар

Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано   завдання

Необхідність економії енергоресурсів, вдосконалення обліку і контролю за їх витрачанням, створення безпечних умов  проживання жителів міста

 Очікуванні кількісні результати від реалізації  проектів на виконання  завдання

Економія енергоресурсів  (електроенергії)  на 50 %

Очікуванні якісні результати від реалізації  проектів на виконання  завдання

Підвищення якості роботи мереж зовнішнього освітлення, створення належних комфортних та безпечних  умов для проживання , навчання та роботи  жителів міста

Основні заходи  завдання

 

Розробка проектів

Проведення робіт з модернізації

Обсяг фінансування  завдання, тис. грн. на 2021-2023 роки

2021

2022

2023

Усього

– державний бюджет

900,0

900,0

900,0

2 700,0

– ДФРР

 

 

 

 

– інші джерела (зазначити)

 

 

 

 

– місцевий бюджет (всьог), в т.ч.

100,0

100,0

100,0

300,0

  обласний бюджет

 

 

 

 

  районний бюджет

 

 

 

 

  міський бюджет

100,0

100,0

100,0

300,0

– інші джерела

 

 

 

 

 

Назва  завдання

УТЕПЛЕННЯ СТІН ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ

Номер і назва завдання з Дер-жавної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає  завдання

1.3.2. Розвиток інженерної інфраструктури

 

Номер і назва завдання Стратегії розвитку Одеської області на 2021-2027 роки, якому відповідає  завдання

2.2.5 Енергомодернізація житлового фонду

Територія, на яку реалізація проектів за  завданням матиме вплив

м. Теплодар

Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано   завдання

Фасади деяких житлових будинків не забезпечують належну теплоізоляцію приміщень, що призводить до додаткових втрат тепла та не забезпечує  комфортні умови для проживання

Очікуванні кількісні результати від реалізації  проектів на виконання  завдання

Комплексна термомодернізація житлових будинків дасть змогу економії до 50 %  витрат  на опалення  та  економії енергоресурсів

Очікуванні якісні результати від реалізації  проектів на виконання  завдання

Створення належних комфортних  умов для проживання 

Основні заходи  завдання

Проведення енергоаудиту

Розробка проектів

Проведення робіт з утеплення

Обсяг фінансування  завдання, тис. грн. на 2021-2023 роки

2021

2022

2023

Усього

– державний бюджет

6 660,0

3 870,0

3 870,0

14 400,0

– ДФРР

 

 

 

 

– інші джерела (зазначити)

 

 

 

 

– місцевий бюджет (всьог), в т.ч.

740,0

430,0

430,0

 1 600,0

  обласний бюджет

 

 

 

 

  районний бюджет

 

 

 

 

  міський бюджет

740,0

430,0

430,0

1 600,0

– інші джерела

 

 

 

 

 

 1. ГУМАНІТАРНА СФЕРА

9.1 Охорона здоров»я

Пріоритетні напрямки та ключові кроки

 

* пріоритетний розвиток первинного та вторинного рівня надання медичної допомоги, удосконалення надання невідкладної медичної допомоги населенню, зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази амбулаторних та стаціонарних підрозділів КНП «Теплодарська центральна міська лікарня» Теплодарської міської ради, (далі КНП «ТЦМЛ»/або КНП) поліпшення забезпечення кваліфікованими медичними кадрами, фінансування  закупівлі сучасного медичного обладнання та матеріальної мотивації праці медичних працівників, забезпечення належного фінансування потреб закладу вторинної ланки;

* забезпечення структурних підрозділів КНП «ТЦМЛ» лікарськими засобами, імунологічними препаратами та виробами медичного призначення, реактивами та діагностичними системами для надання невідкладної допомоги усім хворим та стаціонарного лікування пільгових категорій населення;

* оплата поточних ремонтів та реконструкцій приміщень КНП;

* оплата комунальних послуг та енергоносіїв

* придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для потреб КНП;

* оплата продуктів харчування на ВІЛ-СНІД, хворим на феніл-кетонурію;

* відшкодування витрат по забезпечення інсуліном інсулінозалежних хворих;

* оплата капітального ремонту, реконструкції об’єктів КНП;

* оплата медичних послуг, в т. ч. зубного протезування пільговим категоріям населення, медичних оглядів працівників освітніх закладів;

* придбання обладнання і предметів довгострокового  користування.

* автоматизація робочих місць усіх лікарів, забезпечення їх медичною інформаційною системою та підʼєднанням до Інтернет-мережі, впровадження  програми стратегічних закупівель амбулаторної спеціалізованої допомоги, метою якої є посилення первинного рівня надання медичної допомоги за рахунок мікс-послуг вторинного рівня, забезпечення можливості надання телемедичних послуг;

* забезпечення структурних підрозділів закладу лікарськими засобами, імунологічними препаратами та виробами медичного призначення, реактивами та діагностичними системами для надання невідкладної допомоги усім хворим та стаціонарного лікування пільгових категорій населення; оновлення санітарного автотранспорту;

* подальше зміцнення матеріально-технічної бази закладу, проведення робіт з ремонту та реконструкції приміщень закладу, постійне оновлення лікувального-діагностичної апаратури, медичного обладнання та медичного інструментарію;

* проведення медичних оглядів працівників дошкільних закладів та шкіл міста;

* забезпечення оптимального температурного режиму та інших умов згідно санітарних вимог для комфортного перебування пацієнтів та роботи медичного персоналу;

* здійснення заходів матеріального стимулювання медичних та інших працівників (преміювання, надання матеріальної допомоги на оздоровлення, виплата надбавок за складність та напруженість в роботі тощо).

* проведення роботи щодо залучення інвесторів для будівницта Міжрегіонального південного центру сучасної онкології і ядерної медицини

Очікувані результати

* підвищення ефективності роботи КНП “Теплодарська центральна міська лікарня” Теплодарської міської ради, сприяння подоланню несприятливих демографічних тенденцій на території міста;

* збільшення питомої ваги медичних послуг на вторинному рівні, що забезпечить зменшення потреби у дорогих видах медичної допомоги на третинному рівні;

* покращення забезпечення амбулаторних та стаціонарних підрозділів  закладу медичною апаратурою,  обладнанням та інструментарієм відповідно до табеля оснащення затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02.03.2011 р.  №127  «Про затвердження Примірних табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення центральної районної (районної) та центральної міської (міської) лікарень»;

* поліпшення якості стаціонарного лікування пільгових категорій населення;

* гарантувати надання невідкладної медичної допомоги;

* охоплення населення профілактичними рентгенологічними дослідженнями з метою своєчасного виявлення захворювання на туберкульоз на ранніх стадіях, що  забезпечить значне підвищення ефективності та якості надання медичної допомоги на початковій стадії, попередить виникнення туберкульозу з деструкцією та дасть змогу покращити якість життя пацієнтів;

*  формування системи доступних та високоякісних медичних послуг на амбулаторному та стаціонарному етапах;

* покращення ранньої діагностики захворювань серцево-судинної системи, онкологічної патології, що знизить показники смертності і інвалідності від даної патології;

* забезпечення етапності надання медичної допомоги населенню міста згідно затверджених маршрутів пацієнта;

*  своєчасна вакцинація проти інфекцій керованих специфічними засобами імунопрофілактики;

* покращення рівня забезпечення санітарним автотранспортом з відповідним медичним оснащенням, що створить необхідні умови для безпечного транспортування хворих в заклади третинного рівня;

* забезпечення автоматизованими робочими місцями, інтернет-звʼязком та медичними інформаційними системами кожного робочого місця лікаря з метою впровадження електронної системи обміну медичною інформацією, реформування фінансування системи охорони здоровʼя;

* забезпечення проведення медичних оглядів працівників дошкільних закладів та шкіл міста;

* забезпечення оптимального температурного режиму та інших умов згідно санітарних вимог для оптимального перебування пацієнтів та роботи медичного персоналу в структурних підрозділах КНП.

* надання своєчасної та повноцінної медичної допомоги онкохворим із застосуванням всіх видів лікування. Зменшення рівня смертності від онкологічних захворювань

* підвищення якості обслуговування та обстеження пацієнтів

Проектні ідеї, в галузі охорони здоров»я, які плануються до реалізації

(за наявності відповідного фінансування)

Назва  завдання

БУДІВНИЦТВО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ПІВДЕННОГО ЦЕНТРУ СУЧАСНОЇ ОНКОЛОГІЇ І ЯДЕРНОЇ МЕДИЦИНИ

Номер і назва завдання з Дер-жавної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає  завдання

 1.3.3. Розвиток соціальної інфраструктури

2.1.5. Формування доступної та спроможної мережі для надання якісних медичних послуг

Номер і назва завдання Стратегії розвитку Одеської області на 2021-2027 роки, якому відповідає  завдання

1.Новий  соціально-гуманітарний розквіт

1.2 Міцне здоров»я кожному

1.2.2  Формування здорового населення

Територія, на яку реалізація проектів за  завданням матиме вплив

     Південна та південно-східна частина України    та інші регіони України               

Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано   завдання

Щоденно 450 українців узнають, що в них виявлено злоякісну  пухлину (20 чоловік в годину). З них 250 вмирають (10 чоловік в годину)

· Щорічно від  раку помирає близько 90 тисяч українців, 35% – люди працезданого віку

· Ризик розвитку онкологічних захворювань складає 27,7% для чоловіків  і 18,5% для жінок

·  Злоякісні  новоутворення уражають в Україні кожного четвертого чоловіка та  кожну шосту жінку

Із наявних 91 в Україні лікувально-профілактичних установ та онкоаптек, державних і приватних, які мають ліцензію за спеціалізацією «Онкологія», видану МОЗ України  більшість зосереджена на північно-західній частині України.

     На півдні  України розташовані всього  4 лікувально-профілактичних установи та одна онкоаптека.  Тому, питання  розташування на півдні  України, а саме в м. Теплодар, Міжрегіонального південного центру сучасної онкології і ядерної медицини є дуже актуальним

Очікуванні кількісні результати від реалізації  проектів на виконання о завдання

 Зменшення на 20 % рівня смертності від онкозахворювань в результаті надання своєчасної повноцінної медичної допомоги

Очікуванні якісні результати від реалізації  проектів на виконання  завдання

Будівництво та відкритя  Міжрегіонального південного центру сучасної онкології і ядерної медицини, надання своєчасної та повноцінної медичної допомоги  онкохворим, зменшення рівня смертності

Основні заходи  завдання

 Підготовка та презентація  проекту,  залучення інвесторів, будівництво Міжрегіонального південного центру сучасної онкології і ядерної медицини

10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. на 2021-2023 роки

2021

2022

2023

Усього

– державний бюджет

 

 

 

 

– ДФРР

 

 

 

 

– інші джерела (зазначити)

 

 

 

 

– місцевий бюджет (всьог), в т.ч.

 

 

 

 

  обласний бюджет

 

 

 

 

  районний бюджет

 

 

 

 

  міський бюджет

 

 

 

 

– інші джерела

3 000,0

48 000,0

49  000,0

100 000,0

9.2 Освіта

Пріоритетні напрямки та ключові кроки

* удосконалення мрежі закладів дощкільної освіти різних типів для задоволення освітніх потреб громадян, у т.ч. для дітей з особливими освітніми потребами;

* впровадження альтернативних форм здобуття дошкільної освіти;

* реалізація заходів Концепції Нова українська школа;

* покращення матеріально-технічної бази закладів освіти;

* створення сучасних точок доступу щодо максимальної швидкості мережі Інтернет за допомогою бездротової WI-FI;

* забезпечення розвитку різних видів та форм освіти;

* сприянння організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти

* вжиття заходів щодо збереження та удосконалення бази мережі закладів позашкільної та дошкільної освіти

 

Очікувані результати

* удосконалення мережі закладів дошкільної освіти різних типів для задоволення освітніх потреб громадян, у тому числі для  дітей з особливими освітніми потребами;

* утримання показника охоплення дітей дошкільного віку  закладами  дошкільної освіти та недопущення його зниження;

* покращення матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти;

* надання якісної загальної середньої освіти та створення умов рівного доступу до неї;

* розвиток та удосконалення роботи Нової української школи;

* реалізація заходів Концепції «Нова українська школа»;

* здійснення заходів щодо надання на належному рівні освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами;

* створення сучасних точок доступу щодо максимальної швидкості мережі Інтернет за допомогою бездротової WI-FI;

* удосконалення мережі закладів позашкільної освіти;

* збільшення кількості дітей охоплених позашкільною освітою;

* збереження, подальший розвиток та недопущення закриття діючих закладів дошкільної, шкільної та позашкільної освіти.

 

9.3.Підтримка сім»ї, дітей та молоді

Пріоритетні напрямки та ключові кроки

 * розвиток національного усиновлення: створення позитивного іміджу та престижу усиновителів, батьків-вихователів прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, опікунів та піклувальників;

* влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків,  до сімейних форм виховання;дотримання прав дітей сиріт та дітей позбавлених батківського піклування, переміщених з тимчасово окупованих територій;

* підвищення ефективності діяльності органів опіки та піклування щодо раннього виявлення дітей, які потребують соціального захисту, надання їм своєчасної допомоги;

* збереження в задовільному стані наявного у дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування житла, що зменшить потребу у забезпеченні житлом зазначеної пільгової категорії громадян;

* забезпечення придбання житла чи виплата грошової компенсації на придбання житла   та передача у власність дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа благоустроєних житлових приміщень для постійного проживання за рахунок коштів державного, міського бюджетів в межах наявного фінансового ресурсу та інших джерел, не заборонених законодавством України;

* формування житлових фондів соціального житла за рахунок вільних житлових приміщень, що знаходяться у власності територіальної громади та передача їх у користування дітям – сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам та молоді з їх числа з метою вирішення подальшого забезпечення житлом.

Очікувані результати

* підтримання показника  стовідсоткового влаштування дітей –сиріт та  дітей позбавлених батьківського піклування, які осиротіли, до сімейних форм виховання;

*недопущення влаштування дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах в інтернатні заклади, будинки дитини, центри соціально-психологічної реабілітації,  надаючи перевагу  сімейним формам виховання;

* збільшення кількості дітей, які повернені до біологічних родин, влаштовані у сім»ї громадян;

* сприяння повернення у біологічні сім»ї або сім»ї родичів дітей, вилучених з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах;

* створення належних умов для соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з  їх числа;

* забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,  осіб та молоді з їх числа після завершення перебування  їх в сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, дитячих закладах, після закінчення навчання в навчальних закладах.

 

9.4. Культура

Пріоритетні напрямки та ключові кроки

 

 * забезпечення населення міста якісним і доступними культурними послугами;

*  вдосконалення на території м.Теплодара реалізації державної політики в галузі культури, створення умов для реалізації культурно-дозвільних потреб населення, збереження історико-культурної спадщини, встановлення нових традицій, залучення жителів  міста до розвитку культури;

* пропаганда міста шляхом участі міських колективів та окремих виконавців у районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних фестивалях та конкурсах;

* збереження та утримання культурно-мистецької інфраструктури міста Теплодар;

* підтримка аматорських колективів та створення умов для подальшого розвитку професійного мистецтва та аматорської народної творчості;

* сприяння діяльності  місцевих творчих організацій  та  спілок;

* поліпшення умов творчої діяльності та побуту майстрів мистецтв, працівників культури;

* відродження української та інших національних культур, мов, збереження  і поширення культурних традицій краю;

* створення умов для розвитку самодіяльної народної творчості;

* естетичне та духовне виховання дітей і юнацтва, підтримка обдарованої молоді у галузі літератури, театрального, образотворчого мистецтва,  хореографії, народного мистецтва, науки тощо;

* збереження та охорона культурної спадщини;

* популяризація культурних надбань та духовних цінностей шляхом проведення культурно-мистецьких акцій, масових просвітницьких заходів, запровадження фестивалів родинної творчості;

 

Очікувані результати

* підвищення ефективності діяльності установ та закладів культури;

* створення належних умов для збереження та розвитку української та інших національних культур м.Теплодара;

* активізація участі закладів культури м.Теплодара у культурному житті краю;

* забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;

* забезпечення координації та інтеграції зусиль органів виконавчої влади всіх рівнів, організацій і установ, спрямованих на зміцнення ролі галузі культури в житті суспільства та підвищення рівня забезпечення культурних потреб населення;

* активізація участі установ, закладів культури та мешканців міста у соціально-економічному та культурному житті;

*входження міста до українського та європейського культурно-інформаційного простору.

Проектні ідеї, в галузі  культури, які плануються до реалізації (за наявності відповідного фінансування)

 

Назва  завдання

РЕКОНСТРУКЦІЯ МІСЬКОГО БУДИНКУ КУЛЬТУРИ З ОБЛАШТУВАННЯМ КЛАСІВ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ

Номер і назва завдання з Дер-жавної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає  завдання

1.3.3. Розвиток соціальної інфраструктури

1.1.2 Посилення використання потенціалу розвитку  міст, зокрема малих міст

Номер і назва завдання Стратегії розвитку Одеської області на 2021-2027 роки, якому відповідає  завдання

3.2.2 Створення умов для культурного розвитку і творчого самовираження громадян, у т.ч. дітей, молоді, осіб з особливими потребами

Територія, на яку реалізація проектів за завданням матиме вплив

м. Теплодар та прилеглі населені пункти

Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано  завдання

Будівля Міського  будинку культури потребує ремонту та будівництва і обладнання додатковими приміщеннями  безпосередньо для  будинку культури, та добудови додаткових приміщень дя переведення в БК дитячої музичної школи для створення сприятливих умов життєвого самовизначення та самореалізації молодих громадян, розв’язання нагальних проблем організації дозвілля  молоді міста, підтримати її інноваційну діяльність, громадську активність.

Очікуванні кількісні результати від реалізації  проектів на виконання  завдання

 Збільшиться кількість жителів, які будуть залучені до роботи в гуртках художньої самодіяльності; Збільшиться кількість гуртків, які будуть працювати в результаті реалізації проекту. Зросте кількість осіб, що відвідує будинок культури

 Очікуванні якісні результати від реалізації  проектів на виконання завдання

Підвищення рівня вихованності молоді, ріст естетичних смаків та зростання ерудованості підлітків, молоді, всебічний їх розвиток, покращення умов отримання освіти вихованцями дитячої музичної школи для жителів м. Теплодар та прилеглих населенних пунктів

Основні заходи  завдання

Проект реконструкції  будинку культури

Проведення  відповідних робіт

Обсяг фінансування  завдання, тис. грн. на 2021-2023 роки

2021

2022

2023

Усього

– державний бюджет

 

 

 

 

– ДФРР

900,0

3 150,0

3 150,0

7 200,0

– інші джерела (зазначити)

 

 

 

 

– місцевий бюджет (всьог), в т.ч.

100,0

350,0

350,0

800,0

  обласний бюджет

 

 

 

 

  районний бюджет

 

 

 

 

  міський бюджет

100,0

350,0

350,0

800,0

– інші джерела

 

 

 

 

               

9.5. Фізична культура і спорт

 

Пріоритетні напрямки та ключові кроки

* вдосконалення реалізації державної політики в сфері фізичної культури і спорту;

* формування здорової нації як складової людського капіталу;

* формування у населення традицій і культури здорового способу життя, престижу здоров’я, формування нових цінностей,  залучення  громадян до активних  занять фізичною культурою і спортом;

* забезпечення розвитку видів спорту за допомогою підтримки дитячо-юнацького,  резервного, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів і ветеранів;

* розвиток та збереження спортивних об’єктів, приміщень, споруд;

* сприяння поширенню клубної системи у сфері фізичної культури і спорту;

* удосконалення управління сферою фізичної культури і спорту шляхом створення умов для зростання ролі громадських та приватних організацій фізкультурно-спортивної спрямованості;

* забезпечення будівництва за підтримки органів виконавчої влади та місцевого самоврядування установ і організацій сучасних спортивних споруд, належне їх обладнан

* створення умов для здійснення навчально-тренувального процесу;

* виявлення і підтримка юних талантів та обдарувань, розвиток їх здібностей в обраному виді спорту та досягнення високих спортивних результатів;

* фізичне виховання у закладах загальноосвітньої, професійно-технічної, позашкільної освіти;

* спорт для всіх за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населе

* розвиток всіх видів спорту (олімпійського і не олімпійського).

 

Очікувані  результати

* значне покращення стану фізичної культури і спорту міста ;

* забезпечення повноцінного функціонування закладів спортивного напрямку;

* підвищення авторитету та ролі фізичної культури і спорту міста;

* поліпшення фізичного виховання та спортивної освіти дітей і молоді з ураху

* активізація участі спортсменів в спортивному житті міста ,області, України, міжнар

* зміцнення ролі фізичної культури спорту в житті міста, суспільства та підвищення рівня спортивно-оздоровчих потреб дітей, юнацтва і населення.

* збільшення чисельності населення, яке займається різними видами спорту

* підвищення якості надання фізкультурно-спортивних послуг закладами різного рівня фізкультурно-оздоровчої направленності

* створення мережі спортивних споруд,  збереження та розвиток спортивної інфраструктури

Проектні ідеї, в галузі фізична культура і спорт, які плануються до реалізації (за наявності відповідного фінансування)

Назва завдання

БУДІВНИЦТВО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ М.ТЕПЛОДАР ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Номер і назва завдання з Дер-жавної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає  завдання

1.3.3 Розвиток соціальної інфраструктури

2.1.7.Формування здорової нації та створення належних умов для розвитку системи закладів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» в регіонах

Номер і назва завдання Стратегії розвитку Одеської області на 2021-2027 роки, якому відповідає завдання

1.Новий  соціально-гуманітарний розквіт

1.3 Фізична активність та спорт

1.3.2.Запровадження оздоровчої рухової активності населення

Територія, на яку реалізація проектів за  завданням матиме вплив

Територія м. Теплодар та прилеглі населенні пункти                            

6.Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано   завдання

Відсутність об’єктів спортивної інфраструктури у м. Теплодар, що гальмує розвиток фізичної культури та спорту. Потреба популяризації здорового способу життя, можливості проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів різного рівня

 Очікуванні кількісні результати від реалізації  проектів на виконання  завдання

Збільшення  на 50 % кількості проведенних спортивних змагань різного рівня  з різноманітних видів спорту, формування здорової нації. Збільшення кількості осіб, які займається спортом на 30 %.

Очікуванні якісні результати від реалізації  проектів на виконання  завдання

Забезпеченя належного рівня підтримки активного і здорового способу життя, організації занять спортом та проведення змагань різного рівня, формування здорового покоління

Основні заходи

Розробка проекту

Організаційні роботи

Будівництво спортивного комплексу

 

10. Обсяг фінансування  тис. грн. на 2021-2023 роки

2021

2022

2023

Усього

– державний бюджет

 

 

 

 

– ДФРР

900,0

4 050,0

4 050,0

9 000,0

– інші джерела (зазначити)

 

 

 

 

– місцевий бюджет (всьог), в т.ч.

100.0

450,0

450,0

1 000,0

  обласний бюджет

 

 

 

 

  районний бюджет

 

 

 

 

  міський бюджет

100,0

450,0

450,0

1 000,0

– інші джерела

 

 

 

 

 

Назва завдання

БУДІВНИЦТВО СКЕЙТ-ПАРКУ НА ТЕРИТОРІЇ ТЕПЛОДАРСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ ТЕПЛОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛИЦЯ КОМУНАЛЬНА,1, М. ТЕПЛОДАР, ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Номер і назва завдання з Дер-жавної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає  завдання

1.3.3 Розвиток соціальної інфраструктури

2.1.7.Формування здорової нації та створення належних умов для розвитку системи закладів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» в регіонах

Номер і назва завдання Стратегії розвитку Одеської області на 2021-2027 роки, якому відповідає  завдання

1.Новий  соціально-гуманітарний розквіт

1.3 Фізична активність та спорт

1.3.2 Запровадження оздоровчої рухової активності населення

Територія, на яку реалізація проектів за  завданням матиме вплив

Територія м. Теплодар та прилеглі населені пункти                           

Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано   завдання

Будівництво Скейт-парку було заплановано при формувані перспективного плану соц-економічного розвитку міста під час громадських обговорень за ініціативою молоді міста. Велика кількість дітей міста  та прилеглих населенних пунктів займаються даним видом спорту, проте на території міста відсутні відповідні  умови.

Очікуванні кількісні результати від реалізації  проектів на виконання  завдання

 Покращення умов для фізичного виховання та організації зайнятості молоді. Збільшення кількості осіб, які займається спортом на 30 %.

Очікуванні якісні результати від реалізації  проектів на виконання  завдання

Забезпечення належного рівня підтримки активного і здорового способу життя, організації занять спортом та проведення змагань, формування здорового покоління

Основні заходи  завдання

 

Будівництво Скейт-парку

10. Обсяг фінансування  завдання, тис. грн. на 2021-2023 роки

2021

2022

2023

Усього

– державний бюджет

900,0

270,0

270,0

1 440,0

– ДФРР

 

 

 

 

– інші джерела (зазначити)

 

 

 

 

– місцевий бюджет (всьог), в т.ч.

100,0

30,0

30,0

160,0

  обласний бюджет

 

 

 

 

  районний бюджет

 

 

 

 

  міський бюджет

100,0

30,0

30,0

160,0

– інші джерела

 

 

 

 

Інша інформація щодо  завдання

Виготовлено проект

 

 

 

 

Назва  завдання

БУДІВНИЦТВО КРИТОГО СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА  НА ТЕРИТОРІЇ ТЕПЛОДАРСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ ТЕПЛОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛИЦЯ КОМУНАЛЬНА,1, М. ТЕПЛОДАР, ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Номер і назва завдання з Дер-жавної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає  завдання

1.3.3 Розвиток соціальної інфраструктури

2.1.7.Формування здорової нації та створення належних умов для розвитку системи закладів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» в регіонах

Номер і назва завдання Стратегії розвитку Одеської області на 2021-2027 роки, якому відповідає завдання

1.Новий  соціально-гуманітарний розквіт

1.3 Фізична активність та спорт

1.3.2 Запровадження оздоровчої рухової активності населення

Територія, на яку реалізація проектів за  завданням матиме вплив

Територія м. Теплодар та прилеглі населенні пункти                            

Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано   завдання

Молодь міста активно займаєься спортом, проте відсутність об’єктів спортивної інфраструктури   призводить до сезонності даних занять  і зменшення зайнятості молоді.

Очікуванні кількісні результати від реалізації  проектів на виконання  завдання

 Покращення умов для фізичного виховання та організації зайнятості молоді  міста та прилеглих населених пунктів. Збільшення на 30 %  кількості осіб, які займаються спортом

Очікуванні якісні результати від реалізації  проектів на виконання завдання

Забезпечення належного рівня підтримки активного і здорового способу життя, організації занять спортом та проведення змагань, формування здорового покоління

Основні заходи  завдання

Виготовлення проекту

Будівництво критого спортивного майданчика

Обсяг фінансування  завдання, тис. грн. на 2021-2023 роки

2021

2022

2023

Усього

– державний бюджет

900,0

4500,0

5 400,0

10 800,0

– ДФРР

 

 

 

 

– інші джерела (зазначити)

 

 

 

 

– місцевий бюджет (всьог), в т.ч.

100,0

500,0

600,0

1 200,0

  обласний бюджет

 

 

 

 

  районний бюджет

 

 

 

 

  міський бюджет

100,0

500,0

500,0

1 200,0

– інші джерела

 

 

 

 

 

Назва  завдання

РЕКОНСТРУКЦІЯ ШКІЛЬНОГО СТАДІОНУ РОЗТАШОВАНОГО  НА ТЕРИТОРІЇ ТЕПЛОДАРСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ ТЕПЛОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛИЦЯ КОМУНАЛЬНА,1, М. ТЕПЛОДАР, ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Номер і назва завдання з Дер-жавної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає завдання

1.3.3 Розвиток соціальної інфраструктури

2.1.7.Формування здорової нації та створення належних умов для розвитку системи закладів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» в регіонах

Номер і назва завдання Стратегії розвитку Одеської області на 2021-2027 роки, якому відповідає  завдання

1.Новий  соціально-гуманітарний розквіт

1.3 Фізична активність та спорт

1.3.2 Запровадження оздоровчої рухової активності населення

Територія, на яку реалізація проектів за  завданням матиме вплив

Територія м. Теплодар та прилеглі населенні пункти                           

Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано   завдання

Молодь міста активно займаєься спортом, проте відсутність об’єктів спортивної інфраструктури   призводить до  обмеження можливості займатися спортом та зменшення зайнятості молоді.

Очікуванні кількісні результати від реалізації  проектів на виконання  завдання

 Покращення умов для фізичного виховання та організації зайнятості молоді  міста та прилеглих населенних пунктів. Залучення на 30 % більше кількості молоді до занять спортом. 

Очікуванні якісні результати від реалізації  проектів на виконання  завдання

Забезпечення належного рівня підтримки активного і здорового способу життя, організації занять спортом та проведення змагань, формування здорового покоління

Основні заходи  завдання

Виготовлення проекту

Проведення робіт з реконструкції шкільного стадіону

Обсяг фінансування  завдання, тис. грн. на 2021-2023 роки

2021

2022

2023

Усього

– державний бюджет

1 350,0

1 800,0

1 800,0

4 950,0

– ДФРР

 

 

 

 

– інші джерела (зазначити)

 

 

 

 

– місцевий бюджет (всьог), в т.ч.

150,0

200,0

200,0

550,0

  обласний бюджет

 

 

 

 

  районний бюджет

 

 

 

 

  міський бюджет

150,0

200,0

200,0

550,0

– інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва  завдання

БУДІВНИЦТВО МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА  НА ТЕРИТОРІЇ ТЕПЛОДАРСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ ТЕПЛОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛИЦЯ КОМУНАЛЬНА,1, М. ТЕПЛОДАР, ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Номер і назва завдання з Дер-жавної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає  завдання

1.3.3. Розвиток соціальної інфраструктури

2.1.7.Формування здорової нації та створення належних умов для розвитку системи закладів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» в регіонах

Номер і назва завдання Стратегії розвитку Одеської області на 2021-2027 роки, якому відповідає  завдання

1.Новий  соціально-гуманітарний розквіт

1.3 Фізична активність та спорт

1.3.2 Запровадження оздоровчої рухової активності населення

Територія, на яку реалізація проектів за  завданням матиме вплив

Територія м. Теплодар та прилеглі населенні пункти                           

Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано   завдання

Відсутність об’єктів спортивної інфраструктури   та необхідність забезпечення мешканців міста комфортними умовами для занять фізкультурою та спортом,

Очікуванні кількісні результати від реалізації  проектів на виконання  завдання

 Покращення умов для фізичного виховання та організації зайнятості молоді  міста та прилеглих населених. Збільшення на 30 %  кількості осіб, які займаються спортом

Очікуванні якісні результати від реалізації  проектів на виконання завдання

Забезпеченя належного рівня підтримки активного і здорового способу життя, організації занять спортом та проведення змагань, формування здорового покоління

Основні заходи  завдання

Будівництво мультифункціонального спортивного майданчика

10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн. на 2021-2023 роки

2021

2022

2023

Усього

– державний бюджет

900,0

270,0

270,0

1 440,0

– ДФРР

 

 

 

 

– інші джерела (зазначити)

 

 

 

 

– місцевий бюджет (всьог), в т.ч.

100,0

30,0

30,0

160,0

  обласний бюджет

 

 

 

 

  районний бюджет

 

 

 

 

  міський бюджет

100,0

30,0

30,0

160,0

– інші джерела

 

 

 

 

11. Інша інформація щодо технічного завдання

 

Виготовлено проект

 

 

9.6. Розвиток громадянського суспільства 

Пріоритетні напрямки та ключові кроки

* створення належних умов для інституційного розвитку інститутів громадянського суспільства;

* забезпечення впровадження ефективних процедур участі громадськості у формуванні та реалізації державної та регіональної політики, вирішенні питань місцевого самоврядування;

* стимулювання активної співпраці громадського суспільства та органів  місцевого самоврядування щодо актуалізації та  вирішення суспільно важливих проблем;

* забезпечення  проведення публічних громадських обговорень з питань соціально-економічного та гуманітарного розвитку;

* проведення конкурсів по Програмі «Громадський бюджет (бюджет участі)» з метою зміцнення територіальної громади шляхом надання її членам можливості прийняття спільних виважених рішень та вирішення основних питань розвитку міста через запровадження сучасних демократичних механізмів взаємодії громадян із органами влади, підвищення громадянської активності населення.

Очікувані результати

* підвищення активності громадського суспільства міста та їх  мотивація до співпраці з органами  місцевого самоврядування;

* залучення громадськості до формування та реалізації державної та регіональної політики, вирішення питань місцевого самоврядування ;

* поширення позитивного досвіду співпраці органів місцевого самоврядування та громадянського суспільства;

* консолідація зусиль громадянського суспільства, органів місцевого самоврядування для вирішення  соціально-економічних та гуманітарних проблем розвитку міста Теплодар.

9.7. Природокористування та безпека життєдіяльності людини

 Пріоритетні напрямки та ключові кроки

* підвищення екологічної свідомості населення міста;

* проведення заходів різного рівня направлених на  боротьбу з карантинними рослинами,  недопущення забруднення території міста, збереження наявної екосистеми;

* фінансування природоохоронних та карантинних заходів;

* проведення відповідних заходів/ робіт для вирішення проблемних питань  пов»язаних із забрудненням поверхневих та підземних водоносних горизонтів, та водних об»єктів регіону;

* проведення заходів щодо реконструкції/будівництва  каналізаційно-очисних споруд міста;

 

Очікувані результати

* зменшення обсягів забруднення  навколишнього средовища, поверхневих та підземних водоносних горизонтів та водних об»єктів регіону;

* забезпечення безпечності життєдіяльності населення шляхом зменшення  кількості алергічних  захворювань в результаті боротьби з карантинними рослинами;

 

9.8. Забезпечення належних умов надання адміністративних послуг, зв»язків з громадськістю та інші питання життєдіяльності.

 

9.8.1.Архівна справа

Пріоритетні напрямки (питання)

 

         Головним об’єктом національних інтересів України і  конкретного населеного пункту є збереження архівно – інформаційних ресурсів і насамперед, національного архівного фонду України ( НАФ) як глобальної інформаційної системи, що одночасно є складовою загальнодержавних стратегічних  ресурсів та національного культурного надбання.

       В місцевому архіві також централізовано зберігаються документи трудових архівів, які утворилися в результаті господарської діяльності суб’єктів господарювання – юридичних осіб на території м. Теплодар.  Також проводиться робота щодо формування   архіву історії  міста, тощо.

З метою  створення умов для ефективного зберігання і обліку архівних фондів,  виключення можливості  псування архівних справ або їх знищення,  популяризації  архівної справи та сприяння   у створенні архівів виконкому, відомчих та приватних архівів у місті, забезпечення  встановлених законом  термінів  зберігання архівних справ та створення належних умов для використання архівних фондів необхідно провести такі роботи для облаштування міського архіву:

 1. Ремонт вентиляційної системи міського архіву – 10,0 тис. грн.

2.Монтаж пожежно-архівної сигналізації – 50,0тис. грн.

 1. Забезпечення міського архіву оргтехнікою та обладнанням :

комп»ютер і МФУ- 20 тис. грн.,

стелажі -10,0 тис. грн.,

коробки 2,8 тис. грн..,

термометр – 75 грн.,

гігрометр – 400 грн.,

засоби біозахисту  -350 грн.

придбання цифрового фотоапарату – 3,6 тис. грн.

 

очікувані результати:

 • створення умов для ефективного зберігання і обліку архівних фондів;
 • виключення можливості сування архівних справ або їх знищення щляхом розкрадання, пожеж, внаслідок протікання водо-чи тепломереж;
 • комплексне вивчення проблем, які є в архівній справі міста;
 • забезпечення належної підготовки та перепідготовки фахівців архівної справи

 

 9.8.2. Підтримка  та  розвиток  інформаційної   сфери   міста

 

       Ефективність діяльності влади, реалізація інтересів міської громади базується зокрема на розвитку інформаційних ресурсів та технологій. Вдосконалення інформаційної діяльності органів місцевого самоврядування має здійснюватися на підставі цілого комплексу ефективних заходів, насамперед спрощення адміністративних процедур для громадян за рахунок впровадження новітніх інформаційних технологій. Саме тому, нагальною потребою сьогодення є постійний розвиток інформаційної сфери, що дозволить створити умови для подальшого вдосконалення інформаційної інфраструктури міста, що стане ще одним кроком для впровадження європейських стандартів електронного самоврядування.

 

Пріоритетні напрямки:

 

-розвиток єдиного інформаційного простору міста Теплодар шляхом впровадження організаційно-правових, технічних та інформаційних заходів із забезпечення прозорості діяльності міської влади;

 -реалізація  конституційного права громадян на отримання інформації та на звернення.

                                     

Очікувані результати:

 

– підвищення повноти та оперативності інформування територіальної громади міста про діяльність місцевих органів влади з актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя міста;

    – подальше забезпечення відкритості діяльності органів місцевої влади, прозорість прийняття та виконання рішень міської ради, високий рівень контролю за їх виконанням;

   – поліпшення якості інформаційного забезпечення виконавчих органів міської ради, в тому числі шляхом формування та постійного поповнення загальної бази даних;

  – сприяння більш ефективній взаємодії депутатів міської ради з виборцями;

  – формування стратегії соціально-економічного розвитку міста з урахуванням результатів соціологічних досліджень громадської думки;

      – забезпечення участі членів територіальної громади в процесі обговорення та прийняття проектів регуляторних актів міської влади;

      – забезпечення високої виконавчої дисципліни при реагуванні на звернення громадян;

     – забезпечення взаємодії громадян та органів місцевого самоврядування в реалізації зворотного зв’язку та більш оперативного реагування на звернення громадян;

   – забезпечення індивідуальних інформаційних потреб населення міста з отримання необхідної інформації стосовно діяльності місцевих органів влади.

 

 9.8.3. Забезпечення законності і правопорядку  

 

             З метою посилення захисту життя і здоров’я людей, дотримання режиму законності та правопорядку, громадської безпеки, забезпечення ефективності здійснення заходів щодо профілактики правопорушень, протидії злочинності та усунення причин і умов, що спричинили вчинення протиправних дій, підвищення готовності органів влади до реалізації завдань із запобігання та припинення можливих терористичних проявів на території міста, створення належних умов для ефективної діяльності правоохоронних органів та громадських формувань з охорони громадського порядку міста до виконання визначено 

Пріоритетні напрямки:

– реалізація заходів міської програми «Безпечне місто»;

– реалізація заходів зі скорочення дитячої безпритульності та бездоглядності;

– протидія незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин;

– запобігання та припинення можливих терористичних проявів на території

міста, вжиття  заходів, спрямованих на посилення захисту життя і здоров’я людей, громадської безпеки, охорони  важливих об’єктів; 

– реалізація заходів із запобігання та протидії корупції.

– зменшення випадків втягнення дітей у протиправну діяльність на 5%;

– зниження рівня злочинності на території міста.

  Основними   виконавцями  поставлених завдань будуть виконавчий комітет Теплодарської міської ради та громадське формування «Громадська безпека м. Теплодар»

Ключові кроки

 • проведення спільних рейдів/перевірок розважальних закладів та місць проведення дозвілля з метою недопущення/ припинення фактів торгівлі та вживання наркотичних чи психотропних засобів;
 • проведення профілактичних і просвітницьких заходів протидії наркоманії,  пропаганди здорового способу життя;
 • проведення спільних рейдів щодо виявлення фактів оббігу наркотиків  та реалізації алкогольних напоїв і тютюнових виробів неповнолітнім;
 • висвітлення в ЗМІ виявлених фактів порушень правил торгівлі та виявлених фактів оббігу наркотиків;
 • організація та проведення спільних рейдів щодо попередження злочинів і місті;
 • організація та охорона громадського порядку під час проведення загальноміських заходів;

Очікувані результати:

 • зменшення рівня злочинності на території міста;
 • забезпечення належних( безпечних) умов життя  жителів міста

 

9.8.4.Робота відділів

 

– З метою якісного виконання завдання територіальної оборони та забезпечення проведення  заходів щодо утримання та модернізації інфраструктури об»єкту комунального  харчування, яке забезпечує виконання мобілізаційного завдання   ( замовлення) для потреб шкільної їдальні Теплодарської ЗОШ І-ІІІ ступенів необхідно придбати:

Електричну плиту ПСМ – 3 шт.,

Електричну піч – 2 шт.,

Шафа жарочна – 1 шт.,

Холодильна установка – 1 шт.,

Лінія ЛПС – 1 шт.,

Транспортер комбінований.

     Та з метою усунення порушень і недоліків виявлених комісією Одеської ОДА  з питань з пожежної та охоронної безпеки відділу з питань оборонної та мобілізаційної роботи необхідно :

 – обладнати автоматичну пожежну сигналізацію для забезпечення секретності в органі місцевого самоврядування ( виконкомі  Теплодарської міської ради) – 33,4 тис. грн. та провести ремонт приміщення  – 48,75 тис. грн.

   Всі відділи та управління виконавчого комітету Теплодарської міської ради потребують  оновленння  комп»ютерного обладнання та  пристроїв, а сама будівля потребує ремонту.

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl + Enter .

logo
consultation
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: