Home » Додаток 3

Додаток 3

            Додаток 3                        
            до проекту рішення  Теплодарської міської ради                      
            від                          
            №                          
  Виконання видаткової частини бюджету міста Теплодар за І квартал 2018року  (за головними розпорядниками)                              
                  (грн)                        
КПКВКМБ  Видатки : Затверджено на рік з урахуванням внесених змін у тому числі : Виконано за звітий період у тому числі : Виконання (%) у тому числі :                      
Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд                      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
02 Виконавчий комітет міської ради 18495938,77 17928256,49 567682,28 4390997,25 4144165,47 246831,78 23,74 23,12 43,48                      
0210150  Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 8289422,31 8199422,03 90000,28 2206004,08 2116004,08 90000,00 26,61 25,81 100,00                      
  у тому числі : 0,00               #ДЕЛ/0!                      
1.1 – заробітна плата з нарахуванням 7328292,00 7328292,00   1871329,79 1871329,79   25,54 25,54 #ДЕЛ/0!                      
1.2 – оплата комун. послуг та енергоносіїв 434500,00 434500,00   149384,46 149384,46   34,38 34,38 #ДЕЛ/0!                      
0210180 Інша діяльність у сфері державного управління 12121,00 10121,00 2000,00 5121,00 5121,00   42,25 50,60 0,00                      
0212010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 8592090,00 8220790,00 371300,00 2023272,25 1866440,47 156831,78 23,55 22,70                        
0212141 Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики 25000,00 25000,00   0,00     0,00                          
0212142  Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом 25000,00 25000,00   0,00     0,00                          
0212143 Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу 30000,00 30000,00   14968,45 14968,45   49,89 49,89 #ДЕЛ/0!                      
0212144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 263300,00 263300,00   7930,05 7930,05   3,01 3,01             Додаток 3    
0212146 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 219600,00 219600,00   44821,90 44821,90   20,41 20,41             до проекту рішення  Теплодарської міської ради  
0212152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 25000,00 25000,00   4601,00 4601,00   18,40 18,40             від      
0213131 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України” 5500,00 5500,00   0,00     0,00 0,00             №      
0214082  Інші заходи в галузі культури і мистецтва 11000,00 5000,00 6000,00       0,00 0,00   Виконання видаткової частини бюджету міста Теплодар за І квартал 2018року  (за головними розпорядниками)          
0217350  Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 583302,20 583302,20   0,00     0,00 0,00                   (грн)    
0217520  Реалізація Національної програми інформатизації 33000,00 33000,00   6030,00 6030,00   18,27 18,27 КПКВКМБ  Видатки : Затверджено на рік з урахуванням внесених змін у тому числі : Виконано за звітий період у тому числі : Виконання (%) у тому числі :  
0218230  Інші заходи громадського порядку та безпеки 75000,00 75000,00   0,00     0,00 0,00 Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд  
0218410 Фінансова підтримка засобів масової інформації 208221,26 208221,26   78248,52 78248,52   37,58 37,58  
0217368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів(ТМЛ) 98382,00   98382,00 0,00     0,00 #ДЕЛ/0! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
31 Управління майна та інвестицій 9138755,17 3740017,00 5398738,17 1484909,50 1019842,61 465066,89 16,25 27,27 02 Виконавчий комітет міської ради 18495938,77 17928256,49 567682,28 4390997,25 4144165,47 246831,78 23,74 23,12 43,48  
3110160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах 1087635,00 1072635,00 15000,00 245947,39 245947,39   22,61 22,93 0210150  Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 8289422,31 8199422,03 90000,28 2206004,08 2116004,08 90000,00 26,61 25,81 100,00  
  у тому числі :                   у тому числі : 0,00               #ДЕЛ/0!  
1.1 – заробітна плата з нарахуванням 1042308,00 1042308,00   243917,01 243917,01   23,40 23,40 1.1 – заробітна плата з нарахуванням 7328292,00 7328292,00   1871329,79 1871329,79   25,54 25,54 #ДЕЛ/0!  
3110180 Інша діяльність у сфері державного управління 562313,00 541956,00 20357,00 64253,03 43896,03 20357,00 11,43 8,10 1.2 – оплата комун. послуг та енергоносіїв 434500,00 434500,00   149384,46 149384,46   34,38 34,38 #ДЕЛ/0!  
  у тому числі :                 0210180 Інша діяльність у сфері державного управління 12121,00 10121,00 2000,00 5121,00 5121,00   42,25 50,60 0,00  
1.1 – оплата комун. послуг та енергоносіїв 84500,00 84500,00   8330,08 8330,08   9,86   0212010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 8592090,00 8220790,00 371300,00 2023272,25 1866440,47 156831,78 23,55 22,70    
3116011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 401550,39   401550,39 1372,78   1372,78 0,34   0212141 Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики 25000,00 25000,00   0,00     0,00      
3116013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 9000,00 9000,00   8322,13 8322,13   92,47 92,47 0212142  Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом 25000,00 25000,00   0,00     0,00      
3116015 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів 621580,00 568580,00 53000,00 53000,00   53000,00 8,53 0,00 0212143 Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу 30000,00 30000,00   14968,45 14968,45   49,89 49,89 #ДЕЛ/0!  
3116030 Організація благоустрою населених пунктів 1701812,00 1284700,00 417112,00 603954,96 603954,96   35,49   0212144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 263300,00 263300,00   7930,05 7930,05   3,01 3,01 #ДЕЛ/0!  
  у тому числі : 0,00     0,00         0212146 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 219600,00 219600,00   44821,90 44821,90   20,41 20,41 #ДЕЛ/0!  
1.1 – оплата комун. послуг та енергоносіїв 184500,00 184500,00   65181,34 65181,34   35,33   0212152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 25000,00 25000,00   4601,00 4601,00   18,40 18,40 #ДЕЛ/0!  
3116040 Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води 163146,00 163146,00   17722,10 17722,10   10,86 10,86 0213131 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України” 5500,00 5500,00   0,00     0,00 0,00 #ДЕЛ/0!  
3116071 Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) 100000,00 100000,00   100000,00 100000,00   100,00 100,00 0214082  Інші заходи в галузі культури і мистецтва 11000,00 5000,00 6000,00       0,00 0,00 0,00  
3117310 Будівництво1 об’єктів житлово-комунального господарства 300000,00   300000,00 90000,00   90000,00     0217350  Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 583302,20 583302,20   0,00     0,00 0,00 #ДЕЛ/0!  
3117321 Будівництво1 освітніх установ та закладів 2485,17   2485,17 0,00         0217520  Реалізація Національної програми інформатизації 33000,00 33000,00   6030,00 6030,00   18,27 18,27 #ДЕЛ/0!  
3117330 Будівництво1 інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності 162265,00   162265,00 0,00         0218230  Інші заходи громадського порядку та безпеки 75000,00 75000,00   0,00     0,00 0,00 #ДЕЛ/0!  
3117363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 25049,61   25049,61 0,00     0,00 #ДЕЛ/0! 0218410 Фінансова підтримка засобів масової інформації 208221,26 208221,26   78248,52 78248,52   37,58 37,58 #ДЕЛ/0!  
3117368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів 3649679,00   3649679,00 0,00     0,00 #ДЕЛ/0! 0217368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів(ТМЛ) 98382,00   98382,00 0,00     0,00 #ДЕЛ/0! 0,00  
3117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 343240,00   343240,00 300337,11   300337,11 87,50 #ДЕЛ/0! 31 Управління майна та інвестицій 9138755,17 3740017,00 5398738,17 1484909,50 1019842,61 465066,89 16,25 27,27 8,61  
3118330 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів  9000,00   9000,00 0,00     0,00 #ДЕЛ/0! 3110160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах 1087635,00 1072635,00 15000,00 245947,39 245947,39   22,61 22,93 0,00  
06 Управління освіти культури та спорту 31093768,06 29588913,97 1504854,09 7807851,20 7575458,87 232392,33 25,11 25,60   у тому числі :                 #ДЕЛ/0!  
0611010  Надання дошкільної освіти 10401781,69 9392075,08 1009706,61 2741168,03 2538991,78 202176,25 26,35 27,03 1.1 – заробітна плата з нарахуванням 1042308,00 1042308,00   243917,01 243917,01   23,40 23,40 #ДЕЛ/0!  
  у тому числі :                 3110180 Інша діяльність у сфері державного управління 562313,00 541956,00 20357,00 64253,03 43896,03 20357,00 11,43 8,10 100,00  
1.1 – заробітна плата з нарахуванням 7354352,00 7354352,00   172891,21 172891,21   2,35 2,35   у тому числі :                    
1.2 – продукти харчування 1640299,95 744290,00 896009,95 308919,25 123365,00 185554,25 18,83 16,57 1.1 – оплата комун. послуг та енергоносіїв 84500,00 84500,00   8330,08 8330,08   9,86   #ДЕЛ/0!  
1.3 – оплата комун. послуг та енергоносіїв 1081804,00 1081804,00   558883,03 558883,03   51,66 51,66 3116011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 401550,39   401550,39 1372,78   1372,78 0,34   0,34  
0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 14241572,35 14192315,90 49256,45 3536882,01 3525433,01 11449,00 24,83 24,84 3116013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 9000,00 9000,00   8322,13 8322,13   92,47 92,47 #ДЕЛ/0!  
  у тому числі :                 3116015 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів 621580,00 568580,00 53000,00 53000,00   53000,00 8,53 0,00 100,00  
  – заробітна плата з нарахуванням 13067210,46 13067210,46   2971513,77 2971513,77   22,74 22,74 3116030 Організація благоустрою населених пунктів 1701812,00 1284700,00 417112,00 603954,96 603954,96   35,49   0,00  
  – оплата комун. послуг та енергоносіїв 831428,00 831428,00   469578,67 469578,67   56,48 56,48   у тому числі : 0,00     0,00         #ДЕЛ/0!  
  – продукти харчування 90110,00 90110,00   12753,76 12753,76   14,15 14,15 1.1 – оплата комун. послуг та енергоносіїв 184500,00 184500,00   65181,34 65181,34   35,33   #ДЕЛ/0!  
0611090  Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1787810,42 1786610,42 1200,00 466035,52 466035,52   26,07 26,08 3116040 Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води 163146,00 163146,00   17722,10 17722,10   10,86 10,86 #ДЕЛ/0!  
  у тому числі :                 3116071 Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) 100000,00 100000,00   100000,00 100000,00   100,00 100,00 #ДЕЛ/0!  
1.1 – заробітна плата з нарахуванням 1773440,00 1773440,00   464645,52 464645,52   26,20 26,20 3117310 Будівництво1 об’єктів житлово-комунального господарства 300000,00   300000,00 90000,00   90000,00        
0611150 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  142770,00 142770,00   37812,61 37812,61   26,48 26,48 3117321 Будівництво1 освітніх установ та закладів 2485,17   2485,17 0,00            
  у тому числі :                 3117330 Будівництво1 інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності 162265,00   162265,00 0,00            
1.1 – заробітна плата з нарахуванням 124004,00 124004,00   327173,93 327173,93   263,84 263,84 3117363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 25049,61   25049,61 0,00     0,00 #ДЕЛ/0! 0,00  
1.2 – оплата комун. послуг та енергоносіїв 13880,00 13880,00   4248,68 4248,68   30,61 30,61 3117368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів 3649679,00   3649679,00 0,00     0,00 #ДЕЛ/0! 0,00  
0611161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 775047,00 775047,00   251009,48 251009,48   32,39 32,39 3117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 343240,00   343240,00 300337,11   300337,11 87,50 #ДЕЛ/0! 87,50  
  у тому числі :                 3118330 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів  9000,00   9000,00 0,00     0,00 #ДЕЛ/0! 0,00  
1.1 – заробітна плата з нарахуванням 660295,00 660295,00   153021,15 153021,15   23,17 23,17 06 Управління освіти культури та спорту 31093768,06 29588913,97 1504854,09 7807851,20 7575458,87 232392,33 25,11 25,60 15,44  
1.2 – оплата комун. послуг та енергоносіїв 6259,00 6259,00   1352,87 1352,87   21,61 21,61 0611010  Надання дошкільної освіти 10401781,69 9392075,08 1009706,61 2741168,03 2538991,78 202176,25 26,35 27,03 20,02  
0611162 Інші програми та заходи у сфері освіти 38764,00 38764,00   12000,00 12000,00   30,96 30,96   у тому числі :                 #ДЕЛ/0!  
0613242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 1814,74 1810,00 4,74 0,00     0,00 0,00 1.1 – заробітна плата з нарахуванням 7354352,00 7354352,00   172891,21 172891,21   2,35 2,35 #ДЕЛ/0!  
0614030 Забезпечення діяльності бібліотек 123792,00 118592,00 5200,00 26200,00 25530,00 670,00 21,16 21,53 1.2 – продукти харчування 1640299,95 744290,00 896009,95 308919,25 123365,00 185554,25 18,83 16,57 20,71  
0614060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 775944,52 762156,01 13788,51 228537,67 224086,38 4451,29 29,45 29,40 1.3 – оплата комун. послуг та енергоносіїв 1081804,00 1081804,00   558883,03 558883,03   51,66 51,66 #ДЕЛ/0!  
0615031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 546831,78 546431,78 400,00 166791,47 166791,47   30,50 30,52 0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 14241572,35 14192315,90 49256,45 3536882,01 3525433,01 11449,00 24,83 24,84 23,24  
0615011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 59790,20 58750,00 1040,20 2040,00 2040,00   3,41 3,47   у тому числі :                 #ДЕЛ/0!  
0611100 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 1893549,36 1769291,78 124257,58 338134,41 324488,62 13645,79 17,86 18,34   – заробітна плата з нарахуванням 13067210,46 13067210,46   2971513,77 2971513,77   22,74 22,74 #ДЕЛ/0!  
  у тому числі : 0,00     0,00           – оплата комун. послуг та енергоносіїв 831428,00 831428,00   469578,67 469578,67   56,48 56,48 #ДЕЛ/0!  
1.1 – заробітна плата з нарахуванням 1823493,58 1699236,00 124257,58 299722,36 286076,57 13645,79 16,44 16,84   – продукти харчування 90110,00 90110,00   12753,76 12753,76   14,15 14,15 #ДЕЛ/0!  
1.2 – оплата комун. послуг та енергоносіїв 60709,00 60709,00   35138,05 35138,05   57,88 57,88 0611090  Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1787810,42 1786610,42 1200,00 466035,52 466035,52   26,07 26,08 0,00  
0614082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 4300,00 4300,00   1240,00 1240,00   28,84 28,84   у тому числі :                 #ДЕЛ/0!  
0617368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів 300000,00   300000,00 0,00     0,00 #ДЕЛ/0! 1.1 – заробітна плата з нарахуванням 1773440,00 1773440,00   464645,52 464645,52   26,20 26,20 #ДЕЛ/0!  
08 Управління праці та соціального захисту населення 28677809,00 28677809,00 0,00 8725455,06 8725455,06 0,00 30,43 30,43 0611150 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  142770,00 142770,00   37812,61 37812,61   26,48 26,48 #ДЕЛ/0!  
0813011 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства  2650000,00 2650000,00   720642,80 720642,80   27,19 27,19   у тому числі :                 #ДЕЛ/0!  
0813012 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 13800000,00 13800000,00   5216953,29 5216953,29   37,80 37,80 1.1 – заробітна плата з нарахуванням 124004,00 124004,00   327173,93 327173,93   263,84 263,84 #ДЕЛ/0!  
0813022 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 5700,00 5700,00   140,73 140,73   2,47 2,47 1.2 – оплата комун. послуг та енергоносіїв 13880,00 13880,00   4248,68 4248,68   30,61 30,61 #ДЕЛ/0!  
0813031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 10000,00 10000,00   719,01 719,01       0611161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 775047,00 775047,00   251009,48 251009,48   32,39 32,39 #ДЕЛ/0!  
0813032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку 2109,00 2109,00   307,65 307,65   14,59 14,59   у тому числі :                 #ДЕЛ/0!  
0813040 Надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям 9498000,00 9498000,00   2130654,50 2130654,50       1.1 – заробітна плата з нарахуванням 660295,00 660295,00   153021,15 153021,15   23,17 23,17 #ДЕЛ/0!  
0813080 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 2602000,00 2602000,00   647954,99 647954,99   24,90 24,90 1.2 – оплата комун. послуг та енергоносіїв 6259,00 6259,00   1352,87 1352,87   21,61 21,61 #ДЕЛ/0!  
0813040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 60000,00 60000,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0611162 Інші програми та заходи у сфері освіти 38764,00 38764,00   12000,00 12000,00   30,96 30,96 #ДЕЛ/0!  
0813160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 8000,00 8000,00   1410,75 1410,75   17,63 17,63 0613242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 1814,74 1810,00 4,74 0,00     0,00 0,00 0,00  
0813192 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 12000,00 12000,00   5371,34 5371,34       0614030 Забезпечення діяльності бібліотек 123792,00 118592,00 5200,00 26200,00 25530,00 670,00 21,16 21,53 12,88  
0813242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 30000,00 30000,00   1300,00 1300,00   4,33 4,33 0614060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 775944,52 762156,01 13788,51 228537,67 224086,38 4451,29 29,45 29,40 32,28  
37 Фінансове управління 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0615031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 546831,78 546431,78 400,00 166791,47 166791,47   30,50 30,52 0,00  
3718700 Резервний фонд 2000,00 2000,00   0,00     0,00 0,00 0615011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 59790,20 58750,00 1040,20 2040,00 2040,00   3,41 3,47 0,00  
  Всього видатків 87408271,00 79936996,46 7471274,54 22409213,01 21464922,01 944291,00 25,64 26,85 0611100 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 1893549,36 1769291,78 124257,58 338134,41 324488,62 13645,79 17,86 18,34 10,98  
                      у тому числі : 0,00     0,00         #ДЕЛ/0!  
  Начальник фінансового управління         С.П.Одарич     1.1 – заробітна плата з нарахуванням 1823493,58 1699236,00 124257,58 299722,36 286076,57 13645,79 16,44 16,84 10,98  
                    1.2 – оплата комун. послуг та енергоносіїв 60709,00 60709,00   35138,05 35138,05   57,88 57,88 #ДЕЛ/0!  
                    0614082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 4300,00 4300,00   1240,00 1240,00   28,84 28,84 #ДЕЛ/0!  
                    0617368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів 300000,00   300000,00 0,00     0,00 #ДЕЛ/0! 0,00  
                    08 Управління праці та соціального захисту населення 28677809,00 28677809,00 0,00 8725455,06 8725455,06 0,00 30,43 30,43 #ДЕЛ/0!  
                    0813011 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства  2650000,00 2650000,00   720642,80 720642,80   27,19 27,19 #ДЕЛ/0!  
                    0813012 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 13800000,00 13800000,00   5216953,29 5216953,29   37,80 37,80 #ДЕЛ/0!  
                    0813022 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 5700,00 5700,00   140,73 140,73   2,47 2,47 #ДЕЛ/0!  
                    0813031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 10000,00 10000,00   719,01 719,01       #ДЕЛ/0!  
                    0813032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку 2109,00 2109,00   307,65 307,65   14,59 14,59 #ДЕЛ/0!  
                    0813040 Надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям 9498000,00 9498000,00   2130654,50 2130654,50       #ДЕЛ/0!  
                    0813080 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 2602000,00 2602000,00   647954,99 647954,99   24,90 24,90 #ДЕЛ/0!  
                    0813040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 60000,00 60000,00 0,00 0,00     0,00 0,00 #ДЕЛ/0!  
                    0813160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 8000,00 8000,00   1410,75 1410,75   17,63 17,63 #ДЕЛ/0!  
                    0813192 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 12000,00 12000,00   5371,34 5371,34       #ДЕЛ/0!  
                    0813242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 30000,00 30000,00   1300,00 1300,00   4,33 4,33 #ДЕЛ/0!  
                    37 Фінансове управління 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!  
                    3718700 Резервний фонд 2000,00 2000,00   0,00     0,00 0,00 #ДЕЛ/0!  
                      Всього видатків 87408271,00 79936996,46 7471274,54 22409213,01 21464922,01 944291,00 25,64 26,85 12,64  
                                           
                      Начальник фінансового управління         С.П.Одарич        
                                           
                                           
logo
consultation
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo