№39/В-2018 Про роботу відділу соціально-економічного розвитку виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеської області за 2017 рік

У К Р А Ї Н А

ТЕПЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

26 лютого 2018 р.                                                                          №39/В-2018

 

Про роботу відділу соціально-економічного розвитку

виконавчого комітету Теплодарської міської ради

Одеської області   за 2017 рік                                     

 

 

 

Відповідно до ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та заслухавши звіт начальника відділу соціально-економічного розвитку Чуприненко Т.В. «Про роботу відділу соціально-економічного розвитку  виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеської області за 2017 рік», виконавчий комітет Теплодарської міської ради

ВИРІШИВ:

 

  1. Звіт начальника відділу соціально-економічного розвитку Чуприненко Т.В. «Про роботу відділу соціально-економічного розвитку виконавчого комітету Теплодарської міської ради за 2017 рік» прийняти до відома (додається).
  2. Відділу соціально-економічного розвитку продовжити роботу щодо виконання покладених на відділ посадових обов’язків та завдань протягом 2018 року.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Жовніра М.В.

 

 

Міський голова                                                                   М.В.Жовнір

 

 

                                                                                                                      Додаток

                                                                                                                      до рішення

                                                                                                                      виконавчого комітету 

від  26 лютого 2018 р.

                                                                                                                      № 39/В-2018

 

ЗВІТ

про роботу відділу  соціально-економічного розвитку виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеської області  за 2017 рік

 

У відділі соціально-економічного розвитку працює 2 чоловіки: начальник відділу та головний спеціаліст. Протягом 2017 року працівниками відділу  розроблено  Програму «Безпечне  місто Теплодар на 2017-2019 роки» (впровадження в місті системи відеоспостереження),  приймали участь в розробці Програми «Дешевий хліб»  та інших місцевих програм, займалися розробкою положень про місцеві податки та збори та інших  нормативних актів місцевого значення, які відносяться до компетенції відділу. Підготовлено презентаційну Інвестиційну візитку міста, паспорт міста та інші інформаційні матеріали для використання в роботі структурними підрозділами виконавчого комітету та міської ради. Працівниками відділу готуються та виносяться на розгляд виконавчого комітету та сесії міської ради питання, які відносяться до компетенції відділу.

Протягом  2017  року,  спеціалістами відслідковувалося чинне законодавство та у разі необхідності   готувалися для   винесення на розгляд сесії Теплодарської міської ради рішення про  внесення змін до відповідних  рішень Теплодарської міської ради.

В роботі відділ співпрацює з усіма структурними підрозділами міськвиконкому, бюджетними установами,  комунальними підприємствами та підприємствами ЖКГ, а також, з Департаментом  економічної політики і стратегічного планування, департаментом ЖКГ, департаментом фінансів ОДА, Одеським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України,  Державною регуляторною службою України та у разі необхідності з іншими органами державної та виконавчої влади.

Відділом,через ЦНАП, надається адміністративна послуга з надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Всього за 2017  рік  надійшло 7  звернень щодо  розміщення реклами, з них:  видано  5 дозволів на розміщення реклами на стаціонарних засобах комунальної власності, та надано 2 відмови.

Протягом звітного року постійно проводилася  робота щодо моніторингу цін на основні продукти харчування, аналізу  дислокації підприємств торгівлі, послуг та ресторанного господарства.

Спеціалістами відділу постійно надається роз’яснювально – консультаційна та методична допомога суб’єктам господарювання. З метою недопущення порушень у зв’язку із змінами в законодавстві  копії законодавчих актів,  розпорядження облдержадміністрації та ін. публікуються в місцевій газеті, оприлюднюються на сайті  та (у разі необхідності) роздаються під підпис безпосередньо суб’єктам господарювання. У разі надходжень, розглядаються звернення суб’єктів господарювання щодо погодження режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери побуту та при необхідності дані питання виносяться на розгляд  виконкому.

Начальник відділу соціально-економічного розвитку є секретарем тендерного комітету, до повноважень якого  входить планування закупівель, підготовка відповідної документації та проведення закупівель,  організація роботи тендерного комітету, а також щоквартально збір, обробка інформації для надання до ОДА зведеного  звіту про закупівлю  товарів, робіт і послуг бюджетними установами міста. За 2017 рік проведено  тендерну закупівлю    послуги теплопостачання для опалення приміщення виконавчого комітету Теплодарської міської ради та своєчасно розміщувалася відповідна інформація, яка передбачена законодавством,  на електронному порталі Держзакупівель.

Спеціалістами відділу постійно проводиться робота щодо дотримання ЗУ «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» та виконання Наказу Мінрегіонбуду №390 від 30.07.2012 року «Про затвердження порядку доведення до споживачів інформації про житлово-комунальні послуги та структуру тарифів..», тобто, всі акти органу місцевого самоврядування, які є регуляторними або стосуються тарифів на ЖКП, проходять відповідну процедуру прийняття та доведення до відома населення, а в подальшому відстежуються згідно вимог ЗУ. Протягом  звітного року проведено відстеження 5 регуляторних актів, за  результатами яких 1 регуляторний акт знято з обліку. Розпорядженням міського голови від 13.12.2016 року № 353-Р був затверджений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік. Згідно даного Плану передбачалося прийняття  двох регуляторних актів. Так у червні 2017 року був розроблений проект рішення Теплодарської міської ради «Про встановлення ставок, надання пільг щодо сплати земельного податку на території м. Теплодар», який разом з аналізом регуляторного впливу був направлений на погодження до регуляторної служби України, але нею не був погоджений в зв’язку з невідповідніcтю до вимог Податкового кодексу України. В квітні 2017 року Одеською ОДА було проведено перевірку делегованих повноважень виконавчим комітетом Теплодарської міської ради щодо дотримання вимог ЗУ «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності». В ході перевірки вагомих зауважень до регуляторної діяльності Теплодарської міської ради та її виконавчого комітету не відмічено. Вся регуляторна діяльність Теплодарської міської ради та її виконавчого комітету висвітлена на офіційному веб-сайті  Теплодарської міської ради в підрозділі регуляторна політика. Там же розміщено реєстр діючих регуляторних актів. В реєстрі вказано терміни  здійснених заходів з відстеження результативності регуляторних актів та заплановані  терміни наступних відстежень. Всього станом на 01.01.2018 року  до реєстру увійшло 30  регуляторних актів.

На головного спеціаліста відділу з жовтня 2015 року покладено також обов’язки секретаря адмінкомісії: розгляд скарг, заяв та інших звернень,  підготовка та проведення засідання адмінкомісії. Адміністративною комісією виконавчого комітету Теплодарської міської ради протягом 2017 року розглянуто  61 звернення, проведено 16 засідань, які оформлюються протоколом. Розглянуто 9 справ про адміністративне правопорушення, з них:

ст.152 Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою території населених пунктів – 2 справи;

– ч.1ст.154 Порушення Правил тримання собак і котів – 1 справа

– п.4 Р.4 Положення про виконання правил благоустрою, покращення санітарного стану території м.Теплодар,  торгівля в невстановленому місці – 2 справи;

– ч.2. ст.212-1 Несвоєчасна реєстрація дитини – 2 справи;

-ч.2.ст.156 Порушення правил торгівлі тютюновими та алкогольними виробами  – 1 справи;

-ст.150 – Порушення Правил користування житловими будинками та жилими приміщеннями  – 1 справа.

На підставі розглянутих адміністративних справ притягнуто до адміністративної відповідальності 8 осіб у вигляді штрафу на суму 1386 грн.

Надавалися приписи та попередження суб’єктам господарювання незалежно від форм власності щодо дотримання чистоти, порядку та благоустрою на закріплених територіях. Щотижнево проводяться рейди по місту з метою виявлення осіб, які порушують правила торгівлі.

На підставі звернень громадян, суб»єктів господарювання та за дорученням керівництва проводяться акти обстеження житлових будинків та прибудинкових територій. Протягом 2017 року було проведено 19 обстежень.

З травня 2016 року  на начальника відділу було покладено обов’язки щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. За  2017 рок зареєстровано новостворених 121 фізичних осіб-підприємців та 8 юридичних осіб. Проведено державну  реєстрацію припинення 161 ФОП та 2 юридичних осіб, проведено інших реєстраційних дій по ФОП – 30 реєстраційних дій, по юридичним особам – 21 реєстраційна дія.  Постійно надаються консультації з різноманітних питань стосовно державної реєстрації  бізнесу.

Працівники відділу постійно приймають активну участь у організації, підготовці та проведені всіх святкових   загальноміських заходів.

 

 

 

 

 

Керуюча справами                                                                                   О.П.Зорило