№239-ПРР від 20.08.2018р.Про передачу у довгострокову оренду “Будинку ВОХР”, об’єкта нежитлової нерухомості, який є майном комунальної власності територіальної громади м.Теплодар Одеській області, що розташоване за адресою : 65490, Одеська обл., м. Теплодар, Промзона, вул. Хімічна,122

ТЕПЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про передачу у довгострокову оренду  “Будинку ВОХР”, об’єкта нежитлової нерухомості, який є майном комунальної власності територіальної громади м.Теплодар Одеській області, що розташоване за адресою : 65490, Одеська обл., м. Теплодар, Промзона, вул. Хімічна,122

 

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.10, ст.17 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Рішення Теплодарської міської ради від 30.05.2013року №371-VI «Про затвердження методики розрахунку орендної плати за комунальне майно територіальної громади м.Теплодар та пропорції її розподілу», Рішення Теплодарської міської ради від 28.12.2010 року №36-VI «Про включення до складу орендної плати за об’єкт оренди компенсації плати за землю у розмірі земельного податку» та заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Ройчер» від 20.08.2018 року,  Теплодарська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Передати Товариству з обмеженою відповідальністю «Ройчер» у довгострокову оренду строком на 15 років об’єкт комунальної власності територіальної громади м.Теплодар Одеській області: “Будинок ВОХР”, який складається з будинка ВОХР (378 кв.м.), бетонного вимощення, (3889,00кв.м.), бетонного майданчика (відкритий склад 1528 кв.м.), воріт (L=6,6м), огорожі (L= 1046,2 кв.м.), що розташований на території на теритторії 44303,00 кв.м. (далі – Об’єкт), який знаходиться за адресою: 65490, Одеська обл., м.Теплодар, Промзона, вул. Хімічна,122, яка належить до  комунальної власності територіальної громади м.Теплодар Одеській області на наступних умовах:

– вартість Об’єкту, згідно Звіту про незалежну оцінку без врахування ПДВ в серпні 2018 року становить 521550,00 грн. з урахуванням індексу за липень 2018 року, який публікується Мінстатом України.

– ціль використання Об’єкту:  розміщення виробництва кормів для тварин та вирощування аквакультур;

– первісна орендна плата за користування Об’єктом, починаючи з серпня 2018 року складає 5123,38грн в місяць та за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування вказаної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції, який публікується Мінстатом України (Додаток 1).

– компенсація плати за землю у вигляді земельного податку, починаючи з серпня 2018 року становить 23775,94 грн в місяць та щорічно коригується  на коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель (Додаток 2)

2.Управлінню майна та інвестицій Теплодарської міської ради підписати з ТОВ «Ройчер» договір оренди «Будинку ВОХР», який  розташований за адресою: 65490, Одеська обл., м. Теплодар, Промзона, вул. Хімічна,122 у відповідності до п.1 даного рішення та вимог чинного законодавства України.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій, комунальної власності та підтримки підприємницької діяльності, торгівлі.

 

 

                                                                                        Додаток 1

                                                                                                      до рішення міської ради

                                                                                                      від                    №       

 

РОЗРАХУНОК №1

орендной плати за майно  з серпня 2018 року     

за комунальне майно територіальної громади м. Теплодар «Будинок ВОХР» який складається з будинка ВОХР (378 м2), бетонного вимощення (3889,00 м2), бетонного майданчика (відкритий склад 1528 м2),воріт (L=6.6 м), огорожи (L=1046.2 м), що розташований на території 44303,00 м2 за адресою: 65490,Одеська обл., м. Теплодар, Промзона, вул. Хімічна, 122., та передано до оренди  ТОВ «РОЙЧЕР»

№ пп

Найменування

Об’єкту

оренди

Одиниця

виміру

 

 

 

 

 

м/шт/м2

Вартість майна

згідно незалежної оцінки

 

 

 

 

грн.

Індекс інфляції

з моменту

оцінки до моменту передачи у оренду

 

i

Орендна  ставка  

згідно 

«Методики»

%

Орендна

      плата,   

 за базовий

  місяць х і,

починаючи

  з серпня

     2018 р

       грн

1

2

3

4

5

6

4 х 5х 6

100 х12 міс

 

«Будинок ВОХР»

 будинка ВОХР                     378 м2

 бетонного вимощення         3889,00 м2

 бетонного майданчика-

 відкритий склад                    1528 м2

воріт       (L=6.6 м),

огорожи (L=1046.2 м)

Станом на 13.08.2018 р.                            521550,00

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

12%

 

 

 

    5215,50 х і первісна 

 

 Сума орендної плати за майно не враховує: комунальні, експлутаційні витрати, пов′язані з утриманням майна, ПДВ, податок на землю.

Розмір орендної плати  за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції, якій публікується Мінстатом України.

 

 

                                                                                          Додаток 2

                                                                                                               до рішення міської ради 

                                                                                                               від                    №      

 

 

               Розрахунок №2

плати за землю ( компенсація ст. 797 ЦКУ)  у розмірі земельного  податку на 2018 рік

 

зі щорічнім урахуванням індексації (Кі) компенсації плати за землю у розмірі земельного податку, яка визначена за перший місяць поточного року при укладанні Договору та складає  23775,94 грн.

 

1 Площа земельної  ділянки  під комунальним майном згідно договору:

44303,00м2

2.Річна оплата

44303,00м2 х 6,44грн/м2  = 285311,32 грн/рік

  1. Щомісячна плата

285311,32грн/рік :12міс  = 23775,94 грн/міс