Конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства «Теплодарводоканал»

Виконавчий комітет Теплодарської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства «Теплодарводоканал»».

Строк та місце приймання документів для участі в конкурсі

Документи приймаються з 01.07.2019 по 15.07.2019 виконавчим комітетом міської ради за адресою: м. Теплодар, віл. Піонерна, 7
(каб. 27). Телефон для довідок (048) 7831018

Вимоги до кандидатів на посаду:

Кандидатом на посаду директора може бути особа, яка:

– має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст або магістр;

– має досвід управління на підприємствах, установах або організаціях незалежно від форм власності (в тому числі господарських товариствах), або в органах державної влади, органах місцевого самоврядування;

– вільно володіє державною мовою;

– має високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності, здатна за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки;

 Не може бути кандидатом на посаду особа, яка:

– за рішенням суду визнана недієздатною або обмежено дієздатною;

– має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

– притягалася на підставі обвинувального вироку, який набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;

– відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або обіймати певні посади;

–  без громадянства;

– у разі призначення (обрання) буде безпосередньо підпорядкована особі, яка є її близькою особою відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:

– заяву в довільній формі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про місце реєстрації кандидата, або документа, що надається громадянинові України у зв’язку з втратою паспорта (для іноземців та осіб без громадянства — іншого документа, що посвідчує особу);

– автобіографію кандидата, що обов’язково повинна містити: прізвище , власне ім’я   та по батькові , число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи (заняття), громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією упродовж року, що передує поданню заяви (незалежно від тривалості), склад сім’ї, місце реєстрації та фактичного проживання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості, автобіографія має бути власноруч засвідчена підписом кандидата на кожній сторінці;

– дві фотографії кандидата розміром 4×6 сантиметрів на паперових носіях

– копію документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання;

– копію заповненої частини трудової книжки (за наявності);

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

– декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, в якому було оприлюднене оголошення про конкурс, за формою, встановленою Національним агентством з питань запобігання корупції.

Кандидат також може подати інші додаткові матеріали на власний розсуд.

Кандидат має пред’явити оригінали документів на участь в конкурсі, копії яких подаються ним до конкурсної комісії.

Документи подаються в паперовому вигляді.