Home » Додаток 2

Додаток 2

            Додаток 2
            до проекту рішення   Теплодарської міської ради
            від  
            №   
  Виконання видаткової частини бюджету міста Теплодар за  I картал 2018 року  (за функціональною класифікацією)      
                  (грн)  
Код  2. Видатки : Затверджено на рік з урахуванням внесених змін у тому числі : Виконано за звітний період у тому числі : Виконання (%) у тому числі :
Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0100 Державне управління 9951491,31 9824134,03 127357,28 2521325,50 2410968,50 110357,00 25,34 24,54 86,65
0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 8289422,31 8199422,03 90000,28 2206004,08 2116004,08 90000,00 26,61 25,81 100,00
  у тому числі : 0,00     0,00         #ДЕЛ/0!
  – заробітна плата з нарахуванням 7328292,00 7328292,00   1871329,79 1871329,79   25,54 25,54 #ДЕЛ/0!
  – оплата комун. послуг та енергоносіїв 434500,00 434500,00   149384,46 149384,46   34,38 34,38 #ДЕЛ/0!
0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах 1087635,00 1072635,00 15000,00 245947,39 245947,39   22,61 22,93 0,00
  у тому числі : 0,00     0,00         #ДЕЛ/0!
  – заробітна плата з нарахуванням 1042308,00 1042308,00   243917,01 243917,01   23,40 23,40 #ДЕЛ/0!
0180 Інша діяльність у сфері державного управління 574434,00 552077,00 22357,00 69374,03 49017,03 20357,00 12,08 8,88 91,05
  у тому числі :                 #ДЕЛ/0!
  – оплата комун. послуг та енергоносіїв 84500,00 84500,00   8330,08 8330,08       #ДЕЛ/0!
1000 Освіта 29281294,82 28096874,18 1184420,64 7383042,06 7155771,02 227271,04 25,21 25,47 19,19
1010 Надання дошкільної освіти 10401781,69 9392075,08 1009706,61 2741168,03 2538991,78 202176,25 26,35 27,03 20,02
  у тому числі : 0,00     0,00          
  – заробітна плата з нарахуванням 7354352,00 7354352,00   172891,21 172891,21   2,35 2,35  
  – продукти харчування 1640299,95 744290,00 896009,95 308919,25 123365,00 185554,25 18,83 16,57 20,71
  – оплата комун. послуг та енергоносіїв 1081804,00 1081804,00   558883,03 558883,03   51,66 51,66  
1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 14241572,35 14192315,90 49256,45 3536882,01 3525433,01 11449,00 24,83 24,84 23,24
  у тому числі : 0,00     0,00          
  – заробітна плата з нарахуванням 13067210,46 13067210,46   2971513,77 2971513,77   22,74 22,74  
  – оплата комун. послуг та енергоносіїв 831428,00 831428,00   469578,67 469578,67   56,48 56,48  
  – продукти харчування 90110,00 90110,00   12753,76 12753,76   14,15 14,15  
1090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  1787810,42 1786610,42 1200,00 466035,52 466035,52   26,07 26,08 0,00
  у тому числі : 0,00     0,00         #ДЕЛ/0!
  – заробітна плата з нарахуванням 1773440,00 1773440,00   464645,52 464645,52   26,20 26,20 #ДЕЛ/0!
1100 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими 1893549,36 1769291,78 124257,58 338134,41 324488,62 13645,79 17,86 18,34 10,98
  у тому числі :                  
  – заробітна плата з нарахуванням 1823493,58 1699236,00 124257,58 299722,36 286076,57 13645,79 16,44 16,84 10,98
  – оплата комун. послуг та енергоносіїв 60709,00 60709,00   35138,05 35138,05   57,88 57,88 #ДЕЛ/0!
1150 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  142770,00 142770,00   37812,61 37812,61   26,48 26,48  
  у тому числі : 0,00     0,00          
  – заробітна плата з нарахуванням 124004,00 124004,00   327173,93 327173,93   263,84 263,84  
  – оплата комун. послуг та енергоносіїв 13880,00 13880,00   4248,68 4248,68   30,61 30,61  
1161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 775047,00 775047,00   251009,48 251009,48   32,39 32,39  
  у тому числі : 0,00     0,00          
  – заробітна плата з нарахуванням 660295,00 660295,00   153021,15 153021,15   23,17 23,17  
  – оплата комун. послуг та енергоносіїв 6259,00 6259,00   1352,87 1352,87   21,61 21,61  
1162 Інші програми та заходи у сфері освіти 38764,00 38764,00   12000,00 12000,00   30,96 30,96  
2000 Охорона здоров”я 9179990,00 8808690,00 371300,00 2046170,75 1938761,87 156831,78 76,45 75,61 #ДЕЛ/0!
2010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 8592090,00 8220790,00 371300,00 2023272,25 1866440,47 156831,78 23,55 22,70 42,24
2141 Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики 25000,00 25000,00   0,00     0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
2142 Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом 25000,00 25000,00   0,00     0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
2143 Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу 30000,00 30000,00   14968,45 14968,45   49,89 49,89 #ДЕЛ/0!
2144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 263300,00 263300,00   7930,05 7930,05   3,01 3,01 #ДЕЛ/0!
2146 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 219600,00 219600,00   44821,90 44821,90   20,41 20,41 #ДЕЛ/0!
2152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 25000,00 25000,00   4601,00 4601,00   18,40 18,40 #ДЕЛ/0!
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 28685123,74 28685119,00 4,74 8725455,06 8725455,06 0,00 30,42 30,42  
3011 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства  2650000,00 2650000,00   720642,80 720642,80      27,19  
3012 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 13800000,00 13800000,00   5216953,29 5216953,29   37,80 37,80  
3022 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 5700,00 5700,00   140,73 140,73   2,47 2,47  
3031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 10000,00 10000,00   719,01 719,01        
3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку 2109,00 2109,00   307,65 307,65   14,59 14,59  
3040 Надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям 9498000,00 9498000,00   2130654,50 2130654,50        
3080 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 2602000,00 2602000,00   647954,99 647954,99   24,90 24,90  
3031 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» 5500,00 5500,00   0,00          
3040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 60000,00 60000,00 0,00 0,00     0,00 0,00  
3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 8000,00 8000,00   1410,75 1410,75        
3192 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 12000,00 12000,00   5371,34 5371,34   44,76 44,76  
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 31814,74 31810,00 4,74 1300,00 1300,00        
4000 Культура i мистецтво 915036,52 890048,01 24988,51 255977,67 250856,38 5121,29 27,97 28,18 20,49
4030 Забезпечення діяльності бібліотек 123792,00 118592,00 5200,00 26200,00 25530,00 670,00 21,16   12,88
4060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 775944,52 762156,01 13788,51 228537,67 224086,38 4451,29     32,28
4082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 15300,00 9300,00 6000,00 1240,00 1240,00 0,00      
5000 Фiзична культура i спорт 606621,98 605181,78 1440,20 168831,47 168831,47 0,00 27,83   0,00
5011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 59790,20 58750,00 1040,20 2040,00 2040,00   3,41 3,47  
5031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 546831,78 546431,78 400,00 166791,47 166791,47   30,50 30,52 0,00
6000 Житлово-комунальне господарство 2997088,39 2125426,00 871662,39 784371,97 729999,19 54372,78 26,17 34,35 6,24
6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 401550,39   401550,39 1372,78   1372,78 0,34 #ДЕЛ/0! 0,34
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 9000,00 9000,00   8322,13 8322,13   92,47 92,47 #ДЕЛ/0!
6015 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів 621580,00 568580,00 53000,00 53000,00   53000,00 8,53 0,00 100,00
6030 Організація благоустрою населених пунктів 1701812,00 1284700,00 417112,00 603954,96 603954,96   35,49 47,01 0,00
  у тому числі :                  
  – оплата комун. послуг та енергоносіїв 184500,00 184500,00   65181,34 65181,34   35,33 35,33 #ДЕЛ/0!
6040 Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води 163146,00 163146,00   17722,10 17722,10   10,86 10,86 #ДЕЛ/0!
6071 Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) 100000,00 100000,00   100000,00 100000,00   100,00 100,00  
7300 Будівництво та регіональний розвиток 5121162,98 583302,20 4537860,78 90000,00 0,00 90000,00 1,76 0,00 1,98
7310 Будівництво1 об’єктів житлово-комунального господарства 300000,00   300000,00 90000,00   90000,00 30,00 #ДЕЛ/0! 30,00
7321 Будівництво1 освітніх установ та закладів 2485,17   2485,17 0,00     0,00 #ДЕЛ/0! 0,00
7330 Будівництво1 інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності 162265,00   162265,00 0,00     0,00 #ДЕЛ/0! 0,00
7350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації 583302,20 583302,20   0,00     0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 25049,61   25049,61 0,00     0,00 #ДЕЛ/0! 0,00
7368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів 4048061,00   4048061,00 0,00     0,00 #ДЕЛ/0! 0,00
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 343240,00 0,00 343240,00 300337,11 0,00 300337,11 87,50 #ДЕЛ/0! 87,50
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 343240,00   343240,00 300337,11   300337,11 87,50 #ДЕЛ/0! 87,50
7500 Зв’язок, телекомунікації та інформатика 33000,00 33000,00 0,00 6030,00 6030,00 0,00 18,27 18,27 #ДЕЛ/0!
7520 Реалізація Національної програми інформатизації 33000,00 33000,00   6030,00 6030,00   18,27 18,27 #ДЕЛ/0!
8000 Інша діяльність 294221,26 285221,26 9000,00 78248,52 78248,52 0,00 26,60 27,43 0,00
8230 Інші заходи громадського порядку та безпеки 75000,00 75000,00   0,00     0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
8330 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів  9000,00   9000,00 0,00     0,00 #ДЕЛ/0! 0,00
8410 Фінансова підтримка засобів масової інформації 208221,26 208221,26   78248,52 78248,52 0,00 37,58 37,58 #ДЕЛ/0!
8700 Резервний фонд 2000,00 2000,00   0,00   0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
  Всього видатків 87408271,00 79936996,46 7471274,54 22409213,01 21464922,01 944291,00 25,64 26,85 12,64
                     
  Начальник фінансового управління         С.П.Одарич        
                     
                     

 

logo
consultation
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo