Home » Новини » Оголошення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності

Оголошення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Теплодарська міська рада оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки об’єктів нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Теплодар, які передаються в оренду.

Конкурс відбудеться «26» квітня  2019 року об 09.00 за адресою: 65490, Одеська область, м. Теплодар, вул. Піонерна, 7, кабінет № 35.

 

Інформація про об’єкт оцінки

 

 

Назва об’єкта оцінки:

 

Частина асфальто-бетонної площадки  загальною площею 17,0  м.кв., за адресою: м.Теплодар,

вул.Комунальна, 17а

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:

Управління майна та інвестицій Теплодарської міської ради  (ТМР)

Місцезнаходження об’єкта оцінки:

65490, Одеська область, м.Теплодар, вул.Комунальна,17 а

Мета проведення оцінки:

для оренди

Телефон замовника конкурсу:

0487053472

Телефакс замовника конкурсу:

0487053472

Електронна адреса замовника конкурсу:

teplodar-umi@ukr.net.

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання:

84.11 Державне управління загального характеру.

 

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами):

об’єкт основних засобів

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) :

Вартість :

Частина асфальто-бетонної площадки загальною площею 17,0 м2, за адресою: м.Теплодар,

 вул.Комунальна 17а  на 01.04.2019 р.- грн

 

Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв):

1

Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього:

0,0017 га

Місце розташування земельної ділянки:

65490, Одеська область, м.Теплодар, вул.Комунальна,17а

Цільове призначення земельної ділянки:

 

Торгове

Правовий режим земельної ділянки:

землі територіальної громади  м. Теплодар

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:

1005,91  грн/м ²

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:

«ні»

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):

06.05.2019р.

Відповідальна особа за подання інформації:

Панасюк О.Ю.

Кінцевий термін подання документів:

22.04.2019р.

 

 

Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою; копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок;

Копії документів: звітів про оцінку майна, які на час проведення конкурсу складені претендентом на виконання договорів про проведення оцінки майна, укладених з органами приватизації та іншими замовниками, за підсумками попередніх конкурсів (до уваги беруться договори, укладені з органом приватизації, який проводить відповідний конкурсний відбір);

Інформація про претендента за встановленою формою;

Вимоги до учасників конкурсу: перелік оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна або звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок, та їх особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки подібного майна; наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

Інформація про замовника та особу – платника робіт з оцінки: Замовник – Управління майна та інвестицій Теплодарської міської ради; Платник — Орендар об’єкту основних засобів;

   Відомості про місцезнаходження комісії, робочої групи, їх контактні номери телефонів: Одеська область, м. Теплодар, вул. Піонерна, 7, тел. 0485022830


Leave a comment

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo