65490, м.Теплодар, вул.Піонерна 7, тел.: (048) 783-10-27, e-mail: ispolkom@trada.gov.ua, teplodar-city@trada.gov.ua

Оголошення про проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо модернізації пуско-резервної котельної м. Теплодар

Теплодарська міська рада оголошує конкурс з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партенрства щодо модернізації пуско-резервної котельної м. Теплодар.

Мета здійснення державно-приватного партнерства (далі — ДПП) — покращення показників ефективності та зменшення споживання природного газу для опалення існуючих і нових підприємств у промисловій зоні міста з можливістю подачі теплової енергії до м. Теплодар і переходом з використання природного газу на альтернативні джерела (біопаливо).

Об’єкт ДПП — майно територіальної громади, що перебуває на балансі комунального підприємства “Одеська ТЕЦ №2” (комплекс пуско-резервної котельної м. Теплодар за адресою: м. Теплодар, проїзд Котельний,74) та інше майно, що буде придбано приватним партнером  та передане до комунальної власності за умовами договору, укладеного в рамках ДПП.

Строк ДПП — 15 років.

Найменування державного партнера: територіальна громада м. Теплодар в  особі Теплодарської міської ради.

Вид договору, що буде укладено в рамках ДПП: змішаний договір.

Строк подання заявок на участь в конкурсі: 30 календарних днів з дати опублікування об’яви про проведення конкурсу.

Порядок подання заявок: особисто, або поштовим відправленням.

Місце подання заявок: за адресою конкурсної комісії —  каб. 35, вул. Піонерна, 7, м. Теплодар, Одеська область, 65490. Телефон конкурсної комісії: +38 (048) 783-10-27.

З 09.00 до 18.00 у робочі дні.

 

Announcement on the competition

for the definition of a private partner for the implementation of public-private partnership
on the modernization of the boiler-house in Teplodar

Teplodar city council announces a competition for the identification of a private partner for the implementation of public-private partnership on the modernization of the auxiliary boiler in Teplodar town.

The purpose of public-private partnership (hereinafter – PPP) is to improve the efficiency and reduce the consumption of natural gas for heating of existing and new enterprises in the industrial zone of the city with the possibility of supplying heat to Teplodar with the swap from the use of natural gas to alternative sources (biofuels).

The PPP project – the property of a territorial community, located on the balance of the communal enterprise “Odeska НЕS No 2” (a complex of boiler and auxiliary boiler, located in Teplodar at the address: Teplodar, 74 Kotelnyy proyizd) and other property that will be purchased by private a partner and transferred to the communal property under the terms of the contract concluded within the framework of the PPP.

The term PPP is 15 years.

Name of the public partner: the territorial community of Teplodar in the person of the Teplodar city council.

Type of contract to be concluded within the framework of the PPP: mixed agreement.

The deadline for submission of applications for participation in the competition: 30 calendar days from the date of publication of the announcement of the competition.

The order of submission of applications: in person or by post.

Place of submission of applications: at the address of the competition commission – a room. 35, street Pionernaya, 7, m. Teplodar, Odessa region, 65490.

Phone of the competitive commission: +38 (048) 783-10-27.

From 09.00 to 18.00 on working days.

Трекбэк з Вашого сайту.

Залишити коментар

Ви повинні увійти щоб залишити коментар .