Додому » Нормативні акти » Проекти рішень міської ради » Проекти рішень міської ради – 2019 рік » Проекти рішень зареєстровані в грудні 2019 року » №723-ПРР від 27.12.2019р. Про затвердження Міської цільової програми «Громадський бюджет (бюджет участі) міста Теплодар» на 2020-2022 роки

№723-ПРР від 27.12.2019р. Про затвердження Міської цільової програми «Громадський бюджет (бюджет участі) міста Теплодар» на 2020-2022 роки

ТЕПЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

Про затвердження Міської цільової програми

«Громадський бюджет (бюджет участі) міста Теплодар» на 2020-2022 роки

 

    З метою запровадження Громадського бюджету (бюджету участі) у місті Теплодар, зміцнення територіальної громади шляхом надання її членам можливості прийняття спільних виважених рішень та вирішення основних питань розвитку міста через запровадження сучасних демократичних механізмів взаємодії громадян із органами влади, підвищення громадянської активності населення, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Теплодарська  міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Міську цільову програму «Громадський бюджет (бюджет участі) міста Теплодар» на 2020-2022 роки з додатками (додається).
 2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Теплодарської міської ради (Одарич С.П.) передбачити фінансування заходів даної програми, згідно затвердженого бюджету на відповідний рік.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію міської ради з фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій, комунальної власності та підтримки підприємницької діяльності, торгівлі.

 

 

Додаток   до рішення

Теплодарської міської ради

____________________________

 

  

 

Міська цільова програма

Громадський бюджет (бюджет участі)

 міста Теплодар

на 2020-2022 роки

 

 

                                                   м. Теплодар

                                                          2019

З М І С Т

 

 

1. Паспорт Програми.

4

2. Вступ.

5-7

 3. Визначення проблеми на розв’язання якої направлена програма

 

7

4. Мета Програми                                                            

8

 5. Фінансування Програми.

8

 6. Реалізація Програми.

9

 7. Очікувані результати виконання Програми.

9-10

8. Додатки до Програми

 

 

 

Положення про Громадський бюджет (бюджет участі) міста Теплодар

 

 

 

11-22

 

Форма подання проекту, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів міської цільової програми «Громадський бюджет (бюджет участі) міста Теплодар на 2020-2022 роки

 

 

 

 

           23-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Паспорт Програми

Назва Програми

Міська цільова програма «Громадський бюджет (бюджет участі) міста Теплодар на 2020-2022 роки» (далі – Програма)

 

Підстава для розробки

Програми

Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України

Місцева ініціатива

Розробник Програми

Відділ соціально-економічного розвитку виконавчого комітету Теплодарської міської ради

Головна мета Програми

Створення  умов для участі мешканців міста Теплодар у стабільному розвитку міста

 

Термін реалізації Програми

 

2020-2022 роки

 

Джерела фінансування

Бюджет міста Теплодар, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України

 

Обсяги фінансування

Обсяги фінансування Програми визначаються щорічно рішенням при формуванні бюджету міста Теплодар. Суми коштів, цілі та напрямки використання по кожному проекту-переможцю визначаються в кошторисі витрат на виконання Програми, що затверджується окремо на кожен бюджетний рік

 

 1. ВСТУП

 

     Концепція та процедура розробки Бюджету участі ( партиципаторного бюджету, громадського бюджету), як це часто буває з нестандартними політичними процесами, являють собою не тільки новий шлях до пошуку рішень складних питань, а й  нові можливості громадян до їх прийняття. Цей процес часто в психологічному і практичному сенсах отримує підтримку завдяки нинішньому процесу модернізації систем місцевого управління. Крім того, безперервно збільшується дефіцит фінансових ресурсів. У зв’язку з цим поглиблюється усвідомлення необхідності спільного розв’язання проблем.

  Партиципаторний бюджет – демократичний процес дискусії та прийняття рішень, у якому кожен житель населеного пункту вирішує, у який спосіб витрачати частину муніципального бюджету.

    Бюджет участі  дає змогу безпосередньо жителям впливати на розподіл частини певного відсотка бюджетних коштів так, як вони вирішать.

Механізм участі громадськості в бюджетному процесі передбачає:

– участь у заходах, що проводяться місцевою радою, її комісіями та комітетами;

– надання письмових пропозицій і запитів щодо формування місцевого бюджету та використання бюджетних коштів;

– надсилання письмових запитів місцевим радам, їх виконавчим органам, місцевим фінансовим органам, розпорядникам бюджетних коштів;

 – здійснення громадського моніторингу використання бюджетних коштів;

– участь в оцінюванні ефективності бюджетних програм;

 – громадські бюджетні слухання та місцеві ініціативи.

  Зарубіжна практика застосування окремими містами форм прямої демократії (прямої участі, демократії співучасті) вказує на рівномірний поділ публічних ресурсів, вищу якість життя, більше задоволення від отримання публічних послуг, прозорість і вірогідність органів державної влади, активнішу участь громадян  у громадському житті

Україна сьогодні прямує шляхом гармонійної інтеграції у світове співтовариство, що передбачає широку участь громадян у веденні державних справ. У сучасному суспільстві зросла активність громадян та з’явилися небайдужі люди, які мають бажання долучитись до вирішення загальних проблем. Це вимагає від міської влади створення дієвих механізмів та інструментів співпраці з громадою задля спільного вирішення питань місцевого значення.

Активна громадська участь населення в різноманітних важливих для міста подіях передбачає можливість вільного висловлення думки щодо процесів, які відбуваються, відкрите спілкування з владою, ефективний діалог органів влади і громадян.

Громадський бюджет (бюджет участі, партиципаторний бюджет)  є інструментом прямої демократії, одним із механізмів участі громадськості у бюджетному процесі та являє собою демократичний процес, який передбачає надання громадянам права розподілу частини коштів місцевого бюджету. Ця модель дозволяє мешканцям самостійно вирішувати, на які потреби спрямувати вказані кошти.

 В Україні  запровадження принципу Бюджету  участі (громадського бюджету)  розпочато в 2015 році.

На сьогодні ідею Громадського бюджету втілюють такі міста як Київ,  Харків, Львів, Дніпро, Полтава, Чернівці, Черкаси, Рівне, Тернопіль, Івано-Франківськ та інші.

Громадський бюджет забезпечує зміцнення громади шляхом надання її членам можливості обговорення основних проблем та прийняття спільних виважених рішень. Кожен мешканець має можливість подати власну пропозицію,  у вигляді проекту, щодо фінансування за рахунок коштів громадського бюджету та шляхом голосування вирішити, яка з поданих пропозицій найкраща та має бути впроваджена.

Громадський бюджет передбачає активне залучення громадян, підвищення громадянської освіти, відчуття причетності до творення майбутнього свого міста та місцевий патріотизм, подолання бар’єрів у спілкуванні між мешканцями та органами влади, прозорий спосіб ведення діалогу з громадянами, підвищення рівня прозорості прийняття рішень, розвиток громадянського суспільства в цілому.

Громадський бюджет це відносно нове явище  у демократичній практиці міст України, але протягом короткого періоду 2015-2019 років зумів зарекомендувати себе як ефективний інструмент взаємодії органів місцевого самоврядування з громадою конкретного населеного пункту.

Програма встановлює та регулює систему взаємодії виконавчих органів Теплодарськоїї міської ради та мешканців міста Теплодара щодо реалізації за рахунок коштів бюджету міста Теплодар проектів, ініційованих та обраних населенням міста.

Програма розроблена відповідно до норм Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з використанням міжнародного та вітчизняного досвіду щодо активізації участі громадян у прийнятті рішень та методології реалізації громадського бюджету територіальною громадою.

Затвердження Програми створить інструменти для залучення мешканців міста до бюджетного процесу, сприятиме запровадженню демократичних процесів обговорення питань загального значення та спільного з громадою прийняття рішень, подальшому розвитку міста та зміцненню довіри громадян до влади.

 

 1. Визначення проблеми,

на розв’язання якої направлена програма

 

У сучасному громадянському суспільстві останніми роками зросла соціальна активність людей, які мають бажання долучатись до вирішення проблем суспільства. У жителів виникають ідеї, як покращити благоустрій територій міста, провести соціальні, культурно-митецькі, спортивні заходи тощо.

Небайдужість громадян до вироблення місцевої політики повинна бути підтримана з боку органів влади.

Соціальна активність суспільства вимагає створення дієвих інструментів співпраці та залучення громадськості до вирішення питань життєдіяльності міста.

Вдалим світовим досвідом щодо технології залучення громадян до процесу підготовки та прийняття рішень є партиципаторне бюджетування.

Затвердження Програми створить інструменти залучення громадян до бюджетного процесу, сприятиме запровадженню процесу демократичного обговорення та прийняття рішень, у якому жителі вирішуватимуть, як розподілити визначену частину бюджету міста, що допоможе зміцнити довіру громадян до органів місцевого самоврядування, дозволить жителям реалізувати свої ідеї в напрямку покращення благоустрою території міста, проведення соціальних, культурно-мистецьких, спортивних заходів, тощо. Створення дієвих інструментів співпраці та залучення громадськості до вирішення питань життєдіяльності міста на сьогодні є необхідною передумовою подальшого розвитку.

 

 

 1. Мета Програми

 

Метою Програми є налагодження ефективного системного діалогу органів місцевого самоврядування міста з його мешканцями, широке залучення громадськості до питань визначення напрямків використання бюджетних коштів для задоволення потреб мешканців міста Теплодар.

Кошти громадського бюджету міста Теплодар спрямовуватимуться на інноваційні проекти, що передбачають розвиток міської інфраструктури з використанням сучасних підходів і технологій, покликані підняти місто та міську інфраструктуру на якісно новий рівень розвитку. Проекти мають бути оригінальними та не дублювати заплановані заходи розпорядників коштів, які передбачені діючими затвердженими міською радою програмами.

 

 1. Фінансування Програми

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Теплодар та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України   ( включаючи можливе співфінансування ініціаторами проектів/ членів громади).

Кошти громадського бюджету розподіляються за категоріями проектів:

– проекти, що подаються авторами – фізичними особами, на які виділяється    40  % загального обсягу громадського бюджету;

– проекти, що подаються авторами – громадськими організаціями, на які виділяється   60  % загального обсягу громадського бюджету.

Суми коштів, цілі та напрямки використання щодо кожного проекту-переможця визначаються кошторисом витрат на виконання Програми на відповідний рік після офіційного оприлюднення результатів голосування та визначення переможців.

Головним розпорядником коштів за проектами є один з виконавчих органів Теплодарської  міської ради, якому надаються відповідні бюджетні повноваження рішенням про бюджет міста  Теплодар на відповідний рік.

Відповідний головний розпорядник бюджетних коштів є відповідальним за виконання певного проекту, забезпечує цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації проекту та звітує про його впровадження.

 

 

 1. Реалізація Програми

 

Реалізація Програми передбачає такі напрямки:

 • інформаційна кампанія з ознайомлення мешканців з основними засадами та принципами громадського бюджету;
 • широке залучення громадськості;
 • створення інформаційного порталу з питань громадського бюджету;
 • організація процесу подання проектів, проведення роз’яснювальної роботи з цього питання;
 • аналіз поданих проектів із залученням спеціалістів та громадськості;
 • презентація проектів, організація голосування, інформаційне супроводження процесу відбору проектів та голосування;
 • визначення проектів-переможців шляхом голосування мешканців;
 • надання бюджетних повноважень відповідному головному розпоряднику коштів бюджету міста;
 • реалізація проектів-переможців;
 • контроль за виконанням проектів;
 • звітування про впровадження проектів.

Механізм реалізації Програми, основні вимоги до організації процесу громадського бюджету, порядок підготовки, подання, перевірки, відбору та подальшої реалізації проектів, інші питання визначаються Положенням про громадський бюджет міста Теплодар (додається).

 

 1. Очікувані результати виконання Програми

 

Очікуваними результатами виконання Програми є:

 • створення ефективного механізму взаємодії виконавчих органів Теплодарської міської ради та мешканців міста в питаннях розподілу бюджетних коштів;
 • залучення мешканців до процесу прийняття рішень;
 • формування довіри громадян до органів місцевого самоврядування;
 • підвищення відкритості діяльності органів місцевого самоврядування;
 • налагодження діалогу між громадськістю та посадовцями;
 • вирішення суспільно важливих та нагальних проблем територіальної громади;
 • ознайомлення територіальної громади з поняттям громадського бюджету;
 • підвищення рівня прозорості процесу прийняття рішень шляхом надання мешканцям міста можливості впливу на бюджетну політику;
 • впровадження інноваційних проектів, здатних підняти місто та міську інфраструктуру на якісно новий рівень розвитку.

 

Додаток 1

до Міської цільової програми «Громадський бюджет (бюджет участі) міста Теплодар  на 2020‑2022 роки

 

 

П о л о ж е н н я

про Громадський бюджет (бюджет участі) міста Теплодар

 1. Загальні положення

1.1. Положення про Громадський бюджет (бюджет участі) міста Теплодар (далі – Положення) визначає основні вимоги до організації та запровадження громадського бюджету (бюджету участі) у місті як інструменту розвитку демократії, в тому числі порядок подання, розгляду, відбору та реалізації пропозицій (проектів), що фінансуються за кошти громадського бюджету (бюджету участі) міста Теплодар й спрямовані на задоволення спільних інтересів членів територіальної громади міста.

1.2. За рахунок коштів Громадського бюджету (бюджету участі) фінансуються проекти членів територіальної громади міста, реалізація яких можлива протягом одного бюджетного року та які спрямовані на задоволення спільних інтересів членів територіальної громади міста.

1.3. Загальний обсяг Громадського бюджету (бюджету участі) міста Теплодар на один бюджетний рік визначається рішенням Теплодарської міської ради про бюджет міста Теплодар на відповідний рік.

1.4. Фінансування Громадського бюджету міста Теплодар проводиться за рахунок коштів бюджету міста  та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України ( включаючи можливе співфінансування ініціаторами проектів/ членів громади).

 1. Визначення термінів

2.1. Громадське бюджетування  – це процес взаємодії Теплодарської міської ради та її виконавчих органів з громадськістю, спрямований на залучення мешканців міста Теплодара до участі у бюджетному процесі, який передбачає виділення частини бюджету міста  для фінансування проектів, поданих та обраних у результаті конкурсного відбору  безпосередньо членами територіальної громади міста Теплодара.

2.2. Громадський бюджет/бюджет участі    – це частина бюджету міста Теплодар , щодо якої напрямки фінансування визначаються безпосередньо членами територіальної громади міста шляхом відкритого голосування.

2.3. Територіальна громада міста Теплодар (далі – територіальна громада) – громадяни України, об’єднані постійним проживанням у межах міста Теплодар, що реалізують спільні інтереси, мають визначений законодавством правовий статус та право на самоврядування.

2.4. Проект – пропозиція, подана автором відповідно до вимог цього Положення для фінансування за кошти громадського бюджету, яка спрямована на розвиток міста Теплодар. Проекти громадського бюджету міста за авторами класифікуються за двома категоріями:

– проекти, які подаються авторами – фізичними особами.

На такі проекти виділяється   40 % загального обсягу громадського бюджету;

– проекти, які подаються авторами – громадськими організаціями.

На такі проекти виділяється  60 % загального обсягу громадського бюджету.

2.5. Конкурс громадських проектів (далі – конкурс) – це процедура визначення членами територіальної громади міста Теплодар проектних пропозицій, яка дає можливість відібрати кращі з надісланих на розгляд проектів шляхом голосування в електронному вигляді.

2.6. Проекти-переможці – проекти, що відповідно до підсумків голосування набрали найбільшу кількість голосів.

2.7. Експертиза проектів – оцінка проектів на предмет їх відповідності законодавству, вимогам, встановленим для участі у громадському бюджеті міста Теплодар, щодо віднесення їх до компетенції міської ради, а також доцільності та раціональності бюджету проекту для його практичної реалізації.

2.8. Робоча група з питань громадського бюджету (далі – робоча група) – створений розпорядженням міського голови консультативно-дорадчий орган для координації виконання основних заходів щодо запровадження та функціонування громадського бюджету міста Теплодар, організації процесу відбору проектних пропозицій для фінансування з громадського бюджету, попереднього розгляду, експертизи та оцінки поданих проектів, аналізу можливості їх фінансування за рахунок коштів громадського бюджету, контролю за виконанням проектів-переможців та попереднього розгляду звітів про їх виконання.

2.9. Автор – фізична особа – дієздатний громадянин України, який постійно проживає у місті Теплодар, який в порядку, визначеному цим Положенням, підготував та подав проект для  участі у конкурсі.

2.10. Автор – громадська організація – громадська організація, що здійснює свою діяльність на території міста Теплодар, безпосередньо або її осередки зареєстровані в місті Теплодар, яка в порядку, визначеному цим Положенням, підготувала та подала проект для участі у конкурсі.

2.11. Інформаційний портал – інтернет‑портал, на якому відображається керування процесами громадського бюджету, здійснюється оприлюднення інформації щодо громадського бюджету, реєстрація проектів, відображення стадій розгляду проектів, організація голосування та відображення результатів голосування тощо.

2.12. Головні розпорядники бюджетних коштів – виконавчі органи Теплодарської міської ради в особі їх керівників, що отримують повноваження шляхом установлення бюджетних призначень для виконання проектів-переможців.

 1. Основні елементи громадського бюджетування

3.1. Громадське бюджетування в місті Теплодар включає в себе:

 • Попередній етап, спрямований на запровадження громадського бюджету в місті Теплодарі.
 • Інформаційну кампанію з ознайомлення мешканців з основними засадами та принципами громадського бюджету.
 • Організацію процесу подання проектів, проведення роз’яснювальної роботи з цього питання.
 • Прийом проектів, аналіз поданих проектів із залученням спеціалістів та громадськості.
 • Презентацію проектів авторами та інформаційну кампанію щодо ознайомлення мешканців з проектами.
 • Організацію голосування, інформаційне супроводження процесу відбору проектів та голосування.
 • Визначення проектів-переможців шляхом голосування мешканців.
 • Надання бюджетних повноважень відповідному головному розпоряднику коштів бюджету міста.
 • Реалізацію проектів-переможців.
 • Контроль за виконанням проектів.
 • Звітування про впровадження проектів.

 

 1. Повноваження та завдання робочої групи з питань громадського бюджету

 

4.1. Для координації виконання основних заходів щодо запровадження та функціонування громадського бюджету міста Теплодар, організації процесу відбору проектних пропозицій для фінансування з громадського бюджету, попереднього розгляду, експертизи та оцінки поданих проектів, аналізу можливості їх фінансування за рахунок коштів громадського бюджету, контролю за виконанням проектів-переможців та попереднього розгляду звітів про їх виконання розпорядженням міського голови створюється робоча група з питань громадського бюджету, яка є колегіальним постійно діючим консультативно-дорадчим органом.

4.2. Персональний склад робочої групи затверджується розпорядженням міського голови.  Голова та секретар робочої групи визначаються розпорядженням міського голови з числа представників виконавчих органів Теплодарської міської ради, які входять до складу робочої групи.

4.3. До складу робочої групи  входять  15  осіб:

 5  представників громадськості,

 5 депутати Теплодарської міської ради по одному від кожної постійної депутатської комісії

 5 представників виконавчих органів Теплодарської міської ради за напрямками діяльності.

4.4. Представники громадськості до складу робочої групи обираються шляхом відкритого голосування мешканців на інформаційному порталі, яке проводиться в порядку, встановленому робочою групою.

4.5. До обрання до складу робочої групи представників громадськості вона є правомочною вирішувати питання в рамках попереднього етапу, спрямованого на запровадження громадського бюджету міста , в тому числі щодо організації голосування з відбору представників громадськості.

4.5. Права робочої групи з питань громадського бюджету:

4.5.1. Отримувати інформацію про хід реалізації проектів, які фінансуються за рахунок коштів громадського бюджету.

4.5.2. Готувати висновки та рекомендації щодо проектів, поданих для реалізації в межах громадського бюджету.

4.5.3. Визначати зі свого складу уповноваженого представника для доповідей та співдоповідей з питань громадського бюджету на засіданні виконавчого комітету Теплодарської  міської ради, засіданнях постійних депутатських комісій і пленарних засіданнях Теплодарської міської ради.

4.5.4. Залучати представників виконавчих органів Теплодарської  міської ради до участі в діяльності робочої групи для надання консультацій і рекомендацій.

4.5.5. Звертатися до підприємств, установ та організацій із запитами та зверненнями щодо громадського бюджету.

4.5.6. Заслуховувати відповідних керівників структурних підрозділів, посадових осіб комунальних підприємств, установ та організацій з питань реалізації проектів громадського бюджету.

4.6. Обов’язки робочої групи з питань громадського бюджету:

4.6.1. Проводити перевірку повноти та правильності заповнення форми проекту, відповідності проекту принципам та вимогам цього Положення.

4.6.2. Затверджувати форму бланка для подання проекту та інші необхідні документи.

4.6.3. Здійснювати експертизу поданих проектів на предмет їх відповідності законодавству, вимогам, встановленим для участі у громадському бюджеті міста Теплодар, щодо віднесення їх до компетенції міської ради, а також доцільності та раціональності бюджету проекту для його практичної реалізації.

4.6.4. Готувати висновки щодо кожного проекту, поданого для реалізації в межах громадського бюджету.

4.6.5. За результатами проведеної експертизи допускати або не допускати проекти на голосування.

4.6.6. Вести реєстр поданих проектів.

4.6.7. Попередньо розглядати проекти звітів про виконання проектів у рамках громадського бюджету.

4.6.8. Проводити свої засідання гласно та відкрито, публікувати протоколи засідань і завчасно повідомляти про час та місце засідань.

4.7. Робоча група працює у формі засідань, які є правомочними за присутності не менш половини членів робочої групи. Рішення на засіданні робочої групи ухвалюються простою більшістю голосів та оформлюються протоколами, які підписуються головою робочої групи. У разі рівного розподілу голосів голос голови є вирішальним. Міський голова та депутати міської ради, що не входять до складу робочої групи, можуть брати участь у її діяльності з правом дорадчого голосу.

4.8. Протоколи засідань, висновки, рекомендації та інші документи готуються секретарем робочої групи і підписуються її головою. Усі протоколи, висновки та рекомендації оприлюднюються на інформаційному порталі/ веб-сайті.

4.9. Робоча група з питань громадського бюджету проводить засідання за потреби. Засідання робочої групи скликається її головою, про що своєчасно повідомляються всі члени робочої групи та оприлюднюється інформація в інших джерелах.

 1. Освітньо-інформаційна діяльність у процесі впровадження громадського бюджету

5.1. У процесі впровадження громадського бюджету проводиться освітньо-інформаційна кампанія, яка містить три основних етапи:

5.1.1. Ознайомлення членів територіальної громади міста Теплодар  з основними положеннями та принципами громадського бюджету з урахуванням останніх змін, а також заохочування їх до подання проектів.

5.1.2. Представлення громадськості отриманих проектів та заохочування до взяття участі в обговоренні.

5.1.3. Розповсюдження інформації щодо перебігу та результатів процесу запровадження громадського бюджету.

5.2. Освітньо-інформаційна кампанія повинна бути пов’язана з ідеєю громадського бюджету та робити акцент на можливості безпосереднього, відкритого та однакового впливу членів територіальної громади міста Теплодара на відбір проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету.

5.3. У період, передбачений для подання проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету, усі зацікавлені члени територіальної громади міста Теплодар можуть отримати на інформаційному порталі інформацію, яка стосується принципів, положень та порядку запровадження цього типу бюджетування.

5.4. Загальна інформація про громадський бюджет, проекти, що виносяться на конкурс, порядок голосування та інша необхідна інформація розміщується на інформаційному порталі,  на інформаційних дошках в приміщенні виконавчого комітету та інших публічних місцях, визначених робочою групою.

 1. Вимоги до проектів

6.1. За рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) фінансуються інноваційні проекти членів територіальної громади міста, спрямовані на задоволення спільних інтересів членів територіальної громади, які не суперечать чинному законодавству України, реалізація яких належить до компетенції органів місцевого самоврядування і можлива протягом одного бюджетного року.

 На великі проекти ( до 100,0 тис. грн.) виділяються кошти у сумі    60 % від загального обсягу бюджету участі.

На малі проекти (до 30,0 тис. грн.) виділяються кошти у сумі  25 % від загального обсягу бюджету участі.

 На мікро-проекти (  до 15,0 тис. грн) виділяються кошти у сумі  15 % від загального обсягу бюджету участі.

6.2.  Проекти, реалізація яких може відбуватися за рахунок коштів громадського бюджету, повинні передбачати розвиток міської інфраструктури з використанням сучасних підходів і технологій та мають бути покликані підняти місто та міську інфраструктуру на якісно новий рівень розвитку.

6.3. Проекти мають передбачати такі напрямки фінансування, які не відносяться до повноважень виконавчих органів Теплодарської міської ради у сфері поточного та капітального ремонту житлового фонду, ремонту дорожнього покриття та тротуарів. Проекти не можуть дублювати заплановані заходи розпорядників коштів, які передбачені чинними затвердженими міською радою програмами.

6.4. Один Проект може стосуватися не більше одного об’єкта, що знаходиться у комунальній власності міста Теплодар.

6.5. До участі у конкурсі приймаються проекти:

– які відповідають нормам чинного законодавства;

– реалізація яких відноситься до компетенції Теплодарської міської ради та її виконавчих органів;

– які є унікальними та не дублюють заходи програм, затверджених міською радою;

– реалізація яких здійснюється першочергово на землях та в будівлях, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Теплодар та не передані в оренду;

– термін реалізації яких не перевищує одного бюджетного року;

– бюджет яких включає всі витрати, ураховуючи розробку проектної документації, закупівлю товарів, робіт та послуг тощо;

– які є ґрунтовно опрацьованими та не носять фрагментарного характеру;

– витрати на утримання та обслуговування яких не перевищують вартості їх реалізації.

 1. Порядок подання проектів

7.1. Проекти для реалізації за рахунок коштів громадського бюджету подаються авторами відповідно до вимог цього Положення протягом 30 календарних днів  від дати оголошення конкурсу визначеного протоколом робочої групи

7.2. Проекти для реалізації за рахунок коштів громадського бюджету, подаються за формою, що затверджується робочою групою яка оприлюднюється на інформаційному порталі та у разі необхідності примірник  Форми може надаватися  в паперовому вигляді.

    7.3. Проект має містити:

– Назва проекту

– Мета проекту

– Проблема  на розв»язання якої направлений даний проект

– Пропоноване рішення щодо розв»язання проблеми і його обгрунтування

–  На кого направлений даний проект

– Ключові показники оцінки результату проекту

– Можливі ризики та/або перешкоди  реалізації даного проекту

– Очікувані результати від реалізації проекту

–  План заходів щодо його реалізації з етапами виконання

–  Кошторис витрат ( розрахунок бюджету ) на виконання проекту

– Чи потребує проект додаткових коштів на утримання об»єкта в подальшому

У вартість проекту обов»язково включається сума для виготовлення проектно-кошторисної документації.

7.4. Проекти подаються шляхом заповнення форми на інформаційному порталі, подаються особисто  або надсилаються у паперовому вигляді до робочої групи на адресу Теплодарської міської ради. До зазначеної форми заявник може додатково надавати необхідні файли (фото, малюнки, схеми, креслення тощо).

7.5. Проект може бути профінансований за рахунок громадського бюджету не більше  суми передбаченої в бюджеті на поточний рік.

7.6. Пропозиції щодо реалізації проектів у разі їх невідповідності мають бути відкориговані чи змінені їх автором таким чином, щоб орієнтовна вартість реалізації такого проекту не виходила за межі суми коштів, виділених за відповідним напрямком.

7.7. До проектів, які подаються автором – фізичною особою, додаються копії документів, що підтверджують наявність громадянства України та постійне проживання на території міста Теплодар.

7.8. При підготовці проекту автор забезпечує його відповідність вимогам цього Положення.

7.9. Проекти вносяться до реєстру поданих проектів, який ведеться робочою групою.

         7.10. Перелік зареєстрованих проектів оприлюднюється на офіційному сайті  Теплодарської міської ради (http://www.trada.gov.ua) протягом одного робочого тижня після закінчення терміну подачі проектів.

 

 1. Порядок аналізу та розгляду проектів

8.1. Поданий проект та додаткові матеріали вносяться до реєстру поданих проектів і проходять перевірку Робочою групою на повноту та правильність заповнення форми. Строк і порядок проведення перевірки проектів встановлюються головою робочої групи у міру надходження проектів та не може перевищувати десяти робочих днів з дня реєстрації проекту.

8.2. У разі якщо проект є неповним або заповненим з помилками, відповідальна особа телефоном або електронною поштою повідомляє про це автора проекту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи. У разі відмови внести корективи або якщо такі корективи не були внесені протягом п»яти робочих днів з дня отримання відповідної інформації, проект відхиляється.

8.3. Проект, що пройшов перевірку, підлягає експертизі на предмет його відповідності законодавству, вимогам, встановленим для участі у громадському бюджеті міста Теплодар, щодо віднесення до компетенції міської ради, а також доцільності та раціональності бюджету проекту для його практичної реалізації, яка проводиться робочою групою.

8.4. У рамках проведення експертизи робоча група направляє копію проекту на погодження до профільного виконавчого органу Теплодарської міської ради та юридичного відділу виконкому Теплодарської міської ради.

8.5. Профільний виконавчий орган Теплодарської міської ради визначає можливість, доцільність і раціональність бюджету проекту для його практичної реалізації, про що направляє висновок до робочої групи протягом п’яти робочих днів з дня отримання проекту на погодження.

8.6. Юридичний відділ виконавчого комітету Теплодарської міської ради визначає питання віднесення проекту до компетенції міської ради, а також відповідність поданого проекту чинному законодавству України, актам Теплодарської міської ради та її виконавчих органів, розпорядженням міського голови, про що направляє висновок до робочої групи протягом п’яти робочих днів з дня отримання проекту на погодження.

8.7. Робоча група може виступати ініціатором зустрічей з авторами проектів, у разі якщо більше ніж один проект стосується одного об’єкта. У разі якщо протягом семи робочих днів з дня відправлення зазначеної інформації авторам проектів останні не дійдуть згоди і не опрацюють спільний проект або знімуть один з проектів з розгляду, проекти розглядатимуться в початковому варіанті.

8.8. На період перевірки та експертизи проект знаходиться в обмеженому доступі та не підлягає громадському обговоренню.

8.9. Загальний строк проведення експертизи проекту не може перевищувати двадцяти п»яти робочих днів. У разі необхідності проведення додаткової експертизи відповідними спеціалістами, які не є членами робочої групи та працівниками виконавчих органів Теплодарської міської ради, строк експертизи проекту може бути продовжено, що оформлюється відповідним протоколом.  За результатами експертизи робочою групою складається висновок щодо проекту, за яким проект допускається або не допускається до голосування.

8.10. Про результати експертизи повідомляється автор проекту.

8.11. Автор проекту  може у будь-який момент зняти його  з розгляду, але не пізніше ніж за сім робочих днів до початку голосування.

8.12. Об’єднання або виділення проектів можливе лише за взаємною попередньою письмовою згодою авторів.

8.13. Внесення змін щодо суті проекту можливе лише за попередньою письмовою згодою авторів проекту.

8.14. Автор проекту або уповноважена ним особа повинен представити проект у ході публічного обговорення. Метою такого обговорення є детальний аналіз представленого проекту та ознайомлення з ним мешканців міста  Теплодар.

 1. Організація голосування

9.1. Голосування проводиться протягом 30 календарних днів після оприлюднення всіх проектів на інформаційному порталі та офіційного оголошення про початок голосування .

9.2. Відбір для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету проектів, які отримали позитивну оцінку і були виставлені на голосування, здійснюють члени територіальної громади міста Теплодар на інформаційному порталі  Теплодарської міської ради шляхом голосування .

9.3. Процедура підрахунку голосів визначається робочою групою та оприлюднюється не пізніше як за 30 календарних днів до дня початку голосування.

9.5. Одна особа може віддати три голоси за три проекти, але не більше як по одному голосу за один проект.

9.6. Підрахунок голосів, відданих за проекти, відбувається у режимі реального часу та відображається на інформаційному порталі.

 

 1. Встановлення результатів голосування та визначення переможців

10.1. Після завершення кінцевого терміну голосування здійснюється встановлення підсумків голосування.

10.2. Встановлення підсумків голосування передбачає підрахунок голосів, поданих через електронну систему. Підрахунок голосів здійснюється автоматично електронною системою.

10.3. За результатами встановлення підсумків голосування складаються два рейтинги проектів за двома категоріями – окремо за тими, що подані авторами – фізичними особами, та окремо за тими, що подані авторами – громадськими організаціями.

10.4. У разі якщо проекти набирають однакову кількість голосів, то вищим у рейтингу вважається проект, який потребує меншого обсягу фінансування.

10.5. Рекомендованими до реалізації вважатимуться ті проекти, які займають найвище місце в рамках відповідного рейтингу, до вичерпання обсягу коштів громадського бюджету, виділених на поточний рік на відповідну категорію проектів.

10.6. Останній за рейтингом проект, що виходить за межі встановленого обсягу громадського бюджету на відповідну категорію проектів, не включається до списку проектів-переможців, за винятком випадку, передбаченого п. 10.7.

10.7. Кошти, які були передбачені на реалізацію проектів авторів – фізичних осіб і які не було використано, додаються до суми коштів на реалізацію проектів авторів – громадських організацій і навпаки.

10.8. Результати голосування, рейтинги та списки проектів-переможців, рекомендованих до впровадження, затверджуються робочою групою.

 1. Реалізація проектів та оцінювання процесу впровадження громадського бюджету

11.1. Список проектів-переможців, рекомендованих до впровадження, вноситься на розгляд та затвердження найближчої сесії Теплодарської міської ради.

11.2. На пленарне засідання Теплодарської міської ради обов’язково запрошуються автори проектів, що були рекомендовані до впровадження.

11.3. Проекти, затверджені рішенням Теплодарської міської ради, підлягають фінансуванню за рахунок коштів громадського бюджету на відповідний бюджетний рік шляхом виділення бюджетних призначень відповідальним головним розпорядникам бюджетних коштів.

11.4. Реалізація проекту, поданого автором – громадською організацією, за її письмовою заявою може покладатися на громадську організацію за умови, що вона відповідає вимогам для роботи з бюджетними коштами та має необхідні ресурси для ефективної реалізації проекту.

11.5. Автор проекту на кожному етапі його впровадження може отримувати від відповідального головного розпорядника бюджетних коштів інформацію про хід роботи.

11.6. Відповідальний за реалізацію проекту головний розпорядник бюджетних коштів складає підсумковий річний звіт про результати впровадження проекту, який подає до робочої групи для узагальнення та подальшого оприлюднення на інформаційному порталі.

11.7. Повний перелік проектів-переможців та звіти про впровадження проектів публікуються на інформаційному порталі.

 1. Прикінцеві положення

12.1. Консультації щодо громадського бюджету міста Теплодара мають циклічний характер, тобто повторюються  щорічно.

12.2. Процес реалізації громадського бюджету підлягає моніторингу та щорічному оцінюванню, результати якого можуть використовуватися для внесення змін з метою вдосконалення процесу реалізації громадського бюджету.

12.3. Рекомендації щодо змін у процедурі громадського бюджету на кожний наступний рік розробляє робоча група.

12.4. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку його прийняття.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Додаток

                                            до Міської цільової програми «Громадський  

                                          бюджет (бюджет участі) міста Теплодар  на 2020‑2022 роки

 

Форма подання проекту,

реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів міської цільової програми « Громадський бюджет (бюджет участі) міста Теплодар на 2020-2022 роки»

****************************************************************Реєстрація надходження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата надходження             

 

 

 

 

 

 

Включено до реєстру поданих проектів за № 

 

ПІБ та підпис особи що реєструє: ___________________________________________________

******************************************************************

Пункт 1. Назва проекту: (не більше 20 слів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пункт 2. Вид проекту:

 • Великий – □                               ● Малий  –  □                 ● Мікро  –  □

 

Пункт 3. Приоритетні напрямки проекту:

 • благоустрій громадського простору – □                        
 • освіта – □
 • дитячі, спортивні майданчики – □
 • проведення фестивалів, конкурсів – □
 • вирішення соціальнозначущих питань – □
 • інше – □

Пункт 4. Місце реалізації завдання (адреса, назва установи/закладу, кадастровий номер земельної ділянки ( якщо відомо), тощо):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пункт 5. Опис завдання (повинен містити інформацію що потрібно зробити, які дії повинні бути прийняті, опис проблеми, мета завдання та яка очікується користь – не більше 50 слів).

 

 

Пункт 6.  Орієнтовна загальна вартість завдання всього, у тому числі вартість складових та виконання проектно-кошторисної документації:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пункт 7. Особисті дані     автора проекту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ім’я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По-батькові

Дата народження                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

Ідентифікаційний код              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт: серія  номер  дата видачі

Виданий                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса реєстрації :                         ________________________________________________________

____________________________________________________________________________________           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса електронної пошти:

 

 • Згода на обробку персональних даних:

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297 – VI  я,_________________________________________ __________________________________________________________________                 

                       (прізвище, ім’я та по-батькові повністю)

даю згоду на обробку моїх персональних даних вказаних в пункті 7 цього бланку-заяви виконавчим комітетом Теплодарської міської ради.

________                                                                            __________________                                                                                                                                                        

   Дата                                                                                                                 Підпис

Пункт 8. Я погоджуюсь, що:

–  усі пункти бланку-заяви є обов’язковими для заповнення;

– заповнений бланк (за виключенням п.7) буде опубліковано на офіційному сайті Теподарської міької ради  у рубриці БЮДЖЕТ УЧАСТІ   (http://www.trada.gov.ua/);

– можливе уточнення проекту якщо його реалізація суперечитиме Законам України чи сума для реалізації перевищить максимальний обсяг коштів, визначених на його реалізацію.

__________                              __________________                      ___________________________                      дата                                                                   підпис автора                                                                   ПІБ автора

Пункт 9.  Список осіб підтримки проекту (не менше 15 осіб).

 

Я підтримую завдання яке викладене в бланку-заяві та має назву (назва проекту)

 

 

(назва )

 

автор проекту : _____________________________________________________________________

№ п/п

Ім’я,прізвище, по-батькові

             Адреса

Телефон

Підпис

1,

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

Пункт 10. Інша інформація, яка може бути додана але не є обов’язковою (наприклад фотографія/ї, які стосуються завдання, карта з зазначенням місця реалізації завдання).

__

logo
United24
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo