Додому » Нормативні акти » Рішення виконавчого комітету » Рішення виконавчого комітету – 2018 рік » Рішення виконавчого комітету – травень 2018р. (30.05.2018р.) » №96/В-2018 Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів у м. Теплодар

№96/В-2018 Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів у м. Теплодар

30 травня 2018р.                                                                                №96/В-2018

  

Про затвердження Порядку ведення

обліку дітей шкільного віку та учнів

у м. Теплодар

 

З метою забезпечення реалізації права громадян України на здобуття загальної середньої освіти, на виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684, керуючись ст. 32, 52, ч.6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Теплодарської міської ради

 

ВИРІШИВ: 

 1. Затвердити Порядок ведення обліку дітей шкільного віку та учнів у м. Теплодар згідно з додатком.
 2. Управлінню освіти, культури та спорту виконавчого комітету Теплодарської міської ради (Зубкова З.Б.) забезпечити виконання Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів у м. Теплодар.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на покласти на в.о. заступника міського голови З.Б.Зубкову.

 

 

Міський голова                                                                                М.В.Жовнір

 

                                                                                 Додаток до рішення

                                                                                 виконавчого комітету

                                                                                 Теплодарської міської ради

                                                                                      від «30» травня 2018р.

                                                                                      №96/В-2018

 

 

                                                                                                   

ПОРЯДОК

              ведення обліку дітей шкільного віку та учнів у м. Теплодар

  

Вступ

 

Порядок ведення обліку дітей шкільного віку та учнів у м. Теплодар (далі – Порядок) визначає механізм обліку дітей шкільного віку та учнів у м. Теплодар з урахуванням вимог законодавства в галузі освіти, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», інших чинних нормативно-правових документів.

У цьому Порядку визначені функції органів, установ та організацій м. Теплодар з метою забезпечення здобуття дітьми шкільного віку та учнями загальної середньої освіти. 

Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

діти шкільного віку – особи у віці від 6 до 18 років, які повинні здобувати загальну середню освіту;

учні – особи, які здобувають загальну середню освіту у навчальному закладі;

навчальний заклад – заклад загальної середньої освіти, заклад професійно-технічної освіти, вищий навчальний заклад, що забезпечує  здобуття загальної середньої освіти.

 

 1. Організація ведення обліку дітей шкільного віку

 

 1. Облік дітей шкільного віку ведеться в межах м. Теплодар.
 2. Відділ освіти управління освіти, культури та спорту виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеської області:

2.1. Організовує ведення обліку дітей шкільного віку, які проживають чи перебувають в межах м. Теплодар, шляхом створення та постійного оновлення реєстру даних про них (на кожний рік окремо) (далі – реєстр).

2.2. Відповідальною особою, яка відповідає за постійне оновлення реєстру, призначаються головний спеціаліст відділу освіти.

 1. Відповідальна особа:

3.1. Вносить до реєстру персональні дані дітей шкільного віку (далі – дані): прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дату народження, місце проживання чи перебування, місце навчання (навчальний заклад, форма навчання та належність до категорії осіб з особливими потребами).

3.2. Видаляє дані дитини з реєстру у випадку: досягнення повноліття, здобуття нею повної загальної середньої освіти, наявності письмово підтвердженої інформації про взяття її на облік (включення до реєстру) на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, її вибуття на постійне місце проживання за межі України (з припиненням здобуття загальної середньої освіти в Україні).

3.3. Отримує, з метою оновлення реєстру, дані про дітей шкільного віку від служби у справах дітей, спеціальних установ та закладів, які здійснюють їх соціальний захист і профілактику правопорушень, відділів ведення реєстру територіальної громади, житлово-експлуатаційних організацій та навчальних закладів.

3.4. Використовує для створення та оновлення реєстру отримані дані, у тому числі з інших реєстрів або баз даних.

           3.5. Протягом 10 робочих днів з дня отримання даних здійснює їх обробку, звіряє їх з даними реєстру та у разі потреби вносить до нього відповідні зміни та доповнення; дані можуть також бути внесені до реєстру відповідно до письмової заяви батьків (одного з батьків) дитини шкільного віку чи інших законних представників або її сканованої копії.

3.6. У випадку, коли місце навчання (навчальний заклад) дитини шкільного віку не встановлено, протягом 5 робочих днів з дня встановлення відповідного факту надає наявні в реєстрі її дані до сектору ювенальної превенції Біляївського відділу поліції та служби у справах дітей міста для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом права дитини на здобуття загальної середньої освіти.

3.7. Складає і подає на підставі даних реєстру статистичний звіт про кількість дітей шкільного віку за формою та у порядку, затвердженому Міністерством освіти і науки України.

 

 1. Організація ведення обліку учнів

 

 1. Облік учнів веде заклад загальної середньої освіти м. Теплодар (далі – навчальний заклад), які забезпечують здобуття загальної середньої освіти.
 2. Навчальний заклад:

  2.1. Подає щороку, не пізніше 15 вересня, відділу освіти управління освіти, культури та спорту виконавчого комітету Теплодарської міської ради  дані всіх учнів, жителів м. Теплодар, які до нього зараховані.

2.2. Подає не пізніше 15 числа наступного місяця з дня зарахування учнів, які здобували загальну середню освіту в навчальних закладах інших адміністративно – територіальних одиниць, їх дані уповноваженому органу або його структурному підрозділу адміністративно – територіальної одиниці, на території якої розташований навчальний заклад, у якому учень здобував загальну середню освіту.

2.3. Невідкладно надають відділу освіти, службі у справах дітей виконавчого комітету Теплодарської міської ради дані учнів, які не досягли повноліття і відсутні на навчальних заняттях протягом 10 днів поспіль з невідомих або без поважних причин для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом їх прав на здобуття загальної середньої освіти.

2.4. Забезпечують зберігання в особовій справі учня протягом поточного навчального року відповідних медичних довідок закладів охорони здоров’я або письмових  пояснень батьків (одного з батьків) учня чи інших законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або учня (для повнолітніх учнів), що підтверджують причини відсутності учня на навчальних заняттях.

2.5.  Подають не пізніше 15 числа наступного місяця з дня переведення або вибуття учня відділу освіти управління освіти, культури та спорту виконавчого комітету Теплодарської міської ради дані такого учня, у тому числі місце продовження здобуття ним загальної середньої освіти.

 1. Під час переведення учня до іншого навчального закладу до навчального закладу, з якого він переводиться, подаються:

3.1. Заява батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або заява учня (для повнолітніх учнів).

3.2. Письмове підтвердження або його сканована копія з іншого навчального закладу про можливість зарахування до нього відповідного учня.

 1. Під час вибуття учня на постійне місце проживання за межі України до навчального закладу, з якого він вибуває, подаються:

4.1. Заява батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або заява учня (для повнолітніх учнів).

4.2. Копія або сканована копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон дитина, або її проїзного документа із записом про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відміткою про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном (для учнів, які не досягли повноліття).

 1. Навчальні заклади ведуть відповідну документацію з обліку учнів, передбачену діючим законодавством.

 

 1. Контроль за веденням обліку дітей шкільного віку  та учнів

 

 1. Контроль за веденням обліку дітей шкільного віку в межах м. Теплодар здійснює управління освіти, культури та спорту.
 2. Контроль за веденням обліку учнів навчальним закладом здійснює відділ освіти управління освіти, культури та спорту виконавчого комітету Теплодарської міської ради створений згідно з пп. 2.2 п. 2 розділу 1 цього Порядку.

 

 

Керуюча справами                                                                              О.П.Зорило

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl + Enter .

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: