Додому » Нормативні акти » Рішення виконавчого комітету » Рішення виконавчого комітету – 2018 рік » Рішення виконавчого комітету – лютий 2018 р.(15.02.2018р.) » №18/В-2018 Про затвердження в новій редакції Положення про орган опіки і піклування Теплодарської міської ради над повнолітніми особами, які потребують допомоги щодо забезпечення їх прав та інтересів, Положення про опікунську раду з питань забезпечення прав повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування) та її складу

№18/В-2018 Про затвердження в новій редакції Положення про орган опіки і піклування Теплодарської міської ради над повнолітніми особами, які потребують допомоги щодо забезпечення їх прав та інтересів, Положення про опікунську раду з питань забезпечення прав повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування) та її складу

У К Р А Ї Н А

 ТЕПЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

15 лютого 2018р.                                                                       №18/В-2018                                         

Про затвердження в новій редакції Положення про орган опіки і піклування Теплодарської міської ради над повнолітніми особами, які потребують допомоги щодо забезпечення їх прав та інтересів, Положення про опікунську раду з питань забезпечення прав повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування) та її складу 

 

Відповідно п.п.4 п.б ч.І ст.34, ч.б ст.59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 39, 55, 56 Цивільного кодексу України, ч.З ст.237 Цивільно-процесуального кодексу України, “Правилами опіки та піклування”, затвердженими спільним наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України і Міністерства праці та соціальної політики України, від 26.05.1999 р. №34/166/131/88, в зв’язку з кадровими змінами та з метою захисту прав та інтересів повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування), виконавчий комітет Теплодарської міської ради

ВИРІШИВ:

 

1.Затвердити в новій редакції Положення про орган опіки та піклування Теплодарської міської ради над повнолітніми особами, які потребують допомоги щодо забезпечення їх прав та інтересів (додаток 1).

2.Затвердити в новій редакції Положення про опікунську раду з питань забезпечення прав повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування) при виконавчому комітеті Теплодарської міської ради (додаток 2).

3.Затвердити новий склад опікунської ради з питань забезпечення прав повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування) при виконавчому комітеті Теплодарської міської ради (додаток 3).

4.3атвердити перелік документів, необхідних для подання заяви до органу опіки та піклування Теплодарської  міської ради, щодо надання висновку про можливість призначення опікуном (піклувальником) над фізичною особою в разі визнання її недієздатною (обмежено дієздатною) (додаток 4).

 

5.Затвердити форму висновку про стан здоров’я майбутнього опікуна (піклувальника) для підтвердження відсутності у нього захворювань, які перешкоджають влаштування до нього особи, яка потребує опіки (піклування) (додаток 5).

  6.Затвердити форму акта обстеження матеріально – побутових умов сім’ї майбутнього опікуна (піклувальника)  (додаток 6).

 1. Затвердити форму звіту опікуна (піклувальника) над повнолітньою недієздатною (обмежено дієздатною) особою про діяльність за минулий рік (додаток 7).
 2. Визнати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету Теплодарської міської ради міської ради:

1) від 21.05.2009р. №202/В-09 «Про створення ради опіки та піклування та затвердження Положення про неї»;

2) від 01.11.2016 р. № 196/В-2016 “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Теплодарської міської ради №202/В-09 від 21.5.2009 «Про створення ради опіки та піклування та затвердження Положення про неї».

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Золотоноса О.О.

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                            М.В.Жовнір


                                                                                          Додаток 1

                                                                                          до рішення виконавчого комітету

                                                                                          Теплодарської міської ради

                                                                                          від  15 лютого 2018р.

                  № 18/В-2018

ПОЛОЖЕННЯ

про орган опіки і піклування Теплодарської міської ради

 над повнолітніми   особами, які потребують допомоги

щодо забезпечення їх прав та інтересів

 

1.Опіка (піклування) встановлюються для захисту особистих і майнових прав та інтересів повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки.

2.0рганом опіки і піклування над повнолітніми особами, які потребують допомоги щодо забезпечення їх прав та інтересів (далі – орган опіки і піклування), по м. Теплодар є виконавчий комітет Теплодарської міської ради.

3.Ведення справ щодо опіки і піклування покладається в межах їх компетенції на наступні відділи та управління Теплодарської міської ради:

3.1. Виконавчий комітет Теплодарської міської ради:

 • розглядає звернення від громадян з питань опіки та піклування;
 • приймає рішення з наступних питань:
 • надання висновку щодо можливості призначення опікуном (піклувальником) над фізичною особою в разі визнання її недієздатною (обмежено дієздатною);
 • надання дозволу опікуну (піклувальнику) на вчинення правочинів щодо укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, укладання договорів щодо іншого цінного майна;
 • надання висновку опікуну (піклувальнику) про можливість влаштування підопічного до психоневрологічного закладу на повне державне утримання;
 • порушення справи щодо звільнення від повноважень опікуна (піклувальника);
 • бере участь у розгляді судом справ про визнання фізичних осіб недієздатними (обмежено дієздатними), встановлення над ними опіки (піклування), призначення їм опікунів (піклувальників), справ, пов’язаних із захистом особистих, майнових та житлових прав повнолітніх громадян, які перебувають під опікою (піклуванням);
 • при надходженні відповідної заяви до органу опіки та піклування, здійснює за актом опис майна, що належить кожній особі, яка потребує опіки (піклування) (згідно з додатком 2);
 • здійснює контроль за охороною та збереженням житла і майна повнолітніх осіб, які знаходяться під опікою (піклуванням).

3.2. Управління праці та соціального захисту населення Теплодарської  міської ради:

 • згідно протокольних рішень опікунської ради з питань забезпечення прав повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування), при виконавчому комітеті Теплодарської міської ради виносить на розгляд виконавчого комітету Теплодарської міської ради проекти рішень стосовно:

1) надання висновку щодо можливості призначення опікуна (піклувальника) над фізичною особою в разі визнання її недієздатною (обмежено дієздатною);

2) звільнення від повноважень опікуна (піклувальника) над фізичною особою;

3) надання дозволу опікуну (піклувальнику) на вчинення правочинів щодо укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, укладання договорів щодо іншого цінного майна;

4) надання висновку опікуну (піклувальнику) про можливість влаштування підопічного до психоневрологічного закладу на повне державне утримання;

 • за дорученням виконавчого комітету Теплодарської міської ради бере участь у розгляді судом справ про визнання фізичних осіб недієздатними (обмежено дієздатними), встановлення над ними опіки (піклування) та призначення їм опікунів (піклувальників), щодо спорів, пов’язаних із захистом прав осіб, які перебувають під опікою та піклуванням;
 • здійснює облік повнолітніх осіб, над якими встановлена опіка (піклування);
 • спільно з представниками громадськості та депутатського корпусу Теплодарської міської ради (з числа членів опікунської ради) проводить обстеження матеріально – побутових умов проживання майбутнього опікуна (піклувальника) та особи, яка потребує опіки (піклування) та складає відповідний акт (згідно з додатком 6);
 • на кожну особу, яка потребує опіки (піклування), складає реєстраційну картку (згідно з додатком 1);
 • здійснює контроль за діяльністю опікунів та піклувальників шляхом планових відвідувань осіб, які перебувають під опікою (піклуванням), з залученням членів опікунської ради та громадськості. За результатом перевірки складає акт;
 • щорічно, не пізніше 15 січня, отримує звіти від опікунів та піклувальників про їх діяльність за минулий рік щодо захисту прав та інтересів підопічних, у тому числі щодо збереження належного їм майна та житла (згідно з додатком 7).

З.З. Теплодарська центральна міська лікарня:

1) при надходженні заяви до органу опіки та піклування оформлює висновок про стан здоров’я майбутньому опікуну (піклувальнику) для підтвердження відсутності у нього захворювань, які перешкоджають влаштування до нього особи, яка потребує опіки (піклування) (згідно з додатком 5).

 

 

 

 

      

Керуюча справами                                                                                        О.П.Зорило

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Додаток 2

                                                                                          до рішення виконавчого комітету

                                                                                          Теплодарської міської ради

                                                                                          від  15 лютого 2018р.

                  № 18/В-2018

 

ПОЛОЖЕННЯ

про опікунську раду з питань забезпечення прав повнолітніх осіб,
які потребують опіки (піклування),
при виконавчому комітеті
Теплодарської міської ради

І.  Загальні положення

1.Опікунська рада з питань забезпечення прав повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування), при виконавчому комітеті Теплодарської міської ради (далі – опікунська рада) є консультативно – дорадчим органом, головним завданням якого є надання допомоги виконавчому комітету Теплодарської міської ради у здійсненні ним функцій органу опіки та піклування стосовно недієздатних та обмежено дієздатних осіб.

2,Опікунська рада у своїй роботі керується Конституцією України, Сімейним та Цивільним кодексами України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Правилами опіки та піклування, іншими законами та нормативними актами, що регулюють діяльність органу опіки та піклування, а також цим Положенням.

 1. Основні завдання та повноваження опікунської ради

2.1.Основним завданням опікунської ради є розгляд та прийняття відповідних рекомендацій з питань соціально-правового захисту повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування), та осіб, визнаних судом недієздатними чи обмежено дієздатними.

            2.2. На розгляд опікунської ради виносяться питання, які потребують прийняття рішення органу опіки та піклування стосовно:

 • надання висновку щодо можливості призначення опікуна (піклувальника) над фізичною особою в разі визнання її недієздатною (обмежено дієздатною);
 • звільнення від повноважень опікуна (піклувальника) над фізичною особою;

– надання дозволу опікуну (піклувальнику) на вчинення правочинів щодо укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, укладання договорів щодо іншого цінного майна;

 • надання висновку опікуну (піклувальнику) про можливість влаштування підопічного до психоневрологічного закладу на повне державне утримання.

 

 • Права

Опікунська рада має право:

3.1.Одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

 • Приймати, в межах компетенції, висновки та рішення, які розглядаються на засіданнях виконавчого комітету Теплодарської міської ради.
 1. Організація діяльності опікунської ради

4.1.Склад опікунської ради затверджується рішенням виконавчого комітету Теплодарської міської ради.

4.2.0пікунська рада складається з голови опікунської ради, заступника голови, секретаря та членів опікунської ради.

4.3.Члени опікунської ради працюють на громадських засадах.

4.4.Засідання опікунської ради проводиться в міру необхідності і вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини членів від її загального складу.

4.5.Засідання опікунської ради веде її голова або за його відсутності – заступник голови.

 • Рішення опікунської ради оформлюється протоколом.
 • Протокол засідання ведеться секретарем опікунської ради (за його відсутності членом опікунської ради за визначенням головуючого).

4.8.3а результатами розгляду по кожному питанню опікунська рада приймає рекомендації або висновки, що разом з протоколом засідання додаються до матеріалів, на підставі яких орган опіки та піклування приймає рішення.

4.9.Рішення опікунської ради приймається відкритим голосуванням більшістю голосів членів ради, присутніх на засіданнях.

 

 


Керуюча справами                                                                                               О.П.Зорило


 

 

 

 

                                                                                           Додаток 3

                                                                                          до рішення виконавчого комітету

                                                                                          Теплодарської міської ради

                                                                                          від  15 лютого 2018р.

                  № 18/В-2018

 

Склад

опікунської ради з питань забезпечення повнолітніх осіб, які потребують опіки(піклування), при виконавчому комітеті Теплодарської міської ради

 

Заступник міського голови з питань діяльності

 виконавчих органів ради                                                              –       голова опікунської ради

Начальник управління праці та

соціального захисту населення                                                     –       заступник опікунської ради

 

Начальник відділу сімейної політики

УП та СЗН                                                                                       –      секретар

 

 

                                                     Члени опікунської ради:

 

Керуюча справами виконавчого комітету  Теплодарської міської ради

 

Начальник юридичного відділу виконавчого комітету  ТМР

 

Головний лікар Теплодарської центральної міської лікарні,

депутат Теплодарської міської ради

 

Лікар-психіатр Теплодарської центральної міської лікарні

 

Головний державний соціальний інспектор УПСЗН Теплодарської міської ради

 

Голова  громадської організації «Теплодарське міське товариство інвалідів»

 (за згодою)

 

Голова громадської організації ветеранів Великої Вітчизняної війни, ветеранів  праці, ветеранів військової служби (за згодою)

 

Голова Теплодарської міської громадської організації «Союз Чорнобиль України» (за згодою)

 

Керуюча справами                                                                                О.П.Зорило

 

 

 

                                                                                                  Додаток 4

                                                                                                  до рішення виконавчого комітету

                                                                                                  Теплодарської міської ради

                                                                                                  від  15 лютого 2018р.

                                                                                                   № 18/В-2018

Перелік документів, необхідних для подання заяви до органу опіки та
піклування
Теплодарської міської ради щодо надання висновку про
можливість призначення опікуном (піклувальником) над фізичною
особою в разі визнання її недієздатною (обмежено дієздатною)

 1. Заява від потенційного опікуна (піклувальника).
 2. Копія паспорта (1,2 стор., реєстрація) потенційного опікуна(піклувальника).
 3. Копія паспорта (1,2 стор., реєстрація) підопічного.
 4. Довідка про склад сім’ї потенційного опікуна (піклувальника).
 5. Довідка про склад сім’ї підопічного (в разі реєстрації за різними адресами з потенційним опікуном (піклувальником).
 6. Копії документів, які підтверджують родинні стосунки потенційного опікуна (піклувальника) з підопічним (у разі наявності).
 7. Копія довідки МСЕК підопічного (у разі наявності).
 8. Висновок про стан здоров’я потенційного опікуна (піклувальника).
 9. Довідка про доходи потенційного опікуна (піклувальника)
 10. Характеристика з місця роботи (з місця проживання) на потенційного опікуна (піклувальника).
 11. Копії документів про власність потенційного опікуна (піклувальника).
 12. Копії документів про власність підопічного.

 

 

Керуюча справами                                                                                         О.П.Зорило

 

 

                                                                                                 Додаток 5

                                                                                                  до рішення виконавчого комітету

                                                                                                  Теплодарської міської ради

                                                                                                  від  15 лютого 2018р.

                         т                                                                         № 18/В-2018

ВИСНОВОК

про стан здоров’я майбутнього опікуна (піклувальника)

Прізвище, ім’я, по батькові _____________________________________________________________________________

Дата і місце народження  ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Місце проживання (адреса)______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Дані медичного обстеження

Дерматовенеролог _________                       ________________________                   _______

                                                                                          (діагноз)                                        (дата)

Психіатр __________________                    ________________________                   ________

                                                                                          (діагноз)                                        (дата)

Фтизіатр __________________                     ________________________                   _______

                                                                                          (діагноз)                                        (дата)

Лікар сімейної медицини                              ________________________                   _______

_______________________                                         (діагноз)                                          (дата)

Нарколог _________________                     ________________________                   ________

                                                                                          (діагноз)                                        (дата)

Дані лабораторного дослідження

Реакція Вассермана                      __________________________________________________

                                                                   (дата, номер, результат)

ВІЛ- інфікованість                         _________________________________________________

                                                                   (дата, номер, результат)

Остаточний висновок __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Керівник лікувально-профілактичного            ____________                ___________________

  закладу                                                                   (підпис)                     (прізвище та ініціали)

 

М.П.

«____»__________________20___р.

 

 

Керуюча справами                                                                           О.П.Зорило

 

 

                                                                                          Додаток 6

                                                                                          до рішення виконавчого комітету

                                                                                          Теплодарської міської ради

                                                                                          від  15 лютого 2018р.

                  № 18/В-2018

АКТ

Обстеження матеріально-побутових умов сім’ї майбутнього опікуна (піклувальника)

 

(прізвище, ім’я, по батькові голови сім’ї)

 

(місце роботи)

Яка (який) проживає за адресою: _____________________________________
__________________________________________________________________

«____»_____________20­­­___р.

Комісією у  складі: _________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

установлено наступне:

Склад сім»ї (прізвище, ім’я по батькові, місце та дата народження, місце роботи або навчання):

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Характеристика помешкання (побутові умови життя, санітарний стан):

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Загальний прибуток сім’ї:членами сім’ї: ___________________________________

______________________________________________________________________

Характеристика взаємовідносин між членами сім’ї : _________________________

______________________________________________________________________

В зв’язку з чим здійснено перевірку :______________________________________

______________________________________________________________________

Висновок комісії :  _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Підписи членів комісії :                                                     _______________________

                                                                                              _______________________

                                                                                              _______________________

 

Керуюча справами                                                              О.П.Зорило

 

 

                                                                                          Додаток 7

                                                                                          до рішення виконавчого комітету

                                                                                          Теплодарської міської ради

                                                                                          від  15 лютого 2018р.

                  № 18/В-2018

ЗВІТ

Опікуна (піклувальника)над повнолітньою недієздатною

(обмежено дієздатною) особою про діяльність за 20____рік

 

1.  

Прізвище, ім’я, по батькові опікуна (піклувальника)

 

2.       

Прізвище, ім’я, по батькові підопічного

 

3.       

З якого року є опікуном, №, дата рішення суду

 

4.       

Середній сукупний грошовий прибуток сім’ї опікуна (піклувальника) в місяць

 

5.       

Розмір грошових прибутків підопічного в 20___р.:

·         пенсії

·         державна допомога

·         грошові допомоги від УПСЗН

·         інше

 

 

6.       

Які витрати здійснювались за кошти підопічного протягом 20___р. (копії квитанцій,чеків)

·         ліки

·         продукти харчування

·         одежа

·         оплата комунальних послуг

·         інше

 

7.       

Технічний та санітарний стан житла, де проживає підопічний

 

 

8.       

Технічний та санітарний стан житла, яким володіє підопічний (за наявності)

 

 

 

 

Керуюча справами                                                                                         О.П.Зорило

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl + Enter .

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: