Home » Додаток 1

Додаток 1

          Додаток 1 
          до проекту рішення Теплодарської міської ради
                     
Звіт про виконання бюджету міста Теплодар за І квартал 2018 року.
                    (грн.)
    Затвердж.
на 3 місяці 2018р
з урахуван. внесених змін
у тому числі : Виконано за
 3 місяці  2018р.
у тому числі : Виконання (%) у тому числі :
КДК 1.  ДОХОДИ : Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціаль-ний фонд
10000000 Податкові надходження: 4829697,00 4828692,00 1005,00 5615395,57 5606472,18 8923,39 116,3 116,1 887,9
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 2120142,00 2120142,00 0,00 2198435,53 2198435,53 0,00 103,7 103,7  
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 2119200,00 2119200,00   2196958,53 2196958,53   103,7 103,7  
11020000 Податок на прибуток підприємств (комунальної власності) 942,00 942,00   1477,00 1477,00   156,8 156,8  
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 150300,00 150300,00 0,00 158299,50 158299,50 0,00 105,3 105,3  
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) 3275,00 3275,00   5013,14 5013,14   153,1 153,1  
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) 12025,00 12025,00   16346,26 16346,26   135,9 135,9  
14040000 Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 135000,00 135000,00   136940,10 136940,10   101,4 101,4  
18000000 Місцеві податки  2558250,00 2558250,00 0,00 3249737,15 3249737,15 0,00 127,0 127,0  
18010100 – 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними та юридичними особами, які є власниками житлових об”єктів 1900,00 1900,00   2776,00 2776,00   146,1 146,1  
18010300 – 18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними та юридичними особами, які є власниками нежитлових об”єктів 52900,00 52900,00   54141,78 54141,78   102,3 102,3  
18010500, 18010700 Земельний податок з юридичних та фізичних осіб 262850,00 262850,00   330384,96 330384,96   125,7 125,7  
18010600, 18010900 Орендна плата за землю з юридичних та фізичних осіб 1117100,00 1117100,00   1686713,69 1686713,69   151,0 151,0  
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 0,00     -50000,00 -50000,00   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!  
18050000 Єдиний податок з юридичних та фізичних осіб 1123500,00 1123500,00   1225720,72 1225720,72   109,1 109,1  
19000000 Інші податки та збори 1005,00 0,00 1005,00 8923,39 0,00 8923,39 887,9   887,9
19010000 Екологічний податок 1005,00   1005,00 8923,39   8923,39 887,9   887,9
20000000 Неподаткові надходження 1212055,00 878925,00 333130,00 2224050,33 1053175,69 1170874,64 183,5 119,8 351,5
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 1275,00 1275,00 0,00 2865,00 2865,00 0,00 224,7 224,7  
21010000 Частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств та їх об”єднань. Що вилучається до місцевого бюджету 400,00 400,00   420,00 420,00   105,0 105,0  
21080000 Адміністративні штрафи та інші санкції 875,00 875,00   2445,00 2445,00   279,4 279,4  
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 869925,00 869925,00 0,00 1007637,44 1007637,44 0,00 115,8 115,8  
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 143825,00 143825,00   231169,26 231169,26   160,7 160,7  
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном 699000,00 699000,00   745122,02 745122,02   106,6 106,6  
22090000 Державне мито 27100,00 27100,00   31346,16 31346,16   115,7 115,7  
24000000 Інші неподаткові надходження 7725,00 7725,00 0,00 42673,25 42673,25 0,00 552,4 552,4  
24060000 Інші надходження 7725,00 7725,00   42673,25 42673,25   552,4 552,4  
25000000 Власні надходження бюджетних установ в т.ч.: 333130,00 0,00 333130,00 1170874,64 0,00 1170874,64 351,5   351,5
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами 295390,00   295390,00 478168,85   478168,85 161,9   161,9
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 37740,00   37740,00 692705,79   692705,79 1835,5   1835,5
30000000 Доходи від операцій з капіталом 0,00 0,00 0,00 86662,10 0,00 86662,10 #ДЕЛ/0!   ######
31000000 Надходження від продажу основного капіталу 0,00 0,00 0,00 80902,10 0,00 80902,10 #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0!
31030000 Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності 0,00     80902,10   80902,10 #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0!
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 0,00 0,00 0,00 5760,00 0,00 5760,00 #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0!
33010000 Кошти від продажу землі 0,00     5760,00   5760,00 #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0!
  Разом надходжень 6041752,00 5707617,00 334135,00 7926108,00 6659647,87 1266460,13 131,2 116,7 379,0
40000000 Офіційні трансферти  15353632,43 15202935,60 150696,83 15201424,93 15201424,93 0,00 99,0 100,0 0,0
41020000 Дотації  1718400,00 1718400,00 0,00 1718400,00 1718400,00 0,00 100,0 100,0  
41020100 Базова дотація 1718400,00 1718400,00   1718400,00 1718400,00   100,0 100,0  
41030000 Субвенції 13635232,43 13484535,60 150696,83 13483024,93 13483024,93 0,00 98,9 100,0 0,0
41053400 Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів 150696,83   150696,83 0,00     0,0   0,0
41050300 Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомог сім’ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям інвалідам 2779888,11 2779888,11   2779888,11 2779888,11   100,0 100,0  
41050100 Субвенція з місцевого бюджету  на надання пільг  та житлових субсидій  населенню на оплату електроенергії, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 5937596,09 5937596,09   5937596,09 5937596,09   100,0 100,0  
41050200 Субвенція з місцевого  бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання рідкого та пічного побутового палива і скрапленого газу 1651,40 1651,40   140,73 140,73   8,5 8,5  
41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на на початок бюджетного періоду 0,00     0,00     #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!  
41052000 Субвенція з місцевого  бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенціїї з державного бюджету 54900,00 54900,00   54900,00 54900,00   100,0 100,0  
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  2329800,00 2329800,00   2329800,00 2329800,00   100,0 100,0  
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  2315000,00 2315000,00   2315000,00 2315000,00   100,0 100,0  
41051500 Субвенціяз місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров”я за рахунок коштів медичної субвенціїї 65700,00 65700,00   65700,00 65700,00   100,0 100,0 #ДЕЛ/0!
  Всього доходів: 21395384,43 20910552,60 484831,83 23127532,93 21861072,80 1266460,13 108,1 104,5 261,2
                     

 

logo
consultation
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo