Додому » Нормативні акти » Проекти рішень міської ради » Проекти рішень міської ради – 2019 рік » Проекти рішень зареєстровані в грудні 2019 року » №692-ПРР від 05.12.2019р. Про затвердження Програми запобігання і протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми в м.Теплодар на 2020-2022 роки.

№692-ПРР від 05.12.2019р. Про затвердження Програми запобігання і протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми в м.Теплодар на 2020-2022 роки.

ТЕПЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ-РІШЕННЯ

 

Про затвердження  Програми запобігання

і    протидії      домашньому     насильству,

насильству   за  ознакою  статі  та торгівлі

людьми   в   м.Теплодар на 2020-2022 роки.

 

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою реалізації положень законів «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», постанова КМУ від 22 серпня 2018 року № 658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознаками статі»,Теплодарська міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Програму запобігання і протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми в м. Теплодар на 2020-2022 роки (додається).
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісії:

– з питань депутатської діяльності, етики, законності, правопорядку та соціального захисту населення.

 

 

Затверджено:

рішення Теплодарської

міської ради

від «__» _______ 2019 року №_____

 

 

Програма

запобігання і протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми в м.Теплодар

на 2020-2022 роки

 

 

 

ПАСПОРТ

Програми запобігання і протидії домашньому насильству, насильства за ознакою статі та торгівлі людьми м.Теплодар на 2020-2022 роки

 

1. Ініціатор розроблення Програми Виконавчий комітет Теплодарської міської ради
2. Розробник Програми Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Теплодарської міської ради
3. Співрозробники програми Служба у справах дітей виконавчого комітету Теплодарської міської ради; юридичний відділ виконавчого комітету Теплодарської міської ради; управління освіти, культури та спорту виконавчого комітету Теплодарської міської ради
4. Відповідальний виконавець Програми Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Теплодарської міської ради
5. Учасники Програми Управління праці та соціального  захисту населення виконавчого  комітету Теплодарської міської ради; Служба у справах дітей виконавчого комітету Теплодарської міської ради; управління освіти, культури  та спорту виконавчого комітету Теплодарської міської ради; юридичний відділ виконавчого комітету Теплодарської міської ради
6. Термін реалізації Програми 2020-2022 роки

 

1.Загальні положення

Програма запобігання і протидії домашньому насильству, насильству за ознаками статі та торгівлі  людьми в м.Теплодар на 2020 – 2022 роки (далі – Програма) розроблена на підставі законів «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», постанов КМУ від 22 серпня 2018 року № 658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи в сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознаками статі».

Програма спрямована на вирішення проблем, які з роками загострюються і стосуються демографічної ситуації, репродуктивного здоров’я, економіки родин, сімейного безробіття, народження та виховання дітей у сім’ях.

На жаль, продовжують мати місце факти насильства над жінками в сім’ях,  що породжує проблеми, пов’язані з вихованням дітей, які спостерігають за насильством в сім’ї та переносять цей негативний досвід у власне життя.

Актуальною проблемою для громади є і торгівля людьми, зокрема, трудова експлуатація, жебрацтво, експлуатація жінок у сексуальній сфері. Через відсутність достовірної інформації про можливості працевлаштування, незнання своїх прав, поширення стереотипів і т. ін. великого значення для громадян набуває своєчасне інформування їх про діюче законодавство в цих сферах.

Реалізація заходів Програми дасть можливість на міському рівні вжити конкретні дії по захисту, підтримці та розвитку сім’ї, популяризації сімей з дітьми, в тому числі відродженню традицій багатодітності, попередженню і протидії насильству в сім’ї, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми, утвердженню гендерної рівності в усіх сферах життєдіяльності, обізнаності громадян зі своїми правами згідно діючого законодавства.

 

  1. Мета Програми

 

Метою Програми є здійснення комплексних заходів щодо створення правових і соціальних умов для належного розвитку сім’ї, у тому числі удосконалення роботи щодо попередження домашнього насильства, насильства за ознакою статі, впровадження гендерних підходів в усі сфери життєдіяльності суспільства та вжиття заходів з протидії торгівлі людьми.

Головна мета конкретизується за блоками:

– сім’я: створення умов для зміцнення інституту сім’ї, формування у свідомості людей розуміння важливості ролі сім’ї та виконання нею своїх соціально – демографічних функцій; реалізації заходів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності суспільства щодо форм, причин і наслідків домашнього насильства, насильства за ознакою статі, формування нетерпимого ставлення до насильницької моделі поведінки у приватних стосунках, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, насамперед до постраждалих дітей;

– гендерна рівність: утвердження рівних прав жінок і чоловіків та рівних можливостей для їх реалізації як основного права людини; викорінення дискримінаційних уявлень про соціальні ролі та обов’язки жінок і чоловіків, а також будь-яких звичаїв і традицій, що на них ґрунтуються;

– протидія торгівлі людьми: впровадження ефективного механізму взаємодії у сфері протидії торгівлі людьми та захист прав осіб, що постраждали від торгівлі людьми, надання їм допомоги.

 

  1. Шляхи і засоби вирішення проблем.

Програмою передбачаються наступні шляхи розв’язання проблеми:

– здійснення заходів з підвищення престижу сім’ї та пропагування сімейних цінностей;

– проведення інформаційних кампаній з питань розвитку та підтримки сім’ї, спрямованих на збереження орієнтацій населення на сімейний спосіб життя, підтримку багатодітних сімей, народження і виховання дітей у сім’ях;

– участь у щорічних заходах (День родини, День матері);

– надання соціальних послуг і допомоги сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах, та сім’ям, які перебувають у зоні ризику ще до потрапляння у такі обставини;

– раннє виявлення сімей, у яких вчинюється насильство або є реальна загроза його вчинення, та організацію соціальної підтримки таких сімей;

– підвищення рівня правової культури населення та поінформованості про проблему насильства в сім’ї, насильства за ознакою статі шляхом проведення широкомасштабної інформаційно-просвітницької та роз’яснювальної роботи;

– проведення інформаційних кампаній з метою підвищення рівня поінформованості населення з питань рівного розподілу сімейних обов’язків та відповідальності між жінками і чоловіками щодо виховання дітей;

– проведення інформаційних кампаній за участю засобів масової інформації, навчальних закладів з метою подолання стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка, утвердження гендерної рівності;

– посилення співпраці з правоохоронними органами з питань протидії торгівлі людьми та запобігання та протидії домашнього насильства, насильства за ознакою статі;

– надання комплексу соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми, домашнього насильства та проведення інших заходів.

 

  1. Основні завдання і заходи Програми

 

Основне завданнями та заходами Програми є:

 

№ п/п Найменування завдання Перелік заходів Програми Відповідальні виконавці
1. Підвищення престижу сім’ї, утвердження пріоритетності сімейних цінностей, підвищення ролі батьків у вихованні дитини Проведення інформаційно-просвітницької кампанії щодо розвитку та підтримки сім’ї, спрямованої на збереження орієнтації населення на сімейний спосіб життя; запобігання насильству в сім’ї, насильству за ознакою статі, шляхом висвітлення в засобах масової інформації, на офіційних сайтах Теплодарської міської  ради. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Теплодарської міської ради; Управління освіти, культури та спорту виконавчого комітету Теплодарської міської ради; Служба у справах дітей виконавчого комітету Теплодарської міської ради
2. Запобігання сімейному неблагополуччю, насильству та надання допомоги сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах – проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань запобігання насильству в сім’ї, насильству за ознакою статі, шляхом виготовлення та розповсюдження соціальної реклами, розміщення інформаційної продукції, спрямованої на поширення серед населення інформації щодо запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі;

– організація тренінгів і семінарів у закладах освіти м.Теплодар з питань запобігання насильству в сім’ї, насильству за ознакою статі та жорстокому поводженню з дітьми;

– проведення семінарів, круглих столів на тему «Вчимося спілкуватися без  агресії»;

– забезпечення взаємодії між структурами, залученими до протидії насильству в сім’ї, проведення аналізу ситуації у цій сфері, надання допомоги потерпілим;

– заходи для дітей пільгових категорій (до дня сім’ї, дня молоді, дня Святого Миколая, новорічних свят та інших).

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Теплодарської міської ради; Управління освіти, культури та спорту виконавчого комітету Теплодарської міської ради; Служба у справах дітей виконавчого комітету Теплодарської міської ради
3. Запровадження підходів гендерної рівності в системі освіти Проведення навчальних семінарів, тренінгів з питань гендерної рівності. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Теплодарської міської ради; Управління освіти, культури та спорту виконавчого комітету Теплодарської міської ради; Служба у справах дітей виконавчого комітету Теплодарської міської ради
4. Запобігання торгівлі людьми, її первинна профілактика – підвищення рівня обізнаності населення щодо сучасних проявів торгівлі людьми, а також засобів і методів, що використовуються торгівцями людьми, шляхом проведення семінарів-тренінгів, розповсюдження соціальної реклами та інформаційно-просвітницьких матеріалів;

– проведення інформаційно-роз’яснювальної та просвітницької роботи з питань зайнятості в Україні та за кордоном, безпечної і регульованої трудової міграції, прав працівників – мігрантів;

– проведення за участю дітей, учнівської молоді і їх батьків профілактичних та просвітницьких заходів щодо протидії торгівлі людьми.

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Теплодарської міської ради; Управління освіти, культури та спорту виконавчого комітету Теплодарської міської ради; Служба у справах дітей виконавчого комітету Теплодарської міської ради; Юридичний відділ виконавчого комітет  Теплодарської міської ради
5. Надання допомоги особам, що постраждали від торгівлі людьми Надання консультаційно-юридичних  послуг з працевлаштування особам, що постраждали від торгівлі людьми Юридичний відділ виконавчого комітету Теплодарської міської ради

 

  1. Очікувані результати.

Виконання Програми дасть змогу:

– підвищити престиж сім’ї та посилити роль сімейних цінностей у суспільстві, формувати позитивне ставлення до багатодітності;

– мінімізувати асоціальні прояви у життєдіяльності сім’ї, передусім насильства в сім’ї (зменшення кількості осіб, які стоять на обліку з приводу скоєння насильства в сім’ї;

– забезпечити учасників заходів інформаційно-методичними матеріалами щодо підтримки інституту сім’ї та попередження насильства в сім’ї;

– залучити населення до акцій, семінарів, спрямованих на формування гендерної культури;

– підвищити ефективність взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськими організаціями, правоохоронними органами та іншими юридичними особами у сфері протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, торгівлі людьми;

– підвищити рівень поінформованості і правової культури населення з питань протидії торгівлі людьми;

– забезпечити надання комплексної допомоги жертвам торгівлі людьми.

 

  1. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

 

Координація взаємодії виконавців заходів, передбачених Програмою, покладається на управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Теплодарської міської ради

Здійснення контролю за ходом реалізації Програми покладається на виконавчий комітет Теплодарської міської ради.

 

logo
United24
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo