Home » №250-VII Про затвердження Програми «Безпечне місто Теплодар» на 2017-2019 роки

№250-VII Про затвердження Програми «Безпечне місто Теплодар» на 2017-2019 роки

27 квітня 2017р.                                                                                       №250VII

 

 Про затвердження Програми

«Безпечне  місто Теплодар» на 2017-2019 роки

 

 Відповідно до підпункту 22 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  з метою підвищення рівня громадської безпеки та громадського порядку, забезпечення належного моніторингу ситуації на важливих об’єктах міста, об’єктах благоустрою та комунальної сфери, посилення безпеки дорожнього руху, запобігання злочинності Теплодарська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму «Безпечне  місто Теплодар» на 2017-2019 роки  (додаток  додається).

2.Структурним підрозділам Теплодарської міської ради  та її виконавчого комітету, причетним до виконання  заходів Програми забезпечити їх виконання протягом 2017-2019 років.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні депутатські комісії:

– з фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій, комунальної власності та підтримки підприємницької діяльності, торгівлі;

– з питань депутатської діяльності, етики, законності, правопорядку та соціального захисту населення.

         

Міський голова                                                                            М.В.Жовнір

1. Паспорт

Програми «Безпечне місто Теплодар»  на 2017-2019 роки

 

1.      

Ініціатор розроблення Програми

 

 

2.      

Розробник Програми

Відділ соціально-економічного розитку виконавчого комітету Теплодарської міської ради

 
 

3.      

Відповідальний виконавець Програми

 

 
 
 

4.      

Термін реалізації Програми

2017-2019 роки

 

5.      

Перелік джерел фінансування, які беруть участь у виконанні Програми

Міський бюджет, інші джерела фінансування не заборонені законодавством

 
 
 

6.      

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для виконання Програми

1 221 063,0 грн.

 

 

 

 

                                                                    Додаток  до  рішення

                                                                                      Теплодарської міської ради

                                                                                    від 27  квітня  2017 року

                                                                                    №250-VII

 

 

 

П Р О Г Р А М А

«Безпечне місто Теплодар»

на 2017-2019 роки

(впровадження в місті Теплодар

 системи відеоспостереження)

  

1.Загальні положення

    Середньорічна чисельність жителів міста Теплодар налічує 10,5 тис. осіб, серед яких більше 60%  це  населення до 35 років, з них  близько 1600 дітей шкільного та дошкільного віку, які потребують особливої уваги.  Поступово зростає рівень та темп життя,  в місті відбуваються  урочистості різного направлення та проводяться загальноміські  заходи із залученням великої кількості громадян.    Крім того, останнім часом збільшилася кількість пограбувань квартир, дачних(садових) будинків,  гаражів, торгових точок на території Теплодарської міської ради. Щоденно мешканці міста ризикують зіткнутися з багатьма небезпеками, що супроводжують життєдіяльність в сучасних умовах.  Це означає, що питання безпеки людини в міському середовищі сьогодні є як ніколи актуальним і потребує скорішого вирішення.

Також залишається загрозливою ситуація на сході країни та напруженим соціально-політичне становище у нашій державі, тому, попередження надзвичайних ситуацій, проявів тероризму, забезпечення посилених заходів безпеки громадян та важливих об’єктів міста є одним з найбільш пріоритетних напрямків діяльності влади та правоохоронних органів.

    З огляду на зазначене, до системи, яка забезпечує безпеку міста в сучасних умовах, пред’являються особливі вимоги щодо надійності, стійкості, ефективності та безперервності роботи у цілодобовому режимі.

      Ті мінімально можливі заходи  безпеки, які  виконавчому комітету Теплодарської міської ради вдалося здійснити в минулі роки, на теперішній час не є дієвими, тому існує потреба в нових засобах та методах гарантування безпеки мешканцям міста, прогресивних технологіях та заходах для централізованого забезпечення відеоохорони, технічної безпеки, контролю важливих  міських об’єктів, можливості оперативного управління, впливу  та реагування на екстрені ситуації.

      Програма «Безпечне місто Теплодар» на 2017-2019 роки розроблена з метою підвищення рівня громадської безпеки та громадського порядку, забезпечення належного моніторингу ситуації на важливих об’єктах міста, об’єктах благоустрою та комунальної сфери, посилення безпеки дорожнього руху, запобігання злочинності, підвищення оперативності, якості та достовірності інформації, отриманої службами, які забезпечують безпеку міста, для відповідного швидкого реагування.

          Комплексна система безпеки нового покоління  забезпечить підвищення рівня безпеки на об’єктах та вулицях міста, в закладах дошкільної, шкільної та позашкільної освіти,  завдяки безупинному моніторингу ситуації в режимі реального часу, своєчасному автоматичному оповіщенню про тривожні, загрозливі та надзвичайні події для їх запобігання або негайного усунення, наявності засобів екстреного зв’язку, а також скоординованій взаємодії всіх учасників та служб, відповідальних за безпеку міста.

2.Мета та завдання Програми

      Метою Програми є підвищення рівня громадської безпеки та громадського порядку, забезпечення належного моніторингу ситуації на важливих об’єктах міста, об’єктах благоустрою та комунальної сфери, посилення безпеки дорожнього руху, запобігання злочинності, підвищення оперативності, якості та достовірності інформації, отриманої службами, які забезпечують безпеку міста, для відповідного швидкого реагування і, як наслідок, підвищення ефективності роботи органів внутрішніх справ щодо забезпечення громадського правопорядку на території міста, профілактики злочинності, боротьби з нею, охорони прав, свободи і законних інтересів громадян міста та посилення взаємодії з органами місцевого самоврядування у протидії всім формам злочинності в інтересах територіальної громади.

    Головне завдання Програми – впровадження комплексної системи безпеки  «Безпечне місто Теплодар» на 2017-2019 роки на основі сучасних засобів відеоспостереження, безпеки, моніторингу, контролю, зв’язку, керування та оперативного реагування.

    Отже, для реалізації вищезазначеної мети, завдання Програми полягають в наступному:

1) розвиток міської системи відеоспостереження: поступове забезпечення відеонагляду за всіма місцями та об’єктами, які потребують посиленого захисту та контролю над ситуацією ;

2) встановлення засобів та систем безпеки для моніторингу необхідних параметрів, факторів впливу на ситуацію, розпізнавання, сповіщення, зв’язку, контролю та керування подією;

3) створення єдиної локальної міської мережі системи «Безпечний Теплодар», яка забезпечить отримання даних з усіх камер відеоспостереження та інших елементів системи безпеки із доступом до інформації міської влади та правоохоронних органів;

4) забезпечення можливості відтворення ходу подій завдяки їх фіксації та зберіганню відповідної відеоінформації;

 5) консолідація зусиль влади та правоохоронних органів з метою забезпечення нормальної життєдіяльності міста;

6) залучення  юридичних осіб, фізичних осіб –підприємців, жителів міста до участі в  заходах щодо встановлення засобів відеоспостереження на території міста , садівничих товариств (коперативів), гаражних кооперативів, об»єктах торгівлі, громадського харчування.

      Світовою практикою доведено, що встановлення комплексних систем відеоспостереження безумовно сприяє попередженню та суттєвому зменшенню кількості правопорушень, виявленню, усуненню причин і умов, що сприяють їх вчиненню у сфері благоустрою та охорони громадського порядку, в тому числі при проведенні заходів з масовим залученням людей.

     Ці камери є безцінними помічниками підрозділам Національної поліції у розслідуванні кримінальних правопорушень, але, перш за все, вони будуть нести користь  мешканцям міста. 

     До того ж необхідно  зазначити, що важливу роль як у прогнозуванні небезпечних ситуацій, так і своєчасності реагування, відіграють сучасні засоби, що забезпечують зворотній зв’язок населення з правоохоронними  службами. Отже, в єдину локальну міську мережу системи «Безпечне місто Теплодар» поступово мають бути об’єднані всі міські камери зовнішнього відеоспостереження, пристрої, датчики та інші елементи системи безпеки об’єктів всіх форм власності.

      Враховуючи вищезазначене, відмітимо важливість та актуальність потреби у  реалізації наступних задач:

1) встановлення  міської системи відеоспостереження за громадськими місцями, важливими  об’єктами міста, дорожнім рухом;

2) встановлення датчиків та пристроїв, які мають додаткові функції, важливі для підтримки належного рівня безпеки – контроль параметрів навколишнього середовища, можливість розпізнавання номерних транспортних знаків, обличь громадян, сповіщення та виклику працівників міліції або відповідних служб;

 3) створення єдиної локальної міської мережі системи «Безпечне місто Теплодар» для зв’язку всіх елементів системи;

Основними складовими  Програми «Безпечне місто Теплодар» на 2017-2019 роки є:

  • «Безпечне місто» – встановлення системи відеоспостереження на території міста ( фотофіксація автомобільних номерів, безпечні дороги) ( 427 860,0 грн.).
  • «Безпечна школа» – встановлення системи відеоспостереження на території та в приміщені школи ( 306 323,0 грн.)
  • «Безпечне житло, безпечна власність» (безпечний двір ) – встановлення системи відеоспостереження в парадних житлових будинків, на територіях житлово-будівельних, садівничих та гаражних  кооперативів,  садівничих товариств та інших об»єктах власності. ( 486880,0 грн.)

     Встановлення системи відеоспостереження («Безпечний  ДНЗ») – на територіях та за необхідністю в приміщеннях дитячих садків   планується на 2019 рік у разі наявності коштів.

Слід зазначити, що розділ «Безпечне житло, безпечна власність», враховуючи брак коштів в місцевому бюджеті планується реалізовувати за рахунок залучених коштів.

  1. Розробник та цільові групи

Розробником даної Програми є  відділ соціально-економічного розвитку виконавчого комітету Теплодарської міської ради.

Цільові групи Програми:

1) юридичні особи, які підпорядковуються Теплодарській міській раді та її виконавчому комітету;

2) правоохоронні структури міста;

3) підприємства, організації, заклади та установи міста;

4) мешканці міста Теплодар;

5) садівничі товариства (кооперативи), гаражні та житлово-будівельні кооперативи та ін. суб»єкти господарювання

  1. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, обласного бюджету в межах коштів, передбачених на відповідний бюджетний рік, а також інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством. Обсяг фінансування заходів Програми за рахунок коштів місцевого бюджету затверджується міською радою щорічно в складі видатків міського бюджету відповідно на  2017, 2018 та 2019 роки

  1. Очікувані результати

 Створення системи «Безпечне місто Теплодар», у якому перебуватимуть об’єкти з масовим перебуванням людей, а також  важливі об’єкти міста, підвищить рівень організації ефективної взаємодії між органами виконавчої влади, органами внутрішніх справ і адміністраціями об’єктів з масовим перебуванням людей щодо попередження, припинення й ліквідації кризових ситуацій криміногенного характеру, антитерористичної захищеності й протикримінального захисту, забезпечення й правопорядку.

Реалізація цієї Програми дозволить покращити охорону громадського порядку в місті Теплодар, здійснювати профілактику правопорушень  попереджувати та ліквідовувати злочини.

Використання сучасних технічних засобів, зокрема впровадження єдиного комплексу відеоспостереження на території міста, значно підвищить оперативне реагування на скоєні злочини, збільшить кількість розкритих злочинів, призведе до зменшення таких видів злочинів як пограбування, розбійні напади, незаконне заволодіння транспортними засобами, хуліганство, порушення правил дорожнього руху.

Дана Система буде включати  всі зацікавлені організації (підприємства, установи) та окремих осіб, які можуть стати ініціаторами встановлення відеокамер, поблизу їх підприємств, організацій, торгових закладів,закладів громадського харчування, автостоянок, будинків, інших місць масового скупчення та перебування людей з підключенням їх до загальноміської  локальної мережі.

Таким чином, реалізація заходів даної Програми  вигідна як для міста,  його жителів та суб»єктів господарювання різного рівня так і для органів внутрішніх справ, як певна запорука забезпечення громадського порядку, охорони об’єктів міської інфраструктури ,охорони об»єктів приватної власності громадян та безпеки дорожнього руху.

 

  1. Координація та контроль за виконанням Програми

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснюють ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

  1. Заходи Програми

 

Назва заходу

 

Термін виконання

Орієнтовні обсяги фінансування

Джерела фінансуваня

   1.

«Безпечне місто» – встановлення системи відеоспостереження на території міста ( фотофіксація автомобільних номерів, безпечні дороги) : придбання обладнання, програмного забезпечення, монтаж та встановлення відеокамер та мотажних боксів, підключення до мережі інтернет

 

 

 

 

2017-2018

 

 

 

Фотофіксація -294 720,0 грн.

Безпечні дороги – 133 140,0 грн.

 

 

Місцевий (міський, обласний) бюджет, інші джерела не заборонені законодавством

2.

«Безпечне житло, безпечна власність» (безпечний двір 2) – встановлення системи відеоспостереження  в парадних житлових будинків, на територіях житлово-будівельних, садівничих та гаражних  кооперативів,  садівничих товариств та інших об»єктах власності: придбання обладнання та матеріалів, монтаж та конфігурація відеокамер

 

 

 

 

2017-2018

 

 

486 880,0 грн.

 

Місцевий (міський, обласний) бюджет, інші джерела не заборонені законодавством

3.

«Безпечна школа» – встановлення системи відеоспостереження на території та в приміщені школи: придбання матеріалів та обладнання, монтаж та настроювання

 

 

2017-2018

 

 

306 323,0 грн.

 

Місцевий (міський, обласний) бюджет, інші джерела не заборонені законодавством

 

 

 

1 221 063,0 грн.

 
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo