Home » ПРОГРАМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ДОСТУПНИМ  ЖИТЛОМ  ЖИТЕЛІВ МІСТА ТЕПЛОДАР на 2018-2021 роки

ПРОГРАМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ДОСТУПНИМ  ЖИТЛОМ  ЖИТЕЛІВ МІСТА ТЕПЛОДАР на 2018-2021 роки

ПРОГРАМА  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ДОСТУПНИМ  ЖИТЛОМ

 ЖИТЕЛІВ МІСТА ТЕПЛОДАР

на 2018-2021 роки

 

І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

В Україні більшість громадян не мають можливості отримати доступ на ринок житла без підтримки держави та місцевої влади.

Недостатньо високий рівень доходів населення призводить до відсутності платоспроможного попиту на житло.

Складною залишається демографічна ситуація. Недостатня кількість житла є причиною відсутності необхідних кваліфікованих кадрів  (в першу чергу – працівників бюджетної сфери, педагогічних, науково-педагогічних, медичних працівників) та обмежують можливість народження дітей у сім’ях, які потребують поліпшення житлових умов, що в свою чергу негативно позначається на соціально-економічному розвитку як міста так  і області в цілому.

Враховуючи продовження антитерористичної операції на невизначений час, постійну ротацію українських військ, проблема забезпечення належними житловими умовами захисників Вітчизни та членів їх сімей постійно загострюється та поглиблюється, що створює додаткову соціальну напругу в суспільстві та негативно впливає на бойовий дух військових, адже  більшість осіб, демобілізованих із зони АТО не мають можливості самостійно вирішити свої житлові проблеми.

В скрутному становищі залишаються вимушені переселенці з тимчасово окупованих територій України, які постійно проживають на території міста Теплодар.

Крім того, не мають власного житла або потребують поліпшення житлових умов велика кількість молодих сімей та багатодітних родин.

За останні 3 роки спостерігається невелике поступове зменшення кількості осіб в квартирній черзі (з різних причин) і ці причини не завжди пов’язані з тим, що умови проживання покращилися і потреба в отриманні житла відпала.  Сім’ї та громадяни, які знаходяться в квартирній черзі не мають фінансової можливості придбати житло,  що ще раз  свідчить про необхідність вжиття певних заходів щодо підвищення доступності отримання житла.

Кількість сімей та самотніх громадян, які перебувають на квартирному обліку за даними  Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Теплодарської міської ради  становить:

 

На 1 січня 2016р.

На 1 січня 2017р.

На 1 січня 2018р.

223

210

199

Отже, в місті Теплодар, як і в Одеській області існує соціальна потреба у сприянні забезпеченню житлом вищезазначених категорій громадян, що потребують поліпшення житлових умов.

Вирішення житлового питання громадян шляхом підвищення рівня доступності житла є важливою соціально-економічною передумовою стабілізації життя суспільства. 

Програма забезпечення  доступним житлом жителів міста Теплодар  на 2018-2021 роки (далі – Програма) спрямована на поступове, соціально ефективне та виважене розв’язання гострої проблеми забезпечення житлом найбільш незахищених категорій громадян: учасників бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції та прирівняних до них осіб (далі – “учасники АТО”); інвалідів війни відповідно до  пунктів 11, 12, 13, 14 частини 2 статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, а також інвалідів війни, які стали такими внаслідок захворювання, одержаного під час або внаслідок участі в бойових діях в зоні проведення антитерористичної операції (далі – “інваліди АТО”); громадян, яких змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини, надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру (далі – “внутрішньо переміщені особи”), молодих сімей та одиноких молодих громадян; працівників бюджетної сфери; педагогічних, науково-педагогічних, медичних працівників; військово-службовців,  в тому числі звільнених в запас або відставку, громадян, які постраждали в результаті аварії на Чорнобильській АЕС; членів їх сімей; багатодітних родин; у спосіб пільгового житлового кредитування.

В умовах сьогодення держава не в змозі у повній мірі забезпечити громадян, які потребують поліпшення житлових умов, безкоштовним житлом, тому єдиним можливим шляхом до скорочення кількості осіб, які перебувають на квартирному обліку, є створення накопичувального та відновлювального ресурсу за рахунок коштів місцевих  бюджетів.

Такі  фінансово-кредитні  механізми  діють  у державі та реалізовуються за допомогою Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (далі – Держмолодьжитло).

Згідно статуту Держмолодьжитла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2000 № 1604 саме на цю установу покладено:

– виконання діючих державних житлових програм в межах своїх повноважень;

– розроблення нових фінансово-кредитних програм, спрямованих на розв’язання житлових проблем молоді та інших верств населення шляхом застосування механізму надання довготермінових державних кредитів за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.

Саме Держмолодьжитло є виконавцем Порядку забезпечення громадян доступним житлом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 року № 140 та Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 р. № 584.

Крім того, Держмолодьжитло як спеціалізована фінансова установа має право надавати позичальникам пільги  передбачені цією програмою.

Структурним підрозділом Держмолодьжитла в Одеській області є Одеське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (далі-Одеське регіональне управління Держмолодьжитла).

Як свідчить економічна практика, вирішення проблеми з житлом через виконання державних програм забезпечення громадян доступним житлом на умовах Порядку забезпечення громадян доступним житлом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 року № 140 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України № 708 від 20.09.2017р), не надає можливості досягти відчутного ефекту. Чинний механізм забезпечення громадян доступним житлом вимагає наявності значної суми власних коштів для придбання житла, в той час, як у вищевказаних категорій громадян, особливо з дітьми, кошти для здійснення першого внеску за власний рахунок відсутні.

В свою чергу Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 р. № 584  (в редакції постанови Кабінету Міністрів України №  245  від 29.04.2015р.) розраховано лише на громадян віком до 35 років.

Разом з тим, у зв’язку з недостатнім фінансуванням житлових програм із державного бюджету, вирішення питання потребує підтримки шляхом залучення бюджетних коштів місцевого рівня.

 

ІI. Визначення мети Програми

Метою Програми є створення належних умов для забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян, багатодітних родин, учасників та інвалідів АТО, внутрішньо переміщених осіб, військовослужбовців, в тому числі, звільнених в запас або відставку, осіб, які постраждали в результаті аварії на Чорнобильській АЕС, працівників бюджетної сфери, педагогічних, науково-педагогічних, медичних працівників та членів їх сімей, місце проживання яких зареєстровано на території міста Теплодар та внутрішньо переміщених осіб шляхом надання пільгових довгострокових іпотечних кредитів.

 

ІII. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки виконання Програми

Засіб розв’язання існуючої проблеми – забезпечення найбільш незахищених категорій громадян житлом в межах Програми – полягає у створенні умов для отримання пільгових довгострокових іпотечних кредитів за нижчими, порівняно з ринковими, відсотковими ставками.

Створення умов для можливості отримання пільгових довгострокових кредитів для будівництва (придбання) житла молодими сім’ями та одинокими молодими громадянами, багатодітними родинами, учасниками та інвалідами АТО, внутрішньо переміщеними особами, військовослужбовцями, в тому числі звільненими в запас або відставку, особами, які постраждали в результаті аварії на Чорнобильській АЕС, працівниками бюджетної сфери, педагогічними, науково-педагогічними, медичними працівниками та членами їх сімей, що проживають в місті Теплодар Одеської області, є найбільш сприятливим засобом розв’язання житлової проблеми, як для громадян, так і для місцевого бюджету, а саме:

– відсоткова ставка за користування пільговими довгостроковими кредитами у національній валюті становить 3 % річних від суми зобов’язань за кредитом   (у 5 – 7 разів нижче, ніж у комерційних банках);

– відсоткова ставка за користування пільговими довгостроковими кредитами не змінюється протягом строку дії кредитного договору;

–  на суму зобов’язань за кредитом не нараховується індекс інфляції;

– передбачена пільга по сплаті відсотків для сімей з дітьми, військовослужбовцям – з початку і до закінчення особливого періоду; резервістам  та військовозобов’язаним – з моменту призову під час  мобілізації  і до  закінчення  особливого  періоду,  на  час проходження військової служби.

Зазначені умови надають можливість скористатися пільговим кредитом на будівництво (придбання) житла громадянам, які не мають високого рівня доходів.

Умови та механізм надання кредитів визначається Положенням про порядок надання пільгових довгострокових кредитів для забезпечення житлом окремих категорій громадян, що проживають в м. Теплодар Одеської області (далі – Положення). Положення наведено в додатку 4 до Програми.

Механізм надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (придбання) житла за цією Програмою забезпечує:

–   прозорість умов отримання і повернення пільгових кредитів;

–   сприятливі фінансово-економічні умови надання та повернення кредитів;

–    контроль за цільовим використанням кредитних ресурсів;

     – можливість залучення на фінансування Програми інших не заборонених законодавством джерел, у тому числі власних коштів громадян;

– кошти, які сплачуються позичальниками в рахунок погашення кредитів, відсотки за користування кредитом та пеня за порушення  строку  платежу  з  погашення  кредиту зараховуються в установленому порядку до надходжень бюджету міста Теплодар і спрямовуються на подальше надання кредитів (рефінансування).

            Фінансування Програми передбачається за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів міста Теплодар та Одеської області та інших не заборонених законодавством джерел, у тому числі власних коштів громадян.

Щороку у відповідному бюджеті окремо визначається обсяг коштів для фінансування Програми, в тому числі:

– обсяг коштів на надання пільгових довгострокових кредитів учасникам Програми;

– обсяг коштів на фінансування витрат, пов’язаних з наданням пільгових довгострокових кредитів у розмірі 6 % від загального обсягу кредитних ресурсів.

Строк виконання Програми – 2018-2021 роки.

Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 2 до Програми.

 

  1. I Напрями діяльності та заходи Програми

Основним  завданням Програми є забезпечення житлом учасників програми через:

розвиток різних видів пільгового житлового кредитування, яке передбачає створення накопичувального та відновлювального інвестиційного ресурсу держави для забезпечення житлом найбільш незахищених категорій громадян.

виявлення земельних ділянок, незавершених будівництвом об’єктів, які не використовуються за призначенням в місті Теплодар для будівництва житла для сімей, що потребують поліпшення житлових умов.

розвиток та удосконалення механізмів, передбачених цією Програмою.

Основними заходами Програми є:

– надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ями та одиноким молодими громадянам, багатодітним родинам, учасникам АТО, інвалідам АТО, внутрішньо переміщеним особам, військовослужбовцям, в тому числі звільненим в запас або відставку, особам, які постраждали в результаті аварії на Чорнобильській АЕС, працівникам бюджетної сфери, педагогічним, науково-педагогічним, медичним працівникам; членами їх сімей;

– відшкодування витрат, пов’язаних з наданням пільгових довгострокових кредитів на будівництво та придбання житла

Напрями діяльності та заходи з виконання Програми наведені у додатку 3 до Програми.

 

  1. Очікувані результати та ефективність Програми

Реалізація Програми сприятиме вирішенню таких важливих соціально-економічних завдань, як:

–           забезпечення соціального захисту та вирішення житлових проблем громадян – учасників Програми – близько 5 сімей;

–           збільшення обсягів житлового будівництва за рахунок залучення коштів   місцевого бюджету та залучених інвестицій (фінансових ресурсів населення) – близько 350 кв. метрів;

–           збільшення обсягів сплати податків та обов’язкових відрахувань (забезпечення замовлень будівельних підприємств, виробників будматеріалів, банків, транспортних та інших суміжних підприємств, створення робочих місць);

–           отримання коштів від повернення кредитів до місцевого бюджету в якості відновлювального ресурсу, що спрямовується на подальше виконання Програми;

–           зміцнення професійного ядра кадрів у галузях освіти, охорони здоров’я,  державної служби за рахунок закріплення на робочих місцях спеціалістів та фахівців з високим рівнем кваліфікації, підвищення престижу вказаних професій;

–           покращання соціального стану та демографічної ситуації в Одеській області.

Виконання Програми є запорукою впровадження нових фінансово-кредитних механізмів іпотечного кредитування, стабілізації суспільства, створення сприятливих умов для стабільної роботи підприємств, установ, організацій, збереження та створення нових робочих місць, активізації житлового будівництва в області, створення умов для підтримки будівельної галузі.

 

VI Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію виконання заходів і завдань Програми здійснює Управління майна  та інвестицій Теплодарської міської ради . 

Контроль за виконанням Програми здійснює   постійна депутатська комісія  з питань фінансово-економічних,  бюджетних, інвестицій, комунальної власності та підприємницької діяльності, торгівлі.                      

Відповідальні виконавці Програми щороку до 15 липня та до 15 січня готують і подають Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації узагальнену інформацію про стан виконання Програми та пояснювальну записку про роботу співвиконавців програми щодо її виконання, у разі невиконання – обґрунтування причин.

 

logo
consultation
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo