Додому » Міська рада » СТАТУТ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА ТЕПЛОДАР

СТАТУТ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА ТЕПЛОДАР

                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                               Рішення Теплодарської міської ради

                               від 24 грудня 2015 року

                                                                №30-VІІ

 

 

      СТАТУТ

     ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

               МІСТА ТЕПЛОДАР

                  

    

                                                           План

Преамбула

Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Стаття 1. Поняття Статуту територіальної громади міста Теплодар

Стаття 2. Історія та загальна характеристика міста

Стаття 3. Символіка

Стаття 4. Щорічні загальноміські заходи та пам’ятні дати

Стаття 5.  Почесні звання та відзнаки міста

Стаття 6.  Пам’ятники та пам’ятні знаки

Стаття 7.  Вживання мов

 

РОЗДІЛ ІІ. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ

Стаття 8. Адміністративний устрій

Стаття 9. Територія та межі міста

Стаття 10. Назви вулиць, мікрорайонів, частин міста.

                   Порядок їх найменування та перейменування

 

    РОЗДІЛ ІІІ. ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА ТЕПЛОДАР

                                      І МІСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

 

Стаття 11. Територіальна громада міста та її правовий статус

Стаття 12. Компетенція територіальної громади

Стаття 13. Права членів територіальної громади

Стаття 14. Обов’язки членів територіальної громади

Стаття 15. Місцеве самоврядування у м. Теплодар

Стаття 16. Форми здійснення місцевого самоврядування у м. Теплодар

Стаття 17. Місцеві вибори

Стаття 18. Місцевий референдум

Стаття 19. Загальні збори громадян за місцем проживання

Стаття 20. Місцеві ініціативи

Стаття 21. Громадські слухання

Стаття 22. Колективні та індивідуальні звернення жителів міста  до органів і посадових осіб місцевого самоврядування

Стаття 23. Участь у здійсненні міського самоврядування через    об’єднання громадян та осередки політичних партій

Стаття 24. Участь у діяльності консультативно-дорадчих органів місцевого самоврядування

Стаття 25. Проведення мирних масових акцій

Стаття 26. Інші форми участі громадян у здійсненні місцевого самоврядування

Стаття 27. Право членів територіальної громади на інформацію.  Оприлюднення рішень органів місцевого самоврядування

 

           РОЗДІЛ IV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ                   ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В МІСТІ ТЕПЛОДАР

Стаття 28. Загальні засади побудови

Стаття 29.Принципи діяльності

Стаття 30. Теплодарська міська рада

Стаття 31. Регламент Теплодарської міської ради

Стаття 32. Сесія Теплодарської міської ради

Стаття 33. Депутати Теплодарської міської ради

Стаття 34. Постійні комісії Теплодарської міської ради

Стаття 35. Теплодарський міський голова

Стаття 36. Секретар міської ради

Стаття 37. Заступники міського голови та керуючий справами виконавчого комітету

Стаття 38. Виконавчий комітет Теплодарської міської ради

Стаття 39. Виконавчі органи Теплодарської міської ради

Стаття 40. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування

Стаття 41. Гарантії діяльності посадових осіб місцевого самоврядування

Стаття 42. Органи самоорганізації населення

 

         РОЗДІЛ V. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ              ВЛАДИ, СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА                         ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ СУСПІЛЬСТВА МІСТА

 

Стаття 43.Взаємовідносини з органами державної влади

Стаття 44.Відносини та співпраця з підприємствами, установами та  організаціями різних форм власності

Стаття 45.Відносини з політичними партіями та громадськими    організаціями

Стаття 46.Участь у добровільних об’єднаннях органів місцевого самоврядування

Стаття 47.Міжнародне співробітництво

Стаття 48.Регуляторна політика

 

         РОЗДІЛ VI. МАТЕРІАЛЬНО-ФІНАНСОВА ОСНОВА                          ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА

 

Стаття 49. Комунальна власність

Стаття 50. Фінанси територіальної громади

Стаття 51. Міський бюджет та його складові

Стаття 52.Загальні засади формування бюджету міста

Стаття 53. Збалансування доходів та видатків бюджету

Стаття 54. Прийняття бюджету міста

Стаття 55. Місцеві податки та збори

Стаття 56. Комунальне майно

Стаття 57. Комунальне житло

Стаття 58. Землі міської ради

Стаття 59.Міське господарство

 

         РОЗДІЛ VII. МЕТА, ПРИНЦИПИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ                          ГРОМАДИ М.ТЕПЛОДАР .МІСЬКА ПОЛІТИКА

 

Стаття 60. Мета розвитку

Стаття 61. Принципи розвитку

Стаття 62. Пріоритетні напрями сталого розвитку

Стаття 63. Міські програми

Стаття 64.Міська політика та засоби її реалізації

 

                     РОЗДІЛ VIII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 65. Порядок прийняття та реєстрація Статуту

Стаття 66. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту

Стаття 67. Дія Статуту у часі та просторі

 

          ПРЕАМБУЛА

 

    Статут територіальної громади міста Теплодар Одеської області розроблений відповідно до Європейської хартії місцевого самоврядування, Конституції України, Земельного кодексу України, Бюджетного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення», «Про всеукраїнський референдум», «Про звернення громадян», інших законів та нормативно-правових актів, що визначають права та обов’язки органів місцевого самоврядування та жителів міста – членів територіальної громади.

         Цей Статут закріплює систему місцевого самоврядування міста Теплодар, форми та порядок здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою міста Теплодар, функції і повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування м. Теплодар, статус органів самоорганізації населення.

 

       РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Поняття Статуту територіальної громади міста Теплодар

 

 1. Статут територіальної громади міста Теплодар (надалі – Статут) є місцевим нормативно-правовим актом, який встановлює в межах Конституції і законів України права, свободи і обов’язки жителів міста Теплодар, повноваження територіальної громади міста, механізми здійснення місцевого самоврядування, регулює відносини між територіальною громадою міста та міською владою, визначає організаційні, матеріальні і фінансові основи місцевого самоврядування на території міста, а також регулює інші питання, віднесені чинним законодавством України до компетенції місцевого самоврядування.
 2. 2. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування на території міста Теплодар приймаються відповідно до Статуту та діючого законодавства України.
 3. 3. Терміни, використані в Статуті, вживаються в значенні, викладеному в Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 4. 4. При вирішенні питань, не врегульованих даним Статутом, територіальна громада м.Теплодар, органи місцевого самоврядування керуються чинними законодавчими актами України.

 

Стаття 2. Історія та загальна характеристика міста

 

         Щоб мати уяву про розвиток нашого краю, необхідно ознайомитись з минулим нашого регіону – Північно-Західного Причорномор’я.
            За свою багатовікову історію наш край і народи були свідками різноманітних історичних подій. На території нашого краю в розкопаних курганах було знайдено погребіння (на околиці м. Біляївки та с.Маяки), що датується ІІ-І тисячоліттям до нашої ери. Це було підтверджено знахідками Маяківського загону Буго-Дністровської експедиції інституту археології, яка вела розкопки групи курганів зазначеної місцевості. Зокрема було знайдено погребіння епохи бронзи, зліпки посуду, шнурові відбитки. Майже за III тисячі років до нашої ери тут проживали племена тюркського походження. Найбільш войовничими з них були кіммерійці.

         На початку VII ст. до н.е. в українських степах з’явилися племена скіфів, котрі переважали кіммерійців чисельністю, військовою організацією і політичною єдністю, адже на чолі їх стояли царі, які мали необмежену владу, на відміну від кіммерійських, розрізнених племен з багатьма вождями.
         Кіммерійці вирішили покинути свою землю, але їхні царі вважали, що потрібно боротись з ворогом. Не знайшовши підтримки більшості народу, не бажаючи залишати батьківщину, царі поділились на дві рівні частини і загинули у битві між собою. Вони були поховані в кургані поблизу ріки Тірас (Дністер). Втікаючи від скіфів, кіммерійці, на чолі з царем Тугдаммс (Лігдамісом), відійшли через Кавказ вздовж Чорноморського узбережжя і оселились у південному Причорномор’ї (в ассирійських джерелах – країна Гаммір), не припиняючи своїх військових походів. Не виключено, що між кіммерійцями, які прийшли на Закавказзя і в Передню Азію, було і праслов’янське населення. Частина кіммерійців потрапила, можливо, і на захід, про що може свідчити назва м. Кіммерій в Італії. Ті кіммерійці, котрі залишились в українських степах, загубились серед нових пришельців-скіфів.

Пам’ять про кіммерійців – загадковий народ давньоукраїнської історії – збереглася.
         Греки-переселенці, котрі з’явились в українському Надчорномор’ї в VI ст. до н.е., тобто вже через сто років після перебування тут кіммерійців, називали багато місць “кіммерійськими”: Боспор Кіммерійський (Керченська протока), “кіммерійські” переправи, “кіммерійські” стіни, місто і гора Кіммерік.
В III-VI століттях Північне Причорномор’я заселяють ранньослов’янські племена антів, а в УП-ХІ ст. – уличів і тиверців.
   Освоєння слов’янами цього регіону сприяло виникненню м. Білгород-Дністровська на руїнах давньогрецької колонії Тіра. Протягом трьох століть наш край перебував під турецько-татарським пануванням.
         Підневільні народи намагалися скинути ярмо. Неодноразово їм на допомогу приходили київські князі, а згодом – і запорізькі козаки.
         Після ліквідації Запорозької Січі в 1775 році козаки кинулися сюди, на турецькі землі, рятуючись від переслідування російської імперської влади. За наказом Катерини, протягом 1792-1793 років багатьох козаків було переселено на Кубань, проте частина козаків залишилась проживати в околицях Одеси.

         В кінці XVIII століття територія від Сухого лиману до річки Барабой була віддана для поселення військовослужбовців – греків Одеського піхотного батальйону.
       Під час II світової війни територію Біляївського району захищали 1-ша гвардійська дивізія по Тираспольському шосе, 3-тя піхотна дивізія намагалася форсувати Дністер в районі Біляївки, 25-та Чапаєвська стрілкові дивізія Приморської армії, прикордонники, артилерійський полк, 26-ий зенітно-артилерійський дивізіон і 162-ий зенітно-кулеметний батальйон. 25-а Чапаєвська стрілкова дивізія була сформована В.І.Чапаєвим в часи громадянської війни. Командував дивізією полковник А.С. Захарченко.
         Дивізія зайняла лінію оборони 287-м стрілковим полком від Кароліно-Бугаза до Граданиць, а 31-ий стрілковий полк – від Граданиць до Тирасполя. Співвідношення сил було не на користь радянських військ. Ворог мав перевагу в 6 разів в особовому складі, в 5 разів в артилерії, втричі – по літаках. У німців було близько ста танків, а в Приморської – жодного.
         26 липня 1941 року ворог форсував Дністер в районі Тирасполя і переправився на лівий берег.

         На Одеському напрямку ворог зосередив всю 4-ту румунську армію.

         Не в силах стримувати ворога Приморська армія з боями відступає. Жорстокі бої тривали до 18 серпня 1941 року. В цей день авіація ворога піддала масованому бомбардуванню бойові порядки радянських військ, в тому числі і Біляївського винищувального батальйону і Біляївку, Маяки, Карлсталь, Фріденталь, Одесу. Жменька радянських винищувачів намагалася відігнати ворожі бомбардувальники. Проте сили були нерівними, в ротах захисників нараховувалося не більше, ніж 25-30 відсотків боєздатних солдатів.
         19 серпня 1941 року, зосередивши великі сили на Біляївському напрямку, ворог перейшов в наступ. Прорвавши лінію фронту, він захопив Біляївку і Маяки. Захисники Біляївки відступили в район Фріденталя. Військово-політична ситуація, що склалася на початок 1944 року, дозволила Радянському урядові та Червоній армії розпочати операцію по вигнанню окупантів з території України. Звільнення Біляївки та Маяк Воєнна Рада Фронту вважала одним з найважливіших завдань. Через ці населені пункти пролягала переправа через Дністер, а в Біляївці- водопровідна станція. Тому було завдання – будь-якою ціною захопити цей об’єкт. Ввечері, 6 квітня 1944 року, на Біляївку наступали основні сили кінно-механізованої групи Радянської Армії, а 4-ий механізований корпус виступив в напрямку Карлсталь і Фріденталь.

         7 квітня 1944 року Біляївка була повністю звільнена від фашистів. А 10-та кавалерійська дивізія полковника С.А.Шевчука в цей же день звільнила Маяки.     
         Житлово-громадське будівництво планувалося в селищі міського типу Теплодар, що розмістилося на правому березі Барабойського водосховища, на відстані чотирьох кілометрів на північний схід від промплощадки.
Технічний проект забудови селища Одеської АТЕЦ розроблено з урахуванням розселення на першу чергу будівництва 1989 рік – 17000 жителів, з подальшим розвитком до 2000 року – 20000 жителів (при нормі забезпечення – 18кв.м на людину). Генеральним планом передбачена можливість розширення селища міського типу до 25000 жителів, а також прогноз можливого територіального розвитку – до 60000 мешканців. Селище міського типу планувалося в складі двох мікрорайонів, громадського центру, лікарняного комплексу на 265 місць, комплексу професійно-технічного училища на 720 учнів, кварталу побутово-технічних об’єктів, парку з штучним ставком, спортивними площадками та стадіоном.

         Для обслуговування жителів селища передбачалося розширення хлібозаводу міста Біляївка.

         Для забудови мікрорайонів прийняті 5-поверхові та 9-поверхові будинки, що постачали заводи Міненерго СРСР. На основних композиційних осях селища мали розміщуватись будівлі підвищеної (до 14 пов.) поверховості з вмонтованими підприємствами для обслуговування.  В південно-східній частині селища планувалося забудувати одноквартирними будівлями з присадибними ділянками.

         Проектом передбачалися всі види інженерного устаткування для благоустрою: холодне та гаряче водопостачання, каналізація, теплопостачання, електропостачання, телефонізація. Приготування їжі передбачалося на електроплитах. Позаселищна сітка водопостачання, каналізації та теплопостачання були розроблені Горьківським відділом інституту „Теплоелектропроект”, мережі ЛЕП ІЮкВ і електропідстанції 110/ЮкВ- Київським відділенням інституту „Енергосітьпроект”.

         Проектні роботи по водосховищу та берегоукріпленню в межах селища виконані Одеською філією інституту “Укрюжгидропроводхоз”, роботи по під’їзних шляхах від АТЕЦ до житлових масивів-Горьківським відділом інституту “Теплоелектропоект”, по автодорогах зі сторони міста Біляївки – Одеською філією інституту “Укргипродор”.

         Топографічні, геодезичні та інженерно-геологічні дослідження виконані Львівським відділенням інституту “Теплоелектропроект” в 1981-1982р.  Проект захисту від електрохімічної корозії підземних комунікацій селища розроблено Одеською філією інституту “УкрГИИНТИЗ” Природно-кліматичні та містобудівельні умови.

 

Розміщення.  Рельєф.

         Площадка будівництва житлового селища Одеської АТЕЦ розміщується на сільськогосподарських землях  колишнього радгоспу “Родина” Біляївського району Одеської області на північ від промплощадки АТЕЦ. Відстань до промплощадки – 4 км, до райцентру Біляївка – 9 км, до найближчої залізничної станції Вигода – 15 км, до обласного центру Одеса – 25 км.                       

         З північної, південної та західної сторін площадка межує з сільськогосподарськими землями радгоспу “Родина”, з східної сторони – узбережжя Барабойського водосховища, що використовується для зрошування сільськогосподарських земель.

   Площадка має виражений рівнинний рельєф з падінням відміток в сторону Барабойського водосховища. Перепад відміток в межах площадки складає 46м, нахил території не перевищує 10%. Значною крутизною схилів характеризується балка біля Барабойського водосховища, де нахил досягає 30%. Комісією по вибору площадки будівництва ОАТЕЦ та житлового селища розглядалися два варіанти розміщення житлового селища. За першим варіантом житлоселище розміщується на південний захід від селища Мирне, південніше автодороги Одеса – Маяки, в 4 км від промплощадки АТЕЦ. За другим варіантом – житлоселище розміщується західніше Барабойського водосховища, на його високому березі, в 3,5км північно-східніше від промплощадки. При зіставленні двох варіантів комісія віддала перевагу варіанту розміщення селища на березі Барабойського водосховища по містобудівельним міркуванням та кращими екологічними умовами проживання. Враховуючи зауваження Міністерства сільського господарства України по акту вибору площадки, при розробці генерального плану та проекту планування житлоселище зміщено на 0,5км на північ на неполивні землі. Актом вибору площадка житлоселища визначена в розмірі 130 га.

         При розробці генерального плану території житлоселища збільшено до 173 га, в зв’язку з додатковим розміщенням двох дитсадків на 320 місць та спортивної площадки,  а також бази механізації та автогосподарства на         350 машин, бази ОРСу, підстанції.      

         Площадка звалища – полігону господарсько-побутових відходів – площею 4 га колишнього радгоспу Красноповстанческий” розміщена на відстані 4 км північніше основної території селища, на землях радгоспу „Красноповстанческий”. Це є кар’єр, що використовується для зсипання господарсько-побутових відходів, що вивозяться з міста Біляївка.

         Кліматична характеристика району будівництва. Звіт про кліматичну характеристику району будівництва ОАТЕЦ виконаний Одеським Гідрометеорологічним інститутом в 1981 році та затверджений Львівським інститутом”Теплоелектропроект”.
         Досліджуваний район за схемою кліматичного районування СРСР відноситься до Причорноморської підобласті, що вузькою полосою (30-40 км) простягається вздовж берега моря. Клімат відзначається м’яким температурним режимом, підвищеними значеннями сумарної радіації, великою посушливістю. 

                            Інженерно-геологічні умови ділянки.

         Інженерно – геологічні дослідження на стадії технічного проекту на площадці житлоселища ОАТЕЦ виконані Одеським інститутом “Укрюжгипрокоммунстрой” по північній частині та Львівським філіалом “Теплоелектропроект” по південній частині. Територія житлового селища     Одеської ОАТЕЦ знаходиться в межах Причорноморської низовини і представляє собою рівнину, поверхня якої знижується з півдня на південний схід. В геологічній будові приймають участь четвертинні еолово-делювіальні лессові грунти, четвертинні делювіальні грунти, які підстеляються верхньо-іліоценовими та понтичними відкладеннями неогену.

         На вододільній ділянці, де відзначені найбільші абсолютні відмітки поверхні (82-90 м), зустрічається та виділяється майже повний комплекс лессоподібних горизонтів верхнього середнього та нижнього антропогену. Потужність лессоподібних відкладень на вододільній ділянці складає 17 – 20 м.      В сторону балки, до долини річки Барабой, відбувається зменшення потужності лессових відкладень до їх повного зникнення.

         Потужність червоно-бурих глин, що підстеляються, складає 3 – 4м. Понтичні відкладення в верхній частині представлені вапняками – черепашниками вивітреними, зруйнованими до щебня з суглинками та супісками. Потужність вапнякової товщі складає 9 – 11 м. Всі вищезазначені відкладення покриті грунтово-рослинним шаром потужністю 0,3-0,6м. Грунтові умови площадки житлоселища ОАТЕЦ відносяться до І-ІІ типу по просіданню. Максимальне просідання лессоподібної товщі грунтів при замочуванні під власною вагою складає 20,6 см, середня-13,2 см.
         Грунтові води приурочені до лессоподібних суглинків Тилигульського та Сульського горизонтів й зустрічаються на глибині 8,7-16м . Горизонт малочисленний, має локальне розповсюдження. Живлення водоносного горизонту здійснюється за рахунок інфільтраційного живлення, а також за рахунок витікань із зрошувальної системи, що розміщується на півдні. Розвантаження водоносного горизонту відбувається в понтичні відкладення, що лежать нижче. Загальна мінералізація води складає 11,46-12,90 г/л.

         Іонний склад вод -сульфатне- натрій- калієво-магнієво-кальцієвий, хлоридно-сульфатно-магній -натрієво -калієво- кальцієвий. Води мають сульфатну агресивність по відношенню до бетону портландцементу.
         Згідно керівництва по проектуванню приміщень та будівель, площадка відноситься до І типу території по потенційному підтопленню. Очікувана межа підйому рівня ґрунтових вод можлива до відміток закладених водонесучих комунікацій. Їх розвантаження здійснюватиметься на схилах долин та балок, в місцях виходу вапняків на поверхню.

         Історія нашого краю має глибоке коріння, природні умови сприяли заселенню цієї території, недарма ця місцевість була ласим шматком для поневолювачів.
         Енергетична проблема міста Одеси мала бути вирішена за рахунок побудови ОАТЕЦ.

Теплодар в період будівництва Одеської АТЕЦ (1981-1988рр)

         Зародження міста бере свій початок з Постанови Ради Міністрів СРСР про будівництво Одеської атомної теплоелектроцентралі /ОАТЕЦ/.

Тут, у Причорномор’ї, поблизу міста Одеси Актом Державної комісії від 1 серпня 1980 року, що затверджений Постановою Ради Міністрів УРСР від 28.08.1980 року, був визначений майданчик для будівництва селища міського типу та атомної теплоелектроцентралі АТЕЦ.

 Проект будівництва селища розроблений Одеською філією інституту “Діпромісто”, атомної теплоелектроцентралі – Горьківською філією Інституту “Атомтеплоелектропроект” Міністерства енергетики СРСР. 15 травня 1981 року прибула комісія у складі І секретаря обкому, голови облвиконкому, секретаря обкому на мітинг, присвячений відкриттю будівництва селища ОАТЕЦ.
         Це було справжнє свято. З транспарантами, прапорами, з припіднятим веселим настроєм, всі вирушили на урочисте відкриття пам’ятника. Було закладено перший кубометр бетону. На нього секретар обкому встановив меморіальну дошку з надписом: “15 мая 1981 года начато строительство поселка знергетиков Одесской атомной ТЕЦ”.

     У 1981 році була створена дирекція ОАТЕЦ. Дирекція базувалась на Піонерній базі. Всі кабінети розміщувались у вагончиках. Але це не заважало працівникам самовіддано працювати.

         З самого початку будівництва ОАТЕЦ почало працювати транспортне підприємство, яке базувалося на Піонерці (територія, що знаходилась в 4,5 км південно-східніше промплощадки). В квітні 1983 року територія АПО вже знаходилась на північному заході житлоселища.

         В квітні 1982 року було закінчено монтаж першого будинку, почались оздоблювальні роботи будинку та обладнання даху.

         Вже до кінця 1982 року в населеному пункті було збудовано 2 багатоповерхових будинку  та гуртожиток па 220 міст.

         Скільки радощів було у перших працівників ОАТЕЦ біля свого нового житла.  Вже працював медпункт, магазин, їдальня, відділ зв’язку. Підприємства комунального призначення, прокладено 3 км водопроводу.

         Збудовано 12 км. доріг з асфальтовим покриттям.

         Населений пункт не мав назви. Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 2 лютого 1983 року йому було присвоєно назву Теплодар.

         А Одеський виконком своїм рішенням від 15 лютого 1983 року №113 підпорядковував селище Теплодар Біляївській міській Раді.
         Будівництво селища набирало швидкі темпи. Це був дуже важливий стратегічний об’єкт держави. Сторінки газет майоріли статтями про мирний атом. До травня 1983 року на об’єктах АТЕЦ, що будуються та в селищі розміщувалось 47 різноманітних організацій, в котрих працювало 2775 чоловік, в тому числі 24 будівельні організації, 3 транспортні організації, житлово-експлуатаційний комбінат, 15 підприємств торгівлі та побуту, здравпункт, фельдшерсько-акушерський пункт та аптека.

         Велось будівництво 35-ти тисяч квадратних метрів житла, середня школа на 1568 учнівських місць, дитсадок на 320 місць, столова на 155 місць, універсальний магазин, котельня, електропідстанція та інші об’єкти.

        Все це ускладнювало діяльність Біляївської міської ради в вирішенні багатьох виробничих та соціальних проблем. Тому Біляївська міська рада 26 травня 1983 року прийняла рішення клопотати перед Одеською обласною радою  народних депутатів про віднесення селища енергетиків Теплодар до категорії селища міського типу.

         07 червня 1983 року виконком Одеської обласної ради народних депутатів рішенням вніс до адміністративно-територіального устрою окремих районів Одеської області наступні зміни: у Біляївському районі до категорії селищ міського типу відніс селище Теплодар і створив у ньому селищну раду, яку найменував Теплодарською (відомості Верховної Ради Української РСР №26 від 26.06.1983 року).

         22 серпня 1983 року відбулася перша сесія Теплодарської селищної ради народних депутатів Біляївського району Одеської області XVIII  скликання.

         03 вересня 1985 року виконком Одеської обласної ради народних депутатів перепідпорядковує селище міського типу Теплодар Центральному району міста Одеси (рішення виконкому Одеської обласної ради від 03.09.1985 року №511).

         Після аварії на Чорнобильській АЕС у квітні 1986 року будівництво атомної теплової електростанції було припинено. Будівництво селища енергетиків зупинилось.

         13 липня 1996 року рішенням Одеської обласної ради народних депутатів порушено клопотання перед Верховною Радою про внесення селища міського типу Теплодар Центрального району міста Одеси до категорії міст обласного значення, яке було задоволено (рішення Одеської обласної ради від 13 липня 1996 року №123-XXII).

         17 червня 1997 року Верховна Рада України прийняла постанову №353/97-ВР, якою селище міського типу Теплодар Центрального району міста Одеси віднесла до категорії міст обласного значення.

         18 липня 1997 року відбулося перше пленарне засідання сесії Теплодарської міської ради XXII скликання.

         08 липня 2003 року було прийнято рішення Теплодарської міської ради №159-XXIV ”Про погодження проекту встановлення меж міста Теплодар”.

         13 січня 2004 року був затверджений акт встановлення в натурі меж міста Теплодар 773,72 га.

 

Стаття 3. Символіка

 

 1. Символікою територіальної громади міста, що відображує його історичні, культурні, соціально-економічні та інші особливості і традиції, є герб м.Теплодар, малий герб, прапор, хоругва,  печатка, штандарт, та вимпел.
 2. Щит герба вигнуто-перетятий на лазур і золото закруглений унизу.
  Верхня (горішна) частина бази щита синього тинктуру, нижня (долішна) – золотого.
  В середині верхньої (горішної) частини бази щита крізь синій тинктур вирує двокольорове – з золота більшого розміру та червлення меншого – полум’я вогню.

         В середині нижньої (долішної) частини бази щита по вертикалі розташовано лазурове древко факелу, що до гори звужене під конус. 
         В цілому щит розміщено в золотий, з тонкими чорними прожилками орнаменту, облямований по внутрішньому краю тонкою червленью картуш, який у нижній зовнішній частині має трохи випукле звужене донизу загострення.
         Щит увінчано золотою трибаштовою короною з кам’яної кладки.

         3.Малий герб – це символ, офіційна емблема міста Теплодар Одеської області, яка засобами специфічної геральдичної мові відображається історія, особливості та традиції міста.В основі створення Малого герба лежить символіка і колористика герба міста Теплодар. Щит герба вигнуто-перетятий на лазур і золото та закруглений унизу. Верхня (горішна) частина бази щита синього тинктуру, нижня (долішна) – золотого.

         В середині верхньої  (горішної)  частини  бази щита крізь синій тинктур вирує  двокольорове — з  золота  більшого розміру та червлення  меншого — полум’я вогню.

         В середині нижньої (долішної) частини бази щита по вертикалі розташовано лазурове древко факелу, що до гори звужене під конус.
Малий герб відрізняється від великого використанням лише тієї частини елементів великого Герба, що не містять в собі картуша лицарської величі та золотої трибаштової короною з кам’яної кладки.

 1. Прапор міста Теплодар: прямокутне полотнище зі співвідношенням сторін ширини до довжини 2:3, розділене на три горизонтальні смуги – синього (2/5 частини висоти), срібного (1/5) та золотого (2/5) кольорів.
  Срібна смуга за пропорціями вдвічі менша за інші і розташована всередині, між синьою та золотою смугами, об’єднує два основних кольори національного прапору двічі меншим за пропорціями місцевим срібним кольором.
           У верхньому лівому куті прапора, в центрі першої треті від древка, на синій смузі, розміщено малий герб міста Теплодар.
  В основі створення прапора лежить символіка і колористика герба міста Теплодар.                           
 2. Хоругва міста Теплодар Одеської області затверджена 04.08.2005 року рішенням Теплодарської міської ради Одеської області№ 429-IV і являє собою квадратне розтяте полотнище з співвідношенням сторін 1:1 (100х100 см.), в середині якого розміщено три прямо кутові горизонтально розташовані смуги – синього, срібного та золотого кольору.

         Верхня синя смуга є прямокутником довжиною 100 см, шириною 40, що складає 2/5 від загальних пропорцій хоругви.

         Середня срібна смуга є прямокутником довжиною 100 см, шириною 20, що складає 1/5 від загальних пропорцій хоругви. Нижня золота смуга є

 

Стаття 4. Щорічні загальноміські заходи та пам’ятні дати

1. Проявляючи повагу до історичних традицій міста, турбуючись про їх збереження і збагачення, про самобутній розвиток територіальної громади, установлюються міські свята – День міста Теплодар, щорічні державні свята – День Соборності України,  День захисника України, відзначення річниці виведення військ з Афганістану, День працівників ЖКГ, відзначення річниці Чорнобильської катастрофи, День пам’яті та примирення, День медичного працівника, День скорботи, День Конституції України,  День молоді, День працівника торгівлі, День Незалежності України, День підприємця, День людини похилого віку та День ветеранів, відзначення річниці визволення України від німецьких загарбників, День вчителя, музики, бібліотеки, День молоді, День гідності і свободи, День пам’яті жертв Чорнобиля, День місцевого самоврядування, та щорічні міські святкування –  новорічні та різдвяні свята, вшанування обдарованої молоді міста Теплодар,виставка ”Свято квітів та дарів природи” та інші.

 1. Рішенням міської ради можуть встановлюватися інші загальноміські свята.
 2. Святкування Дня міста, видатних подій, державних та релігійних свят є основою подальшого розвитку злагоди, порозуміння та взаємопідтримки у суспільстві.

 

Стаття 5. Почесні звання та відзнаки міста

 1. За вагомий внесок у розвиток та пропаганду м. Теплодар у різних галузях, або на знак великої поваги до їх політичної та громадської діяльності, з метою відзнаки громадян м. Теплодар, може присвоюватися звання «Почесний громадянин міста Теплодар».
 2. Порядок присвоєння звання «Почесний громадянин міста Теплодар» визначається Положенням про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Теплодар», затвердженим рішенням Теплодарської міської ради Одеської області.
 3. Громадяни України, колективи підприємств, установ і організацій можуть нагороджуватися Грамотою, Почесною грамотою, Подякою виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеської області, відзнакою та кубком міського голови.
 4. Порядок нагородження Грамотою, Почесною грамотою  та Подякою виконавчого комітету Теплодарської міської ради визначається Положенням про  Грамоту, Почесну грамоту та Подяку виконавчого  комітету Теплодарської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Теплодасрької міської ради Одеської області від 17.03.2011 року № 68/В-11.
 5. З ініціативи жителів м.Теплодар та органів міського самоврядування міська рада може заснувати й інші знаки пошани.

 

Стаття 6. Пам’ятники та пам’ятні знаки

На території м. Теплодар встановлені такі пам’ятники та пам’ятні знаки:

 • пам’ятник першобудівникам;
 • пам’ятник захисникам Вітчизни;
 • пам’ятник героям-Чорнобильцям;
 • пам’ятник Т.Г. Шевченку;
 • меморіальні дошки на будинках Потапенку В.С. Та Патлі С.К.

 

Стаття 7. Вживання мов

 

 1. У м.Теплодар забезпечується всебічний розвиток і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя.
 2. Мовою діловодства і документації органів державної влади та органів місцевого самоврядування є українська мова.
 3. У м.Теплодар гарантується вільний розвиток та захист інших мов, які використовуються на території України.

 

              РОЗДІЛ ІІ. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ

 

Стаття 8. Адміністративний устрій

 

         До складу Теплодарської міської ради Одеської області входить: місто Теплодар.

 

Стаття 9. Територія та межі міста

 

         1.Територія міста Теплодар є невід’ємною складовою частиною території України.

         2.Територія міста Теплодар – визначений законодавством України простір, у межах якого територіальна громада міста Теплодар безпосередньо або через утворювані нею органи здійснює міське самоврядування.

         3.Територія міста, на якій здійснюється міське самоврядування, визначається межею міста. Межа міста відокремлює територію міста від інших територій. При визначенні межі міста враховується Генеральний план міста Теплодар.

         4.Зміна міської межі здійснюється у відповідності із законодавством України за згодою міської ради з обов’язковим урахуванням думки міської громади.

 

Стаття 10. Назви вулиць, мікрорайонів, частин міста. Порядок їх найменування та перейменування

 

 1. Ліквідація чи створення нових вулиць, перейменування їх здійснюється з ініціативи міської громади, органів міського самоврядування в порядку, визначеному законодавством України, з урахуванням думки більшості частини жителів міста Теплодар, інтереси якої можуть бути обмежені зміною  адміністративно-територіального устрою міста.
 2. Повний перелік вулиць міста Теплодар затверджений відповідним рішенням Теплодарської міської ради Одеської області.

 

  РОЗДІЛ ІІІ. ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА ТЕПЛОДАР

І МІСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 11. Територіальна громада міста та її правовий статус

 1. Територіальна громада складається з жителів, які постійно проживають у місті на законних підставах.
 2. Реєстрація жителів міста здійснюється у порядку, визначеному законодавством.
 3. Право на участь у здійсненні місцевого самоврядування у м. Теплодар в повному обсязі мають члени територіальної громади – громадяни України, які досягли 18-річного віку і не визнані судом недієздатними та яким чинним законодавством надано право голосу на виборах.

         Члени територіальної громади, які не досягли 18-річного віку, беруть участь у здійсненні місцевого самоврядування через дитячі та громадські організації та учнівське самоврядування.

         4.Територіальна громада є первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень, які здійснюються нею як безпосередньо через місцевий референдум, місцеві вибори й інші форми участі у місцевому самоврядуванні, так і через створені нею  органи місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

         5.Територіальна громада є суб’єктом права комунальної власності.

 

Стаття 12. Компетенція територіальної громади

 

 1. Компетенцією територіальної громади при здійсненні місцевого самоврядування у м. Теплодар є її правомочність вирішувати всі питання місцевого значення, які віднесені Конституцією України і Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання місцевого самоврядування.
 2. При здійсненні місцевого самоврядування до компетенції територіальної громади, зокрема, належить:
 • формування міської ради, обрання міського голови;
 • дострокове припинення повноважень міської ради та міського голови шляхом ухвалення рішення місцевого референдуму відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та відповідного ”Положення про проведення місцевого референдума”, затвердженого рішенням Теплодарської міської ради.
 • здійснення контролю за діяльністю органів і посадових осіб
 • місцевого самоврядування.
 1. Через відповідні органи місцевого самоврядування територіальна громада здійснює:
 • управління майном, що є в комунальній власності;
 • визначення об’єктів комунальної власності, що не можуть бути
 • відчужені в будь-якій формі;
 • заходи по дотриманню громадської безпеки та правопорядку;
 • затвердження програм соціально-економічного і культурного розвитку та контроль за їх виконанням;
 • затвердження бюджету м. Теплодар та контроль за його виконанням;
 • встановлення місцевих податків та зборів відповідно до закону;
 • забезпечення проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів;
 • утворення, реорганізація та ліквідація комунальних підприємств, установ, організацій та здійснення контролю за їх діяльністю;
 • реалізація норм етики і добропорядної поведінки на території міської громади;
 • об’єднання з іншими територіальними громадами і вихід із таких об’єднань;
 • вирішення інших питань місцевого значення, віднесених законом до компетенції органів місцевого самоврядування.
 1. В компетенції територіальної громади знаходяться вирішення питань, делегованих місцевому самоврядуванню повноважень органів державної виконавчої влади.

 

Стаття 13. Права членів територіальної громади

 

 1. Кожному члену територіальної громади міста, що має право голосу на виборах, забезпечується право на участь у здійсненні місцевого самоврядування у м. Теплодар.
 2. Члени територіальної громади при здійсненні місцевого самоврядування мають право:
 • безпосередньо брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в різноманітних формах демократії (місцеві вибори, місцевий референдум, загальні збори, громадські слухання, місцеві ініціативи, колективні та індивідуальні звернення, інше);
 • обирати і бути обраними в органи і на посади в системі місцевого самоврядування, які визначаються законами як виборні, на рівних підставах;
 • брати участь у прийнятті рішень про дострокове припинення повноважень міської ради, окремих депутатів, міського голови у встановленому законом порядку;
 • брати участь у здійсненні контролю за діяльністю органів і посадових
 • осіб місцевого самоврядування у встановлених законом і цим Статутом формах;
 • одержувати повну і достовірну інформаціюз питань роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування відповідно

до законодавства;

 • вносити до міської ради проекти нормативно-правових актів з питань, віднесених до її компетенції, або пропозиції про перегляд чинних правових актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування, що суперечать Конституції та законам України;
 • направляти індивідуальні та колективні звернення (скарги, заяви, пропозиції) органам і посадовим особам місцевогосамоврядування і отримувати на них відповіді у встановлені законом терміни;
 • на персональний і колективний прийом міським головою та іншими посадовими особами органівмісцевого самоврядування;
 • бути присутніми на відкритих засіданнях міської ради та її виконавчого комітету.
 1. Кожному члену територіальної громади м. Теплодар забезпечується право на використання усіх конституційних прав та свобод громадян. Будь-які обмеження права членів територіальної громади на участь у місцевому самоврядуванні міста залежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, за мовними або іншими ознаками забороняються.

 

Стаття 14. Обов’язки членів територіальної громади

 

Члени територіальної громади зобов’язані:

 • дотримуватися положень Конституції України, чинного законодавства України, цього Статуту;
 • сприяти розвитку відносин громадян у дусі злагоди, порозуміння, поваги до їх прав, свобод і традицій;
 • здійснюючи свої права та реалізовуючи власні інтереси у місті Теплодар, не завдавати шкоди навколишньому середовищу, не порушувати права та інтереси фізичних та юридичних осіб, органів місцевого самоврядування, що охороняються законом.

 

Стаття 15. Місцеве самоврядування у м. Теплодар

 

 1. Місцеве самоврядування у м. Теплодар – це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади міста самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати усі питання місцевого значення, які пов’язані з життєдіяльністю членів територіальної громади і розвитком міста в межах Конституції і законів України.
 2. Обов’язком суб’єктів місцевого самоврядування є створення умов, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток кожного члена територіальної громади, а також визнання, дотримання і захист конституційних прав та свобод людини з метою забезпечення загального блага громадян.
 3. Місцеве самоврядування у м. Теплодар здійснюється на принципах: народовладдя, законності, гласності, колегіальності, виборності, підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед територіальною громадою її органів та посадових осіб; судового захисту прав місцевого самоврядування.

4.Розмежування повноважень між суб’єктами місцевого самоврядування здійснюється відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

 

Стаття 16. Форми здійснення місцевого самоврядування у м. Теплодар

 

 1. Територіальна громада здійснює своє право на місцеве самоврядування безпосередньо або через органи місцевого самоврядування та органи самоорганізації населення.
 2. Право членів територіальної громади міста безпосередньо брати участь у здійсненні місцевого самоврядування може бути реалізовано в таких формах:
 • місцеві вибори;
 • місцевий референдум;
 • загальні збори громадян за місцем проживання;
 • місцеві ініціативи;
 • громадські слухання;
 • колективні та індивідуальні звернення жителів міста до органів і посадових осіб місцевого самоврядування;
 • участь у здійсненні міського самоврядування через громадські організації, органи самоорганізації населення, професійні та творчі спілки та осередки політичних партій;
 • участь у діяльності консультативно-дорадчих органів місцевого самоврядування;
 • мирні масові акції (мітинги, демонстрації, ін.);
 • інші, не заборонені законом, форми участі громадян у місцевому  самоврядуванні.
 1. Вищими формами безпосереднього здійснення міською громадою місцевого самоврядування є місцеві вибори та місцевий референдум.

 

 

Стаття 17. Місцеві вибори

 

 1. Місцеві вибори – це обрання депутатів Теплодарської міської ради, міського голови, депутатів Одеської обласної ради на основі гарантованого Конституцією України та Законом України «Про місцеві вибори» загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

 

 1. Право голосу на місцевих виборах мають громадяни України, яким на день проведення виборів виповнилося 18 років і які проживають на території міста.
 2. Вибори депутатів міської ради проводяться за виборчою системою, визначеною законодавством на час проведення виборів.

 

Стаття 18. Місцевий референдум

 

 1. Місцевий (міський) референдум – це спосіб прийняття рішень з питань, віднесених Конституцією і законами України до відання місцевого самоврядування, прямим волевиявленням членів міської громади, що мають право голосу на місцевих виборах.
 2. На місцевий референдум не можуть бути винесені питання,
  віднесені законодавством до відання органів державної влади.
 3. Рішення, прийняті місцевим референдумом, є обов’язковими для виконання на відповідній території.
 4. Порядок підготовки, проведення і фінансування міських референдумів визначається міською радою.

 

Стаття 19. Загальні збори громадян за місцем проживання

 

 1. Загальні збори громадян як форма їх безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення скликаються за місцем проживання громадян (збори мешканців під’їзду, будинку, вулиці, міста в цілому) для обговорення або вирішення питань міського життя.
 2. У роботі загальних зборів громадян за місцем проживання (далі – загальних зборів) можуть брати участь громадяни, що досягли на час зборів 18 років і проживають на відповідній території. У роботі загальних зборів з правом дорадчого голосу можуть брати участь народні депутати України, міський голова, депутати міської ради, посадові особи органів міського самоврядування, представники органів державної виконавчої влади, а також представники підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, органів самоорганізації населення за територіальним принципом.
 3. Загальні збори мають право:

         а) розглядати будь-які питання, віднесені Конституцією і законами України до відання місцевого самоврядування, а також такі, що стосуються інтересів мешканців відповідної території;

         б) вносити пропозиції до органів міського самоврядування щодо вирішення питань міського значення;

         в) обговорювати проекти рішень органів місцевого самоврядування;

         г) заслуховувати інформацію міського голови, посадових осіб місцевого самоврядування міста та звіти керівників підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади;

          д) ініціювати перед міською радою створення органів самоорганізації населення, обирати органи самоорганізації населення, визначати їх загальний

склад, відкликати окремих їх членів, переобирати органи самоорганізації населення, визначати умови оплати керівників та секретарів органів самоорганізації населення, затверджувати граничні суми на їх утримання;

         е) затверджувати положення органів самоорганізації населення, які розробляються ініціативною групою, вносити до них зміни та доповнення;

         ё) вносити пропозиції щодо встановлення міською радою місцевих податків і зборів;

 

ж) розглядати питання про надання допомоги інвалідам, ветеранам війни і праці, самотнім громадянам похилого віку, багатодітним сім’ям та іншим категоріям малозабезпечених громадян;

         з) вимагати від органів міського самоврядування надання інформації про стан навколишнього середовища, а також заслуховувати інформацію про заходи, що вживаються для його поліпшення;

         і) обговорювати дії або бездіяльність посадових осіб, органів міського самоврядування, унаслідок яких чиниться шкода інтересам міської громади;

         к)розглядати питання про найменування, перейменування вулиць, провулків, проспектів, площ, скверів, парків;

         л) розглядати питання про внесення на розгляд міської ради пропозицій про проведення місцевого референдуму;

         м) розглядати питання про утворення ініціативних груп всеукраїнського і місцевих референдумів

         н) звертатися з пропозиціями до міської ради, державних органів, інших органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, організацій і установ, які зобов’язані розглянути ці пропозиції та інформувати в місячний термін про результати розгляду осіб або органи, за рішенням яких було скликано збори;

         0)обговорювати інші питання, що зачіпають інтереси територіальної громади.

 1. Загальні збори громадян за місцем проживання скликає міський голова за власною ініціативою, за ініціативою депутата міської ради відповідного округу, за ініціативою не менше 50 громадян, що проживають на відповідній території.
 2. Рішення про скликання загальних зборів доводиться до відома громадян, які проживають на відповідній території, не пізніше як за сім днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення та переліку питань, які передбачається винести на обговорення зборів.
 3. У випадках, коли об’єктивно неможливо провести загальні збори громадян, за рішенням міського голови можуть скликатися збори представників громадян за місцем проживання – будинків, вулиць, мікрорайонів тощо.

         Представники громадян для участі в таких зборах обираються загальними зборами громадян, які проживають на території менших

територіальних утворень. Норми представництва на зборах представників громадян встановлюються міським головою.

         Порядок скликання, проведення, а також компетенція зборів представників громадян за місцем проживання визначаються такими ж, як і для загальних зборів громадян за місцем проживання.

 1. Загальні збори громадян є правомочними за умови присутності на них не менше третини членів територіальної громади, які проживають на відповідній території.

         Збори представників громадян є правомочними за умови присутності на них не менше половини обраних або призначених представників.

 

 1. Перед початком проведення зборів, органом, який скликав загальні збори громадян, або простою більшістю від присутніх на зборах, обирається голова зборів. Для ведення протоколу загальних зборів, зі складу присутніх на зборах,обирається секретар загальних зборів.

         9.Порядок денний загальних зборів громадян, затверджується присутніми на зборах за поданням органу, який їх скликав.

 1. Під час проведення загальних зборів громадян складається протокол, який підписується головою і секретарем загальних зборів громадян. До протоколу додається список учасників зборів із зазначенням місця їх проживання.
 2. Загальні збори громадян приймають рішення з розглянутих питань. Рішення загальних зборів громадян приймаються відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів від зареєстрованих на них громадян, які проживають на відповідній території.
 3. Рішення загальних зборів громадян враховуються органами та посадовими особами місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ і організацій, яких ці рішення стосуються.

Органи та посадові особи місцевого самоврядування, до яких звернулися з пропозиціями загальні збори громадян, повинні розглянути такі пропозиції в 30-ти денний термін та повідомити в 10-ти денний термін про результати їх розгляду міського голову та суб’єктів, за ініціативою яких було скликано збори.

 1. Витрати, пов’язані з підготовкою та проведенням загальних зборів громадян, здійснюються за рахунок бюджету міста або за рахунок добровільних внесків відповідних жителів міста.

 

Стаття 20. Місцеві ініціативи

 

 1. Члени територіальної громади міста мають право ініціювати розгляд у міській раді будь-якого питання, віднесеного до ведення міського самоврядування (місцева ініціатива).
 2. З місцевою ініціативою до міської ради можуть виступити ініціативні групи, сформовані з членів територіальної громади чисельністю не менше 20 осіб.
 3. Місцева ініціатива – це викладена в письмовій формі пропозиція про необхідність розгляду питання й ухвалення рішення або внесення у відповідну раду проекту нормативно-правового акта з питань, віднесених до її компетенції.
 4. Місцева ініціатива члена територіальної громади може попередньо обговорюватися на загальних зборах громадян за місцем проживання. За результатами обговорення питання на загальних зборах обирається житель або ініціативна група жителів, яким доручається розробити проект рішення з даного питання та довести до відома міського голови рішення загальних зборів з пропозицією про включення питання до порядку денного сесії міської ради.

 

 1. Місцева ініціатива вноситься не пізніше, ніж через 10 днів після прийняття рішення ініціативною групою до міської ради в письмовому вигляді та оформлюється відповідно до Регламенту ради.
 2. Член територіальної громади має право ініціювати розгляд питання на сесії міської ради, засіданні виконавчого комітету, звернувшись із заявою (клопотанням, листом) до міського голови, депутата міської ради, а також у постійну комісію або виконавчий комітет міської ради, до компетенції якого віднесене дане питання.
 3. Міський голова, виконавчий комітет, постійні комісії міської ради, депутати, розглянувши ініціативне звернення члена територіальної громади, приймають відповідне рішення.
 4. Питання, ініційоване членами територіальної громади і визнане доцільним для розгляду на сесії, включається до порядку денного пленарного засідання сесії міської ради. Про час і місце проведення засідання завчасно сповіщається зацікавлена особа або члени ініціативної групи, що обов’язково запрошуються на засідання сесії міської ради.
 5. Орган або посадова особа, що прийняли рішення про недоцільність винесення питання, ініційованого членами територіальної громади на розгляд сесії міської ради, зобов’язані в десятиденний термін письмово інформувати зацікавлених осіб із зазначенням мотивів відмови.
 6. Проекти нормативно – правових актів, внесених у порядку місцевої ініціативи і підтриманих підписами не менше десяти відсотків членів територіальної громади, підлягають розгляду в першочерговому порядку на сесії міської ради.
 7. За результатами обговорення питання, що надійшло в порядку місцевої ініціативи, сесія ради чи виконавчий комітет приймають рішення.
 8. Рішення, що прийняті міською радою з питань, які внесені в порядку місцевої ініціативи, доводяться до відома територіальної громади не пізніше ніж через 10 днів після прийняття рішення.

 

Стаття 21. Громадські слухання

 

 1. Територіальна громада має право проводити громадські слухання – зустрічатися з депутатами Теплодарської міської ради та посадовими особами органів місцевого самоврядування, під час яких члени територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання органів місцевого   самоврядування.
 1. Громадські слухання є формою безпосередньої участі громадськості в здійсненні повноважень міського самоврядування, передбачених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими нормативно-правовими актами.
 2. Громадські слухання можуть проводитися з ініціативи міського голови, міської ради або виконавчого комітету, міської громади, інших суб’єктів відповідно до вимог чинного законодавства.

 

 1. У громадських слуханнях на добровільних засадах беруть участь всі члени територіальної громади. Члени територіальної громади міста мають право без будь-яких обмежень виступати на громадських слуханнях.

         5.Громадські слухання проводяться не рідше одного разу на рік.

 1. Громадські слухання скликаються міським головою з власної ініціативи, за дорученням міської ради, з ініціативи не менше ніж третини депутатів міської ради та з ініціативи членів територіальної громади.

         Громадські слухання з ініціативи мешканців міста проводяться при наявності колективного звернення з відповідною вимогою, яке має підписи не менш ніж 100 осіб.

         Пропозиція про проведення громадських слухань направляється міському голові, який зобов’язаний у десятиденний термін видати розпорядження про проведення громадських слухань або відхилити пропозицію, мотивуючи при цьому своє рішення.

 1. У розпорядженні міського голови повинні бути зазначені відомості про місце і час проведення громадських слухань, питання і пропозиції (проекти актів), що пропонуються до обговорення, склад посадових осіб, які будуть брати участь у громадських слуханнях. Проведення громадських слухань організовує постійна комісія міської ради, до віддання якої відноситься питання, що виноситься на слухання. Розпорядження міського голови про проведення громадських слухань доводиться до відома відповідних органів і посадових осіб міського самоврядування, а члени територіальної громади повідомляються, за допомогою міських засобів масової інформації, про місце та час їх проведення не пізніше, ніж за 20 днів.

         Громадські слухання повинні відбутися протягом одного місяця з моменту подання до міської ради колективного звернення громадян або прийняття відповідного рішення органами місцевого самоврядування, якщо ініціатори не пропонують більш пізній термін їх проведення.

         Якщо за два тижні до завершення граничного терміну проведення громадських слухань час і місце їх проведення не визначено міським головою, їх визначає перший заступник міського голови, а в разі його відсутності – секретар ради.

 1. На громадські слухання запрошуються посадові особи органів місцевого самоврядування, депутати міської ради, керівники органів самоорганізації населення, представники місцевих осередків політичних партій та громадських організацій, керівники підприємств, установ та організацій, діяльність яких пов’язана з питаннями, що обговорюються.

         На громадські слухання можуть запрошуватися народні депутати України. Для участі в громадських слуханнях можуть запрошуватися фахівці, експерти з питань, що будуть розглядатися.

 1. Громадські слухання відбуваються у відкритому режимі, під аудіо- або відеозапис, їх проведення повинне висвітлюватися засобами масової інформації. На громадських слуханнях головує міський голова або призначена ним особа. Хід проведення громадських слухань відображається у протоколі. Для ведення протоколу громадських слухань обирається секретар громадських слухань. У протоколі фіксують основні тези виступів осіб, що звітують перед міською територіальною громадою, порушені питання та внесені протягом слухань пропозиції. Протокол громадського слухання підписується особою, яка його проводить, та особою, яка веде протокол, і передається міському голові.

         У випадку, коли предметом громадських слухань є діяльність міського голови, головуючий обирається учасниками слухань.

         Органи та посадові особи місцевого самоврядування передбачають заходи щодо підтримання безпеки та громадського порядку під час проведення слухань із залученням правоохоронних органів.

 1. Розгляд пропозицій, які вносяться за результатами громадських слухань, відбувається на відкритому засіданні органів місцевого самоврядування. Про результати розгляду пропозицій, міський голова, або визначена ним особа, доводить до відома територіальної громади за допомогою засобів масової інформації.

 

Стаття 22. Колективні та індивідуальні звернення жителів міста до органів і посадових осіб місцевого самоврядування

 

 1. Жителі міста, незалежно від їх віку, статевої, расової, національної  належності, громадянства та релігійних переконань мають право направляти колективні або індивідуальні звернення (скарги та пропозиції) до органів і посадових осіб місцевого самоврядування.
 2. Колективні звернення, які підписані більш як п’ятдесятьма жителями міста, розглядаються органами і посадовими особами міського самоврядування, до яких вони надійшли, у невідкладному порядку. В разі, якщо колективне звернення з кількістю підписів більше п’ятисот надійшло до інших органів або посадових осіб місцевого самоврядування, воно передається до міської ради для розгляду. Міська рада має розглянути його в місячний термін та прийняти відповідне рішення, яке підлягає оприлюдненню.

Колективні звернення жителів міста можуть мати на меті:

         – внесення до міської ради та її виконавчого комітету, міського голови конкретних пропозицій з питань соціально-економічного та культурного розвитку міста чи окремих міських територій;

         – аналіз роботи міського голови, міської ради, її виконавчих органів в цілому або заслуховування звітів про виконання окремих завдань, пов’язаних із

соціально-економічним та культурним розвитком міста чи окремих міських територій, станом довкілля, громадської безпеки, охорони громадського порядку, з інших питань, які віднесені чинним законодавством України до відання міського самоврядування;

         – порушення питання про створення, реорганізацію або ліквідацію органів самоорганізації населення;

         – порушення питання про недовіру посадовій особі органу міського самоврядування та інше.

 

 1. Індивідуальне звернення може бути усним, викладеним громадянином на особистому прийомі, або письмовим, яке надсилається поштою або передається (реєструється) в установленому порядку до відділу контролю, діловодства та організаційної роботи виконавчого комітету міської ради.
 2. Керівники виконавчих органів міської ради та підприємств, організацій, установ комунальної форми власності, які за дорученням керівництва виконкому міської ради розглядають звернення громадян, зобов’язані уважно вивчити зміст звернення, факти, що наведені у листі, та питання, що потребують вирішення.У разі потреби вимагати у виконавців матеріали та, з виїздом на місця, перевіряти факти, що викладені у зверненнях, вживати інших заходів для об’єктивного вирішення поставлених авторами звернень питань, з’ясовувати обставини, усувати причини та умови, які спонукають громадян скаржитися, якщо це не суперечить чинному законодавству.

 

Стаття 23. Участь у здійсненні міського самоврядування через  об’єднання громадян та осередки політичних партій

 

 1. Члени територіальної громади м.Теплодар можуть брати участь у здійсненні міського самоврядування через діяльність зареєстрованих в установленому законом порядку місцевих територіальних організацій об’єднань громадян та осередків політичних партій, членами яких вони є.
 2. Об’єднання громадян та осередки політичних партій:
 • беруть участь у місцевих виборах;
 • сприяють залученню жителів м.Теплодар до обговорення важливих питань соціально-економічного та культурного розвитку;
 • беруть участь у роботі комісій, утворених на громадських засадах при органах і посадових особах міського самоврядування, у проведенні громадських слухань і громадських експертиз проектів рішень міської ради з важливих для міста питань.

 

Стаття 24. Участь у діяльності консультативно-дорадчих органів місцевого самоврядування

 

 1. З метою створення умов для ефективної участі громадян і їх об’єднань в управлінні містом, здійснення громадського контролю за діяльністю виконавчих органів міської ради, а також забезпечення відкритості та прозорості діяльності виконавчих органів, сприяння розвитку громадського суспільства можуть створюватися консультативно-дорадчі органи.
 2. Для налагодження системного діалогу, ефективної взаємодії міської ради з жителями міста, підвищення якості підготовки рішень з важливих питань суспільного життя, рішенням виконавчого комітету Теплодарської міської ради можуть створюватись консультативно-дорадчі комітети, які діють на підставі затверджених положень.

 

Стаття 25. Проведення мирних масових акцій

 

 1. Мешканці міста мають право відповідно до Конституції України збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи, демонстрації, пікетування.

         Метою таких акцій може бути привернення уваги органів і посадових осіб міського самоврядування до актуальних проблем загальноміського значення, що вимагають негайного розв`язання; до проблем соціального забезпечення мешканців міста, охорони довкілля, підтримання громадської безпеки тощо.

 1. Про мету, час і місце проведення масових акцій їх організатори завчасно сповіщають міську владу у спосіб, визначений відповідним Положенням про порядок організації і проведення масових акцій у місті Теплодар, затвердженим рішенням Теплодарської міської ради.
 2. Якщо мета масових акцій суперечить положенням Конституції України та інтересам національної безпеки, їх проведення може спричинити порушення громадського порядку і спокою, стати поштовхом до заворушень і злочинів, завдати шкоди здоров`ю населення, порушити права і свободи інших людей, відповідні органи та посадові особи міського самоврядування зобов`язані звернутися до суду, який може заборонити проведення таких масових акцій.

 

Стаття 26. Інші форми участі громадян у здійсненні місцевого самоврядування

 

 1. Перелік форм участі жителів міста у здійсненні місцевого самоврядування, визначений цим Статутом, не є вичерпним.
 2. Можуть бути використані, зокрема, такі форми участі жителів міста у здійсненні місцевого самоврядування:
 • участь на громадських засадах у роботі комісій, які утворюються при
 • органах і посадових особах місцевого самоврядування;
 • участь у проведенні громадських експертиз, проектів рішень органів місцевого самоврядування міста з питань, які мають суттєве значення для членів територіальної громади і визначають напрямки соціально-економічного та культурного розвитку міста;
 • участь у діяльності громадських формувань, метою яких є охорона
 • правопорядку, контроль за дотриманням морально-етичних, санітарних, екологічних та протипожежних норм; виконання на громадських засадах робіт з благоустрою територій міста, підтриманню у відповідному стані будинків, наданні послуг соціально незахищеним жителям міста та інше;
 • виконання громадських робіт з благоустрою міста, надання послуг соціально незахищеним жителям міста;
 • надання матеріальної і фінансової допомоги місцевому самоврядуванню у формі добровільних пожертвувань (внесків до фондів, що утворюються органами місцевого самоврядування, внесків до фондів, утворених з метою надання допомоги соціально незахищеним жителям міста; з метою підтримання в належному стані пам’яток історії, культури і архітектури, природних пам’яток; з метою підтримки вітчизняної науки та місцевих учених тощо).
 • «круглі столи», наради та засідання з метою безпосереднього обговорення з місцевою владою конкретних проблем у житті суспільства і спільного вироблення пропозиції для їх вирішення;
 • проведення соціологічних досліджень, робота телефону довіри.
 1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування сприяють становленню нових форм участі жителів міста у здійсненні місцевого самоврядування.

 

Стаття 27. Право членів територіальної громади на інформацію. Оприлюднення рішень органів місцевого самоврядування

 

 1. Члени територіальної громади мають право на одержання достовірної, об’єктивної і повної інформації з питань роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування.
 2. Оприлюднення рішень органів місцевого самоврядування відбувається шляхом їх опублікування у місцевих засобах масової інформації та сайті Теплодарської міської ради Одеської області не пізніше 10 діб з часу їх прийняття.
 3. Члени територіальної громади мають право ознайомитися з будь-яким рішенням органів місцевого самоврядування, в порядку, визначеним законодавством.

 

       РОЗДІЛ IV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ            ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В МІСТІ ТЕПЛОДАР

 

Стаття 28. Загальні засади побудови

 

 1. Органами та посадовими особами місцевого самоврядування м. Теплодар є:
 • міська рада – представницький орган місцевого самоврядування;
 • міський голова;
 • виконавчий комітет, відділи та управління, інші структурні підрозділи міської ради;
 • органи самоорганізації населення.
 1. Міський голова, міська рада та її виконавчі органи здійснюють свою діяльність щодо реалізації функцій місцевого самоврядування за дорученням міської громади, від її імені та в її інтересах згідно із законодавством України, Статутом територіальної громади м. Теплодар.

        

 1. Виконавчий комітет Теплодарської міської ради здійснює надані йому законодавством України окремі повноваження органів державної виконавчої влади та делеговані йому окремі повноваження міської ради.
 2. Діяльність органів місцевого самоврядування базується на засадах законності, гласності, підконтрольності, підзвітності перед міською громадою, розмежування повноважень представницької та виконавчої гілок міської влади, забезпечення повноти здійснення функцій місцевого самоврядування та пріоритету інтересів жителів міста при їх здійсненні.

         5.Розподіл повноважень між органами і посадовими особами місцевого самоврядування здійснюється згідно із законодавством України та цим Статутом.

        

Стаття 29. Принципи діяльності

 

 1. Діяльність міської влади ґрунтується на принципах прозорості, відповідальності та ефективності.
 2. Принцип прозорості передбачає широке висвітлення діяльності міської влади в засобах масової інформації, залучення громадськості до обговорення актуальних питань життя міста, роз`яснення мотивів прийняття та суті рішень, що стосуються інтересів міської громади.
 3. Принцип відповідальності ґрунтується на визначеному законом та цим Статутом обов`язку органів і посадових осіб міського самоврядування періодично звітувати перед міською громадою про свою діяльність, нести відповідальність згідно з чинним законодавством за дії чи бездіяльність, що завдали шкоди інтересам міської громади.
 4. Принцип ефективності накладає на міську владу обов`язок досягати запланованих цілей при залученні мінімального обсягу матеріальних та фінансових ресурсів з отриманням максимально можливого результату.
 1. Міське самоврядування враховує досвід Ради Європи у сфері демократії, прав людини, верховенства права та дотримується європейських принципів ефективного демократичного управління, а саме:
 • чесне проведення виборів та репрезентативність;
 • відповідність вимогам та очікуванням громадян;
 • ефективність та результативність;
 • відкритість та прозорість;
 • верховенство права;
 • етична поведінка;
 • компетентність та інтелектуальний потенціал;
 • інноваційність та відкритість до змін;
 • сталий розвиток та спрямованість на тривалі результати;
 • раціональне управління фінансами;
 • права людини, культурна багатогранність та соціальна взаємодія;
 • відповідальність.

 

Стаття 30. Теплодарська міська рада

 

         1.Міська рада представляє територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування та є єдиним органом представницької влади міської громади.

 1. Міська рада обирається населенням міста на термін, визначений відповідно до Конституції України, шляхом вільних виборів, які проводяться на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
 2. Міська рада складається з депутатів, наділених відповідно до закону правом представляти інтереси територіальної громади.
 3. Міська рада вважається повноважною за умови обрання не менше двох третин депутатів від загального складу ради.
 4. Якщо до міської ради обрано менше двох третин депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання.
 5. У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу ради входить менше як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів така рада вважається повноважною за наявності більше половини депутатів від загального складу ради.
 6. Система і структура органів і апарату міської ради визначається на сесії ради за пропозицією міського голови. Вона повинна забезпечувати належну організацію діяльності ради і реалізацію її повноважень.
 7. Міська рада обирає постійні і тимчасові комісії, секретаря ради, утворює виконавчі органи – виконавчий комітет, департаменти, управління, відділи та інші виконавчі органи міської ради, дає дозвіл на створення органів самоорганізації населення.
 1. Міська рада має право розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України і законами України до її відання.
 2. Перелік питань, що вирішуються виключно на пленарних засіданнях міської ради, визначається законом.
 3. Міська рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.
 4. Рішення міської ради приймаються на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених законом та Регламентом міської ради. При визначенні результатів голосування міської ради враховується голос міського голови, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради.

         13.Рішення міської ради приймаються відкритим або таємним голосуванням у порядку, передбаченому законом та Регламентом міської ради.

 1. Рішення міської ради підписується міським головою і набирає чинності в порядку, встановленому чинним законодавством і цим Статутом.
 2. 15. Міська рада є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і штамп зі своїм найменуванням, вона наділена владними повноваженнями, у межах яких діє самостійно і несе

відповідальність за свою діяльність згідно з чинним законодавством. Юридична адреса міської ради: вул.Піонерна 7, м.Теплодар, Одеська область.

 1. Порядок формування, організації і діяльності, а також повноваження міської ради визначаються Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Регламентом ради, іншими законами, цим Статутом.

 

Стаття 31. Регламент Теплодарської міської ради

 

 1. Регламент Теплодарської міської ради – нормативно-правовий акт ради, що містить сукупність правил, які визначають порядок діяльності ради і її органів.
 2. Міська рада не пізніше, як на другій сесії чергового скликання затверджує Регламент ради відповідного скликання. До прийняття Регламенту ради чергового скликання застосовується Регламент, що діяв у попередньому скликанні.
 3. Пропозиції про внесення змін і доповнень до Регламенту ради підлягають обов’язковому розгляду постійною профільною комісією.
 4. Регламент ради, зміни і доповнення до нього затверджуються рішенням, яке приймається на пленарному засіданні міської ради більшістю депутатів від загального її складу.

 

Стаття 32. Сесія Теплодарської міської ради

 1. Основною організаціонною формою роботи міської ради є сесія. Сесія складається з пленарних засідань ради і засідань постійних  комісій ради.

         Сесія міської ради є правомочною, якщо в її засіданні беруть участь більше половини депутатів від її загального складу.

 1. Перша сесія новообраної міської ради скликається головою міської територіальної виборчої комісії не пізніше, як через два тижня після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості не менше двох третин від загального складу ради. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів міського голови, депутатів і визнання їх повноважень. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного міського голови головує на пленарному засіданні ради першої сесії новообраний голова.
 1. Наступні сесії міської ради скликає міський голова за необхідністю, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності — не рідше ніж один раз на місяць.
 2. Сесія міської ради також повинна бути скликана за пропозицією не менше однієї третини депутатів від загального складу ради або за пропозицією виконавчого комітету ради.

        

 1. У випадку немотивованої відмови міського голови або неможливості його скликати сесію ради, сесія міської ради скликається секретарем міської ради.
 2. Якщо посадові особи, зазначені в частинах 3 і 5 цієї статті, у двотижневий строк не скликають сесію міської ради, на вимогу не менше третини депутатів від загального складу ради або виконавчого комітету, або у разі якщо такі посади є вакантними сесія може бути скликана депутатами міської ради, що складають не менше однієї третини складу ради, або постійною комісією ради.
 3. Сесія міської ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.
 4. На сесіях міської ради депутати на основі колективного і вільного обговорення розглядають і вирішують питання, віднесені законом до відання відповідної ради.

         Пропозиції щодо питань порядку денного сесії міської ради можуть вноситися міським головою, депутатами міської ради, постійними комісіями міської ради, виконавчим комітетом міської ради або загальними зборами громадян за місцем проживання. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України ”Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання секретаря міської ради, скликання чергової та позачергової сесії ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії визначаються регламентом ради з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

  Під час проведення пленарних засідань ведеться аудіо-, відеозапис, який є основою для складання протоколу. Протоколи сесій міської ради підписуються міським головою, є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України ” Про доступ до публічної інформації”.

 1. Сесії міської ради проводяться гласно, із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством.Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону.

 

Стаття 33. Депутати Теплодарської міської ради

 

 1. Депутат Теплодарської міської ради є повноважним і рівноправним членом ради – представницького органу міського самоврядування.

         Депутат міської ради є представником інтересів всієї територіальної громади міста, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій  ради.

 

 1. Повноваження депутата міської ради починаються з моменту офіційного оголошення міською територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом. Міська рада невідкладно інформує міську територіальну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата ради.
 2. 3. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесій міської ради, засідань постійних та інших комісій ради, до складу яких він обраний.
 3. 4. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань міської ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів міська рада може звернутися до виборців із пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.
 4. 5. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної й інших комісій, робочих груп ради, до складу яких він обраний.
 5. 6. Депутат має право звернутися з запитом до міського голови, керівників виконавчих органів міської ради, посадових осіб місцевих органів державної влади, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на відповідній території, а також до голови обласної державної адміністрації з питань, віднесених до відання ради.
 6. 7. Орган або посадова особа, до яких звернено запит депутата, зобов’язані дати на нього усну або письмову відповідь на пленарному засіданні сесії міської ради, в терміни і в порядку, встановлені радою відповідно до закону. За результатами розгляду запиту міська рада приймає рішення.
 7. 8. Депутат має право звертатися до всіх державних органів, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, організацій, установ усіх форм власності, посадових осіб для одержання інформації або роз’яснення з питань депутатської діяльності. Відповідь на депутатське

звернення може бути оголошена на пленарному засіданні сесії міської ради або дана депутату в індивідуальному порядку в установлений законом термін.

 1. 9. Депутат має право з питань депутатської діяльності знайомитися з будь-якими офіційними документами, що зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, робити виписки, копіювання цих документів. Порядок використання документів, що містять інформацію з обмеженим доступом, визначається законом. Депутат зобов’язаний не розголошувати відомості, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом.
 2. 10. Депутати міської ради об’єднуються в депутатські фракції(групи). Питання створення та діяльності депутатських фракцій (груп)визначається чинним законодавством України та Регламентом міської ради.
 3. 11. Повноваження депутатів, порядок організації та гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом

 

України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами, Регламентом ради та цим Статутом.

 1. 12. Депутат міської ради, як представник інтересів територіальної громади, здійснюючи свої повноваження, повинен дотримуватись правил депутатської етики:
  • керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади;
  • не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи з корисливою метою;
  • керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності;
  • не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірної або неперевіреної інформації.

 

Стаття 34. Постійні комісії Теплодарської міської ради

 

 1. Постійні комісії Теплодарської міської ради – органи, що обираються радою з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.
 2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови, секретаря і членів комісії.
 3. Діяльність постійних комісій міської ради регламентується положеннями Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламентом Теплодарської міської ради та Положенням про постійні комісії, яке затверджується міською радою не пізніше, ніж на другій сесії міської ради.

        

Стаття 35. Теплодарський міський голова

 

 1. Теплодарський міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста Теплодар, який обирається жителями міста на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування на термін, визначений Конституцією України.

         Міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу. Порядок організації і проведення виборів міського голови визначаються законом.

 1. Міський голова очолює виконавчий комітет міської ради та головує на пленарних засіданнях сесії міської ради.
 2. Міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах (за винятком викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.
 1. Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення головою Теплодарської міської виборчої комісії на пленарному засіданні ради рішення про його обрання.Повноваження міського голови закінчуються в день відкриття першої сесії міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

         При вступі на посаду міський голова приносить перед міською радою присягу такого змісту:

         ”Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов’язки”.

 1. Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

         У разі дострокового припинення повноважень міського голови чи неможливості виконання ним своїх повноважень повноваження міського голови здійснює секретар міської ради. Секретар міської ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень міського голови і до моменту вступу на посаду новообраного міського голови відповідно до закону.

 1. Міський голова має право розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України і законами України до його повноважень, і несе персональну відповідальність за їх реалізацію.
 2. Повноваження міського голови визначаються Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, законодавством про вибори, іншими законами.
 3. При здійсненні наданих повноважень міський голова підзвітний, підконтрольний і відповідальний перед територіальною громадою, відповідальний перед міською радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади також підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.
 4. Міський голова у встановленому законом порядку не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів міської ради міський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.
 5. 11. Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

                           

Стаття 36. Секретар міської ради

 1. З числа депутатів міської ради, за пропозицією міського голови, на строк повноважень ради шляхом таємного голосування обирається секретар міської ради.

 

 1. Секретар міської ради працює в раді на постійній основі, не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.
 2. Секретар міської ради:
 • скликає сесії ради у випадках, передбачених законодавством;
 • повідомляє депутатам і доводить до відома членів територіальної громади інформацію про час і місце проведення сесії міської ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;
 • веде засідання міської ради та підписує її рішення у випадках, передбачених законодавством;
 • організує підготовку сесій міської ради, питань, що вносяться на її розгляд,забезпечує оприлюднення проектів рішень ради відповідно до Закону України ”Про доступ до публічної інформації” та інших Законів;
 • забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради,  відповідно до Закону України ”Про доступ до публічної інформації”, забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до Закону є регуляторними актами, а також документів,
 • підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;
 • забезпечує своєчасне доведення рішень міської ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням;
 • за дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших
 • комісій міської ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;
 • сприяє депутатам міської ради у здійсненні їх повноважень;
 • за дорученням міської ради відповідно до законодавства організовує заходи, пов’язані з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;
 • забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційного тексту цього Статуту й інших офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади міста;
 • вирішує за дорученням міського голови або міської ради інші питання, пов’язані з діяльністю міської ради та її органів.
 1. У випадку відсутності міського голови його обов’язки з питань діяльності міської ради виконує секретар міської ради.
 2. Повноваження секретаря міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради шляхом таємного голосування.

 

Стаття 37. Заступники міського голови та керуючий справами виконавчого комітету

 

 1. Перший заступник та заступники міського голови, керуючий справами виконавчого комітету затверджуються міською радою відповідного скликання за поданням міського голови.
 2. Розподіл обов’язків між заступниками міського голови та керуючим справами виконавчого комітету визначається їх посадовими інструкціями.

 

Стаття  38. Виконавчий комітет Теплодарської міської ради

 

         1.Виконавчий комітет Теплодарської міської ради є виконавчим і розпорядчим органом міської ради, який утворюється на термін її повноважень.

         2.Очолює виконавчий комітет міський голова. У разі відсутності міського голови або неможливості виконання ним своїх обов’язків роботу виконавчого комітету організує перший заступник міського голови.

         3.Виконавчий комітет є юридичною особою, має свою печатку та інші реквізити юридичної особи.

         4.Кількісний склад виконавчого комітету визначається міською радою. Персональний склад затверджується міською радою за пропозицією міського голови.

 1. До складу виконавчого комітету входять: міський голова, секретар міської ради, перший заступник міського голови, заступники міського голови, керівники виконавчих органів міської ради, керуючий справами виконкому міської ради, а також інші особи.

         6.Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним міській раді, а з питань здійснення ним делегованих йому повноважень органів державної виконавчої влади – відповідним державним органам виконавчої влади.

 1. Виконавчий комітет міської ради формується на строк повноважень міської ради. Після закінчення терміну повноважень міської ради, а також у випадку дострокового припинення її повноважень, виконавчий комітет міської ради здійснює свою діяльність до сформування нового складу виконавчого комітету.
 2. Виконавчий комітет попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд міської ради; координує діяльність інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міської громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників; має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому виконавчих органів міської ради, а також їх посадових осіб.
 3. Організаційною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, які правомочні за умови присутності більше половини від загального складу виконавчого комітету, та скликаються не рідше одного разу на місяць.

Повноваження виконавчого комітету міської ради визначаються чинним законодавством України.

 1. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданнях більшістю голосів від його загального складу і підписуються міським головою.

         12.Діяльність виконавчого комітету здійснюється відповідно до Регламенту виконавчого комітету Теплодарської міської ради.

 

Стаття 39. Виконавчі органи Теплодарської міської ради

 

 1. Виконавчими органами міської ради є її виконавчий комітет, управління, відділи, служби та інші утворені міською радою виконавчі органи.
 2. У межах, встановлених законами України, виконавчі органи міської ради здійснюють власні і делеговані повноваження у сферах і галузях:

а) соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку;

б) бюджету, фінансів і цін;

в) управління комунальною власністю;

г) житлово-комунального господарства;

ґ) побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування;

д) транспорту і зв`язку;

е) будівництва;

є) освіти;

ж) охорони здоров`я;

з) культури;

и) фізкультури і спорту;

і) регулювання земельних відносин;

ї) охорони навколишнього природного середовища;

й) соціального захисту населення;

к) зовнішньоекономічної діяльності;

л) оборонної роботи;

м) адміністративно-територіального устрою;

н) забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод, законних інтересів громадян;

о) інші повноваження.

 1. Міська рада в межах затверджених нею структури і штатів може створювати управління, відділи, служби та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів ради. Діяльність зазначених виконавчих органів ради здійснюється відповідно до Положень про управління, відділи, служби та інші виконавчі органи Теплодарської міської ради, що їх затверджує міська рада.
 2. Виконавчі органи міської ради є підзвітними, підконтрольними і відповідальними перед міською громадою.
 3. Міський голова, секретар ради, перший заступник міського голови, заступники міського голови, керуючий справами виконавчого комітету та

керівники виконавчих органів міської ради проводять особистий прийом громадян згідно з затвердженими графіками.

 

Стаття 40. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування

 

 1. Органи і посадові особи територіальної громади в межах своїх повноважень приймають нормативно-правові та інші акти у формі :

– міська рада – рішення;

– міський голова – розпорядження;

– виконавчий комітет міської ради – рішення;

– керівники управлінь, відділів, інших виконавчих органів – накази;

– органи самоорганізації населення – рішення.

 1. Акти органів і посадових осіб територіальної громади, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також жителями, що постійно або тимчасово мешкають на території міста.
 2. Нормативно-правові акти органів і посадових осіб територіальної громади набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо ними не встановлений більш пізній строк введення їх у дію.
 3. Акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

 

Стаття 41. Гарантії діяльності посадових осіб місцевого самоврядування

 

 1. Правові гарантії місцевого самоврядування закріплені нормами Конституції України, законами України, цим Статутом та можуть обмежуватися тільки в умовах надзвичайного або воєнного станів.
 2. Органи державної виконавчої влади не мають права втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а також вирішувати питання, віднесенні Конституцією України, цим та іншими Законами до повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування,крім випадків виконання делегованих їм повноважень.
 3. Посадові особи місцевого самоврядування проводять прийом членів територіальної громади міста з особистих питань.
 4. 5. Правовий статус посадової особи місцевого самоврядування, порядок і умови проходження служби в органах місцевого самоврядування визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 42. Органи самоорганізації населення

 

 1. Члени територіальної громади м.Теплодар відповідно до Закону України «Про органи самоорганізації населення» можуть створювати органи самоорганізації населення за територіальною ознакою.
 2. Територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення міста, визначається рішенням міської ради.
 3. У місті можуть створюватися такі органи самоорганізації населення: будинкові комітети – в межах будинку (кількох будинків), вуличні – в межах території однієї, кількох або частини вулиці з прилеглими провулками в місцях індивідуальної забудови.
 4. Збори (конференція) жителів за місцем проживання за умови, що в них брало участь (було представлено) не менше половини жителів відповідної території, які мають право голосу, звертаються до міської ради з ініціативою про створення органу самоорганізації населення.

         На зборах (конференції) обирається ініціативна група, яка буде представляти інтереси жителів у міській раді.

 1. Орган самоорганізації населення легалізується шляхом реєстрації або повідомлення про заснування. Якщо відбувається реєстрація цього органу виконавчим комітетом міської ради, то він набуває статусу юридичної особи.
 2. Міська рада може надавати органу самоорганізації населення власні повноваження (або їх частину) з одночасною передачею відповідних коштів та матеріально-технічного забезпечення. Вона також контролює виконання наданих нею повноважень органу самоорганізації населення.

7.Здійснення повноважень органами самоорганізації населення не повинно завдавати шкоди інтересам міської громади.

 1. Порядок створення органів самоорганізації населення та здійснення ними повноважень визначається Законом України «Про органи самоорганізації населення».

                  

   РОЗДІЛ V. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ           ВЛАДИ, СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА                      ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ СУСПІЛЬСТВА МІСТА

 

Стаття 43. Взаємовідносини з органами державної влади

 

 1. Відносини органів та посадових осіб міського самоврядування з органами державної виконавчої влади, діяльність яких поширюється на територію міста, базуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги з метою забезпечення здійснення завдань соціально-економічного та культурного розвитку міста і реалізації у місті функцій виконавчої влади.
 2. Органи і посадові особи міського самоврядування здійснюють функції міського самоврядування незалежно від державних органів виконавчої влади.
 3. Державні органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають права втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб міського самоврядування, а також вирішувати питання, віднесені Конституцією та законами України до повноважень органів та посадових осіб міського самоврядування, крім випадків виконання делегованих їм міською радою повноважень та в інших випадках, передбачених законом.
 1. Органи і посадові особи місцевого самоврядування підконтрольні з питань здійснення ними наданих законом повноважень органів виконавчої влади відповідним органам державної виконавчої влади.
 2. Міський голова відповідає за організацію зв’язків органів і посадових осіб місцевого самоврядування з органами державної виконавчої влади.

        

Стаття 44. Відносини та співпраця з підприємствами, установами та організаціями різних форм власності

 

 1. Відносини міської влади з підприємствами, установами і організаціями, що розташовані на території міста, ґрунтуються на суворому дотриманні законодавства і визначаються формою їх власності.
 2. До підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності міської громади, відповідні органи і посадові особи міського самоврядування можуть здійснювати такі функції:

         а) утворювати, реорганізовувати, перепрофільовувати та ліквідовувати підприємства, установи і організації комунальної власності міської громади в порядку, визначеному законодавством; призначати та звільняти з посади їхніх

керівників згідно з законом;

         б) визначати мету, функції, організаційні форми та порядок діяльності,

затверджувати статути створюваних ними підприємств, установ та організацій;

         в) встановлювати в порядку і межах, визначених законодавством, тарифи на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, перероблення  та захоронення побутових відходів. які встановлюються Національною комісією регулювання ринку комунальних послуг України), транспортні та інші послуги;

         г) у межах, визначених законодавством, вирішувати питання відчуження об`єктів комунальної власності;

         ґ) встановлювати для підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності міської громади, розмір частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету;

         д) контролювати ефективність і законність використання майна комунальних підприємств, установ і організацій міста в порядку, визначеному чинним законодавством;

         е) виконувати інші функції, передбачені чинним законодавством.

 1. З підприємствами, установами і організаціями, які не перебувають у комунальній власності міської громади, органи і посадові особи міського самоврядування будують свої відносини на договірній та податковій основі.

 

При цьому органи і посадові особи міського самоврядування у межах повноважень, визначених законодавством, можуть приймати рішення щодо:

         а) надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;

         б) залучення підприємств, установ та організацій (незалежно від форм власності) до  надання різних видів комунальних послуг;

         в)залучення в установленому законом порядку до робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

         г) залучення підприємств, установ та організацій (незалежно від форм власності) до участі у комплексному соціально-економічному розвиткові міста;

         д) участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв`язку;

         ж) розміщення замовлень на виробництво продукції, виконання робіт (послуг), необхідних для міської громади;

         з) залучення підприємств, установ та організацій (незалежно від форм власності) до участі в розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів, у створенні, розвитку та реконструкції об`єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування;

         і) інших питань в рамках чинного законодавства.

 

Стаття 45. Відносини з політичними партіями та громадськими організаціями

 1. Органи і посадові особи місцевого самоврядування враховують у своїй діяльності позицію міських осередків політичних партій, громадських організацій, профспілок та інших об’єднань жителів міста, будують з ними  відносини на основі партнерства, взаємної поваги і конструктивного співробітництва.
 1. Втручання органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб у діяльність громадських об’єднань, так само як і втручання громадських об’єднань у діяльність органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, не допускається, крім випадків, передбачених законом.
 2. Теплодарська міська рада та її виконавчі органи, посадові особи можуть залучати громадські об’єднання до процесу формування і реалізації міської політики, вирішення питань місцевого значення, зокрема, шляхом проведення консультацій з громадськими об’єднаннями стосовно важливих питань державного і суспільного життя, розроблення відповідних проектів нормативно-правових актів, утворення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів при органах місцевого самоврядування, в роботі яких беруть участь представники громадських об’єднань.
 3. Органам державної влади, органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам заборонено виокремлювати у своєму ставленні певні політичні партії чи надавати їм привілеї, а також сприяти політичним партіям, якщо інше не передбачено законом, у провадженні їх діяльності.
 4. Втручання з боку органів місцевого самоврядування або їх посадових осіб у створення і внутрішню діяльність політичних партій та їх місцевих осередків забороняється, за винятком випадків, передбачених Законом.

        

Стаття 46. Участь у добровільних об’єднаннях органів місцевого самоврядування

 

 1. Міська рада та її органи з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, захисту прав та інтересів міської громади можуть об’єднуватися (входити) в асоціації та інші форми добровільних об`єднань органів місцевого самоврядування, що мають обласний, міжобласний, всеукраїнський статус і зареєстровані згідно з чинним законодавством України.
 2. Міська рада та її органи можуть входити до міжнародних асоціацій та інших добровільних об`єднань органів місцевого самоврядування.
 3. Міська влада забезпечує фінансові та інші зобов`язання, що випливають з участі міської ради та її органів в добровільних об`єднаннях органів місцевого самоврядування.

 

Стаття 47.Міжнародне співробітництво

 

 1. Міська влада може самостійно здійснювати міжнародну діяльність, крім випадків, коли згідно з чинним законодавством відповідні заходи мають погоджуватися з Міністерством закордонних справ України.
 2. Пріоритетною в міжнародній діяльності органів міського самоврядування визнається участь у:

         а) співробітництві міських громад у рамках руху міст-побратимів;

         б) об`єднаннях зарубіжних суб`єктів місцевого самоврядування з

проблематики, що визнана важливою для міської громади;

         в) заходах представницького для міської громади характеру;

         г) заходах, що мають на меті отримання конкретної допомоги для міської громади, що сприяють залученню інвестицій на розвиток міста та його інфраструктури або передбачають здійснення спільних проектів;

         ґ) заходах, визначених міжнародними угодами України або таких, що проводяться в рамках міждержавних програм.

 1. Органи міського самоврядування з метою розвитку зовнішньоекономічних, науково-технічних, культурних, спортивних та інших зв`язків мають право укладати угоди про співробітництво з зарубіжними суб`єктами місцевого самоврядування та щорічні протоколи щодо здійснення конкретних заходів у рамках цих угод. Підписані уповноваженими посадовими особами угоди і домовленості обов`язково затверджуються міською радою.

 

Стаття 48. Регуляторна політика

 

 1. Регуляторна політика у сфері господарської діяльності – напрям місцевої політики, спрямований на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами України.
 1. Регуляторна політика базується на принципах доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки.
 2. Забезпечення здійснення регуляторної політики, спрямоване на встановлення єдиного підходу до планування діяльності, підготовки, прийняття, відстеження результативності та перегляду регуляторних актів.
 3. Рішення міської ради та її виконавчого комітету, які регулюють господарські відносини між суб’єктами господарювання та органами міського самоврядування, розробляються виключно з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

                   РОЗДІЛ VI. МАТЕРІАЛЬНО-ФІНАНСОВА ОСНОВА                          ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА

 

Стаття 49. Комунальна власність

 1. Міська громада має право комунальної власності – право на свій розсуд і на підставі закону безпосередньо і через органи місцевого самоврядування володіти, користуватися та розпоряджатися нею. Об`єкти права комунальної власності можуть знаходитися як на території міста, так і за його межами.
 1. До об`єктів права комунальної власності міської громади належать:

         а) рухоме та нерухоме майно;

         б) доходи міського бюджету, у тому числі кошти цільових фондів;

         в) землі у межах міста, крім земель приватної та державної власності, а також земельні ділянки за його межами, на яких розташовані об’єкти комунальної власності;

         г) природні ресурси;

         д) житловий фонд, нежитлові приміщення;

         е) заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров`я, науки, соціального обслуговування;

         є) об`єкти загальноміського користування: дороги,  площі, парки,    артезіанські свердловини, зливова каналізація;

         ж) цвинтарі;

         з) автомобільні стоянки;

         и) цінні папери та інші фінансові активи;

         і) рухомі  і нерухомі об’єкти, визначені відповідно до закону як об’єкти права комунальної власності;

        

ї) інше майно і майнові права, віднесені чинним законодавством до об`єктів права комунальної власності міської громади, а такош кошти, отримані від їх відчуження.

 1. Перелік об`єктів права комунальної власності міської громади затверджується міською радою за поданням органу міської ради, що веде реєстр об`єктів комунальної власності.
 2. Суб`єктом права комунальної власності є міська територіальна громада. Від її імені та в її інтересах управління об`єктами права комунальної власності здійснює міська рада та уповноважені нею органи.
 3. Міська рада своїми рішеннями визначає порядок володіння, користування і розпорядження комунальною власністю міської громади, передачі окремих об`єктів комунальної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ і міст області. Окремі повноваження щодо управління майном, яке належить до комунальної власності міської громади, міська рада може своїм рішенням передати іншим органам з визначенням меж цих повноважень та умов їх здійснення.

 

Стаття 50. Фінанси територіальної громади

 

 1. Фінансову основу діяльності територіальної громади становлять доходи міського бюджету, в тому числі кошти цільових фондів, цінні папери, фінансово-кредитні ресурси, місцеві податки і збори, кошти від приватизації, оренди, а також інші фінансові ресурси.
 2. Фінанси підприємств, що перебувають у комунальній власності територіальної громади, є складовою частиною фінансової основи міста. Підприємства та установи комунальної власності мають самостійні фінансові баланси.
 1. Управління міським бюджетом здійснюється за програмно-цільовим методом з розробкою програм з кожного напрямку соціально-економічного розвитку міста.

 

Стаття 51.Міський бюджет та його складові

 

 1. Міський бюджет – це план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду. Органи місцевого самоврядування самостійно розробляють, затверджують і виконують бюджет територіальної громади згідно з Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетним кодексом України.
 2. Міський бюджет складається із загального і спеціального фондів. Частиною спеціального фонду є бюджет розвитку.
 3. Доходи міського бюджету складаються з:
  • місцевих податків і зборів;
  • надходжень від закріплених законом окремих загальнодержавних податків;

 

 • дотацій, субсидій та субвенцій із державного або обласного бюджетів;
 • надходжень від відчуження об’єктів комунальної власності міста та земельних ділянок;
 • надходжень від оренди комунального майна та сплати за користування землею, іншими природними ресурсами;
 • відповідної частки прибутків підприємств, що перебувають у комунальній власності міста (чи частина прибутку, визначена рішенням міської ради), що зараховуються до фонду соціально-економічного розвитку міста;
 • відповідної частки прибутку підприємств, організацій та установ, створених за пайовою участю органів місцевого самоврядування;
 • штрафів та відшкодувань;
 • інших видів доходів, не заборонених законодавством України.
 1. Видатки міського бюджету спрямовуються на утримання органів місцевого самоврядування, закладів освіти, закладів охорони здоров’я, соціального захисту та соціального забезпечення, культури, фізичної культури і спорту, будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення та іншої місцевої інфраструктури, інші місцеві програми та заходи, передбачені відповідним бюджетом.
 2. Кошти бюджету розвитку спрямовуються на капітальні вкладення та на реалізацію програм соціально-економічного та культурного розвитку міста.
 3. У міському бюджеті може передбачатися резервний фонд для здійснення непередбачених видатків, що не носять постійного характеру. Резервний фонд бюджету створюється рішенням міської ради. Рішення про використання коштів приймається  міською радою.
 1. Члени територіальної громади інформуються про використання коштів бюджету через загальні збори громадян, громадські слухання та публікації звітів у засобах масової інформації.
 2. Міська рада може утворювати спеціальні та цільові фонди, визначати порядок їх використання відповідно до закону про Державний бюджет України.

         Порядок формування та використання коштів вищезазначених фондів визначаються Положеннями, які затверджуються міською радою.

 

Стаття 52. Загальні засади формування бюджету міста

 

 1. Міська рада розробляє, затверджує і виконує бюджет міста згідно з чинним законодавством.
 2. Самостійність бюджету міста гарантується власними та закріпленими за ним на стабільній основі загальнодержавними доходами, а також правом самостійно визначати напрями використання коштів бюджету міста відповідно до закону.

        

 1. Втручання державних органів у процес складання, затвердження і виконання бюджету міста не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

 

Стаття 53.Збалансування доходів та видатків бюджету

 

         1.Міський бюджет має бути достатнім для забезпечення виконання міською радою та її виконавчими органами наданих їм законом повноважень та забезпечення населення послугами не нижче рівня мінімальних соціальних потреб.

 1. Повноваження на здійснення витрат місцевого бюджету мають відповідати обсягу надходжень місцевого бюджету.
 2. У разі коли вичерпано можливості збалансування місцевого бюджету і при цьому не забезпечується покриття видатків, необхідних для здійснення міською радою та її виконавчими органами наданих їм законом повноважень та забезпечення населення послугами не нижче рівня мінімальних соціальних потреб, держава забезпечує збалансування місцевих бюджетів шляхом передачі необхідних коштів до відповідних місцевих бюджетів у вигляді дотацій та субвенцій відповідно до закону.

 

Стаття 54. Прийняття бюджету міста

 

 1. Міська рада самостійно розробляє, приймає та виконує бюджет міста

на кожний календарний рік.

 1. Бюджет міста формується за рахунок загальнодержавних прибуткових джерел, а також місцевих податків, зборів і обов’язкових платежів, визначених

відповідно до чинного законодавства України.

 1. У випадку недостатності коштів, що надходять від закріплених джерел, для здійснення функцій і повноважень, покладених на органи міського самоврядування, забезпечення населення послугами не нижче рівня мінімальних соціальних потреб, органи державної влади можуть прийняти рішення про надання дотацій, субсидій і субвенцій. Бюджет міста включає в себе також максимальний розмір кредитів, до яких можна вдаватися протягом року на короткий строк.
 2. Видатки бюджету міста здійснюються в межах прибуткової частини, а також дотацій і субвенцій.

 

Стаття 55. Місцеві податки та збори

 

 1. Місцеві податки і збори – це обов’язкові платежі до міського бюджету, що їх здійснюють фізичні та юридичні особи.
 2. Міська рада відповідно до Податкового кодексу України встановлює місцеві податки і збори. Місцеві податки і збори зараховуються до міського бюджету в порядку, встановленому Бюджетним кодексом України з урахуванням особливостей, визначених Податковим кодексом України.

 

 1. Механізм справляння та порядок сплати місцевих податків і зборів до міського бюджету визначається відповідними Положеннями, що їх затверджує міська рада.

 

Стаття 56. Комунальне майно

 

 1. До майна міської громади належить:

         а) майно комунальних підприємств, установ, організацій, закріплене за ними (знаходиться на балансі) на основі права господарського відання або оперативного управління;

         б) акції (частки, паї), що належать міській громаді у статутних капіталах господарських товариств;

         в) комунальний житловий та нежитловий фонди;

         г) інше майно міської громади.

 1. Усе майно, розташоване на території міста, за винятком майна державної, приватної та інших установлених законом форм власності, та визнане згідно з чинним законодавством як безхазяйне, є комунальною власністю міської громади.
 2. Підставою для набуття права комунальної власності на майно є:

         а) передача майна, майнових прав міській громаді безоплатно державою, іншими суб`єктами права власності;

         б) створення майна (товарів, продукції) у результаті підприємницької

діяльності суб`єктів господарювання, заснованих на комунальній власності;

         в) придбання майна органами місцевого самоврядування в порядку, встановленому чинним законодавством;

         г) інші підстави, передбачені законом.

 1. Міська рада або уповноважені нею виконавчі органи міської ради від імені та в інтересах міської громади виконують майнові операції щодо комунального майна. Вони можуть:

         а) передавати комунальне майно у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам;

         б) здавати майно в оренду чи концесію;

         в) продавати і купувати майно;

         г) використовувати комунальне майно як заставу;

         ґ) вирішувати питання відчуження майна (приватизації);

         д) визначати в договорах умови використання та фінансування об`єктів, що приватизуються або передаються у користування, оренду чи концесію;

         е) визначати в договорах відповідальність за їх неналежне виконання.

 1. Припинення права комунальної власності на майно настає у разі:

         а) відчуження комунального майна іншим особам (приватизації) у порядку, встановленому законом;

         б) передачі комунального майна у державну власність;

         в) знищення, загибелі комунального майна;

         г) споживання речей комунальної власності.

 1. Порядок набуття, здійснення і припинення права комунальної власності на майно визначається чинним законодавством України.

 

Стаття 57. Комунальне житло

 

 1. До комунального житла належить житловий фонд, що перебуває у власності міської громади.
 2. Джерелом формування комунального житлового фонду є:

         а) будівництво нового житла;

         б) реконструкція існуючих  житлових будинків;

         в) передача у комунальну власність міської громади об`єктів права державної власності;

         г) передача у комунальну власність житла, вилученого на підставі судових рішень, дарування або визначеного у встановленому порядку безхазяйним або відумерлою спадщиною;

         ґ) придбання житла на вторинному ринку.

 1. Від імені та в інтересах міської громади органи місцевого самоврядування:

         а) здійснюють управління житловим фондом, організовують його належне утримання, обслуговування та ремонт;

         б) здійснюють контроль за використанням житла за призначенням;

          в) приймають рішення про зміну порядку використання житла,

проведення його реконструкції, капітального ремонту;

         г) ведуть облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, приймають рішення про надання цим громадянам житла з комунального житлового фонду на підставах і в порядку, визначених законом;

         ґ) організовують у встановленому порядку продаж квартир, що перебувають у комунальній власності;

         д) здійснюють вилучення з житлового фонду будинків, квартир (їх частин) шляхом приватизації;

         е) приймають у комунальну власність житло, що безоплатно передається його власниками.

 

Стаття 58. Землі міської ради

 

 1. Усі землі, що знаходяться в межах міста, крім земель приватної та державної власності, а також земельні ділянки за його межами, на яких розташовані об`єкти комунальної власності, є комунальною власністю територіальної громади.
 2. 2. Правовий режим земель у міській межі визначається чинним законодавством України.

         Зміна правового режиму земель у межах міста, переведення їх з однієї категорії в іншу проводиться в зв’язку зі зміною їх цільового призначення в порядку, установленому чинним законодавством України.

 1. До структури земель міської громади входять:

         а) землі житлової забудови;

         б) землі сільськогосподарського призначення;

         в) землі громадського призначення;

         г) землі оздоровчого призначення;

         д) землі лісогосподарського призначення;

         е) землі водного фонду;

         є) землі промисловості, транспорту, зв`язку, комерційного, енергетики та іншого призначення.

         ж) землі технічної інфраструктури

 

Стаття 59. Міське господарство

 

 1. Міське господарство складається з підприємств виробничої і соціальної сфери, які є комунальною власністю міської громади, а також підприємств тієї ж спеціалізації, що належать іншим власникам, але діяльність яких пов`язана переважно з обслуговуванням мешканців міста.
 2. Міська рада оформляє свої взаємовідносини з підприємствами, що не перебувають у комунальній власності міської громади, шляхом укладання договорів (угод) про їхню участь у наданні соціальних послуг мешканцям міста.
 3. Міська рада та її виконавчі органи координують діяльність

підприємств, що виявили бажання увійти до складу міського господарства, з питань надання соціальних послуг міській громаді.

 

         РОЗДІЛ VII. МЕТА, ПРИНЦИПИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ                          ГРОМАДИ М.ТЕПЛОДАР . МІСЬКА ПОЛІТИКА

 

Стаття 60. Мета розвитку

 

         Метою розвитку територіальної громади міста Теплодар є забезпечення стабільного зростання всього комплексу показників якості життя мешканців міста за рахунок ефективного використання інтелектуальних, творчих, кадрових, виробничих, соціальних і природних ресурсів, наявних у місті; створення привабливого інвестиційного клімату та розвиток інвестиційної діяльності міста для забезпечення сталого економічного зростання та покращення добробуту територіальної громади міста, а також поширення інформації про інвестиційні можливості міста серед міжнародних інвестиційних фондів та компаній для залучення міжнародної технічної допомоги на соціально-економічний розвиток міста.

 

Стаття 61. Принципи розвитку

 1. Стратегія та основні напрями розвитку міста базуються на концепції сталого розвитку та необхідності встановлення балансу між задоволенням сьогоденних потреб міської громади і захистом інтересів майбутніх поколінь м. Теплодар.
 2. Сталий розвиток ґрунтується на принципах:
 • створення умов для ефективного використання інноваційно-інвестиційної політики розвитку початкового та різних видів бізнесу;
 • ефективне використання всіх видів місцевих ресурсів;
 • впровадження нових технологій в усіх сферах життєдіяльності;
 • передбачуваність і зрозумілість дій місцевої влади.
 1. Сталий розвиток територіальної громади реалізується шляхом розробки програм соціально-економічного розвитку міста в рамках стратегічного планування.

 

Стаття 62. Пріоритетні напрями сталого розвитку

 

         Реалізація пріоритетів досягається через:

 • реалізацію Стратегічного плану розвитку міста та інших міських комплексних програм;
 • створення привабливого інвестиційного клімату та розвиток інвестиційної діяльності міста для забезпечення сталого економічного зростання та покращення добробуту територіальної громади міста;
 • створення сприятливих умов для залучення інвесторів у реконструкцію та добудову незавершених житлових будинків та розвиток
 • індивідуального будівництва;
 • створення сприятливих умов для розвитку малого бізнесу у місті та забезпечення розкриття підприємницького потенціалу;
 • підвищення обсягів зайнятості населення, зростання мотивації безробітних до праці, забезпечення надання якісних послуг з працевлаштування незайнятому населенню та безробітним, забезпечення індивідуального підходу у вирішенні проблем безробітних та роботодавців.
 • підвищення адресності соціальної підтримки населення, поліпшення матеріального стану та умов життя вразливих верств населення шляхом надання житлових субсидій, соціальних допомог, пільг та компенсацій;
 • створення сприятливих соціальних, економічних, законодавчих, фінансових та організаційних передумов для життєвого самовизначення і самореалізації молоді, розв’язання її нагальних проблем, підтримки сім’ї, затвердження рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
 • створення сприятливих умов для вирішення житлових проблем мешканців міста;
 • створення конкурентного середовища на ринку комунальних послуг та утримання об’єктів благоустрою міста шляхом реформування та підвищення рівня обслуговування споживачів, надання безперебійних високоякісних комунальних послуг на основі економічно обґрунтованих тарифів;
 • забезпечення стабільного розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів та послуг, формування ефективної сучасної інфраструктури їх реалізації, забезпечення високого рівня обслуговування споживачів;
 • системний аналіз та удосконалення системи управління якістю у відповідності до вимог міжнародних стандартів.

 

Стаття 63. Міські програми

 

 1. Для забезпечення виконання наданих законодавством повноважень міською радою на кожний фінансовий рік затверджуються міські програми.
 2. Міські програми готуються відповідно до основних принципів розроблення державних цільових програм, зазначених у Законі України «Про державні цільові програми».
 3. Міська програма (далі – Програма) – це сукупність мети, завдань і заходів, узгоджених за строками та ресурсним забезпеченням, спрямованих на розв’язання галузевих проблем територіальної громади міста, реалізація яких має забезпечити досягнення очікуваних результатів за рахунок коштів бюджету міста Теплодар та спрямована на розв’язання пріоритетних проблем розвитку міста. Кожна Програма є складовою щорічної програми соціально- економічного розвитку міста Теплодар на відповідний рік.
 1. Підставою для ініціювання розроблення Програми є існування проблеми територіальної громади міста Теплодар, що відноситься до компетенції міської ради, розв’язання якої потребує залучення коштів бюджету міста Теплодар, координації спільних дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.
 1. Обов`язковою умовою розробки Програми є наявність у бюджеті міста Теплодар реальної можливості ресурсного забезпечення виконання заходів Програми та відповідність мети Програми пріоритетним стратегічним напрямкам розвитку міста Теплодар.

 

Стаття 64. Міська політика та засоби її реалізації

 

 1. Головною метою діяльності Теплодарської міської ради та її виконавчого комітету є забезпечення потреб громадян в наданні якісних муніципальних послуг, підвищення результативності та ефективності функціонування міської ради та її виконавчих органів, створення сприятливого середовища для життя, праці, бізнесу та покращення добробуту територіальної громади міста Теплодар.
 2. Система управління містом, створення та вдосконалення системи управління якістю в Теплодарській міській раді та її виконавчих органах визначає стратегічні напрямки, пріоритетні завдання, цілі, а також механізми реалізації та очікувані результати системи управління містом.
 3. Система управління якістю при наданні адміністративних послуг, наданні та управлінні соціальними послугами, управлінні наданням комунальних послуг громаді м. Теплодар спрямована на створення умов для досягнення високого рівня життя громади, задоволення встановлених та очікуваних потреб всіх можливих споживачів (громадян, підприємців, об’єднань громадян тощо), шляхом постійного поліпшення якості та результативності діяльності, розвитку методів управління якістю.
 4. При реалізації пріоритетів дотримуватись таких принципів діяльності:
 • відкритості, прозорості і зворотного зв’язку з громадськістю, всебічне, об’єктивне та оперативне інформування мешканців про події в місті;
 • залучення громадськості до управління містом та його розвитку;
 • налагодження та розвиток конструктивної взаємодії міської ради з об’єднаннями громадян.

 

                              РОЗДІЛ VIII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 65. Порядок прийняття та реєстрація Статуту

 

 1. Статут затверджується на пленарному засіданні міської ради більшістю голосів депутатів від загального складу ради.
 2. Статут підлягає державній реєстрації в органах Міністерства юстиції

 України в порядку, установленому чинним законодавством.

 1. Підставою для відмови в державній реєстрації Статуту може бути його невідповідність Конституції та законам України. Рішення про відмову в реєстрації Статуту може бути оскаржено в судовому порядку.

 

Стаття 66. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту

 

 1. Зміни і доповнення до Статуту приймаються рішенням міської ради більшістю голосів депутатів від загального складу ради.
 2. Проект рішення міської ради про внесення змін та доповнень до Статуту готує суб’єкт нормотворчої ініціативи (ініціатори): міський голова; депутат (депутати) міської ради; депутатські групи, фракції; постійні комісії міської ради; виконавчий комітет міської ради; загальні збори громадян, у тому числі збори(конференція) жителів за місцем проживання.
 3. Про внесення змін до статуту у п’ятиденний термін повідомляється орган, що здійснив реєстрацію Статуту.

 

Стаття 67. Дія Статуту у часі та просторі

 

 1. Статут та зміни до нього набирають чинності з дня його державної реєстрації  та офіційного оприлюднення на сайті  Теплодарської міської ради.
 2. Статут є постійно діючим нормативно-правовим актом і не підлягає затвердженню новообраним складом міської ради.
 3. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування повинні відповідати Конституції України, законам України та нормам Статуту.

 

Стаття 68. Контроль за виконанням та дотриманням Статуту

 

 1. Контроль за виконанням та дотриманням положень Статуту здійснюють міська рада, міський голова, інші органи та особи в порядку, передбаченому цим Статутом і чинним законодавством України.

        

2.Статут складено у двох ідентичних примірниках, кожний із правом оригіналу.

3.Статут зберігається в Теплодарській міській раді Одеської області  та в органі державної реєстрації.

 

Секретар Теплодарської

міської ради                                                                           М.М.Бігунов

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl + Enter .

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: