Додому » №25-VІІ Про затвердження Програми підтримки громадських організацій м. Теплодар на 2016-2020 роки

№25-VІІ Про затвердження Програми підтримки громадських організацій м. Теплодар на 2016-2020 роки

03 грудня 2015р.                                                                                     №25-VІІ

Про затвердження Програми підтримки

громадських організацій м. Теплодар

на 2016-2020  роки

             Відповідно до  ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою вирішення питань соціального захисту населення міста, Теплодарська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити  Програми підтримки громадських організацій м. Теплодар  на   2016-2020  роки, що додається.

2. Начальнику управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Теплодарської міської ради (Полюк Т.М.) забезпечити  виконання програми. 

3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісії:

–  з фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій комунальної власності та підтримки підприємницької діяльності, торгівлі;

– з питань депутатської діяльності, етики, законності, правопорядку та соціального захисту населення.

 

Міський голова                                                                             М. В. Жовнір

 


 

Додаток до рішення

Теплодарської міської ради

від 03 грудня 2015 року

№25- VІІ

 

ПРОГРАМА  ПІДТРИМКИ

ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ  М.ТЕПЛОДАР

на 2016-2020 роки

 

1.ВСТУП

Право громадян на свободу об’єднання є невід’ємним правом людини, закріпленим Загальною декларацією прав людини і гарантується Конституцією та законодавством України. Держава сприяє розвитку політичної і громадської активності , творчої ініціативи громадян і створює рівні умови для діяльності їх об’єднань.

         Громадські організації створюються передусім  для задоволення  та захисту  своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних і інших спільних інтересів.

         Програма підтримки громадських організацій (надалі – Програма) є кроком міської влади у напрямку створення умов для широкого залучення громадського сектору до ефективного вирішення завдань розвитку міста та спільного пошуку нетипових цікавих методів розв’язання проблем, що стоять перед громадою.

         Учасниками Програми можуть виступати громадські та інші організації, які офіційно зареєстровані відповідно до вимог законодавства України як неприбуткові (надалі – громадські організації), за винятком релігійних організацій та політичних партій.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА МЕТА

          Завданням міської ради у процесі розвитку громади є створення на території міста такого середовища, яке б стимулювало залучення до цього процесу якомога ширших верств населення, встановлення партнерських відносин між владою і громадськими об’єднаннями чи громадянами.

         Основною метою Програми є вдосконалення роботи у сфері внутрішньої політики в місті Теплодар, створення умов для співпраці органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади з місцевими громадськими організаціями, сприяння послідовності і громадському порозумінню на території міста, залучення громадських організацій до участі у місцевому самоврядуванні та виконання завдань міської ради щодо розв’язання соціально-економічних проблем розвитку міста, створення сприятливих передумов для розвитку громадських організацій шляхом надання їм практичної, методичної і фінансової підтримки. 

     Всього в місті  зареєстровано  17 громадських організацій. З них : 1 молодіжна організація, одна жіноча організація,, шість організацій фізкультурно-оздоровчого  направлення, чотири організації ветеранів та інвалідів, п’ять –іншого направлення.

3.ОСНОВНІ   ЗАВДАННЯ   ПРОГРАМИ 

         Основними завданнями Програми є:

– розв’язання проблем підвищення рівня життя, посилення уваги до потреб старшого покоління та підтримку ініціатив і діяльності громадських організацій ветеранів Великої Вітчизняної війни, праці, ветеранів військової служби, товариства інвалідів,  громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України»;

– сприяння роботі у розв’язанні проблем побутового характеру вищевказаної категорії людей, забезпечення реалізації їх конституційних прав;

– створення банку даних пільгової категорії населення;

– матеріальна підтримка соціально-незахищеної категорії населення з метою вирішення їх життєвих проблем;

– фінансова підтримка громадських організацій ветеранів;

– підвищення рівня соціального захисту ветеранів.

        Основними принципами Програми мають стати заходи щодо здійснення на місцевому рівні соціальної підтримки ветеранів шляхом надання передбачених законодавчою базою видів допомоги, поглиблення адресної та забезпечення матеріальної підтримки ветеранів та іншої категорії населення, що опинилися у скрутній ситуації.

4.ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

         Виконання Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених в місцевому  бюджеті на 2016-2020 рр. та інших джерел, не заборонених законодавством.

         Витрачання коштів громадськими організаціями здійснюється:

          на підтримку ( утримання ) штату громадських організацій ветеранів Великої Вітчизняної війни, праці, ветеранів військової служби, товариства інвалідів,  громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України».

           Розмір компенсації для установ, що надають послуги  встановлюються при формуванні бюджету  міста на наступний рік в залежності  від фінансових можливостей  міського бюджету. 

          Кошти даної програми будуть направлені  для надання допомоги громадській організації ветеранів Великої Вітчизняної війни, праці, ветеранів військової служби м. Теплодар. При необхідності і можливості (наявність вільних коштів), фінансова допомога може надаватися і іншим громадським організаціям.

5.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Реалізація заходів Програми забезпечить:

– фінансову підтримку статутної діяльності громадських організацій;

– підвищення рівня та якості життя, зазначених у Програмі членів громадських організацій;

– тісну взаємодію у вирішенні важливих проблемних питань життєдіяльності громадських організацій, об’єднань, органів влади та депутатського корпусу;

– відпрацювання чіткого механізму надання допомоги тим, хто її дійсно потребує.

У результаті виконання Програми передбачається забезпечити:

– поліпшення життєдіяльності громадських організацій;

– посилення турботи про членів громадських організацій;

– задоволення їх життєвих потреб і повсякденних запитів, з метою соціальної підтримки та надання допомоги цим та іншим соціально-незахищеним верствам населення.

6.КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Громадські організації, які отримують фінансову підтримку, погоджують використання бюджетних коштів з управлінням праці та соціального захисту населення виконавчого комітету  Теплодарської міської ради  та звітують перед контролюючими органами щодо цільового використання бюджетних коштів щорічно до 05 січня наступного року.

           Контроль за виконанням та аналіз виконання Програми здійснюється щоквартально та щорічно. Річний звіт про виконання Програми подається у фінансове управління виконавчого комітету Теплодарської міської ради.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl + Enter .

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: