№38/В-2018 Про роботу архівного відділу виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеської області за 2017рік

У К Р А Ї Н А

ТЕПЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

26 лютого 2018р.                                                                           №38/В-2018

 

Про роботу  архівного відділу виконавчого комітету

Теплодарської міської ради Одеської області за 2017рік                                       

 

 

Відповідно до ст.ст.42,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,Закону України «Про Національний фонд та архівні установи» та заслухавши звіт начальника архівного відділу Цельник Л.Б. «Про роботу архівного відділу  виконавчого комітету Теплодарської міської ради за 2017 рік», виконавчий комітет Теплодарської міської ради

ВИРІШИВ:

 

 1. Звіт начальника архівного відділу Цельник Л.Б. «Про роботу архівного відділу виконавчого комітету Теплодарської міської ради за 2017рік» прийняти до відома (додається).
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Жовніра М.В.

 

 

Міський голова                                                                   М.В.Жовнір

 

 

 

                                                                                         Додаток

                                                                                                          до рішення

                                                                                                          виконавчого комітету 

                                       від 26 лютого 2018р.

                                                                                                           №38/В-2018

                                                                                  

 

Звіт

про роботу архівного відділу

виконавчого комітету Теплодарської міської ради за 2017  рік

 

 

Робота проводилася згідно затвердженому плану  на 2017 рік.

 

1.2.Ремонт документів з паперовою основою виконано: 30 аркушів   документів НАФ фонду № 4 «Виконком Теплодарської міської ради», 15 аркушів документів ТА фонду № 23-Т «Дирекція споруджуваної ТЕЦ-2», 10 аркушів документів НАФ фонду №6 «Теплодарська загальноосвітня школа»

Всього-55 аркушів.

 

1.3.Оправлено та підшито :

-18 справ постійного зберігання фонд №16 «Теплодарська  центральна міська лікарня» за 1983 – 1990р.р..;

– 61 справа постійного зберігання фонду №4 «Виконком Теплодарської міської ради» за 2011 рік;

–   4 справи постійного зберігання фонду №6 «Теплодарська загальноосвітня школа I-III ст» за 2011 рік;

–  41 справа постійного зберігання фонду №7 «Управління освіти, культури та спорту» за 2009-2011рр;

–  7 справ постійного зберігання фонду №15 «Теплодарська міська Профспілка освіти і науки України» – 2011 рік.

– 16 справ постійного зберігання фонду №13 «Фінансове управління виконавчого комітету Теплодарської міської ради»-2011рік.

– 13 справ постійного зберігання фонду №14 «Управління майна та інвестицій» – 2011 рік.

– 4 справи постійного зберігання фонду № 11 «Теплодарська міська профспілка працівників державних установ України»

 

Всього прийнято на зберігання-164 справ.

 

1.6.Закартовано 164 справи  – фонд №16 «Теплодарська центральна міська лікарня» -18 справ, фонд №4 «Виконком Теплодарської міської ради»-61 справа, фонд №6 «Теплодарська загальноосвітня школа» -4 справи,фонд № 7 «Управління освіти, культури та спорту» – 41 справа, фонд №15 «Теплодарська міська організація профспілки освіти і науки України»-7 справ, фонд №13 «Фінансове управління виконавчого комітету Теплодарської міської ради» – 16 справ, фонд №14 «Управління майна та інвестицій» -13 справ, фонд №11 «Теплодарська міська профспілка працівників державних установ України» – 4 справи.

 

1.7. Перевіряння наявності документів:  справ постійного зберігання

Фонд №16 «Теплодарська центральна  міська лікарня»- 18 справ за 1983-1990рр;

Фонд № 4  « Виконком Теплодарської міської ради»-61 справа за 2011 рік;

Фонд №6 «Теплодарська загальноосвітня школа I-III ст» – 4 справи за 2011 рік;

Фонд №7 «Управління освіти,культури та спорту» – 41 справа за 2009-2011рр.;

Фонд  № 15 «Теплодарська міська організація профспілки освіти і науки України»- 7 справ за 2011 рік;

Фонд №14 «Управління майна та інвестицій» – 13 справ за 2011 рік;

Фонд № 13 «Фінансове управління виконавчого комітету Теплодарської міської ради» – 16 справ за 2011 рік.

    Фонд №11 «Теплодарська міська профспілка працівників  державних установ України» за 2015р.

Всього перевірено – 164 справи.

 

2.3. Проведено  каталогізація управлінської документації: складено 50 карток фонду № 4 «Виконком Теплодарської міської ради» за 2009р-2010р.  за темою «Історія  м.Теплодар»

 

3.1.Прийнято на зберігання документи постійного зберігання

 

– фонд №16 «Теплодарська центральна міська лікарня »за 1983 – 1990р.р. у кількості 18 справ.;

– фонд № 4 «Виконком Теплодарської міської ради « за 2011 рік у кількості 61 справа;

– фонд №6 «Теплодарська загальноосвітня школа» за 2011 рік у кількості 4 справи;

– фонд №7 «Управління освіти, культури та спорту» за 2009-2011рр. у кількості 41 справа;

– фонд №15 «Теплодарська міська організація Профспілки освіти і науки України» за 2011 рік у кількості 7 справ ;

– фонд №14 «Управління майна та інвестицій» за 2011 рік у кількості 13 справ;

– фонд №13 «Фінансове управління « за 2011 рік у кількості 16 справ .

– фонд №11 «Теплодарська міська профспілка працівників державних установ України»

Всього прийнято –  164 справи.

 

3.2.Організація роботи ЕПК

 

3.2.2.Погоджено ЕПК

 

– 102 справи постійного зберігання Теплодарська центральна міська лікарня за 2001-2010рр (ЕПК №1 від 26.01.2017р.)

–  2 справи постійного зберігання Д/садочка№2 «Сонечко» за2016р. (ЕПК №2 від 23.02.2017р)

-55 справ постійного зберігання виконавчого комітету Теплодарської міської ради за 2016 рік (ЕПК №8 від 31.08.2017р)

 

 • 8 справ постійного зберігання Управління майна та інвестицій за 2016 рік (ЕПК №8 від 31.08ю2017р)
 • 10 справ постійного зберігання Управління освіти, культури та спорту за 2016 рік (ЕПК №8 від 31.08 2017р)
 • 5 справ постійного зберігання Теплодарська загальноосвітня школа за 2016рік (ЕПК №8 від 31.08.2017р)
 • 9 справ постійного зберігання фінансового управління за 210рік (ЕПК №9 від 28.09.2017р)

Всього –  191 справа постійного зберігання

 • 7 справ з особового складу Д/садочка №2 «Сонечко» за 2016р. (ЕПК №2 від 23.02.2017р.)
 • 12 справ з особового складу Управління майна та інвестицій за 2016 рік (ЕПК №8 від 31.08.2017р)
 • 6 справ з особового складу Управління освіти культури та спорту за 2016 рік (ЕПК № 8 від 31.08.2017р)
 • 19 справ з особового складу Теплодарської загальноосвітньої школи за 2016 рік (ЕПК №8 від 31.08.2017р)
 • -127 справ з особового складу Теплодарська центральна міська лікарня за 2001-2010рр (ЕПК №9 від 28.09.)
 • 10 справ з особового складу Виконавчого комітету Теплодарської міської ради за 2016рік (ЕПК №8 від 31.08.2017р)

Всього – 181 справа з особового складу

 

3.5.3.Проведено семінарів – 2.

         11.01.2017 року «Про приймання документів архівним відділом по  списку №1».

14.04.2017 року «Про номенклатури справ та їх перегляд»

Кількість присутніх- 60 чол.

 

4.2.Виконано : 123 тематичних запита:

 

– про передачу земельних ділянок СТ «Радуга …4.Пілінкевич А.В. – 2007 рік ( фонд №4, опис №1, справа № 270)

– про внесення змін до рішення №337 від 30.08.2007р. …4. Піліпенко А.В. -2008 рік ( фонд №4, опис №1, справа №281)

– про  визначення виробника, постачальника та виконавця послуг з теплопостачання м. Теплодар на опалювальний сезон 2008-2009рр – 2008 рік (фонд №4,опис №1, справа №566)

–  про  зміну виробника постачальника та виконавця послуг з теплопостачанням м.Теплодар -2005 рік (фонд № 4, опис № 1, справа №276)

– про надання згоди відчуження способом викупу котлоагрегату №2 пуско-резервної котельної за 24650 грн. – 2004 рік (фонд №4, опис №1, справа №211)

–  про надання дозволу на приватизацію котлоагрегату №2 резервної котельної м.Теплодар – 2005 рік (фонд №4, опис №1, справа №175)

– про внесення змін до переліку об‘єктів незакінченого виробництва і основних фондів, підлягаючих відчудженності – 2003 рік (фонд №4, опис №1, справа №174)

–  про зміну осіб в зобов’язаннях по договорам оренди укладання «Теплодаренерго» на передачу орендавця комунального підприємства ТЕЦ-2 -2009 рік Фонд №4, опис №1, справа №608)

– про реалізацію залишків мазута КП Одеська ТЕЦ-2 – 2003 рік (фонд №4, опис №1, справа №170)

– про опалювальний період 2005-2006 рр -2005 рік (фонд №4, опис №1, справа №282)

– про виконавця постачальника та виконавця послуг з теплопостачанням м.Теплодар на опалювальний період 2006-2007 рр.-2006 рік 9фонд №4, опис №1, справа 381)

– про опалювальний період 2007-2008рр -2007 рік (фонд №4, опис №1, справа №479)

– про визначення виробника, постачальника та виконавця-послуг з теплопостачанням м.Теплодар на опалювальний сезон 2008-2009рр – 2008 рік (фонд №4, опис №1, справа №566)

– про опалювальний період 2009 2010рр.- 2009 рік (фонд №4, опис №1, справа №637)

– про опалювальний період 2010-2011рр. – 2010рр. (фонд №4, опис №1, справа №702)

– договір куплі-продажу обладнання котлоагрегату №2 пуско резервної котельної – (фонд №14, опис №1, справа № 17)

– акт – передачі майна власності територіальної громади м.Теплодар обладнання котлоагрегату пуско-резервної котельної.- (фонд №14, опис №1, справа №17)

– про корегування та нумерації земельних ділянок узгоджування вулиць згідно проведеної інвентаризації СТ «Радуга – 2006 рік ( фонд №4, опис №1, справа №360)

– о передаче земельных участков в частную собственность для ведения инд. Садоводчества …52 Гришко132, … Гришко …181 – 1997 рік (фонд №1, опис №1, справа №170)

–  о передаче земельных участков в частную собственность – 1997рік ( фонд №1, опис №1, справа №170)

– про корегування та нумерації земельних ділянок узгоджень вулиць згідно проведеної інвентаризації СТ «Радуга» -2006 рік ( фонд №4, опис №1, справа №360)

-про передачу Пушкіній Т.А. у власність земельну ділянку , яка є членом СТ «Радуга»-2010 рік ( фонд №4, опис №1, справа № 688)

– про надання дозволу на приватизацію котлоагрегату №2 пуско-резервної котельної м.Теплодар -2003 рік ( фонд №4, опис №1, справа №175)

– про внесення змін до переліку обертів незакінченого будівництва і основних фондів підлягаючих відчуження -2003 рік ( фонд №4, опис №1, справа №174)

– про надання згоди відчуження способом викупу котлоагрегату №2 пуско-резервної котельної м.Теплодар -203 рік ( фонд №4, опис №1, справа №175)

– про внесення змін до переліку об’єктів незакінченого будівництва і основних фондів підлягаючих відчуження -2003 рік ( фонд №4, опис №1, справа №174)

– про надання згоди відчуження способом викупу котлоагрегату №2 за 24650 – 2004 рік (фонд №4, опис №1, справа №211)

– про передачу земельних ділянок в приватну власність для ведення садівництва – 1997 рік (фонд №1, опис №1, справа №170)

– про передачу земельних ділянок громадянам для безкоштовного розміщення індивідуальних гаражів «Металіст» -2005 рік ( фонд №4, опис №1 Справа №268

– про внесення змін в додаток до рішення №443 – 2008 рік (фонд № 4, опис №1, справа №541)

-про затвердження проекту землеустрою та надання земельної ділянки в оренду АГК Металіст -2005 рік ( фонд №4, опис №1, справа №268)

– про передачу об єкта Бюветний комплекс водопостачання з артезіанською свердловиною комунальному підприємству Водоканал – 2006 рік (фонд №4, опис №1, справа 376)

– про приймання – передавання Теплодарводоканалу бюветний комплекс – 2006 рік ( фонд №14, опис№1, справа 18)

– про передачу Попову С.В. у власність земельну ділянку -2008 рік ( фонд №4, опис №1, справа №531)

– про передачу земельних ділянок громадянам безоплатно для ведення садівництва СК Ветеран -2008 рік ( фонд №4, опис №1, справа №523)

–  про внесення змін в додаток до рішення №331 від 17.11.2008р. – 2008 рік ( фонд №4, опис №1, справа №548)

– про передачу земельних ділянок у власність Летнєвій В.В. -2004 рік ( фонд №4, опис №1, справа 215)

– про затвердження спільних рішень адміністрації і профспілкових комітетів підприємств – 1999рік ( фонд №4, опис №1, справа №8)

– про затвердження житлово-комунального відділу міського управління ЖКП «Про надання службового житла» – 1999 рік ( фонд №4, опис №1, справа №30)

– про затвердження списків квартирного обліку робітників ВАТ Південенергомонтаж- 1999 рік ( фонд №4, опис №1, справа №41)

–  про передачу земельних ділянок громадянам у власність безоплатно для ведення садівництва які є членами СТ «Радуга» -2007 рік ( фонд №4, опис №1, справа №448)

– про затвердження списків громадян які працюють в ВАТ 2Одесаенерго», ВАТ «Південенергомонтаж, ТОВ «Лукол» і прийняття на квартирний облік для отримання житлової площі -1998 рік ( фонд №4, опис №1, справа №18)

– про затвердження вулиць при коригуванні генерального плану м.Теплодар -2010 рік (фонд №4 опис №1 справа №578)

– про затвердження спільних рішень адміністрації і профспілкових комітетів і підприємств.- 199 рік ( Фонд №4, опис №1, справа №30)

– про затвердження положень про фінансове управління -2007 рік (Фонд №4, опис №1, справа №447)

– про надання дозволу МПП «Железнодорожний цех» на виготовлення проектно-кошторисні документації для будівництва газопроводу – 2007 рік ( Фонд №4, опис №1, справа №468)

– про надання ТОВ «Підприємство по закупівлі та реалізації газу «Одесагаз» дозволу на збір матеріалів попереднього погодження місця розташування земельної ділянки для будівництва підвідного газопроводу високого тиску від існуючого газопроводу в межах м.Теплодар -2008 рік (Фонд №;.опис №1, справа № 528)

– про неприйняття документів кооперативу «АРГО» -2017 рік ( згідно документів архівного відділу)

– про надання Шишкіну Данилу Сергійовичу статусу дитини позбавленої батьківського піклування – 2010 рік (фонд №4, опис №1, справа №70)

– про затвердження найменувань вулиць при коригуванні генерального плану м.Теплодар -2010 рік (фонд №4, опис №1, справа №678)

– про затвердження акта державної технічної комісії про готовність будівництва буд.№86/4 секції по вул.Енергетиків-1998 рік (фонд №4,опис №1,справа №90);

– про передачу гр.Кочкіній В.Д. яка є членом СК «Локомотив» у власність земельну ділянку пл.0,06г.- 2009 рік (фонд №4, опис №1, справа №607);

– про дозвіл на оформлення та видачу свідоцтв на право власності міському Теплодар агентству з приватизації житла – 1999 рік (фонд №4, опис №1, справа № 42);

-про реорганізацію ЗОШ-2 та ЗОШ-2 -2002 рік (фонд №18-Т4, опис №1-ОС, справа фонду)4

– про передачу гр.Холостенко Т.В. у власність земельну ділянку -2008 рік (фонд №4, опис №1, справа №533);

– про передачу земельної ділянки у власність гр.Корзун Н.В.-2008 рік ( фонд №4, опис №1, справа №531);

– про передачу земельної ділянки громадянам у власність для ведення садівництва СК «Ветеран» -2007 рік ( фонд №4, опис №1, справа №458);

– об отводе земельного участка в постоянное пользование МП «Альтернатива» -1997 рік (фонд №1, опис №1, справа №170)

– про внесення змін в додаток до рішення від 29.12.2006р -2008 рік (фонд №4,опис №1, справа №544);

– про внесення змін в додаток до рішення від 29.12.2006р. -2008 рік (фонд №4, опис №1, справа №544);

– про передачу земельних ділянок громадянам у власність безоплатно для ведення садівництва СК «Радуга» -2006 рік (фонд №4, опис №1, справа №363) ;

– про передачу земельної ділянки Коваленко Ь.О. -2006 рік (фонд №4, опис №1, справа №363) ;

– про затвердження найменувань вулиць при коригуванні генерального плану м.Теплодар – 2010 рік (фонд №4, опис №1, справа №678) ;

– об утверждении проекта генерального плана пгт Теплодар -1992 рік ( фонд №1, опис №1, справа №111) ;

– про надання земельної ділянки в постійне користування колективному торгово-виробничому підприємству «Юженерготорг» -1999 рік (фонд №4, опис №1, справа №29) ;

– про внесення змін до рішення міської ради №142 від 16.12.1999 року – 2000 рік ( фонд №4, опис №1, справа №54) ;

-про передачу гр.Кулішовій Ш.М. у власність земельну ділянку – 2008 рік (фонд №4, опис №1, справа №531 );

-про книгу реєстрації громадян які є членами кооперативів -1997 рік  (фонд №4 справа фонду);

– про затвердження акту державної технічної ком. про готовність закінчення будівництва буд.№86/4 -1998 рік (фонд №4, опис №1, справа №117) ;

– про передачу у власність кв.№5 м.Теплодар, вул.Енергетиків 86 -1999 рік (фонд №4, опис №1, справа №43) ;

– про вилучення з земельної ділянки із землекористування КП» Одеська ТЕЦ-2-2002 рік (фонд №4, опис №1, справа №115) ;

– про внесення змін до рішення Теплодарської міської ради №90 -2003 рік (фонд №4, опис №1, справа №150) ;

-про внесення змін до адреси об’єктів Промислової зони м.Теплодар – 2011 рік (фонд №4, опис №1, справа №755) ;

– про внесення змін в перелік об’єктів, що фінансуються з бюджету розвитку – 2009 рік (фонд №4, опис №1, справа № );

– о преобразовании Дирекции – 1988р (фонд №23-Т справа фонду);

– о ликвидации дирекции -1996р. (фонд №23-Т справа фонду);

– о преобразовании дирекции строящейся Одесской ТЭЦ-2 – 1988р. (фонд №23-Т. справа фонду);

– о ликвидации дирекции -1996р. (фонд №23-Т, справа фонду);

– про передачу земельних ділянок громадянам у приватну власність безоплатно для ведення садівництва СК «Радуга» – 2004 р. (фонд №4, опис №1, справа № 215);

–  про корегування плану та нумерації ділянок узгоджування вулиць згідно проведенної інвентаризації -2006 р. (фонд №4, опис №1, справа №360);

–  про надання дозволу на приватизацію котлоагрегату №2 пуско-резервної котельної м.Теплодар -2003р. (фонд №14, опис №1, справа №17)

– в обеспечении подготовки производственных работ по строительству Одесской атомной Теплоэлектроцентрали и безусловного выполнения государственного плана 1981г. по Одесской АТЭЦ – 1981г. ( фонд №17-Т, опис №1, справа  фонду);

– про прийняття на зберігання документів з особового складу «ЮЕМ» -2007р. (фонд №17-Т,опис №1-ОС, справа фонду);

– про передачу земельних ділянок громадянам СК «Радуга» -2006р. (фонд №4, опис №1, справа465);

– про затвердження адреси автогаражного коллективу «Металіст» -2011р. (фонд №4, опис №1, справа №765);

– о передаче земельных участков в частную собственность для ведения индивидуального садоводства -1997г. (фонд №1, опис №1, справа №170);

– про передачу земельних ділянок громадянам у власність СТ «Радуга» -2006р. (фонд №4, опис №1, справа №363);

– про внесення змін в додаток до рішення №158 від 29.12.2006р. -2008р. (фонд №4, опис №1, справа №363);

–  о преобразовании дирекции строящейся Одесской ТЭЦ – 1988р. (фонд №23-Т справа фонду) ;

– о ликвидации Дирекции строящейся ТЭЦ-2 – 1996р. (фонд №23-Т справа фонду);

– о преобразовании дирекции строящейся Одесской АТЭЦ в дирекцию строящейся Одесской ТЭЦ-2 – 1988р. (фонд №23-Т справа фонду);

– о ликвидации Дирекции -1996р. (фонд №23-Т справа фонду);

– в обеспечении подготовки производства работ по строительству Одесской атомной Теплоэлектроцентрали и безусловного выполнения государственного плана 1981г. По Одесской атомной АТЭЦ – 1981р. (фонд №17-Т справа фонду);

– во исполнении приказа Министерства энергетики и электрификации СССР от 20.03.1985г. №185 -1985 р. (фонд №17-Т справа фонду);

– про прийняття  на зберігання в Теплодарський міський архів документів з особового складу – 2007р. (фонд №17-Т справа фонду);

– историческая справка – 1983 р. (фонд №1 справа фонду);

– про віднесення селища міського типу Теплодар Центрального району м.Одеси Одеської області до категорії обласного значення -1998р. 9фонд №4 справа фонду);

– про прийняття на зберігання в Теплодарський міський архів архівних документів з особового складу -2007р. ( фонд №17-Т справа фонду);

– про не прийняття документів акціонерного товариства типу «Укренергобудмеханізація» -2017р.;

– о ликвидации Дирекции строящейся ТЭЦ-2 -1996р. (фонд №23-Т справа фонду);

– про не прийняття документів СУ АП «Інтервіндоус» на зберігання -2017р.

-о преобразовании дирекции Одесской АТЭЦ -1988р. (фонд №23-Т справа фонду)

– о ликвидации Дирекции строящейся Одесской ТЭЦ-2- 1996 рік (фонд №23-Т справа фонду)

– про передачу земельних ділянок СК «Радуга» – 2004рік (фонд №4, опис №1, справа №215)

– про корегування плану та нумерації земельних ділянок узгоджування вулиць згідно проведенної інветарізації- 2006рік (фонд №4, опис №1, справа №360)

– про внесення змін до рішень Теплодарської міської ради -2007рік (фонд №4, опис №1, справа №303-IV від 02.09.2004р);

– про внесення змін до рішення Цимбалюк Л.П. -2008 рік (фонд №4, опис №1, справа №529);

-про передачу земельних ділянок у власність СК «Ветеран»-2006рік (фонд №4, опис №1, справа №359) 4

-про корегування додатків до рішень ТМР -2007рік (фонд №4, опис №1, справа №442);

– про передачу земельних ділянок громадянам безоплатно для ведення садівництва які є членами СК «Локоматив»- 2007рік (фонд №4, опис №1, справа № 455);

– про внесення змін до рішення Теплодарської міської ради про передачу земельних ділянок СК «Локоматив»- 2008рік (фонд №4, опис №1, справа №465);

– о ликвидации Дирекции строящейся Одесской ТЭЦ-2 – 1996рік (фонд №23-Т, справа фонду);

– про заміну осіб взабов`язанних по договорам оренди з ТОВ «Теплодаренерго» та передачу підприємству Одеська ТЄЦ-2 -2009рік

– о преобразовании дирекции строящейся Одесской ТЭЦ-2 -1988рік (фонд №23-Т справа фонду);

– о ликвидации дирек4ции строящейся ТЭЦ-2 -1996рік (фонд №23-Т справа фонду);

– про присвоєння чергового рангу посадовій особі в органах місцевого самоврядування- 2006рік (фонд №4, опис №1, справа №353);

– про реорганізацію дитячого садочка -1988рік (фонд №4, опис №1, справа №126);

– о ликвидации строящейся одесской ТЭЦ-2 -1996рік (фонд №23-Т, опис №1, справа фонду);

– про утримання зразкового вокального ансамблю «Рондо» -2004рік (фонд №4, опис №1, справа №221);

– про передачу земельних ділянок у приватну власність СК «Ветеран» -2004рік (фонд №4, опис №1, справа №215);

– про передачу земельних ділянок СК «Радуга» -2007рік 9фонд №4, опис №1, справа №448);

-про внесення змін до рішення Теплодарської міської ради №337 від 30.08.2007р.- 2008рік (фонд №4, опис №1, справа №521);

– про не здачу документів приватного підприємства «Контейнерленд»-2017рік

 

 Виконано: 77 запитів з позитивним результатом з питань соціально-правового характеру;

Виконано: 44  запита з позитивним результатом про стаж та зарплату.

Всього виконано :  244 запита  громадян з позитивним результатом.

На особистому прийомі прийнято 5 громадянина.

 

5.3.Не встановлено пожежно-охоронна сигналізація в архівосховищі.

 

 

 

Керуюча справами                                                                        О.П.Зорило